Byla 2-19258-803/2011
Dėl skolos, palūkanų, delspinigių priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Rūta Petkuvienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Nacionalinės kredito unijos ieškinį atsakovams R. V., J. V., V. M. dėl skolos, palūkanų, delspinigių priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovas Nacionalinė kredito unija prašo priteisti iš atsakovų R. V., J. V., V. M. solidariai 10 971,78 Lt skolos, 1048,04 Lt palūkanų, 2077,43 Lt delspinigių, 15 proc. dydžio palūkanas už negrąžintą paskolos dalį 10 971,78 Lt nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki galutinio paskolos grąžinimo, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Savo reikalavimą grindžia tarp ieškovo ir atsakovo R. V. sudaryta 2010-09-08 paskolos sutartimi Nr. ( - ), tarp ieškovo ir atsakovų J. V., V. M. sudarytomis 2010-09-08 laidavimo sutartimis Nr. ( - ) (b.l. 1-4, 34-35).

4Ieškinio kopijos ir pranešimai apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus atsakovams R. V. ir J. V. įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnyje nustatyta tvarka – jų deklaruotos gyvenamosios vietos adresu (b.l. 44,45), atsakovui V. M. – darbovietės UAB „Statybos oasis“ buhalterei (b.l. 51), tačiau atsakovai atsiliepimo nustatytu terminu nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl, remdamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui (b.l. 35), teismas priima sprendimą už akių.

5Teismas

konstatuoja:

6Pagal pateiktus rašytinius įrodymus nustatyta, kad ieškovas su atsakovu R. V. sudarė 2010-09-08 Paskolos sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 12 000 Lt vartojimo kreditas (b.l. 8-11). Tarp ieškovo ir atsakovų V. M. ir J. V. buvo sudarytos 2011-09-08 Laidavimo sutartys Nr. ( - ), kurių pagrindu atsakovai laidavo už tinkamą atsakovo R. V. prievolių pagal Paskolos sutartį vykdymą (b.l. 12-14, 15-17). Atsakovams nevykdant prisiimtų prievolių, t.y. nemokant eilinių įmokų ir palūkanų, ieškovas pareikalavo grąžinti skolą (b.l. 20-22), tačiau atsakovai ir toliau pažeidinėjo sutartis, todėl ieškovas vienašališkai nutraukė Paskolos sutartį (b.l. 25-27).

7Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.6 straipsnio 4 dalimi, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi bendraskoliai, tiek bet kuris iš jų skyrium, tiek visą skolą, tiek jos dalį. CK 6.76 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Pagal CK 6.81 straipsnio 2 dalį laiduotojas atsako tiek pat kaip ir skolininkas, jeigu ko kito nenumato laidavimo sutartis. Nagrinėjamu atveju, Laidavimo sutarčių 3.2 punktas numato, kad laiduotojas atsako Kredito unijai ta pačia apimtimi, kaip ir Paskolos gavėjas, o 3.1. punkte nustatyta, jeigu Paskolos gavėjas neįvykdo visos ar dalies prievolės pagal Paskolos sutartį, Laiduotojas ir Paskolos gavėjas atsako Kredito unijai kaip solidarią prievolę turintys bendraskoliai. Remiantis Paskolos sutarties 4.3. punktu, ieškovas turėjo teisę vienašališkai nutraukti sutartį. Nutraukus sutartį, atsakovams liko pareiga grąžinti ieškovui kreditą, todėl iš atsakovų solidariai ieškovo naudai priteistina 10 971,78 Lt skolos (CK 6.76 straipsnio 1 dalis, 6.81 straipsnio 2 dalis, 6.221 straipsnis, Laidavimo sutarčių 3.2. punktas).

8CK 6.872 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Byloje nustačius, kad pagal Paskolos sutartį atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui 15 proc. dydžio metines palūkanas nuo negrąžinto kredito sumos (b.l. 8), ieškovui iš atsakovų solidariai priteistina 1048,04 Lt palūkanų, paskaičiuotų per laikotarpį nuo 2010-09-08 iki 2011-10-03 (CK 6.872 straipsnio 1 dalis).

9Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį, netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). CK 6.258 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Pagal CK 6.72 straipsnį, susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Paskolos sutartyje atsakovas įsipareigojo mokėti 0,5 proc. delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (b.l. 8). Ieškovo naudai iš atsakovų solidariai priteistina 2077,43 Lt delspinigių, paskaičiuotų per laikotarpį nuo 2010-09-08 iki 2011-10-02 (CK 6.258 straipsnio 1 dalis, Delspinigių paskaičiavimas, b.l. 34-35).

10CK 6.873 straipsnio 1 dalis, 6.874 straipsnio 1 dalis nustato, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui šio kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita. Byloje nustačius, kad Paskolos sutarties 2.2. punktu atsakovas įsipareigojo mokėti už naudojimąsi paskola 15 proc. dydžio metines palūkanas, paskola iki šiol nėra grąžinta, t.y. atsakovas iki šiol naudojasi ieškovo suteiktas paskola, ieškovui iš atsakovų solidariai priteistinos 15 proc. dydžio metinės palūkanos nuo negrąžintos 10 971,78 Lt kredito sumos nuo 2011-11-02 iki visiško kredito grąžinimo (CK 6.874 straipsnio 1 dalis, Paskolos sutarties 2.2. punktas).

11CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į tai, kad teismas pripažino, jog yra įstatyme numatytas pagrindas ieškiniui tenkinti – kad ieškinys yra įrodytas (CPK 171, 185 straipsniai), vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, ieškovui priteistina iš atsakovų solidariai 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (14 097,25 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2011-11-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis).

12Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovų solidariai priteistinos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos, kurios sudaro – 423 Lt žyminio mokesčio (b.l. 5, 36), 1000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b.l. 6-7), iš viso 1423 Lt.

13Teismas, vadovaudamasis CPK 93 straipsniu, 142 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi 285-288 straipsniais,

Nutarė

14ieškinį tenkinti.

15Priteisti ieškovo Nacionalinės kredito unijos, j.a.k. 112041454, buveinė – Kalvarijų g. 140, Vilnius, naudai iš atsakovų R. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ), J. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ), V. M., a.k. ( - ) gyv. ( - ), solidariai 10 971,78 Lt (dešimt tūkstančių devynis šimtus septyniasdešimt vieną Lt 78 ct) skolos, 1048,04 Lt (vieną tūkstantį keturiasdešimt aštuonis Lt 4 ct) palūkanų, 2077,43 Lt (du tūkstančius septyniasdešimt septynis Lt 43 ct) delspinigių, 15 procentų dydžio metines palūkanas nuo negrąžintos kredito sumos (10 971,78 Lt) nuo 2011-11-02 iki visiško kredito grąžinimo dienos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (14 097,25 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2011-11-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1423 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus dvidešimt tris Lt) bylinėjimosi išlaidų.

16Išaiškintina, kad per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovai turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti CPK 287 straipsnio reikalavimus.

17Atsakovai negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

18Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai