Byla 2-584-475/2013
Dėl nuostolių ir palūkanų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Z Bazaar“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Forsina“, ieškinį atsakovui N. K. dėl nuostolių ir palūkanų priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas, atstovaujamas bankroto administratoriaus, kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo N. K. 126.658,00 Lt nuostolius, 7.026,92 Lt palūkanas, 5 % metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui N. K. procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu 2013 01 15 (b.l. 45), per nustatytą 14 dienų terminą atsakovas atsiliepimo į patikslintą ieškinį nepateikė, todėl, esant tokioms aplinkybėms, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d.), ieškovui prašant priimtinas sprendimas už akių (CPK 285 str.).

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Nustatyta, kad atsakovui BUAB „Z Bazaar“ direktoriui N. K. buvo išsiųstas 2011 09 21 įsakymas Nr. 1 dėl valdymo organų įgaliojimų ir dokumentų perdavimo. Atsakovas teismo nustatytu terminu (2011 09 27) turto pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis bei įmonės dokumentų neperdavė, bankroto administratorius įmonės direktoriui išsiuntė pakartotinį 2011 10 03 reikalavimą perduoti įmonės turtą bei dokumentus (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 6 p.). UAB „Z Bazaar“ direktoriui N. K. nevykdant teisėtų bankroto administratoriaus reikalavimų perduoti įmonės turtą ir dokumentus, administratorius Kauno apygardos teismui 2011 10 21 pateikė prašymą BUAB „Z Bazaar“ direktoriui N. K. skirti 5.000,00 Lt baudą ir įpareigoti kuo skubiau perduoti įmonės turtą bei dokumentus pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 1 p.). Kauno apygardos teismas 2011 11 03 nutartimi už teismo įpareigojimų nevykdymą BUAB „Z Bazaar“ direktoriui N. K. paskyrė 2.000,00 Lt baudą. BUAB „Z Bazaar“ bankroto administratoriui iki šiol neperduotas joks UAB „Z Bazaar“ turtas, piniginės lėšos ir/ar turtinės teisės, todėl ieškovo bankroto administratorius, gindamas bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesus, kreipėsi į teismą dėl neteisėtais buvusio UAB „Z Bazaar“ vadovo veiksmais padarytos žalos atlyginimo.

6Administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio elgtis išimtinai įmonės interesais; administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga (duty of loyalty) (LAT 2009 11 20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009). CK 2.87 str. įtvirtina pagrindinius juridinio asmens valdymo organo nario veiklos principus: juridinio asmens atžvilgiu veikti sąžiningai, protingai, apdairiai, būti lojaliam, laikytis konfidencialumo, vengti interesų konflikto. Įmonės vadovas atsako už bendrovės veiklos organizavimą, metinės finansinės atskaitomybės sudarymą. Nevykdant įstatymuose ar įstatuose numatytų pareigų arba netinkamai jas vykdant, juridinio asmens vadovui atsiranda civilinė teisinė atsakomybė, kuri pasireiškia prievole atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą. Žala juridiniam asmeniui atlyginama visiškai, jeigu įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2.87 str. 7 d.). Atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad jis, būdamas įmonės valdymo organu, nesilaikė įstatymo imperatyvaus reikalavimo, iškėlus bankroto bylą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 1 p.), taip pat neįvykdė įstatyme nustatytos pareigos išsaugoti tinkamai apskaitytą turtą tam, kad įstatymo nustatyta tvarka ir eiliškumu būtų atsiskaitoma su kreditoriais, padarant kreditoriams kuo mažiau žalos. Bankroto administratoriui nebuvo perduotos BUAB „Z Bazaar“ finansinės ataskaitos nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis (2011 09 20), tačiau iš VĮ Registrų centrui pateiktų finansinių ataskaitų už 2008 m. matyti, kad bankroto administratoriui iki šiol neperduota UAB „Z Bazaar“ turto, piniginių lėšų ir turtinių teisių už bendrą 126.658,00 Lt sumą. Atsižvelgiant į atsakovo N. K. aplaidumą, nerūpestingumą, tyčinį neveikimą bendrovei buvo padaryta žala - ji neteko lėšų, kurios galėjo būti panaudotos atsiskaityti su kreditoriais, todėl atsakovas turi atlyginti įmonei žalą, kuri lygi įmonės turto vertei, buvusiai 2008 m. ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną, t. y. 126.658,00 Lt.

7Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų – Kauno apygardos teismo 2011 09 09 nutarties (b.l. 8-9), Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo (b.l. 10-11), UAB „Forsina“ įsakymo Nr. 1 (b.l. 12), įsakymo siuntimo patvirtinimo (b.l. 13), Reikalavimu perduoti BUAB „Z Bazaar“ turtą bei dokumentus (b.l. 14), reikalavimo siuntimo patvirtinimo (b.l. 15), UAB „Z Bazaar“ 2008 01 01 – 2008 12 31 balanso (b.l. 16-17), Kauno apygardos teismo 2011 11 03, 2011 11 22, 2011 12 06 nutartimis (b.l. 18-22), 2012 01 17 Kreditorių susirinkimo protokolas Nr. 1 (b.l. 22-26) – vertinimą bei atsakovui nepateikus jokių įrodymų, paneigiančių ieškovo nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą. Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl ieškovui BUAB „Z Bazaar“ iš atsakovo N. K. priteistina 126.658,00 Lt nuostolių suma, 7.026,92 Lt palūkanos ir 5 % metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 2.87 str. 7 d, 6.210 str. 1 d.).

8Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinos valstybei bylinėjimosi išlaidos - 17,00 Lt pašto išlaidos, 3.674,00 Lt žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 96 str.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 275 str., 279 str. 2 d., 286 str., 287str. 1 d., teismas

Nutarė

10Ieškinį patenkinti visiškai.

11Priteisti iš atsakovo N. K., a.k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta – ( - ) ieškovui BUAB „Z Bazaar”, į.k. 300598547, buveinės adresas – Draugystės g. 16, Kaunas, a.s. LT12 7044 0600 0567 0405, AB SEB bankas, b.k. 70440, 126.658,00 Lt (vieną šimtą dvidešimt šešis tūkstančius šešis šimtus penkiasdešimt aštuonis litus, 00 ct) nuostolių, 7.026,92 Lt (septynis tūkstančius dvidešimt šešis litus, 92 ct) palūkanų, 5 (penkių) % metines palūkanas už priteistą sumą (133.684,92 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2012 11 13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Priteisti iš atsakovo N. K., a.k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta – ( - ) 17,00 Lt (septyniolika litų, 00 ct) pašto išlaidų ir 3.674,00 Lt (tris tūkstančius šešis šimtus septyniasdešimt keturis litus, 00 ct) žyminio mokesčio valstybei. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, į.k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. LT24 7300 0101 1239 4300, bankas „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660 (kvitą pristatyti į baigtų civilinių bylų raštinę kab. Nr. 115).

13Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine tvarka, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2d. ir 3d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

14Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai