Byla 2-3247-566/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė,

2sekretoriaujant Ievai Mažeikatei,

3dalyvaujant pareiškėjui A. Z.,

4suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus atstovei J. B.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. Z. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius,

Nustatė

6Pateiktu pareiškimu pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog pareiškėjas 1968-10-25 nutraukė darbo sutartį su Jiezno vartotojų kooperatyvu. Nurodė, kad 1966-11-10 sudarė darbo sutartį ir buvo priimtas dirbti į Jiezno vartotojų kooperatyvą darbininko pareigoms. Paaiškino, jog 1968 m. pabaigoje buvo pašauktas į karo tarnybą, todėl 1968-10-25 išėjo iš darbo. Pareiškėjui pradėjus tvarkytis dokumentus pensijai gauti ir kreipusis į Prienų rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus archyvą, paaiškėjo, kad archyve nėra jokių dokumentų, patvirtinančių darbo sutarties su pareiškėju nutraukimą. Nurodė, kad fakto nustatymas reikalingas tikslu apskaičiuoti darbo stažą, reikalingą senatvės pensiją apskaičiuoti (b.l. 2).

7Teismo posėdyje pareiškėjas prašė pareiškimą tenkinti ir nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą.

8Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius atsiliepime nurodė, jog socialinio draudimo stažui prilyginami laikotarpiai įrodomi Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų 23 p. nustatyta tvarka (b.l. 20-21). Teismo posėdyje suinteresuoto asmens atstovė neprieštaravo, jog būtų nustatytas pareiškime nurodytas juridinis faktas.

9Pareiškimas tenkintinas.

10Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 445 str., teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba negalima atkurti prarastų dokumentų.

11Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 1966-11-10 Jiezno vartotojų kooperatyvo valdybos pirmininko patvarkymu Nr. 255 pareiškėjas A. Z. nuo 1966-11-01 buvo priimtas į Jiezno vartotojų kooperatyvą darbininko pareigoms (b.l. 4). Remiantis Lietuvos kariuomenės mokymo ir personalo valdybos karo prievolės administravimo tarnybos Kauno regiono centro Kauno teritorinio skyriaus 2011-03-03 pažyma „Apie karo tarnybos sovietinėje armijoje trukmę“ Nr. IS-38 nustatyta, kad pareiškėjas karo tarnybą sovietinėje armijoje atliko nuo 1968-11-05 iki 1970-12-25 (b.l. 5). Teismui pateiktoje Prienų rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus archyvo 2011-03-07 pažymoje „Dėl darbo stažo“ Nr. (12.10.ŪS)AR1-4-99 nurodyta, jog patikrinus archyve esančius Prienų rajono Jiezno vartotojų kooperatyvo dokumentus įsakymo apie pareiškėjo A. Z. atleidimą iš darbo archyve nerasta. Taip pat nurodyta, kad darbuotojų asmens sąskaitos archyvui saugoti nebuvo perduotos (b.l. 6). Liudytoja B. M., teismo posėdyje parodė, kad pareiškėjas iki karo tarnybos dirbo Jiezno vartotojų kooperatyve, kur jį 1966 m. įdarbino tėvas. Jiezno vartotojų kooperatyve pareiškėjas dirbo darbininku.

12Įvertinus pareiškėjo bei liudytojos parodymus, pateiktus rašytinius įrodymus, patvirtinančius, kad pareiškėjas nuo 1966-11-01 buvo įdarbintas darbininko pareigoms Jiezno vartotojų kooperatyve, taip pat atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjas atliko karo tarnybą sovietinėje armijoje, teismas laiko, jog pareiškėjas objektyviai jau nuo 1968-11-05 iki 1970-12-25 dirbti negalėjo. Be to, netikėti pareiškėjo paaiškinimais ir liudytojos parodymais teismas pagrindo neturi, kitais būdais nustatyti atleidimo iš darbo fakto pareiškėjas neturi galimybės. Esant nurodytoms aplinkybėms, pareiškimas laikomas pagrįstu, teismine tvarka nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, jog pareiškėjas A. Z. nuo 1968-10-25 nutraukė darbo sutartį su Jiezno vartotojų kooperatyvu. Juridinis faktas nustatytinas tuo tikslu, kad būtų nustatytas pareiškėjui skiriamos socialinio draudimo pensijos dydis (CPK 444-445 str.).

13Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 270 str., 279 str., 444 str. 2 d. 9 p., 445 str., 448 str.,

Nutarė

14Pareiškėjo A. Z. pareiškimą tenkinti.

15Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas A. Z., a.k. ( - ), nuo 1968-10-25 nutraukė darbo sutartį su Jiezno vartotojų kooperatyvu.

16Juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo tikslas – apskaičiuoti pareiškėjui priklausančios socialinio draudimo pensijos dydį.

17Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai