Byla 2-7325-886/2012
Dėl skolos, atsiradusios iš vartojimo kredito sutarties, priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „General Financing“ ieškinį atsakovei R. S. dėl skolos, atsiradusios iš vartojimo kredito sutarties, priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „General Financing“ prašo iš atsakovės R. S. priteisti 5929,03 Lt mokėtinų įmokų pagal vartojimo kredito sutartį, 683,50 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistas sumas nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodo, kad pagal šalių 2007-09-21, 2009-12-12, 2010-06-21 sudarytos vartojimo kredito sutarties finansavimo sandorius Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 ieškovas atsakovei iš viso suteikė 9794,84 Lt vartojimo kreditą iki 2013-06-11. Atsakovė įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas, tačiau įsipareigojimų nevykdė. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovei nevykdant sutarties sąlygų - nemokant mokėtinų įmokų daugiau kaip 60 dienų – ieškovas pagal sutarties 6.4. punktą įgyja teisę reikalauti, kad atsakovė sumokėtų visas pagal sutartį mokėtinas įmokas, delspinigius ir išlaidas, susijusias su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu ir skolos administravimu. Ieškovas savo reikalavimą grindžia šalių sudarytos vartojimo kredito sutarties finansavimo sandoriais Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 delspinigių skaičiavimo lentele ir kitais dokumentais.

4Atsakovei teismo procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu (paskelbta specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt). Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovas ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovė nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovei be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovo prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 str. 4 d., 285 str.).

5CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Teismas, atlikęs formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų: 2007-09-21, 2009-12-12, 2010-06-21 vartojimo kredito sutarties finansavimo sandorių Nr. 1, 2 ir 3 (b.l. 6-13), delspinigių skaičiavimo lentelės (b.l. 14) vertinimą, ir atsakovei nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jos piniginės prievolės ieškovui įvykdymą, įsitikino, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį patenkinti iš dalies (CPK 285 str. 2 d.).

8Paskolos sutartimi paskolos davėjas perduoda paskolos gavėjo nuosavybėn pinigus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) bei mokėti palūkanas (CK 6.870 straipsnio 1 dalis). Ieškovas atsakovei yra perdavęs paskolos sutarties dalyką – pinigus, tačiau atsakovė jų nėra grąžinusi, todėl negrąžinta paskolos suma priteistina iš atsakovės ieškovui.

9Šalys sutartimi gali sulygti dėl netesybų, jei prievolė nebūtų vykdoma ar būtų netinkamai vykdoma (CK 6.258 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.71 straipsnį netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Šalių sudarytos vartojimo kredito sutarties finansavimo sandoriuose yra nurodyti 0,5 procento dydžio mokėtini delspinigiai nuo laiku negrąžintos paskolos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

10Civilinių teisinių santykių reguliavimo metodo dispozityvumas lemia, kad asmenys sudarydami civilinius sandorius iš esmės yra laisvi susitarti dėl sudaromo sandorio sąlygų. Teismas, vertindamas šalių sudarytą vartojimo kredito sandorį pažymi, kad jų sudarytas sandoris iš esmės yra sudarytas prisijungimo būdu, nes skolininkas (atsakovė) sudarydamas sandorį yra laisvas apsispręsti ne dėl visų sutarties sąlygų – skolininkas gali apsispręsti dėl paskolos dydžio, o kitos sutarties sąlygos – palūkanų norma, delspinigių dydis ir pan. yra nustatyti kredito bendrovės. Todėl šiuo atveju bylą nagrinėjantis teismas turi ne tik teisę, bet ir pareigą vertinti, ar nėra pagrindo spręsti dėl netesybų dydžio mažinimo. Tuo pačiu teismas pažymi, kad sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos tik CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka ir pagrindais. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta. Sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ (CK 6.258 straipsnio 3 dalis) įstatymo nesukonkretintos. Kriterijus, pagal kuriuos sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas.

11Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes, vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-7-304/2007). Netesybų dydis turi būti vertinamas atsižvelgiant į kiekvienos individualios bylos aplinkybes. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu.

12Teismas, vertindamas faktines aplinkybes, kad atsakovė iš dalies yra įvykdžiusi savo prievolę atsiskaityti su ieškovu (iš viso suteiktos 9794,84 Lt kredito sumos likusi skolos dalis – 5929,03 Lt), kad iki 2011-10-12 atsakovė neturėjo delspinigių skolos arba atsiradusią skolą apmokėdavo, sprendžia, kad yra pagrindas mažinti sutartyje nurodytų delspinigių dydį. Šalių sutartyje nurodyti delspinigiai 0,5 procento per dieną atitinka 182,5 procentus metinių palūkanų, teismas laiko, kad tokios netesybos yra pripažintinos neprotingai ir neproporcingai per didelėmis.

13Teismas, spręsdamas dėl tinkamo netesybų dydžio, pažymi, kad netesybų instituto Lietuvos civilinėje teisėje paskirtis yra kompensacinė, o ne baudinė. Netesybos turi kompensuoti kreditoriaus nuostolius dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo jos vykdymo, tačiau kreditorius negali nepagrįstai turtėti bausdamas skolininką. Ieškovas yra finansines paslaugas teikiantis privatus pelno siekiantis komercinis subjektas, kurio pagrindinė veikla yra teikti paskolas. Ieškovas, laiku neatgavęs atsakovei suteiktos paskolos, neteko galimybės šias lėšas paskolinti kitiems asmenims ir iš to gauti pajamas, todėl priteistinos netesybos ieškovui turi kompensuoti tas pajamas, kurias jis būtų gavęs vėl paskolinęs atsakovo jam laiku grąžintas lėšas.

14Teismas, atsižvelgęs į tai, kad skolininkas yra iš dalies įvykdęs piniginę prievolę, laiko, kad 0,1 procento delspinigiai atitinka protingumo, sąžiningumo ir proporcingumo kriterijus. Šie delspinigiai sudaro 36,5 procentus metinių palūkanų ir yra pakankami kompensuoti ieškovo patirtus nuostolius dėl prievolės neįvykdymo.

15Atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jos ieškovui priteistinos CK 6.210 straipsnyje numatytos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis).

16Remiantis išdėstytais motyvais, atsakovės atžvilgiu priimamas sprendimas už akių - ieškinį patenkinti iš dalies ir iš atsakovės ieškovui priteisti: 5929,03 Lt mokėtinų įmokų pagal paskolos sutartį, 136,70 Lt delspinigių; procesines 5 procentų dydžio palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2012 m. kovo 29 d. - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Patenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovui proporcingai priteistinos bylinėjimosi išlaidos - 198 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

18Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 286, 287 straipsniais teismas

Nutarė

19Ieškinį patenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovės R. S., asmens kodas ( - ) ieškovo UAB „General Financing“, įmonės kodas 300515252, naudai 5929,03 Lt (penkis tūkstančius devynis šimtus dvidešimt devynis litus ir 3 ct) mokėtinų įmokų, 136,70 Lt (vieną šimtą trisdešimt šešis litus ir 70 ct) delspinigių, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2012 m. kovo 29 d. - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 198 Lt (vieną šimtą devyniasdešimt aštuonis litus) žyminio mokesčio.

21Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, rašytinio... 2. Ieškovas UAB „General Financing“ prašo iš atsakovės R. S. priteisti... 3. Ieškovas nurodo, kad pagal šalių 2007-09-21, 2009-12-12, 2010-06-21... 4. Atsakovei teismo procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu... 5. CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių,... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Teismas, atlikęs formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų:... 8. Paskolos sutartimi paskolos davėjas perduoda paskolos gavėjo nuosavybėn... 9. Šalys sutartimi gali sulygti dėl netesybų, jei prievolė nebūtų vykdoma ar... 10. Civilinių teisinių santykių reguliavimo metodo dispozityvumas lemia, kad... 11. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas,... 12. Teismas, vertindamas faktines aplinkybes, kad atsakovė iš dalies yra... 13. Teismas, spręsdamas dėl tinkamo netesybų dydžio, pažymi, kad netesybų... 14. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad skolininkas yra iš dalies įvykdęs... 15. Atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jos... 16. Remiantis išdėstytais motyvais, atsakovės atžvilgiu priimamas sprendimas... 17. Patenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovui proporcingai priteistinos... 18. Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 286, 287... 19. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš atsakovės R. S., asmens kodas ( - ) ieškovo UAB „General... 21. Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 22. Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo...