Byla 2-16626-727/2011

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Natalija Daškovienė,

2sekretoriaujant Lastai Baravykienei,

3dalyvaujant pareiškėjui A. Č.,

4suinteresuoto asmens VSDFV Vilniaus skyriaus atstovei Eliai Blaškevičenei,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo A. Č. pareiškimą dėl juridinio fakto nustatymo (suinteresuoti asmenys byloje AB „Vingriai“ ir VSDFV Vilniaus skyrius),

Nustatė

6pareiškėjas kreipėsi į teismą, nurodydamas, kad Vilniaus staklių gamykla „Komunaras“ 1991-01-15 pervadinta į Vilniaus Valstybinę staklių gamyklą, ši 1995-03-17 reorganizuota į AB „Vingriai“. Pareiškėjas dirba AB „Vingriai“ nuo 1970-09-23 tekintoju. Pareiškėjas ketina kreiptis į Sodrą dėl senatvės pensijos paskyrimo, tačiau dėl 2000-10-18 įmonėje įvykusio gaisro pareiškėjas negali pristatyti VSDFV Vilniaus m. skyriui tam būtinų duomenų apie savo darbo užmokestį laikotarpiu nuo 1984-01-01 iki 1990-01-31, todėl turi kreiptis į teismą, prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jo turėtas darbo užmokestis už nurodytą laikotarpį atitiko atitinkamos kategorijos tuo metu dirbusių asmenų darbo užmokesčio dydį. Nurodė, kad juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas reikalingas pareiškėjui senatvės pensijos dydžiui apskaičiuoti. Pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjo darbo užmokestis buvo: per 1984 metus - 57,68 Lt, per 1985 metus - 62,40 Lt, per 1986 metus - 65,24 Lt, per 1987 metus - 68,46 Lt, per 1988 metus - 77,44 Lt, per 1989 metus - 71,05 Lt. (b.l. 1-2, 52-53).

7Suinteresuotas asmuo VSDFV Vilniaus skyrius pareiškimo tenkinimui neprieštaravo (b.l. 33-34, 52-53).

8Suinteresuotas asmuo AB „Vingriai“ atsiliepimo į pareiškimą nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, nors informuotas tinkamai (b.l. 38).

9Liudytojas S. Ž. parodė, kad dirbo kartu su pareiškėju Vilniaus staklių gamykloj „Komunaras“, o jų abiejų atlyginimas buvo panašus, darbo užmokestis priklausė nuo išdirbio, o ne nuo kategorijos (b.l. 52-53).

10Liudytoja T. Ž. parodė, kad nuo 1979 metų dirba AB „Vingriai“ buhaltere. Pareiškėjo darbo užmokestis buvo didesnis nei S. Ž. (b.l. 52-53).

11 Pareiškimas tenkintinas.

12Pagal LR CPK 445 str. teismas nustato juridinę reikšmę turintį faktą tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba negalima atkurti prarastų dokumentų. Teismas nustato ne bet kokius faktus, o tik tuos, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (LR CPK 444 str. 1 d.).

13Iš AB „Vingriai” pažymos (b.l. 6) matyti, kad 2000-10-18 įvykusio gaisro metu sudegė visi archyve buvę dokumentai, todėl duomenų apie pareiškėjo darbo užmokesčio dydį laikotarpiu nuo 1984-01-01 iki 1989-12-31 AB „Vingriai“ neturi ir pateikti negali. Akivaizdu, kad prašomas nustatyti juridinis faktas sukurs pareiškėjui tam tikras teisines pasekmes (LR CPK 444 str. 1 d.), todėl yra nustatytinas teismo tvarka (LR CPK 445 str.).

14Iš teismui pateiktos pareiškėjo darbo knygelės, Socialinio draudimo pažymėjimo, AB „Vingriai“ pažymų galima nustatyti, jog pareiškėjas nuo 1970-09-23 dirbo Vilniaus staklių gamykloje „Komunaras“, kuri 1991-01-15 pervadinta į Vilniaus Valstybinę staklių gamyklą, ši 1995-03-17 reorganizuota į AB „Vingriai“, o pareiškėjo darbo užmokestis atitiko atitinkamos kategorijos tuo metu dirbusių asmenų darbo užmokesčio dydį.

15Iš liudytojo S. Ž., 1984-01-01-1990-01-31 laikotarpiu dirbusio Vilniaus staklių gamykloje „Komunaras“ tekintoju, išlikusio partinio bilieto Nr. 07728395, matyti, kad jo darbo užmokestis buvo 1984 metais: sausį - 4,58 Lt, vasarį - 5,08 Lt, kovą- 4,80 Lt, balandį - 4,70 Lt, gegužę - 4,67 Lt, birželį- 4,25 Lt, liepą- 5,70 Lt, rugpjūtį- 5,27 Lt, rugsėjį- 5,23 Lt, spalį- 3,85 Lt, lapkritį - 2,97 Lt, gruodį-6,58 Lt; 1985 metais: sausį-5,78 Lt, vasarį-5,81 Lt, kovą-4,26 Lt, balandį-6,65 Lt, gegužę-4,40 Lt, birželį- 4,48 Lt, liepą- 5,48 Lt, rugpjūtį- 4,88 Lt, rugsėjį- 5,29 Lt, spalį- 5,77 Lt, lapkritį- 6,39 Lt, gruodį- 5,21 Lt, 1986 metais: sausį- 5,54 Lt, vasarį- 5,86 Lt, kovą- 6,94 Lt, balandį- 6,07 Lt, gegužę - 5,34 Lt, birželį - 6,29 Lt, liepą- 5,56 Lt, rugpjūtį - 5,83 Lt, rugsėjį - 4,95 Lt, spalį - 4,89 Lt, lapkritį - 4,26 Lt, gruodį-3,71 Lt, 1987 metais: sausį- 4,38 Lt, vasarį- 5,69 Lt, kovą- 5,43 Lt, balandį- 5,84 Lt, gegužę - 5,31 Lt, birželį - 3,77 Lt, liepą - 5,55 Lt, rugpjūtį - 6,09 Lt, rugsėjį - 5,62 Lt, spalį - 6,30 Lt, lapkritį - 7,05 Lt, gruodį - 7,43 Lt, 1988 metais: sausį - 5,82 Lt, vasarį - 7,99 Lt, kovą- 9,65 Lt, balandį - 6,80 Lt, gegužę - 5,75 Lt, birželį- 6,63 Lt, liepą- 5,92 Lt, rugpjūtį- 5,24 Lt, rugsėjį- 4,38 Lt, spalį- 6,03 Lt, lapkritį- 6,61 Lt, gruodį - 6,62 Lt, 1989 metais: sausį- 5,97 Lt, vasarį- 5,99 Lt, kovą- 6,75 Lt, balandį- 7,01 Lt, gegužę - 5,59 Lt, birželį - 6,01 Lt, liepą- 2,11 Lt, rugpjūtį - 5,56 Lt, rugsėjį - 6,92 Lt, spalį - 6,96 Lt, lapkritį - 8,28 Lt, gruodį-3,90 Lt (b.l. 18-23).

16Nesant paneigtai šiai aplinkybei bei dėl objektyvių priežasčių nesant kitų išlikusių duomenų apie pareiškėjo darbo užmokestį, pripažintina, kad pareiškėjo turėtas darbo užmokestis už minėtą laikotarpį atitiko S. Ž. (S. Ž.), t.y. panašų darbą tuo metu dirbusio asmens darbo užmokestį (LR CPK 3 str. 1 d., CK 1.5 str.).

17Remiantis Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 56 str. 4 d. nuostatomis, tik tuomet, kai visi archyviniai dokumentai yra išsaugoti, tačiau juose nėra duomenų apie asmens pajamas per valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui prilygintą laiką, buvusį iki 1991 metų birželio 1 dienos, asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas skaičiuojamas laikant to laikotarpio pajamas nulinėmis. Iš dalies neišsaugojus archyvinių dokumentų, asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas skaičiuojamas pagal to laikotarpio minimalų mėnesinį darbo užmokestį. Teismas remiasi protingumo, sąžiningumo bei teisingumo principais, įtvirtintais CK 1.5 str. 4 d., kurie yra visos teisės sistemos pagrindas ir kurie taikomi sprendžiant ginčus teismine tvarka, nepaisant to, kada yra atsiradę civiliniai santykiai, iš kurių kilęs ginčas (2000 07 18 LR Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 4 str. 4 d.). Teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais privalu vadovautis ne tik sprendžiant klausimus, kurie nėra įstatymo sureguliuoti, bet ir aiškinant bei taikant teisės normas. Tai, kad rašytinių duomenų apie uždarbį ne dėl pareiškėjo priklausančių aplinkybių nėra, negali įtakoti jo teisės gauti tokią pensiją, kurią jis savo darbu yra uždirbęs, nes valstybinio socialinio draudimo įmokos buvo mokamos nuo realiai gaunamo pareiškėjo darbo užmokesčio.

18Prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas dėl algos dydžio laikytinas įrodytu (LR CPK 178 str.), remiantis LR CPK 444 str. 2 d. 9 p., teismas pripažįsta šį faktą esant nustatytu.

19Juridinis faktas nustatomas pareiškėjos senatvės pensijos dydžiui apskaičiuoti.

20Teisėja, remdamasi išdėstytu ir vadovaudamasi LR CPK 448 str., 270 str.,

Nutarė

21pareiškimą patenkinti.

22Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. Č., a.k. ( - ) darbo užmokestis nuo 1984-01-01 iki 1989-12-31 buvo:

231984 metais – 57,68 Lt (bendra metinių pajamų suma);

241985 metais – 62,40 Lt (bendra metinių pajamų suma);

251986 metais – 65,24 Lt (bendra metinių pajamų suma);

261987 metais – 68,46 Lt (bendra metinių pajamų suma);

271988 metais – 77,44 Lt (bendra metinių pajamų suma);

281989 metais – 71,05 Lt (bendra metinių pajamų suma).

29Juridinis faktas nustatomas tikslu apskaičiuoti pareiškėjui priklausančios senatvės pensijos dydį.

30Sprendimas per trisdešimt dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto pirmą apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Natalija Daškovienė,... 2. sekretoriaujant Lastai Baravykienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjui A. Č.,... 4. suinteresuoto asmens VSDFV Vilniaus skyriaus atstovei Eliai Blaškevičenei,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo A.... 6. pareiškėjas kreipėsi į teismą, nurodydamas, kad Vilniaus staklių gamykla... 7. Suinteresuotas asmuo VSDFV Vilniaus skyrius pareiškimo tenkinimui... 8. Suinteresuotas asmuo AB „Vingriai“ atsiliepimo į pareiškimą nepateikė,... 9. Liudytojas S. Ž. parodė, kad dirbo kartu su pareiškėju Vilniaus staklių... 10. Liudytoja T. Ž. parodė, kad nuo 1979 metų dirba AB „Vingriai“ buhaltere.... 11. Pareiškimas tenkintinas.... 12. Pagal LR CPK 445 str. teismas nustato juridinę reikšmę turintį faktą tik... 13. Iš AB „Vingriai” pažymos (b.l. 6) matyti, kad 2000-10-18 įvykusio gaisro... 14. Iš teismui pateiktos pareiškėjo darbo knygelės, Socialinio draudimo... 15. Iš liudytojo S. Ž., 1984-01-01-1990-01-31 laikotarpiu dirbusio Vilniaus... 16. Nesant paneigtai šiai aplinkybei bei dėl objektyvių priežasčių nesant... 17. Remiantis Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 56 str. 4 d.... 18. Prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas dėl algos dydžio... 19. Juridinis faktas nustatomas pareiškėjos senatvės pensijos dydžiui... 20. Teisėja, remdamasi išdėstytu ir vadovaudamasi LR CPK 448 str., 270 str.,... 21. pareiškimą patenkinti.... 22. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. Č., a.k. ( - ) darbo... 23. 1984 metais – 57,68 Lt (bendra metinių pajamų suma);... 24. 1985 metais – 62,40 Lt (bendra metinių pajamų suma);... 25. 1986 metais – 65,24 Lt (bendra metinių pajamų suma);... 26. 1987 metais – 68,46 Lt (bendra metinių pajamų suma);... 27. 1988 metais – 77,44 Lt (bendra metinių pajamų suma);... 28. 1989 metais – 71,05 Lt (bendra metinių pajamų suma).... 29. Juridinis faktas nustatomas tikslu apskaičiuoti pareiškėjui priklausančios... 30. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...