Byla e2-106-1054/2019
Dėl avanso priteisimo

1Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmų teisėja Giedrė Kandratavičienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Editai Rimgailienei, dalyvaujant ieškovei M. G., jos atstovui advokatui V. J., atsakovės MB „Margio giria“ direktoriui A. T.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės M. G. ieškinį atsakovei MB „Margio giria“ dėl avanso priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 5000,00 Eur avansą, 6 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

52018 m. gegužės 15 d. priimtas preliminarus teismo sprendimas, kuriuo priteista iš atsakovės 5000 Eur avansas, 6 procentai metinių palūkanų už priteistą 5000 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2018 m. gegužės 10 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 57 Eur bylinėjimosi išlaidos ieškovei.

62018 m. birželio 6 d. gauti atsakovės prieštaravimai dėl preliminaraus sprendimo. Atsakovė prašo preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti. Prieštaravimuose nurodo, kad negalima teigti, jog dėl nutrauktos sutarties kaltė tenka atsakovei, kadangi tinkamas jos įsipareigojimų pagal sutartį atlikimas priklausė nuo ieškovės veiksmų. Taip pat nurodo, kad ieškovė nutraukė sutartį nesilaikydama sutartyje numatytos nutraukimo tvarkos, sutartyje numatyta, kad avansas nėra grąžinamas, jeigu sutartis nutraukiama nepagrįstai. Atsižvelgiant į tai, atsakovė prašo panaikinti 2018 m. gegužės 10 d. preliminarų sprendimą, ieškovės ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

72018 m. birželio 19 d. gautas ieškovės atsiliepimas į prieštaravimus, kuriuo ieškovė nesutinka su prieštaravimais, prašo preliminarų sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime taip pat nurodoma, kad atsakovė neparengė paraiškos pagal sutartį, jos pažadai įvykdyti sutartį tęsėsi ilgiau nei du metus po sutartyje numatyto termino paraiškai parengti pasibaigimo. Atsižvelgiant į tai, ieškovė 2017 m. rugsėjo 15 d. raštu kreipėsi į atsakovę prašydama grąžinti sumokėtą avansą ir nurodydama, kad tarp šalių sudaryta sutartis yra negaliojanti dėl esminio sutarties pažeidimo, tačiau atsakovė į ieškovės raštą nereagavo, avanso negrąžino. Ieškovė 2018 m. sausio 12 d. pranešimu papildomai pareikalavo iš atsakovės grąžinti sumokėtą avansą, tačiau atsakovė į pranešimą taip pat nereagavo.

8Teismo posėdžio metu ieškovė ir jos atstovas palaikė ieškinį bei atsiliepimą į atsakovės pareikštus prieštaravimus, prašė preliminarų sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Papildomai ieškovė nurodė, kad su atsakovės konsultavimo paslaugų įkainiais nebuvo supažindinta, sutartį paruošė atsakovė, iš atsakovės negavo jokių realių konsultavimo paslaugų pagal sutartį, jai prieš sudarant sutartį atsakovės nebuvo suteikta informacija, kokius dokumentus ir informaciją ji privalės pateikti atsakovei bei kokius veiksmus atlikti.

9Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas palaikė prieštaravimuose išdėstytus argumentus. Papildomai nurodė, kad sutartis nebuvo įvykdyta, kadangi ieškovė nepateikė reikalingų komercinių pasiūlymų sutarties vykdymui, apie tai, kad reikalingi komerciniai pasiūlymai, ieškovei pasakė žodžiu. Patvirtino, kad sutartis pasirašymui ieškovei buvo paruošta atsakovės. Paaiškino, kad Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos paramą pagal nustatytus reikalavimus galėjo gauti tik paraiškos teikėjas juridinis asmuo, ieškovė neturėjo įmonės sutarties sudarymo metu ir turėjo įsteigti ar įsigyti juridinį asmenį, pareiškėją. Nurodė, kad pagal sutartį šalys buvo susitarusios ir dėl konsultavimo paslaugų teikimo, kurias ieškovei ir suteikė. Nurodė, kad konsultavimo darbus ieškovei atliko jis vienas. Taip pat nurodė, kad rekomendacijos ir pasiūlymai ieškovei buvo pateikti žodžiu, suteiktų paslaugų tarpinės ataskaitos nebuvo ruošiamos, paslaugų sąskaitos – faktūros nebuvo išrašinėjamos.

10Teismas

konstatuoja:

11preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas.

12Priimdamas preliminarų teismo sprendimą teismas iš ieškovės į bylą pateiktų rašytinių įrodymų nustatė, jog 2015 m. lapkričio 6 d. ieškovė su atsakove sudarė sutartį Nr. 2015/11061 (toliau – sutartis), pagal kurią atsakovė įsipareigojo suteikti konsultacijas ir parengti ieškovei paramos paraišką pagal Lietuvos Respublikos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ iki 2015 m. gruodžio 15 d., o ieškovė įsipareigojo sumokėti už atliktus darbus sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Pagal sutarties 4.1.1 papunktį ieškovė per 5 darbo dienas po sutarties pasirašymo, t. y. 2015 m. lapkričio 9 d. mokėjimo pavedimu, sumokėjo atsakovei 5000 Eur avansą, tačiau paramos paraiška pagal Lietuvos Respublikos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ atsakovės nebuvo parengta ir ieškovei įteikta.

13Iš tarp šalių sudarytos sutarties matyti, kad sutartis tarp šalių sudaryta ieškovei siekiant gauti paramą ūkio ir verslo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę (sutarties 1.3.1 punktas). Sutarties 1.1 punkte apibrėžiamas sutarties dalykas – sutarties šalys susitarė, kad atsakovė suteiks konsultacijas, parengs ieškovei paramos paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“, o ieškovė sumokės už atliktus darbus sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Sutarties 2.1 bei 2.2 punktuose nurodytos paslaugų teikėjo pareigos vykdant sutartį – vykdytojas (atsakovė) įsipareigojo tinkamai parengti ir įteikti iki 2015 m. gruodžio 15 d. užsakovui (ieškovei) paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę ir administruoti projektą iki Žemės ūkio ministerijos sprendimo dėl paramos skyrimo.

14Iš tarp šalių sudarytos sutarties turinio bei šalių paaiškinimų matyti, kad nagrinėjamos bylos atveju tarp šalių buvo sudaryta paslaugų teikimo sutartis – tarp šalių buvo susitarta dėl tam tikros veiklos, kurios rezultatas neatskiriamas nuo pačių veiksmų (paslaugų teikimas), todėl tarp šalių susiklostę santykiai kvalifikuotini kaip santykiai dėl paslaugų teikimo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716 straipsnis). Paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti (CK 6.716 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad paslaugų sutartimi paprastai neįsipareigojama sukurti tam tikrą rezultatą, tačiau galimybė susitarti ir dėl tam tikro rezultato nustatyta CK 6.718 straipsnio 5 dalyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-559/2010; 2012 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-315/2012; 2013 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2013; kt.). Pažymėtina, jog šiuo atveju Sutarties 2.2 punkto sąlyga, kad vykdytojas (atsakovė) įsipareigoja tinkamai parengti ir įteikti paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę užsakovui (ieškovei), rodo, kad šalys faktiškai atlygintinų paslaugų sutartyje susitarė ir dėl paslaugų rezultato – kad atsakovė tinkamai parengs ir įteiks ieškovei paraišką, tačiau tai nesudaro pagrindo sutartį kvalifikuoti rangos sutartimi, nes sutartinių santykių kvalifikavimą lemia šalių susitarimas dėl sutarties dalyko, o ne dėl pagal sutartį atliktų veiksmų įforminimo.

15Iš byloje esančių duomenų bei šalių paaiškinimų matyti, kad ginčas byloje kilo dėl tarp šalių sudarytos sutarties nutraukimo pagrindo ir sutarties nutraukimo pasekmių. Ieškovė teigia, kad sutartį nutraukė esant esminiam sutarties pažeidimui, kadangi atsakovė nustatytais terminais neparengė ieškovei paraiškos pagal sutartį, ir atsakovė privalo grąžinti sumokėtą avansą. Atsakovė nurodo, kad sutartis nebuvo įvykdyta dėl pačios ieškovės kaltės, kadangi ieškovė atsakovei nepateikė visos reikalingos informacijos ir dokumentų sutarties vykdymui, taip pat nurodo, kad atsakovė suteikė ieškovei konsultavimo paslaugų pagal sutartį už 9000 Eur sumą, todėl ieškovė dar lieka skolinga atsakovei.

16Iš tarp šalių sudarytos sutarties 2.1 bei 2.2 punktų matyti, kad atsakovė įsipareigojo ieškovei iki 2015 m. gruodžio 15 d. tinkamai parengti ir įteikti paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę, vėliau administruoti projektą iki Žemės ūkio ministerijos sprendimo dėl paramos skyrimo. Sutarties 4.1. punkte šalys nustatė darbų kainą – 15000 Eur. Sutarties 4.1.1 – 4.1.2 punktais šalys susitarė dėl darbų apmokėjimo tvarkos: 5000 Eur sumokami vykdytojui per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo, o likę10000 Eur – per 5 darbo dienas po sutarties tikslo pasiekimo. Minėta, kad sutarties tikslas (rezultatas) turėjo būti atsakovės tinkamai parengta ieškovei paraiška pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę ir projekto administravimas iki Žemės ūkio ministerijos sprendimo dėl paramos skyrimo.

17Teismas iš sutarties turinio, šalių paaiškinimų sprendžia, kad paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę parengimas buvo pagrindinė paslaugų, kurias turėjo suteikti paslaugų teikėjas, dalis, nes tai yra svarbiausias dokumentas, kurio pagrindu vertinama paraiškos teikėjo atitiktis paramos teikimo kriterijams. Taigi, tinkamos paraiškos parengimas yra svarbiausia paslaugų dalis, lemianti palankaus sprendimo suteikti ieškovei Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ paramą priėmimą. Byloje nustatyta, kad atsakovė ieškovei paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę neparengė nei sutartyje nustatytu terminu, t. y. iki 2015 m. gruodžio 15 d., nei iki ieškovės pranešimo dėl sutarties nutraukimo atsakovei pateikimo 2017 m. rugsėjo 19 d., Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos parama ieškovei nebuvo suteikta.

18Atsakovės direktorius teisminio nagrinėjimo metu nurodė, kad sutartis nebuvo įvykdyta dėl pačios ieškovės kaltės, kadangi ieškovė atsakovei nepateikė visos reikalingos informacijos ir dokumentų sutarties vykdymui. Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę šalis, teigianti, kad egzistuoja jos nurodomos aplinkybės, privalo savo teiginius įrodyti (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnis). Akcentuotina tai, kad tarp šalių sudarytoje sutartyje nebuvo įtvirtinta, kokią konkrečią sutarties vykdymui būtiną informaciją ir kokiais terminais ieškovė privalėjo atsakovei pateikti. Vadovaujantis CK 6.719 straipsnio 1 dalimi, prieš sudarant paslaugų sutartį, paslaugų teikėjas privalo suteikti klientui išsamią informaciją, susijusią su teikiamų paslaugų prigimtimi, jų teikimo sąlygomis, paslaugų kaina, paslaugų teikimo terminais, galimomis pasekmėmis, bei kitokią informaciją, turinčią įtakos kliento apsisprendimui sudaryti sutartį. Šiuo atveju atsakovė bylos nagrinėjimo teisme metu nepateikė jokių rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovei buvo tiek prieš sutarties sudarymą, tiek jos vykdymo metu suteikta aiški informacija, kokius duomenis ir dokumentus bei kokiais terminais ieškovė privalo pateikti bei kokius veiksmus atlikti, kad atsakovė galėtų vykdyti sutartį. Kaip patvirtino teismo posėdžiuose atsakovės direktorius, sutartis pasirašymui buvo paruošta atsakovės. Atsakovės teismui pateikti 2017 m. balandžio – liepos mėnesių, t. y. praėjus beveik 2 metams po numatyto sutarties įvykdymo termino 2015 m. gruodžio 15 d., elektroninio susirašinėjimo su ieškove laiškai nepatvirtina, kad atsakovė aiškiai nurodė ieškovei, kokią būtiną tarp šalių sudarytos sutarties vykdymui informaciją ir dokumentus ieškovė privalo atsakovei pateikti. Iš susirašinėjimo matyti, kad ieškovė teikė atsakovei informaciją (2017 m. liepos 11 d. elektroninis laiškas su linijos brėžiniais ir kt. dokumentais, 2017 m. balandžio 28 d. elektroninis laiškas su įmonės finansiniais dokumentais), pati ieškovė domėjosi ir atsakovės klausė, kokia informacija ir dokumentai yra reikalingi (2017 m. gegužės 4 d. elektroninis laiškas). Be to, iš susirašinėjimų turinio matyti, kad susirašinėjimuose yra kalbama jau apie kitą projektą (paramos gavimą Padangų perdavimo gamyklai), nei nurodyta atsakovės teismui pateiktoje atliktų konsultavimo darbų Projekto „Guminių blokelių gamyba“ sąmatoje (Guminių blokelių gamyba). Atsakovės direktorius nepateikė įrodymų (rašytinių pretenzijų ar kt.), kad ieškovei raštu būtų nurodyta, jog ji nepateikė konkrečios informacijos ir dokumentų, dėl ko atsakovė negalėjo vykdyti sutarties. Bylos nagrinėjimo teisme metu atsakovės direktorius paaiškino, kad ieškovė nepateikė reikalingų komercinių pasiūlymų, tačiau teigė, kad ieškovei žodžiu pasakė, jog tai reikalinga. Pažymėtina ir tai, kad bylos nagrinėjimo metu atsakovės direktorius paaiškino, kad Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos paramą pagal nustatytus reikalavimus galėjo gauti tik paraiškos teikėjas juridinis asmuo, nors, kaip matyti iš sutarties, sutartis buvo sudaryta su fiziniu asmeniu (ieškove), pats atsakovės direktorius pripažino, kad ieškovė neturėjo įmonės sutarties sudarymo metu ir turėjo įsteigti ar įsigyti juridinį asmenį (pareiškėją galimai paramai gauti). Apie tai, kad atsakovė prieš sutarties sudarymą informavo ieškovę apie tokias būtinas sutarties įvykdymo sąlygas, byloje nėra duomenų ir atsakovė jų nepateikė. Kyla pagrįstų abejonių, ar apskirtai atsakovė, ieškovei neturint įsteigtos ar įsigytos įmonės sutarties sudarymo metu (2015 m. lapkričio 6 d.), nustatytais terminais (iki 2015 m. gruodžio 15 d.) galėjo įvykdyti savo įsipareigojimus pagal sutartį – paruošti paraišką ir atlikti kitus būtinus veiksmus. Apibendrinant išdėstytas aplinkybes, teismas šiuo atveju vertina, kad atsakovė neįrodė, kad sutartis nebuvo įvykdyta dėl pačios ieškovės kaltės, kadangi neįrodė nei, kokią informaciją ir dokumentus bei kokiais terminais ieškovė privalėjo pateikti atsakovei pagal sutartį, nei kokios informacijos ir dokumentų, kurių nepateikimas lemtų atsakovės negalimumą įvykdyti sutartį, ieškovė atsakovei nepateikė. Be to, pažymėtina, jog pagal CK 6.718 straipsnio 5 dalį, jeigu sutartis numato paslaugų teikėjo pareigą pasiekti tam tikrą rezultatą, paslaugų teikėjas gali būti atleistas nuo atsakomybės už šios pareigos neįvykdymą tik tuo atveju, jeigu įrodo, kad jos negalėjo įvykdyti dėl nenugalimos jėgos. Šiuo atveju nėra įrodymų ir atsakovė tokiomis aplinkybėmis byloje nesirėmė, kad sutarties negalėjo įvykdyti ir dėl nenugalimos jėgos.

19Vertinant tai, ar ieškovė turėjo teisę nutraukti tarp šalių sudarytą sutartį, pažymėtina, jog sutarties šaliai praleidus prievolės įvykdymo terminą, priklausomai nuo to, ar sutarties pažeidimas yra esminis ar ne, taikomos skirtingos sutarties nutraukimo taisyklės. Kai termino praleidimas turi esminio pažeidimo reikšmę, taikomos CK 6.217 straipsnio 1, 2 dalyse bei 6.218 straipsnyje nustatytos taisyklės. Jeigu termino praleidimas neturi esminės reikšmės, tai nutraukiant sutartį vadovaujamasi CK 6.209 straipsniu, 6.217 straipsnio 3 dalimi, 6.218 straipsniu. Sutartis gali būti nutraukta, esant esminiam jos pažeidimui, kuris nustatomas atsižvelgiant į CK 6.217 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes; jei sutarties pažeidimas pasireiškia termino praleidimu ir toks pažeidimas nėra esminis sutarties pažeidimas pagal CK 6.217 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus, nukentėjusi šalis gali nutraukti sutartį, prieš tai nustačiusi papildomą protingą terminą neįvykdytai sutarčiai įvykdyti (CK 6.209 straipsnis, 6.217 straipsnio 3 dalis); sutartis gali būti vienašališkai nutraukta konkrečiais joje nustatytais pagrindais (CK 6.217 straipsnio 5 dalis).

20Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad kiekvienu ginčo atveju, sutarties pažeidimą pripažįstant esminiu, turi būti įvertinta, ar nukentėjusios šalies asmeniniai interesai dėl tokio pažeidimo buvo iš esmės suvaržyti, nes esminį sutarties pažeidimą nulemia tai, ar nukentėjusi šalis negavo didžiąja dalimi to, ko pagal sutartį per visą jos terminą pagristai tikėjosi gauti, taip pat ar nukentėjusios šalies teisėti, pagrįsti lūkesčiai dėl numatytų sutarties vykdymo rezultatų lieka neįgyvendinti vien dėl sutartį pažeidusio kontrahento veiksmų, ar ir dėl kitų priežasčių.

21Ieškovė sutarties esminį pažeidimą motyvavo tuo, kad atsakovė nustatytais terminais neparengė ieškovei paraiškos pagal sutartį ir atsakovės pažadai įvykdyti sutartį tęsėsi ilgiau nei du metus po sutartyje numatyto termino pasibaigimo, ieškovei tapo aišku, kad atsakovė sutartinių įsipareigojimų nevykdys. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė 2017 m. rugsėjo 19 d. registruotu paštu įteikė atsakovei 2017 m. rugsėjo 15 d. pranešimą dėl tarp šalių sudarytos sutarties nutraukimo esant esminiam sutarties pažeidimui ir pareikalavo iš atsakovės grąžinti sumokėtą avansą. Ieškovė papildomai 2018 m. sausio 12 d. pranešimu kreipėsi į atsakovę ir pareikalavo grąžinti sumokėtą avansą. Šalių paaiškinimais nustatyta, kad atsakovė ieškovei sumokėto avanso negrąžino.

22Pažymėtina, jog sutarties 10.3 punktu šalys susitarė, kad jeigu viena sutarties šalis nevykdo arba netinkamai vykdo įsipareigojimus pagal sutartį, kita šalis apie tai privalo raštu pranešti įsipareigojimų nevykdančiai ar netinkamai vykdančiai šaliai. Jeigu įsipareigojimų nevykdanti ar netinkamai juos vykdanti šalis nepradeda tinkamai vykdyti įsipareigojimų per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo, o iki paraiškos paruošimo termino likus mažiau kaip 10 darbo dienų per 1 darbo dieną, sutarties šalis, vykdanti įsipareigojimus, turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.

23Ieškovė bylos nagrinėjimo metu savo poziciją byloje dėl esminio sutarties pažeidimo grindė tuo, kad atsakovė neparengė ieškovei paraiškos pagal sutartį, kuri buvo ieškovės pagrindinis sutarties sudarymo tikslas, atsakovės pažadai įvykdyti sutartį tęsėsi ilgiau nei du metus po sutartyje numatyto termino pasibaigimo. Tokia sutarties nutraukimo formuluotė atitinka CK 6.217 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytą esminio sutarties pažeidimo kriterijų – ieškovė iš esmės negavo to, ko tikėjosi iš sutarties, kadangi paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę parengimas buvo pagrindinė paslaugų, kurias turėjo suteikti paslaugų teikėjas, dalis. Taip pat atitinka ir CK 6.217 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatytą esminio sutarties pažeidimo kriterijų, kadangi sutarties neįvykdymas iš atsakovės tęsėsi ilgą laiką – beveik 2 metus po sutartyje numatyto termino pasibaigimo – ir pagrįstai davė pagrindą nukentėjusiai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje. Atotrūkis tarp sutarties neįvykdymo ir nustatytų įsipareigojimų dėl jos vykdymo yra didelis, ieškovės teisėti, pagrįsti lūkesčiai dėl numatytų sutarties vykdymo rezultatų lieka neįgyvendinti dėl sutartį pažeidusios atsakovės veiksmų. Išdėstytų aplinkybių pagrindu teismas vertina, kad atsakovės sutarties pažeidimas yra esminis, atsakovė dėl savo kaltės neįvykdė įsipareigojimų ieškovei pagal sutartį, todėl ieškovė turėjo pagrindą vienašališkai nutraukti sutartį. Ieškovė tinkamai įvykdė sutarties vienašališko nutraukimo taisykles pagal sutarties 10.3 punktą – 2017 m. rugsėjo 19 d. registruotu paštu atsakovei įteikė 2017 m. rugsėjo 15 d. pranešimą dėl sutarties nutraukimo bei jame išdėstė sutarties nutraukimo priežastis, reikalavimus. Atsakovė sutarties nevykdė nei praėjus 1 darbo dienai (paraiškos paruošimo terminas buvo suėjęs jau 2015 m. gruodžio 15 d.), nei vėliau. Ieškovė papildomai 2018 m. sausio 12 d. pranešimu kreipėsi į atsakovę ir pareikalavo grąžinti sumokėtą avansą, taigi atsakovei dar buvo suteiktas papildomas terminas sutarčiai įvykdyti, per kurį atsakovė sutarties neįvykdė. Atsižvelgiant į tai, ieškovė sutartį su atsakove vienašališkai nutraukė pagrįstai.

24Sprendžiant klausimą dėl sutarties nutraukimo pasekmių pažymėtina, jog šalys skirtingai aiškina ieškovės atsakovei pagal sutartį 2015 m. lapkričio 9 d., mokėjimo pavedimu sumokėtos 5000 Eur sumos paskirtį: ieškovė – kaip avansą, kuris turi būti grąžinamas ieškovei, o atsakovė – kaip atlyginimą už konsultavimo darbus. Atsakovės atstovas (direktorius) bylos nagrinėjimo teisme metu teigė, kad pagal sutartį šalys buvo susitarusios ir dėl konsultavimo paslaugų teikimo, kurias atsakovė ieškovei ir suteikė, nurodė, kad konsultavimo darbus už 9000 Eur sumą ieškovei atliko jis vienas. Tam patvirtinti atsakovės direktorius pateikė bylos teisminio nagrinėjimo metu (2018 m. lapkričio 30 d.) ieškovei išrašytą sąskaitą – faktūrą Nr. 11 30-1 9000 Eur sumai bei atsakovės direktoriaus paruoštą Projekto „Guminių blokelių gamyba“ sąmatą, kurioje atsakovės direktorius nurodė, kad atliko ieškovei konsultavimo darbų 72 val., kurių vertė 9000 Eur. Pažymėtina, jog apie tai, kad atsakovė įsipareigojo teikti ieškovei ir konsultavimo paslaugas pagal sutartį, kalbama tik sutarties 1.1 punkte, kuris apibrėžia sutarties dalyką ir nurodoma abstrakčiai, neįvardijant konkrečių pagal sutartį atsakovės įsipareigotų teikti paslaugų. Bylos nagrinėjimo teisme metu teismo posėdžiuose atsakovės direktorius negalėjo paaiškinti ir detalizuoti, kokias konkrečiai paslaugas pagal sutartį ieškovei suteikė. Iš atsakovės direktoriaus paruoštos Projekto „Guminių blokelių gamyba“ sąmatos matyti, kad į sąmatą įtraukti tokie darbai kaip 1. Informacijos apie pareiškėją gavimas iš užsakovo, analizė bei pirminės rekomendacijos; 2. Galimybių gauti finansavimą projektui analizė ir rekomendacijų pateikimas; 3. Projekto įgyvendinimo plano sudarymas; 4. Darbo vietų kūrimo poreikio analizė ir pasiūlymų pateikimas; 5. Papildomų projekto finansavimo šaltinių analizė ir pasiūlymų pateikimas; 6. Alternatyvių investavimo galimybių analizė ir pasiūlymai. Taigi visos atsakovės direktoriaus nurodytos konsultavimo paslaugos yra susijusios su tam tikrais rezultatais – rekomendacijų ir pasiūlymų pateikimu ieškovei, plano sudarymu, tačiau šių dokumentų atsakovės atstovas negalėjo pateikti ir ieškovė nurodė, jog jų negavo iš atsakovės. Pažymėtina, jog teismo posėdžių metu atsakovės direktorius nurodė, kad rekomendacijos ir pasiūlymai ieškovei buvo pateikti žodžiu, raštu konsultavimo paslaugų teikimo ir darbų rezultatai nebuvo įforminti, suteiktų paslaugų tarpinės ataskaitos ar paslaugų sąskaitos – faktūros nebuvo išrašytos ir ieškovei pateiktos. Iš bylos rašytinių dokumentų bei šalių paaiškinimų matyti, kad su atsakovės pateikta konsultavimo darbų sąmata ieškovė nebuvo supažindinta, ši sąmata atsakovės direktoriaus buvo paruošta tik teisminio nagrinėjimo metu. Atsakovės direktorius negalėjo pateikti ir bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentų, kurie patvirtintų, kad ieškovei pagal sutartį suteiktos konsultavimo paslaugos sutarties vykdymo metu buvo įtrauktos į bendrovės apskaitą. 2018 m. lapkričio 30 d. sąskaita – faktūra Nr. 11 30-1 9000 Eur sumai taip pat buvo išrašyta tik teisminio nagrinėjimo metu, su ja ieškovė sutarties vykdymo metu nebuvo supažindinta. Akcentuotina ir tai, kad bylos nagrinėjimo metu atsakovės direktorius nurodė ir 2018 m. lapkričio 30 d. sąskaitoje – faktūroje Nr. 11 30-1 nurodyta, kad konsultavimo paslaugų ieškovei buvo suteikta už 9000 Eur sumą (72 val. po 125 Eur už 1 val.), tačiau iš tarp šalių sudarytos sutarties matyti, kad konsultavimo paslaugų valandiniai įkainiai sutartyje nebuvo numatyti. Atsakovės direktorius negalėjo pateikti įrodymų, kad ieškovė buvo supažindinta su nurodytais konsultavimo paslaugų įkainiais. Teismo vertinimu, atsakovės direktoriaus pateikta VšĮ „Pro et Contra“ 2018 m. lapkričio 30 d. ekspertinio konsultavimo ataskaita Nr.MG/1116 nepatvirtina, kad atsakovės konsultavimo paslaugų valandinis įkainis pagal sutartį tarp šalių buvo nustatytas 125 Eur, kadangi ataskaitos išvadose tik patvirtinama, kad valandinis konsultavimo įkainis neviršija rinkoje buvusių kainų. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas vertina, kad šiuo atveju atsakovė neįrodė nei, kad suteikė ieškovei 72 val. konsultavimo paslaugų pagal sutartį, nei kad konsultavimo paslaugos ieškovei buvo suteiktos už 9000 Eur sumą. Objektyviai iš bylos duomenų neįmanoma nustatyti, ar apskritai atsakovė pagal sutartį suteikė ieškovei ir kokias suteikė paslaugas, kiek realiai valandų jos yra vertos, kokia paslaugų kaina.

25Dėl atsakovei pagal sutartį sumokėto avanso grąžinimo ieškovei pažymėtina, jog sutarties 6.1 punkte šalys susitarė, kad jeigu užsakovas vienašališkai nutraukia sutartį, pateikęs įrodymus, kad vykdytojas iš esmės nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią sutartį, vykdytojas grąžina užsakovui visas iš užsakovo gautas mokėjimo sumas numatytas sutarties 4.1 p., jeigu šalys raštu nesusitars kitaip. Tuo tarpu sutarties 10.4 punktas numato, kad nutraukus sutartį, 4.1.1 punkte nurodytas mokėjimas užsakovui negrąžinamas. Šie sutarties punktai iš esmės prieštarauja vienas kitam, kadangi pagal 10.4 punktą nutraukus sutartį visais atvejais pagal sutarties 4.1.1 punktą sumokėta suma negrąžinama, tuo tarpu pagal 6.1 punktą visos iš užsakovo gautos mokėjimo sumos vykdytojo yra grąžinamos. Pažymėtina, jog įstatyminės sutarčių aiškinimo nuostatos (CK 6.193 – 6.195 straipsniai) reikalauja sutartį aiškinti laikantis sąžiningumo principo ir prioritetiškai siekiant nustatyti tikruosius sutarties šalių ketinimus, neapsiribojant pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai, aiškinant sutartį, taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo. Pažymėtina, jog, kaip jau nurodyta aukščiau, sutartį šiuo atveju paruošė atsakovė, ieškovė sutarties sąlygas tik priėmė, todėl jos aiškinamos ieškovės naudai. Konstatuota aukščiau, kad paslaugų teikimo sutartis iš esmės liko neįvykdyta dėl atsakovės kaltės. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, atsakovė, vadovaujantis sutarties 6.1 punktu, privalo ieškovei grąžinti 2015 m. lapkričio 9 d. mokėjimo pavedimu pagal sutarties 4.1.1 punktą sumokėtą atsakovei 5000 Eur sumą. Be to, nenustačius, kad atsakovė suteikė ieškovei konsultavimo paslaugas pagal sutartį, ieškovei neatsiranda ir pareigos jas apmokėti.

26Dėl bylinėjimosi išlaidų

27Dokumentiniame procese atsakovui pareiškus prieštaravimus, teismas galutiniu sprendimu išsprendžia žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp šalių klausimą (CPK 430 straipsnio 7 dalis). Ieškovė pateikė įrodymus apie turėtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 57 Eur žyminis mokestis, 154,92 Eur ieškovės kelionių į teismo posėdžius išlaidos, kurias teismas, vadovaujantis CPK 88 straipsnio 1 dalies 10 punktu, pripažįsta išlaidomis, susijusiomis su bylos nagrinėjimu, ir 390 Eur advokato išlaidos, kurios neviršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, patvirtintose Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo“, nustatytų dydžių, iš viso – 601,92 Eur. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Palikus preliminarų sprendimą nepakeistą, ieškovei iš atsakovės priteistina 601,92 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 88 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis).

28Vadovaudamasis CPK 430 straipsnio 6 dalies 1 punktu, 7, 8 dalimi, teismas

Nutarė

29palikti nepakeistą Plungės apylinkės teismo 2018 m. gegužės 10 d. preliminarų sprendimą, kuriuo priteista iš atsakovės MB „Margio giria“ 5000 Eur avansas, 6 procentai metinių palūkanų už priteistą 5000 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2018 m. gegužės 10 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovei M. G..

30Priteisti iš atsakovės MB „Margio giria“, juridinio asmens kodas 303051316, 601,92 Eur (šešių šimtų vieno euro ir devyniasdešimt dviejų euro centų) bylinėjimosi išlaidas ieškovei M. G., asmens kodas ( - )

31Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmų teisėja Giedrė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš... 5. 2018 m. gegužės 15 d. priimtas preliminarus teismo sprendimas, kuriuo... 6. 2018 m. birželio 6 d. gauti atsakovės prieštaravimai dėl preliminaraus... 7. 2018 m. birželio 19 d. gautas ieškovės atsiliepimas į prieštaravimus,... 8. Teismo posėdžio metu ieškovė ir jos atstovas palaikė ieškinį bei... 9. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas palaikė prieštaravimuose... 10. Teismas... 11. preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas.... 12. Priimdamas preliminarų teismo sprendimą teismas iš ieškovės į bylą... 13. Iš tarp šalių sudarytos sutarties matyti, kad sutartis tarp šalių sudaryta... 14. Iš tarp šalių sudarytos sutarties turinio bei šalių paaiškinimų matyti,... 15. Iš byloje esančių duomenų bei šalių paaiškinimų matyti, kad ginčas... 16. Iš tarp šalių sudarytos sutarties 2.1 bei 2.2 punktų matyti, kad atsakovė... 17. Teismas iš sutarties turinio, šalių paaiškinimų sprendžia, kad paraiškos... 18. Atsakovės direktorius teisminio nagrinėjimo metu nurodė, kad sutartis nebuvo... 19. Vertinant tai, ar ieškovė turėjo teisę nutraukti tarp šalių sudarytą... 20. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad kiekvienu ginčo atveju,... 21. Ieškovė sutarties esminį pažeidimą motyvavo tuo, kad atsakovė nustatytais... 22. Pažymėtina, jog sutarties 10.3 punktu šalys susitarė, kad jeigu viena... 23. Ieškovė bylos nagrinėjimo metu savo poziciją byloje dėl esminio sutarties... 24. Sprendžiant klausimą dėl sutarties nutraukimo pasekmių pažymėtina, jog... 25. Dėl atsakovei pagal sutartį sumokėto avanso grąžinimo ieškovei... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 27. Dokumentiniame procese atsakovui pareiškus prieštaravimus, teismas galutiniu... 28. Vadovaudamasis CPK 430 straipsnio 6 dalies 1 punktu, 7, 8 dalimi, teismas... 29. palikti nepakeistą Plungės apylinkės teismo 2018 m. gegužės 10 d.... 30. Priteisti iš atsakovės MB „Margio giria“, juridinio asmens kodas... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...