Byla e2-294-829/2019
Dėl sandorio pripažinimo iš dalies negaliojančiu ir restitucijos taikymo, pareikštą atsakovams O. D. ir A. D., trečiaisiais asmenimis byloje esant B. S. ir V. B.;

1Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmų teisėja Loreta Masevičiūtė, sekretoriaujant Eglei Pukinskaitei, dalyvaujant ieškovei Kauno regiono kredito unijos atstovui advokatui Edgarui Jautakiui, atsakovui A. D., jo atstovui advokatui Vytautui Dargiui, atsakovės O. D. atstovei advokatei Vytautei Linaburgienei, trečiajam asmeniui B. S., jos atstovei advokatei L. S.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Kauno regiono kredito unijos patikslintą ieškinį dėl sandorio pripažinimo iš dalies negaliojančiu ir restitucijos taikymo, pareikštą atsakovams O. D. ir A. D., trečiaisiais asmenimis byloje esant B. S. ir V. B.;

3atsakovės O. D. priešieškinį dėl paskolos sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia, pareikštą ieškovei Kauno regiono kredito unijai;

4trečiojo asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus B. S. ieškinį dėl laidavimo sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia, pareikštą ieškovei Kauno regiono kredito unijai.

5Teismas

Nustatė

6ieškovė Kauno regiono kredito unija (buvusi – Klausučių kredito unija) patikslintu ieškiniu prašo:

7pripažinti negaliojančia ah initio 2016 m. kovo 24 d. dovanojimo sutartį Nr. ( - ) sudarytą tarp O. D. ir A. D. dalyje dėl:

8– 2.000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - );

9– 12.4000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - );

10– 2.000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - );

11

123.3000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - );

13– 2.3800 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), perleidimo;

14taikyti restituciją ir grąžinti iš atsakovo A. D. atsakovei O. D. natūra:

15– 2.000 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - );

16– 12.4000 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - );

17– 2.000 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - );

18– 3.3000 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - );

19– 2.3800 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - );

20priteisti bylinėjimosi išlaidas.

21Ieškovė savo patikslintus reikalavimus ir atsikirtimus į priešieškinio reikalavimą bei trečiojo asmens savarankišką reikalavimą grindė tuo, kad 2013 m. sausio 4 d. tarp ieškovės ir atsakovės O. D. buvo sudaryta paskolos sutartis Nr. ( - ), pagal kurią atsakovei buvo suteikta 52 131,60 Eur (180 000 Lt) paskola, kurios grąžinimo terminas 2018 m. sausio 4 d. A. O. D. paskolą turėjo grąžinti pagal grafiką (paskolos sutarties 2. 13 punktas). Savo prievolės tinkamai atsakovė O. D. nevykdė. 2017 m. sausio 27 d. ir 2017 m. kovo 7 d. atsakovei O. D. buvo nusiųsti įspėjimai, kuriuose nurodyta, kad neatsiskaičius ieškovė nutrauks paskolos sutartį ir pradės paskolos išieškojimą. A. O. D. į įspėjimus neatsakė bei su ieškove pagal paskolos sutarties sąlygas tinkamai neatsiskaitė. Šiai dienai atsakovė O. D. yra skolinga ieškovei 17 490 Eur paskolos, 2 263,37 Eur palūkanų ir 2 230,19 Eur delspinigių – viso 22 183,56 Eur.

222017 m. kovo 19 d. ieškovė sužinojo, kad atsakovė O. D. visą savo nekilnojamąjį turtą vienu sandoriu, t. y. 2016 m. kovo 24 d. dovanojimo sutartimi Nr. ( - ) neatlygintinai perleido (dovanojo) savo sūnui atsakovui A. D. Pagal paskolos sutarties 6.14.4., 6.14.5 punktus atsakovė O. D. privalėjo raštu informuoti ieškovę susidarius finansiniams ūkiniams sunkumams, atsiradusiems vykdant verslo planą, kuris finansuojamas iš ieškovės suteiktos paskolos, tačiau to nepadarė. Sudarius 2016 m. kovo 24 d. ginčijamą dovanojimo sutartį Nr. ( - ) buvo pažeistos ieškovės teisės, nes atsakovė O. D. po ginčo sandorio sudarymo neturi jokio turto, t. y. tapo nemoki. Atsakovei O. D. perleidus visą turtą, ieškovė prarado galimybę patenkinti savo reikalavimą visiškai ar iš dalies. A. O. D. buvo nesąžininga, nes turtą padovanojo sūnui, imperatyvo sudaryti 2016 m. kovo 24 d. dovanojimo sutartį Nr. ( - ) nebuvo, žinojo, jog sudaromas sandoris pažeis ieškovės teise. Ieškovė nurod, kad yra visos sąlygos actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygos ginčijamo dovanojimo sutarties atžvilgiu, tačiau ją pripažinti negaliojančia prašo tik iš dalies, įvertindamas didėjančią kreditorinio reikalavimo sumą bei tikimybę, kad turtas bus parduotas vykdymo procese, kas turės įtakos jo vertei. Taip pat prašo taikyti restituciją ir grąžinti iš atsakovo A. D. atsakovei O. D. dovanotą turtą natūra.

23Ieškovė vertina, kad O. D. priešieškinys yra nepagrįstas ir turėtų būti atmestas. Nurodė, kad 2013 m. sausio 4 d. paskolos sutartimi Nr. ( - ) Kauno regiono kredito unija paskolino atsakovei O. D. 52 131,60 Eur (180 000 Lt). Tikėtina, kad galbūt O. D. pati asmeniškai nepasirašė paskolos sutarties, tačiau nereiškia, kad to nepadarė jos atstovas sūnus A. D., kuris paskolos sutarties sudarymo ir pinigų pagal paskolos sutartį išmokėjimo metu buvo Kauno regiono kredito unijos valdybos pirmininkas ir administracijos vadovas, paskolų komiteto pirmininkas, ir, kuris negalėjo nežinoti apie jo motinos vardu paimtą paskolą. Byloje yra pateiktas įgaliojimas, kuris buvo suteiktas A. D. O. D., pagal kurį jis buvo įgaliotas veikti jos vardu ir sudaryti paskolas. A. O. D. savo priešieškinį įrodinėja specialisto išvada, kuri vertintina kritiškai, nes visiškai neaišku ar tyrimui buvo pateikti būtent O. D. laisvieji rašysenos pavyzdžiai (užrašų knygutė rudu viršeliu), tyrime nebuvo jokių O. D. laisvųjų rašysenos pavyzdžių paskolos sutarties sudarymo laikotarpiu, t. y. 2013 m. Atkreiptinas dėmesys, kad tyrimai naudoti tik sąlyginai laisvieji A. D. rašysenos ir parašo pavyzdžiai, o tuo tarpu, dėl visiškai nesuprantamų ir nepaaiškinamų priežasčių, A. D. rašysenos ir parašo pavyzdžiai, esantys 2005 m. spalio 5 d. darbo sutartyje, 2009 m. darbo sutarties pakeitime, Kauno regiono kredito unijos administracijos vadovo pareiginiuose nuostatuose, atostogų prašyme – netirti.

24Be to paskolos sutartis yra realinis sandoris. Byloje yra rašytiniai įrodymai, kurie patvirtina, kad O. D. fiziškai juos gavo, nes atsakovas A. D., turėdamas savo motinos O. D. įgaliojimą disponuoti piniginėmis lėšomis, esančiomis Kauno regiono kredito unijoje ir atsiskaitomosiose sąskaitose, išėmė 5 792,40 Eur (20 000 Lt) ir įnešė O. D. vardu 10 proc. pajinį įnašą paskolai gauti, kad buvo privaloma pagal paskolų gavimo nuostatas. Kai buvo pildomas prašymas žemės ūkio paskolai gauti buvo pateikta visa eilė O. D. dokumentų. Rinkinį sudarė: O. D. prašymas paskolai gauti, paso, ūkininko pažymėjimo kopijos, gaunamas pajamas pagrindžiantys dokumentai, registrų duomenų, sąskaitų suvestinė už laikotarpį nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. spalio 31 d. Šių dokumentų niekas, išskyrus atsakovus negalėjo turėti ir neturėjo. Taip pat buvo pasirašyta ir užpildyta B. S. laidavimo paraiška. Prie šios paraiškos buvo pridėta B. S. tapatybės kortelė, kurios niekas be B. S., turėti negalėjo. Taip pat laiduotojai V. B. ir K. M. pateikė laidavimo paraiškas ir pasirašė reikalingus dokumentus ir juos padavė A. D. 2013 m. sausio 4 d. A. D. atvykęs pas D. G., kuri buvo vyr. finansininkė, nurodė jai parengti paskolos išmokėjimui dokumentus, nes jau tuo metu buvo priimtas sprendimas suteikti O. D. paskolą. D. G., parengusi paskolos ir laidavimo sutartis, mokėjimo tvarkaraštį, atlikusi tam tikras operacijas sistemoje, grynus pinigus ir paruoštus dokumentus nunešė į A. D. kabinetą. Šitie dokumentai buvo pateikti A. D. asmeniškai. Visus dokumentus, t. y. pinigų kvitus, paskolos sutartį, A. D. grąžino D. G. jau pasirašytus. Kartu buvo pateikta: O. D. įgaliojimo kopija, kuri suteikia gauti pinigus iš sąskaitų. D. G. turėjo teisę išduoti pinigus. Tą pačią dieną A. D. grąžino B. S. pasirašytą laidavimo sutartį. Kiti laiduotojai pasirašė prie D. G. ir dalyvaujant A. D. Kaip žinoma 2013 m. sausio 4 d. O. D. tuėjo dar vieną negrąžintą paskolą, kuri buvo suteikta 2010 m. gruodžio 16 d. su užtikrinimo priemone hipoteka. Abi paskolos buvo dengiamos. Pinigus atnešdavo A. D., jo brolis S. D. ir brolio sutuoktinė B. D.. Kauno regiono kredito unijos darbuotojai atlikę „kompiuterinius veiksmus“, įnešimą įtraukę į sistemą, sumokėjimo kvitus palikdavo A. D. darbo kabinete, o šis juos grąžindavo pasirašytus. Pagal suteiktos paskolos nuostatas, turėdavo būti periodiškai pateikti dokumentai, patvirtinantys paskolos panaudojimo faktą. Byloje yra konkrečių sąskaitų faktūrų, kurios patvirtina O. D. išlaidas, panaudojant paskolą. Niekas kitas be atsakovų negalėjo turėti šių dokumentų. A. D. yra viešai sakęs, kad 2013 m. sausio 4 d. paskola yra imama, nes jos sąlygos yra geresnės nei 2010 m. paskolos. Ši paskola yra padengta anksčiau termino, t. y. 2013 m. birželio 20 d. įnešant 31 634,77 Eur (109 228,53 Lt). Šios aplinkybės patvirtina, kad dalis pinigų buvo panaudota ankstesnės paskolos padengimui. 2013 m. sausio 24 d. iš gautos paskolos buvo sumokėta VMI 15 929,10 Eur (55 000 Lt). 2013 m. birželio 17 d. buvo įnešta į O. D. sąskaitą 13 034,03 Eur (45 000 Lt) dengiant paskolą pagal sutartį. Nr. ( - ).

252013 m. vasario 28 d. Lietuvos centrinės kredito unijos valdybos posėdžio protokole buvo svarstytas klausimas dėl Kauno regiono kredito unijos veiklos vertinimo rezultatų, atliktų 2013 m. sausio 15 d. Šiame posėdyje taip pat dalyvavo A. D. Pateiktoje ataskaitoje yra pastaba apie O. D. 52 131,60 Eur (180 000 Lt) paskolą, išmokėtą 2013 m. sausio 4 d.

262010 m. gruodžio 10 d. paskolos sutartis taip pat nebuvo pasirašyta O. D., tačiau pagal ją pinigai buvo paimti ir grąžinti. Šitoje byloje turima analogiška situacija. Dalis pinigų yra grąžinti. Paskola buvo mokama iki to laiko, kuomet A. D. išėjo iš Kauno regiono kredito unijos. Sutinka, kad O. D. turėjo pajamų, tačiau šių neturėjo tiek, kad galėtų padengti ankstesnes paskolas (109 000 Lt) (t. 2, b. l. 68; 2018 m. gegužės 11 d. teismo posėdžio garso įrašai: 43 min. 49 s. – 1 val. 29 min. 57 s.).

27Ieškovė vertina, kad trečiojo asmens B. S. ieškinys yra nepagrįstas ir turėtų būti atmestas. Ieškovė negali paaiškinti dėl kokių aplinkybių laidavimo sutartyje yra ne B. S. parašas. Labiausiai tikėtina, kad byloje esanti laidavimo sutartis po jos sudarymo buvo pakeista arba sutarties sudarymo metu už B. S. pasirašė kitas asmuo, apie tai žinant A. D. Neatmestina, kad B. S. sąmoningai pasirašė pakeista rašysena. Atkreiptinas dėmesys, kad specialistas šiuo aspektu parašų ir rankraštinių įrašų netyrė. Laidavimas, kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonė, yra naudinga ne tik kreditoriui, bet ir skolininkui, šiuo atveju atsakovei O. D. Be to, be laidavimo sutarties/čių nebūtų suteikta paskola. Byloje, be B. S. laidavimo sutarties yra ir V. B. laidavimo sutartis. Paprastai laiduotojus suranda ir kreditoriui pasiūlo paskolos gavėjas, o kreditorius įvertinęs laiduotojo turtinę padėtį, priima sprendimą sudaryti arba nesudaryti su juo laidavimo sutartį. Šiuo atveju laiduotojus surado O. D. sūnus A. D., kuris tuo metu buvo Kauno regiono kredito unijos administracijos vadovas ir valdybos pirmininkas, o be to, jis buvo įgaliotas O. D. asmuo. A. D. grąžino D. G. pasirašytą B. S. laidavimo sutartį. Kiti laiduotojai V. B. ir K. M. pasirašė prie D. G. ir dalyvaujant A. D.

28A. O. D. priešieškiniu prašo 2013 m. sausio 4 d. paskolos sutartį Nr. ( - ), kurių šalimis nurodyti ieškovė Kauno regiono kredito unija ir atsakovė O. D. pripažinti niekine ir negaliojančia ab initio bei priteisti iš ieškovės atsakovės naudai bylinėjimosi išlaidas

29Atsakovė priešieškinio reikalavimus, trečiojo asmens savarankišką reikalavimą ir atsikirtimus į patikslintą ieškinį grindė tuo, kad nėra skolinga ieškovei pagal 2013 m. sausio 4 d. paskolos sutartį Nr. ( - ). Atsakovė šios paskolos sutarties nei pati, nei per jokį atstovą nesudarė, jokių pinigų negavo. Atsakovė ginčo paskolos sutarties nėra mačiusi. Paraiška žemės ūkio paskolai gauti yra pasirašyta taip pat ne jos. Priešieškinį grindžia atlikta rašysenos ekspertize. Ikiteisminiame tyrime buvo atlikta ginčijamos sutarties ir kitų su šios paskolos suteikimu susijusių dokumentų rašysenos ekspertizė, įforminta 2017 m. balandžio 21 d. specialisto išvada Nr. 11-2730 (16). Specialisto išvada patvirtino, kad atsakovė nei ginčijamos sutarties, nei kitų su ja susijusių dokumentų nepasirašė. Šie įrodymai patvirtina, kad atsakovė nesudarė ginčijamos sutarties, jos nepasirašė, t. y. parašai buvo suklastoti. Paskolos išmokėjimo grynais pinigais kvituose nėra O. D. parašo. Paskolos dalinai įnešimo kvituose taip pat nėra O. D. parašo. Atsakovės O. D. vardu buvo pasinaudota nenustatytų asmenų. Atsakovei nėra žinoma kas galėjo ieškovei teikti informaciją apie jos ūkį. Iki 2016 m. pabaigos apie sutartį atsakovė nieko nežinojo.

30Ginčijama paskolos sutartis buvo užtikrinta šalutine prievole – laidavimu. Atsakovei taip pat nieko nėra žinoma, nei apie laiduotojus, nei apie laidavimo sutartis. Kauno regiono kredito unija nesikreipė ir neieškojo nei vieno laiduotojo.

31Ieškovė nepateikė jokių duomenų, kad atsakovė būtų gavusi paskolos pinigus. Ieškovė nepateikė jokių leistinų įrodymų, kad atsakovė būtų mokėjusi iš dalies paskolą. Pateikti neaišku kokios sąskaitos išrašai, kurie taip pat niekieno nepasirašyti, neįrodo, kad ieškovė būtų grynais ar pavedimu gavusi paskolos pinigus, ar dengusi paskolą. Kasos knygos išklotinės parodo, kad O. D. turėjo pakankamai lėšų atlikti pinigines operacijas. Grynųjų pinigų O. D. turėjo daug.

32Atsakovės vardu galimai buvo pasinaudota piktos valios žmonių. Kadangi O. D. nėra sudariusi su ieškove paskolos sutarties Nr. ( - ), nėra gavusi iš ieškovės jokių pinigų pagal paskolos sutartį Nr. ( - ), ji nėra skolinga ieškovei, ieškovė turėjo teisę savo turtą valdyti, naudoti, juo disponuoti pagal savo valią. Nekilnojamasis turtas nebuvo įkeistas, areštuotas, jam nebuvo uždėti jokie kitokie apribojimai, dėl kurių O. D. nebūtų galėjusi sudaryti ginčijamo sandorio. Atsakovė buvo ir yra sąžininga. Ieškovė iki bylos iškėlimo ir šiuo metu nesikreipė dėl tariamos skolos priteisimo ar išieškojimo priverstine tvarka. Ginčijamas sandoris buvo sudarytas dar 2016 m. kovo 24 d., visiškai atitiko atsakovės valią. Tiek ginčijamo sandorio sudarymo metu, tiek ir anksčiau, ieškovė turėjo valią palikti savo turtą sūnui.

33Atsakovė nurodo, kad sutinka su trečiojo asmens B. S. reikalavimais, nes atlikta rašysenos ekspertizė patvirtina, kad ginčijamos laidavimo sutarties B. S. nesudarė (t. 2, b. l. 68; 2018 m. gegužės 11 d. teismo posėdžio garso įrašai: 1 val. 29 min. 58 s. – 1 val. 44 min. 38 s.).

34Atsakovas A. D. nesutikimą dėl patikslinto ieškinio reikalavimų grindė tuo kad ieškovė ginčija tik dalį dovanojimo sutarties, pasirinkdama savo nuožiūra pripažinti negaliojančia sutarties dalį dėl konkrečių kelių sklypų. Ieškovė savo pasirinkimą motyvuoja tuo, kad šių sklypų rinkos vertė artima tariamos skolos ieškovei dydžiui. Pažymi, kad tie sklypai nesudaro vientiso dirbamos žemės masyvo (kai tuo tarpu ginčijamu sandoriu perleisti visi sklypai daugiau – mažiau sudaro vientisą dirbamos žemės masyvą). Be to 12.4000 ha žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), ( - ), yra gyvenamasis namas ir visi ūkio staliniai (iš viso 15 statinių – dovanojimo sutartyje išvardinti daiktai Nr. ( - )), kurie neišskirti į atskirą namų valdą. Joks pasirinkimas visiškai neatitinka protingumo, sąžiningumo ir teisingumo reikalavimų. Ieškovės veiksmus vertina kaip siekį sunaikinti jo ūkį.

35Nurodo, kad O. D. nėra skolinga ieškovei pagal paskolos sutarti Nr. ( - ). Motina paskolos sutarties nei pati, nei per jokį atstovą nesudarė, jokių pinigų pagal šią paskolos sutartį negavo. Jei motina būtų gavusi tokius pinigus, jis tikrai būtų žinojęs. Kadangi motina nėra gavusi jokios paskolos iš ieškovės, ji nėra skolinga ieškovei, neturi prievolės grąžinti paskolą, todėl ginčijamas sandoris niekaip nepažeidžia ieškovės interesų. O. D. niekur neveikė. Įgaliojimo paiimti paskolą niekam nesuteikė. Jokių kitų įrodymų apie jos valios išraišką skolintis iš ieškovės, byloje nėra.

36Nekilnojamasis turtas nebuvo įkeistas, areštuotas, jam nebuvo uždėti jokie kitokie apribojimai, dėl kurių nebūtų galima sudaryti dovanojimo sutartį. Ginčijamas sandoris buvo sudarytas dar 2016 m. kovo 24 d. ir visiškai atitiko motinos ir jo valią, nes jis vienintelis rūpinosi ūkininko ūkiu (kiti vaikai yra mirę), jį padėjo tvarkyti. Dar 2015 m. balandžio 8 d. testamentu motina jam buvo palikusi visą savo turtą. Paskutiniu laiku motina pradėjo dažniau sirgti, atsirado nuolatinių sveikatos problemų, todėl nutarė visą ūki perduoti jam, kad galėtų tęsti ūkininkavimą. Dovanojimo sandoris nėra ydingas pats savaime, nes jį ir motiną sieja artimos giminystės ryšys. Toliau tęsia visus reikalus ir darbus ūkyje. Kiek jam žinoma, motinai nebuvo reiškiamos jokios pretenzijos dėl tariamos skolos mokėjimo.

37Atsakovas A. D. pageidavo pasinaudoti įstatymo jam suteikta teise ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 188 straipsnio nuostatomis, kol vyks ikiteisminis tyrimas, atsisako duoti parodymus ir paaiškinimus šioje byloje, nes jie gali reikšti parodymus prieš save (t. 2, b. l. 68; 2018 m. gegužės 11 d. teismo posėdžio garso įrašai: 1 val. 44 min. 52 s. – 1 val. 45 min. 58 s.; 2018 m. lapkričio 5 d. teismo posėdžio garso įrašai: 1 val. 45 min. 59 s. – 1 val. 49 min. 51 s.).

38Trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankišką reikalavimą, B. S. prašo 2013 m. sausio 4 d. laidavimo sutartį Nr. ( - ), kurių šalimis nurodyti ieškovė Kauno regiono kredito unija ir atsakovė B. S. pripažinti niekine ir negaliojančia ab initio bei priteisti jos naudai visas bylinėjimosi išlaidas.

39Trečiasis asmuo savarankišką reikalavimą ir atsikirtimus į patikslintą ieškinį grindė tuo, kad jokios laidavimo sutarties už jokią paskolos sutartį nepasirašinėjo. Apskritai nežino, kas yra laidavimo sutartis ir niekada gyvenime nėra sudariusi jokios laidavimo sutarties. Sužinojusi, kad jos vardu yra sudaryta laidavimo sutartis, nedelsiant kreipėsi į policiją dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Jos vardu galimai buvo pasinaudota piktos valios žmonių. Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Marijampolės apskrities VPK) Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriuje atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-31815-16 dėl galimo sukčiavimo sudarant 2013 m. sausio 4 d. paskolos sutartį Nr. ( - ) tarp Kauno regiono kredito unijos ir O. D. dėl 52 131,60 Eur (180 000 Lt) paskolos suteikimo. Šiame ikiteisminiame buvo atlikta paskolos sutarties ir kitų su šios paskolos suteikimu susijusių dokumentų, tame tarpe ir laidavimo sutarties rašysenos ekspertizė, įforminta 2017 m. balandžio 21 d. specialisto išvada Nr. 11-2730(16). Specialisto išvada patvirtino, kad ji nepasirašinėjo nei laidavimo sutarties, nei dokumentų, susijusių su laidavimo sutartimi. Šie įrodymai patvirtina, kad ji nesudarė laidavimo sutarties, jos nepasirašė, t. y. parašai buvo suklastoti.

40Taip pat nurodė, kad yra Kauno regiono kredito unijos narė. Ji yra ūkininkė. A. D. yra jos kaimynas, o D. G. – draugė. Tik 2016 m. sužinojo, kad yra laiduotoja. Jai būnant namuose tai pasakė A. D. Tada jis jau Kauno regiono kredito unijoje nebedirbo. Patyrė šoką. Tada pasiskambino telefonu D. G., kuri jos paklausė, ar ši nieko neprisimena. Rytojaus dieną nuvažiavo į Kauno regiono kredito uniją. Dokumentų jai niekas nerodė. Patvirtino tik tai, ką sakė A. D. Ji nėra ėmusi paskolos, niekada nėra pildžiusi laidavimo paraiškos. Be to tokiomis sumomis nedisponuoja. Be sutuoktinio sutikimo taip nebūtų pasielgusi. 2011 m. pavasarį ar rudenį pas ją buvo atvažiavęs A. D., kuris pasakė, kad Kauno regiono kredito unijos reikalams reikalingas jos dokumentas, kurį šiam padavė. Nežino, kas galėtų žinoti apie jos pajamas (t. 2, b. l. 68; 2018 m. lapkričio 5 d. teismo posėdžio garso įrašai: 1 val. 50 min. 19 s. – 2 val. 0 min. 43 s.).

41Trečiasis asmuo V. B. atsiliepime į pareikštą ieškinį ir priešieškinį nurodė, kad sutinka su pareikštu ieškiniu, nes yra laiduotojas Kauno regiono kredito unijoje O. D. paskoloje, sudarytoje 2013 m. sausio 4 d. Laiduoti šioje paskoloje paprašė O. D. sūnus A. D. Kadangi šį žmogų gerai pažįsta ir žino, kad O. D. ūkį valdo ir atstovauja sūnus A. D., sutiko laiduoti paskoloje 52 131,60 Eur (180 000 Lt). Abejonių nekilo, nes A. D. tuo metu dirbo Kauno regiono kredito unijoje administracijos vadovu ir valdybos pirmininku. Pateikė reikiamus dokumentus, pasirašė laidavimo paraišką ir sutartį Kauno regiono kredito unijoje dalyvaujant A. D.

42Taip pat nurodė, kad yra stebėtojų tarybos narys. Kauno regiono kredito unijoje pažįsta visus darbuotojus. Įvykio metu dirbo Kauno regiono kredito unijoje elektros darbus. Buvo kabinete pas D. G. D. G. liepė palaukti. Atėjo A. D. ir pasakė šiam, kad reikia palaiduoti paskolai. Pagalvojo, kad A. D. turi daug traktorių, rimtas ūkininkas – tai gali ir palaiduoti. Žinojo ką reiškia laidavimas. A. D. apie O. D. nieko nesakė. Jis sakė, kad jam reikia paskolos. Apie paskolos dydį kalbėjo. Jis nieko nesigilino. Tikriausiai dokumentus teikė. Šių dokumentų prašė D. G. Paso kopijos Kauno regiono kredito unijoje negalėjo būti. Laidavimo dokumentus jis pasirašė. Kopijos laidavimo sutarties neturi. Jis tik pasirašė, o daugiau nieko neprisimena. Paskolų nėra turėjęs Kauno regiono kredito unijoje. Kauno regiono kredito unija neprašė grąžinti paskolos. Tą patį kalbėjo ir ikiteisminio tyrimo metu (t. 2, b. l. 68; 2018 m. lapkričio 5 d. teismo posėdžio garso įrašai: 2 val. 5 min. 21 s. – 2 val. 15 min. 22 s.).

43Liudytoja E. M. parodė, kad nuo 2003 m. rugsėjo–rugpjūčio iki 2015 m. kovo 2 d. dirbo Kauno regiono kredito unijoje vyr. ( - ). Ji padėdavo sutikrinti banko išrašus, ilgalaikio turto korteles, tabelius. D. G. pažįsta, nes buvo bendradarbės. Buvo ir ( - ). Su klientais dirbo iki 2008 m. Kauno regiono kredito unijoje dirbo šeši asmenys. Ji nemokėdavo paskolų. Dokumentus paskolai gauti priimdavo paskolų vadybininkė. Ir kiti asmenys galėjo priimti. Paskolų vadybininkė turėdavo paruošti dokumentus. Paskui paskolas svarstydavo paskolų komitetas, o jiems patvirtinus – paskolų valdyba. Trečiadieniais vykdavo posėdžiai. Valdybos posėdžius organizuoja valdybos pirmininkas, pranešdamas prieš kelias dienas. Kartais nesirinkdavo, jei nebūdavo paskolų. Jame dalyvaudavo visi valdybos nariai. Posėdžiai vykdavo ir valdybos pirmininko kabinete, ir salėje. Niekur kitur posėdžiai nevykdavo. O. D. buvo išduota ne viena paskola. Dalyvavo 2013 m. sausio mėnesio posėdyje, kur buvo svarstomas paskolos išdavimas. Posėdis vyko realiai. Buvo šio posėdžio sekretorė. Rašė protokolą. Kas yra protokole surašyta tas ir dalyvavo. Nerašydavo į protokolą asmenų, kurie nedalyvavo. Posėdžio pirmininkas buvo valdybos pirmininkas A. D.. Paskola buvo virš 28 962,00 Eur (100 000 Lt). Buvo nuspręsta paskolą išduoti. Niekam paraiška nekėlė įtarimų. Pirmininkas nuo to klausimo nenusišalino. Bylos nevartė. Po posėdžio buvo surašytas protokolas. Būna visaip su protokolo pasirašymu. Ji nestebėdavo kas kada pasirašydavo. Ateidavo ir pas ją pasirašyti. Neprisimena, kad prie jos akių būtų A. D. pasirašęs. Ji pasirašydavo paskutinė. Protokolai pas ją būdavo tol, kol ji surašydavo. Paskui jie būdavo kabinete pas D. G. Protokolai galėjo būti padėti ir pas buhalterę D. G., ir pas valdybos pirmininką A. D. Ji nebuvo priėmusi įmokų už šią paskolą, nes nedirbo su klientais. Negali pasakyti kaip ši paskola buvo išmokėta. Kasos likučiai turėjo būti patvirtinti Kauno regiono kredito unijoje. Su grynaisiais pinigais ji nedirbdavo. Buvo dar J. P. ir A. S. Jos keisdavosi. Paskolų vadybininkė irgi pinigus priimdavo. O. D. matydavo Kauno regiono kredito unijoje, tačiau nežino ar ji ateidavo dėl paskolos (t. 2, b. l. 156; 2018 m. gruodžio 20 d. teismo posėdžio garso įrašai: 35 min. 44 s. – 1 val. 10 min. 48 s.).

44Liudytoja J. P. parodė, kad O. D. yra jos buvusio vadovo motina. Su A. D. siejo darbiniai santykiai. Iš Kauno regiono kredito unijos išėjo 2015 m. balandžio 15 d. Dirbo ( - ). Ji dirbo daugiau su kasa, priimdavo pinigus bei juos išduodavo, o ne su paskolomis. Iš pradžių ji dirbo ir su paskolomis, ir su kasa. Paskui nutarė, kad viena dirbs su kasa, o kita – su paskolomis. Išduodant pinigus būdavo atspausdinamas kvitas. Pasirašydavo klientas ir kasininkas. Paskolų vadybininke daugiau laiko dirbo A. S. Paskolos bylą galėdavo surinkti ir buhalterė. Dokumentus atnešdavo žmogus, kuris forminasi paskolą. Pirmiausiai asmuo ateina pasikalbėti. Paskui atsineša dokumentus. Turėdavo byla būti tvarkinga. Žino, kad O. D. vardu buvo išduotų paskolų Kauno regiono kredito unijoje. Neprisimena kokia dydžio paskola buvo išduota O. D. vardu. Ji stipri ūkininkė ir buvo nuspręsta paskolą išduoti. Šiuo atveju D. G. padėjo sutvarkyti paskolos dokumentus. Nebuvo prieš balsavusių. Vienbalsiai buvo sutarta paskolą išduoti. Kiekvieną savaitę svarstydavo po nemažai prašymų išduoti paskolas. Rado ant stalo paskolos bylą ir ją svarstė. Prašymas užpildytas, asmens, kuris ima paskolą, laiduotojo prašymas, paso kopijos, turimos nuosavybės dokumentai ir pajamos, ūkininko balansas. Ji buvo paskolų komiteto sekretorė. Paskolų komitete buvo svarstomos paskolos. Svarstė pirmininkė E. G., sekretorė – ji, ir vienas narys – A. K. Ji atlikdavo tiek sekretorės funkcijas, tiek balsuodavo. Paskolų komiteto protokolus surašydavo ji po posėdžio Rašydavosi ant paskolos prašymo visi. Posėdis vykdavo trečiadienio rytais. Būdavo posėdžiai tą pačią dieną po paskolų komiteto posėdžio. Ji paskolos neišmokėdavo. Paskolas išmokėdavo buhalterė arba paskolų vadybininkė. Ji asmeniškai nemato paskolos gavėjo. Mato tik asmens dokumentus su byla. Ji kelis kartus buvo įnešusi pinigus pagal šią paskolą. Buvo ir D. G. pinigus už paskolą atnešusi. Neprisimena, ar A. D. už motiną būtų atnešęs pinigus. Kvitą pasirašyti nunešė į kabinetą, kur sėdėjo D. G. ir A. D. Jai D. G. pasakė, kad gali padėti kvitą ir eiti, nes jie kalbasi. Paliko kvitą ir išėjo. Nematydavo kas ant kvito pasirašydavo. Nežino, ar A. D. tvarkė motinos reikalus. Visus reikalus tvarkydavosi pas D. G.. Kauno regiono kredito unijos kasoje būdavo įvairiai. Jos kasoje būdavo limitas. O. D. ateidavo į kredito uniją, tačiau, kad ji mokėtų paskolą, nematė (t. 2, b. l. 156; 2018 m. gruodžio 20 d. teismo posėdžio garso įrašai: 1 val. 10 min. 48 s. – 1 val. 43 min. 14 s.).

45Liudytoja D. G. parodė, kad O. D. ir A. D. yra to pačio kaimo gyventojai kaip ir ji. Su A. D. kartu dirbo. Dirba Kauno regiono kredito unijoje ( - ). 2012–2013 m. O. D. turėjo dvi paskolas, o A. D. vieną paskolą. A. D. turėdamas įgaliojimą motinos vardu 2012 m. gruodžio 18 d. iš sąskaitos paėmė 5 792,40 Eur (20 000 Lt) ir juos padėjo kaip pajinį įnašą gauti paskolai. 2012 m. gruodžio 28 d. A. D. atnešė savo motinos užpildytą ir pasirašytą prašymą paskolai gauti. Kartu pateikdamas dokumentus: suvestinę nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. spalio 31 d. už gaunamas pajamas, motinos asmens dokumentų kopiją, ūkininko pažymėjimo kopiją, taip pat B. S. laidavimo paraišką užpildytą ir pasirašytą, ir jos asmens tapatybės kortelės kopiją. Paskola buvo tikslinė. Ir paprašė suruošti bylą motinai paskolą gauti, nes reikalinga grąžinti 15 929,10 Eur (55 000 Lt) VMI. Taip pat minėjo, kad yra palankios kredito sutarties sąlygos. Suruošė paskolos dokumentus. Ji susegė bylą į segtuvą. Papildomais laiduotojais buvo V. B. ir K. M. Paskui K. M. pagal prašymą buvo atleista nuo laidavimo, kadangi pati norėjo imti paskolą. K. M. laidavimo dokumentus užpildė ir juos pasirašė pati prie jos. V. B. paprašė jos padėti užpildyti laidavimo dokumentus, kartu pildant dalyvavo ir A. D. Suruošė bylą ir padėjo svarstyti paskolų komitetui, administracijos direktoriui ant stalo, kabinete, kur vykdavo posėdžiai. Paskolos komitete ji nedalyvavo. Valdybos komitete svarstyta paskola tą pačią dieną kaip ir paskolos komitete. Paskolos sutartis pasirašyta tą pačią dieną. 2013 m. sausio 4 d. A. D. atnešė iš kabineto bylą. Kabinete buvo jo motina O. D. ir dar vienas asmuo, kurio negali įvardinti. Atnešė bylą su sprendimu paskolą išmokėti ir paprašė suruoštus pinigus ir dokumentus atnešti į jo kabinetą. Ji buvo atsakinga už visą kasą. Atliko visus kompiuterinius veiksmus, susijusius su paskolos išmokėjimu ir grynus pinigus nunešė į kabinetą, kur tuo metu buvo pati O. D. Dokumentus ir pinigus nunešusi padėjo ant stalo. Po to jai A. D. grąžino pasirašytą kvitą. Ir kartu pateikė įgaliojimą bei kvitą, kad pinigus gavo ir įgaliojimą, kad gali disponuoti pinigais, esančiais sąskaitoje. Po to sausio mėnesesį A. D. įnešė 15 929,10 Eur (55 000 Lt) į motinos sąskaitą ir pervedė PVM VMI. Buvo pateikiami dokumentai paskolos panaudojimui įrodyti, pristatomi kvitai. Ataskaitas pateikdavo A. D. Pinigai buvo leidžiami ūkiniams tikslams. O. D. tik formaliai yra ūkininkė, o ūkis realiai priklauso A. D. Pinigus realiai ėmė A. D. ūkio reikmėms. A. D. 2013 m. gegužės mėnesį kreipėsi dėl pajų išmokėjimo, kadangi sumažėjo paskolos suma, todėl dalį pajų prašė grąžinti paskolos dengimui. Pajus buvo išmokėtas 2013 m. gegužės 24 d. A. D. 18 825,30 Eur (65 000 Lt) ir 7 530,12 Eur (26 000 Lt) O. D. Tai sudarė 26 355,42 Eur (91 000 Lt). Ir paprašė palikti 10 proc. pajinį įnašą. Jam dar buvo grąžinta 3 301,67 Eur (11 400 Lt) iš motinos sąskaitos, kuriuo jis dengė paskolos dalį sumoje 5 277,75 Eur (18 223 Lt). Po to likusi paskola ir pajus atitiko dydį. 2016 m. A. D. motina padovanojo visą turtą. Tuomet jis pradėjo nemokėti paskolos. 2017 m. gruodžio mėnesį buvo nurašytas pagal valdybos sprendimą papildomas pajus. Nei pats A. D., nei motina dėl to priekaištų nepareiškė. Jie turėjo elektroninės bankininkystės prisijungimus. Galėjo matyti visas operacijas. Paskola buvo grąžinama. Pinigus grąžindavo: A. D., jo brolis S. D. bei jo sutuoktinė. Pati O. D. pinigų neatnešdavo, nes visus jos reikalus tvarkė A. D. Atneštus pinigus į kasą įnešdavo ji arba kiti kasininkai. Ji gali asmeniškai įnešti pinigus, bet A. D. negali įnešti pinigų. Jis gali kasą tik tikrinti ( - ) įvykio metu buvo J. P. Tas kas priimta pinigus tas ir atspausdina kvituką. Ji nedengdavo paskolos. Ji pinigus nunešdavo tik tuomet, kada šiuos jai paduodavo A. D. Ji buvo kaip tarpininkė. Ji asmeniškai turi Kauno regiono kredito unijoje paskolų. 2012 m. irgi turėjo paskolų. Mano, kad savo paskolą VMI deklaravo. Nežino kas galėjo pasirašyti. Pas ją kabinete einamųjų metų negalėjo būti saugomi dokumentai. Einamųjų metų dokumentai būdavo pas vadovą kabinete. Bet kuris darbuotojas galėjo prieiti prie einamų metų dokumentų. Pasibaigus metams būdavo saugoma archyve – rūsyje. Rūsio raktus turėjo administracijos direktorius. Kasoje būdavo iki 115 848,01 Eur (400 000 Lt). Yra signalizacija, yra saugos tarnyba, yra grotos, yra du seifai (t. 2, b. l. 157; 2018 m. gruodžio 20 d. teismo posėdžio garso įrašai: 1 val. 44 min. 17 s. – 2 val. 21 min. 6 s.; t. 3, b. l. 29; 2019 m. vasario 20 d. teismo posėdžio garso įrašai: 48 min. 29 s. – 58 min. 1 s.).

46Liudytojas A. K. parodė, kad jis yra ūkininkas. Kauno regiono kredito unijoje yra narys. Daug metų buvo paskolų komiteto pirmininku, paskui 1–2 metus paskolų valdybos nariu. Galiausiai buvo išrinktas ( - ) ir paskirtas ( - ). 2015 m. išėjo iš Kauno regiono kredito unijos. Su atsakovais nebendrauja. Posėdžiams būdavo paskirta diena – dažniausiai trečiadieniais. Iš pradžių rinkdavo paskolų komitetas. Vykdavo bylų svarstymas. Teigiamai svarstytos bylos būdavo paliekamos svarstymui valdybai. Valdyba rinkdavosi tą pačią dieną. Valdybos pirmininkas organizuodavo valdybos darbą. Paskolų komitetui bylą perduodavo arba iš buhalterės kabineto, arba jos būdavo vadovo kabinete, kur vykdavo posėdžiai prie atskiro stalo. Bylas sudėdavo paskolos vadybininkė. Gali būti, kad O. D. paskolos vadybininkė buvo A. S., tačiau negali garantuoti. Paskolos vadybininkė tvarko popierius susijusius su paraiška. Paskui paraiška teikiamas paskolų komitetui svarstymui. Toliau eina paraiška į paskolų valdybą. Posėdyje yra svarstomas paskolos išdavimas. 2013 m. buvo gautas O. D. paraiška paskolai gauti. Paskola buvo virš 28 962,00 Eur (100 000 Lt). Jis tuo metu buvo paskolų komiteto nariu. Paskolų komitetas buvo sudarytas iš jo, E. G. ir J. P. Konkrečiai įvykio neprisimena ir jo komentuoti negali. Tai buvo eilinė paskola. Neprisimina kas dalyvavo posėdyje. Buvo nuspręsta išduoti paskolą, kadangi buvo pateikti reikiami dokumentai. Galėjo būti laiduotojai arba užstatyta žemė. O. D. buvo stipri ūkininkė, nebuvo abejonių, kad su ja gali kilti problemų. Jei yra parašas, reiškiasi pats žmogus ir pasirašė. Ant kopijos jie nedėdavo parašų. Paskolos buvo išduodamos ir grynais pinigais. Ar tokiai sumai paskolos buvo galima atiduoti grynais, nežino. Kai jis vadovavo buvo stengiamasi viską atlikti pavedimais. A. D. mano turėjo būti žinoma apie paskolą. Negali pasakyti, ar A. D. dalyvavo svarstyme. Valdybos posėdžiuose sprendžiamas paskolų išdavimo klausimas. Jis buvo Kauno regiono kredito unijos ( - ). Paskolas imdavo visi dirbantys unijoje. D. G. Kauno regiono kredito unijoje buvo ( - ). Ji tvarkė piniginius klausimus. O. D. matė einančią į Kauno regiono kredito uniją, tačiau ką ji konkrečiai veikė nematė. Kol jis vadovavo grynųjų pinigų trūkumo nebuvo. Kiekvieną vakarą skaičiuodavo pinigus. Kas anksčiau buvo negali pasakyti (t. 2, b. l. 183; 2019 m. sausio 18 d. teismo posėdžio garso įrašai: 38 min. 2 s. – 1 val. 3 min. 39 s.).

47Liudytoja E. G. parodė, kad pažįstą A. ir O. D. D. G. yra jos uošvienė. Dirbo Kauno regiono kredito unijoje ( - ). Sėdi prie savo „langelio“ ir aptarnauja klientus. Jai priklauso priimti mokesčius, pinigų išmokėjimai bei jų padėjimai į sąskaitą, einamosios sąskaitos, terminuoti indėliai. Su apskaita nieko bendro neturėjo. Asmuo, kuris pasiima pinigus, turi pasirašyti ant orderio matant kasininkei. Kartu su klientu turi pasirašyti ir kasininkė. Nuo 2012 m. iki 2017 m. buvo Kauno regiono kredito unijoje ( - ). Paskolų komitetas gaudavo paraišką su pateikusio asmens byla, kurią paruošdavo paskolų vadybininkas. Tuo metu ( - ) buvo A. S. ir J. P. Galėjo ir kiti suruošti bylas, t. y. vadovas, buhalterė. Jie spręsdavo ar rekomenduojama asmeniui išduoti paskolą ir, ar tam užtenka dokumentų. Dokumentus rasdavo salėje ant stalo. Paskolų komitetas dažniausiai rinkdavosi pagal poreikį, dažniausiai trečiadieniai. Laikas būdavo įvairus. Posėdžiuose ji dalyvaudavo, nors 2012 m. pabaigoje išėjo motinystės atostogos ir kasininke nedirbo. O. D. dokumentai buvo pateikti tvarkingi, pasirašyti. Paskola buvo užtikrinta laidavimais. Laiduotojais buvo K. M., V. B. Negali pasakyti ar buvo trečias laiduotojas. Mano, kad bylą galėjo paruošti A. S. Niekam nekilo įtarimų. Paskola buvo prašoma žinomo asmens. Paskola buvo ne maža. Buvo įvertintos ir laiduotojų galimybės laiduoti paskolą. Buvo ištraukta jų kreditingumo istorija. Komitete taip pat dalyvavo A. K. ir sekretorė J. P. Paskola O. D. buvo išduota. Negali pasakyti kiek tą dieną svarstė paskolų. Po kurio laiko paskolos užtikrinimą persvarstyti reikėjo. Buvo pateikti dokumentai. Buvo pervertinama užtikrinimo priemonės. Viskas buvo gerai su paskola. Protokolą sekretorė dažniausiai surašydavo iš karto. Paskui perrašydavo jį kompiuteriu. Protokolą įvairiai pasirašydavo. Pasirašydavo ir per posėdį. Kartais pasirašydavo ant ranka surašyto protokolo, o paskui ir ant kompiuterio atspausdinto. Protokolai būdavo protokolų segtuve. Jis buvo laikomas įvairiai. Galėdavo būti ir buhalterės kabinete, ir salėje. O. D. nematė, kad eitų prašyti paskolos. Negali pasakyti, ar O. D. gavo pinigus, nes išmokėjime ji nedalyvavo. Mano, kad A. D. turėjo žinoti apie paskolą, dėl to, kad jis buvo vadovu. Nežino kas galėjo suklastoti paraišką. Negali pasakyti, ar Kauno regiono kredito unijoje trūko pinigų (t. 2, b. l. 183; 2019 m. sausio 18 d. teismo posėdžio garso įrašai: 1 val. 3 min. 39 s. – 1 val. 30 min.).

48Liudytoja A. S. parodė, kad Kauno regiono kredito unijoje nebedirba nuo 2019 m. vasario 14 d. A. ir O. D. pažįsta. 2012–2013 m. dirbo Kauno regiono kredito unijoje ( - ). Ji turėdavo Kauno regiono kredito unijoje aptarnauti asmenis, atidaryti terminuotus indėlius, priimti prašymus įstoti į uniją. Jei ateidavo asmuo su prašymu išduoti paskolą, turėdavo priimti asmens prašymą, surinktus duomenis, būdavo surenkama byla ir pateikiama paskolų komitetui. Tokį pat darbą kaip ir ji dirbo J. P. O. D. paskutinė paskola buvo išduota 2013 m. pradžioje. Dokumentų O. D. paskolos bylai ji nerinko ir svarstymui bylos nepateikė. Paskola buvo 52 131,60 Eur (180 000 Lt). Nematė, kad dalyvavo šią paskolą išduodant. Po paskolos išdavimo ji bylą matė, nes turėjo ją toliau tvarkyti. Buvo kažkokie prašymai dėl paskolos, tačiau jų neprisimena. 2014 m.–2015 m. paskola dar buvo grąžinama. Sumų negali pasakyti. Dokumentus paskoloms gauti be jos ir J. P. galėjo priimti ir buhalterė. Didžiausias paskolas priimdavo buhalterė. Taip pat paskolas su įkeitimais. Ji priimdavo paprastesnes. Jai ryte vyr. kasininkas išduodavo pinigus. Ji įsinešdavo į savo kasą. Vyr. kasininkas buvo D. G. Kai gryni pinigai klientui yra išduodami, duodamas pasirašyti kasos kvitas. Jis pasirašomas tą pačią akimirką. Ji ir klientas pasirašo. Teisę su kasa dirbti turėjo J. P., ji ir D. G. Joms būdavo paduodami pinigai už A. D. paskolą ir jos turėjo šiuos įnešti. Kvitą turėdavo palikti ant stalo buhalterės kabinete. Pinigus paduodavo buhalterė. Kvitai grįždavo su parašu. Nematė kas pasirašė. Kvito be pinigų niekada nebūdavo. Nežino kodėl taip buvo. Tiesiog vykdydavo buhalterės nurodymus. A. D. tokio nurodymo nėra davęs. Mano, kad A. D. turėjo žinoti apie šią paskolą. D. G. taip pat turėjo paskolų. Ji žino, kad D. G. tuo laikotarpiu grąžino pinigus už savo paskolą. Raktus nuo seifo turėjo vyr. kasininkas. O. D. į Kauno regiono kredito uniją ateidavo terminuotą indėli prasitęsti ir pasiimti pensijos. Tą dieną, kai buvo išmokėta paskola, ji tikrai nebuvo atėjusi. Ji ateidavo tik pensijų dieną. Nežino kas klastojo dokumentus, nes nematė. B. S. pažįsta. Ji buvo Kauno regiono kredito unijos narys. Matė šią moterį buhalterės vyr. kabinete 2013 m. pradžioje po naujų metų. Ką ji ten veikė, nežino. Administracijos vadovas kabinete viename stalčiuje laikydavo savo sąskaitas faktūras. Ten galėjo būti ir O. D. sąskaitos. Tos sąskaitos nebuvo užrakintos. Ten būdavo ir visos bylos. Nedažnai būdavo išduodami tokiai suma grynieji pinigai. 3–4 paskolos tik tokios buvo per kelis metus. 2013 m. valdybos pirmininku buvo A. D. Valdybos pirmininkas žinodavo apie paskolas (t. 3, b. l. 29; 2019 m. vasario 20 d. teismo posėdžio garso įrašai: 1 val. 1 min. 2 s. – 1 val. 32 min. 48 s.).

49Liudytojas K. Š. parodė, kad A. ir O. D. pažįsta. Santykiai su jais geri. 2013 m. buvo valdybos narys. Kitokių pareigų Kauno regiono kredito unijoje neturėjo. Valdybos posėdžiai vykdavo kiekvieną trečiadienį arba reikalui esant. Posėdžiai vykdavo 9–10 val. Būdavo surašyti klausimai, kurie turi būti svarstomi. Paskolų komitetas teikdavo teikimus, kurie patvirtindavo, kad paskola atitinka reikalavimus. Sprendimai būdavo priimami balsų dauguma. Turėdavo visi nariai svarstyti. Du svarstyti negalėjo. A. D. svarstant visus klausimus dalyvaudavo. Negali pasakyti kaip buvo konkrečiu atveju. Jeigu yra parašai, reiškiasi visi dalyvavo. Nežino, kad ant protokolo yra suklastotas A. D. parašas. Protokolas būdavo surašomas įvairiai. Jis pasirašydavo irgi įvairiai: ir tą pačią dieną, ir kitą dieną. Kai visi susirinkdavo. Tai ir pasirašydavo (t. 3, b. l. 29; 2019 m. vasario 20 d. teismo posėdžio garso įrašai: 1 val. 32 min. 48 s. – 1 val. 44 min. 24 s.).

50Liudytoja J. Č. parodė, kad gyveno tame pačiame kaime kaip ir A. ir O. D. Nuo 2018 m. lapkričio 9 d. Kauno regiono kredito unijoje nebedirba. Išėjo dėl sveikatos problemų. Nuo 2013 m. buvo ( - ). Stebėtojų tarybos posėdžiuose buvo peržiūrimi rezultatai, kviečiama valdyba, jeigu kildavo neaiškumai. Nuo 2015 m. rugpjūčio 7 d. Kauno regiono kredito unijoje ėjo ( - )pareigas. Prieš ją komisijos pirmininku buvo A. K. Nenori nieko prisiminti. Kauno regiono kredito unijoje buvo atliktas auditas. Viskas buvo teisėta. Iš darbo niekas nebuvo atleistas. D. G. dirbo buhaltere. Grynųjų pinigų trūkumo kol ji dirbo, nebuvo. Valdyba priėmė sprendimą dėl ieškinio padavimo teismui. Ji asmeniškai žinojo, kad O. D. buvo pasiėmus kreditą. Tai niekam nebuvo paslaptis. Tai sprendžia iš dokumentų dėl paskolos. Pirmiausiai paskolos paraišką apsvasto paskolų komitetas, o paskui parašką svarstydavo valdyba (t. 3, b. l. 43–44; 2019 m. kovo 19 d. teismo posėdžio garso įrašai: 7 min. 32 s. – 22 min. 44 s.).

51Liudytoja K. G. parodė, kad 2013 m. vedė ūkininkei O. D. apskaitą. Šiuo metu jai nebeveda, kadangi O. D. sumažino savo ūkio apimtis ir išsiregistravo iš PVM mokėtojų ir jai nebėra tikslo vesti dvejybinę apskaitą. Daugiausiai bendraudavo su A. D., nes jis turėjo įgaliojimą, pasirašytą jo motinos, kad gali valdyti ūkį. Su Kauno regiono kredito unija neturi santykių. Ji nedirbo Kauno regiono kredito unijoje. Nuo 2006 m. veda A. D. dvejybinę apskaitą. 2012–2013 m. A. D. ūkis buvo labai mažas ir prievolės apskaityti dvejybiniu būdu nebuvo. Kasos knygos vedamos laikantis bendrųjų reikalavimų, apskaitos standartų bei pačio ūkininko nusistatyta tvarka. Kasos knygoje atvaizduojami ūkinių operacijų turinys. Jos duomenys atitinka faktinį parodymą. Kasos knyga vedama specialioje programoje. Jei būtų keisi duomenys programoje, jie įtakotų visus sekančius apskaitos metus po korekcijos. Todėl koreguojant, galima sugriauti visą daugelį metų vedamą apskaitą. Sekantys metais susiję su kitais metais. Kasos knygoje korekcijų nėra dariusi. Pagal paslaugų teikimo sutartį ji yra įpareigota suvesti pinigines operacijas kasoje ar banko sąskaitoje, po to chronologine tvarka išspausdinti kasos knygą. Knygos lapus galima spausdinti tiek kiekvieną dieną, tiek kartą į mėnesį. Eigoje metų jie guli jos lentynoje. Kasos knygą pasibaigus metams sunumeravus, susegus, suregistravus, davus ūkininkui pasirašyti, visada atiduoda ūkininkui. Šiuo atveju jos parašo nėra. Nėra ir ant ankstesnių metų parašo. Ūkininkas nusistato ar kasos knygoje pasirašo ar ne. Mano, kad pirminiai dokumentai turėtų būti pasirašyti. Atspausdintus kasos knygos lapus atiduodavo ūkininkei. Dokumentus pagal sutartį paimdavo A. D. Kas mėnesį klientai dažniausiai atveža jai pirminius dokumentus. Jie gali būti tiek orginalūs, tiek kopijos. Kada klientas atneša duomenis, tada jie yra suvedami į programą, pirminiai dokumentai yra susegami į pirminių dokumentų bylą (sąskaitos faktūros, orderiai, įnešimai iš kasos). Taip pat turi pristatyti ir suvestinius duomenis. Tada daromas įrašas atitinkamuose registruose. Tuo pačiu ir kasos knygoje. Ji plačiau nieko netikrina. Veda taip pat ir balansą. 2012 m. vasario 13 d. išimta 11 584,80 Eur (40 000 Lt) ir 579,24 Eur (2 000 Lt). Kasos knygoje nurodyta, kad yra išėmimas į kasą. Pinigų apskaitymas grynųjų vyksta kasos knygoje, o bankinių pinigų matomas banko išraše. Vedant apskaitą matė ar yra pinigų. 2012 m. pabaigoje balanso likutis 24 038,46 Eur (83 000 Lt). Kasos knygoje nurodyta, kad 2012 m. gruodžio 18 d. paimta iš einamosios sąskaitos 5 792,40 Eur (20 000 Lt) ir jie pateko į einamąją kasą. Ji neturi kitos banko sąskaitos išrašo, kad 5 792,40 Eur (20 000 Lt) nuėjo į kitą sąskaitą banke. Kita sąskaita nėra ūkio sąskaita, ji nėra įtraukta į apskaitą, nes ūkininkas šitos sąskaitos išrašo nėra pateikęs. 2013 m. ūkininkė O. D. baigė mokėti ūkio paskolą, kurią buvo pasiėmusi Kauno regiono kredito unijoje gerokai anksčiau. 2013 m. vasario 22 d. per banką grąžinta 1 448,10 Eur (5 000 Lt). 2013 m. birželio 20 d. iš kasos mokėta 26 355,42 Eur (91 000 Lt) bei 5 279,35 Eur (18 228,53 Lt.) Tai atsispindi ir balanse. Paskola buvo skirta žemės ūkio technikai pirkti. Paskola buvo grąžinta atsiskaitant iš kasos arba iš banko. 2013 m. sausio 24 d. didelė suma pervesta VMI, nes buvo mokamas PVM mokestis už pusmetį. Iki sausio 25 d. PVM reikia sumokėti į VMI surenkamąją sąskaitą. Daugiau apie jokias paskolas iki tol nežinojo. Kiek ūkininkas pateikia informacijos apie ūkio veiklą, tiek jos ir atsispindi. Ūkininkui deklaruoti paskolas nėra prievolės. Nežino kas teikė Kauno regiono kredito unijai dokumentus. Galėjo tiek A. D., tiek O. D. Reglamentuojama, kad buhalterinė apskaita pas ūkininką atsispindėtų visos su jo ūkiu susijusios operacijos. Ūkininko apskaitoje nėra apskaitytas visas asmens turtas. Ūkininkas gali turėti privatų namą, privačius automobilius, todėl jų apskaita nėra vykdoma. Ūkininkas gali turėti ženkliai daugiau turto nei apskaityta jo ūkyje. Ūkininkas informuoja apie poreikį kiek jam reikia išsiimti asmeninėms reikmėms ir tai yra fiksuojama kasos knygoje. Ji pinigų, išimtų asmeniniams poreikiams, nematė. Ją informavo ūkininkas, duodamas nurodymus įforminti tokią ūkinę operaciją. Kiek ji žino, bankas formuodamas procedūrą, jei yra pervedimas iš sąskaitos į sąskaitą bent turinyje turėtų paminėti, kad yra pervedimas iš sąskaitos į sąskaitą, o ne išėmimas. Dar net turėtų būti nurodomas sąskaitos numeris, į kurią pervedama, kad žmogus galėtų žinoti ir tai apskaityti, nes asmuo gali turėti ir tris sąskaitas. Šiuo atveju yra parašytas išėmimas. Nėra nurodoma sąskaita (t. 3, b. l. 44; 2019 m. kovo 19 d. teismo posėdžio garso įrašai: 23 min. 40 s. – 1 val. 8 min. 16 s.).

52Ieškovės Kauno regiono kredito unijaos patikslintas ieškinys atmestinas. Atsakovės O. D. priešieškinis tenkintinas visiškai. Trečiojo asmens B. S. ieškinys tenkintinas visiškai.

53Byloje nustatyta, kad atsakovė O. D. 2016 m. kovo 24 d. dovanojimo sutartimi Nr. ( - )neatlygintinai perleido atsakovui A. D. nuosavybės teisę į visą savo nekilnojamąjį turtą.

54Dėl 2013 m. sausio 4 d. paskolos sutarties Nr. ( - ) ir 2013 m. sausio 4 d. laidavimo sutarties Nr. ( - ) pripažinimo niekinėmis ir negaliojančiomis ab initio.

55Nagrinėjamu atveju atsakovė O. D. ir trečiasis asmuo B. S. savo reikalavimus grindžia CK 1.80 straipsniu, 1.81 straipsniu, tai yra, kad imperatyvioms įstatymo normoms bei viešajai tvarkai ar gerai moralei prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja.

56Kasacinis teismas, aiškindamas CK 1.80 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto sandorių negaliojimo pagrindo taikymo sąlygas, yra nurodęs, kad sandoris, vadovaujantis CK 1.80 straipsnio 1 dalimi, yra niekinis ir negalioja, jei konstatuojama tokių sąlygų visuma: pirma, kad teisės norma, kuriai, ieškovo teigimu, prieštarauja sandoris, yra imperatyvioji; antra, kad ginčo sandoris pažeidžia nurodytoje normoje įtvirtintą imperatyvą ir kad šio pažeidimo padarinys tikrai yra sandorio negaliojimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-04-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-191-916/2015, 2017 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-351-611/2017).

57Nagrinėjamoje byloje atsakovė O. D. ir trečiasis asmuo B. S. įrodinėja, kad jos nepasirašė atitinkamai nei paskolos sutarties, nei laidavimo sutarties, šių sutarčių nesudarė, o jų parašai sutartyse yra suklastoti. Sutartims sudaryti reikalinga dviejų šalių valia, tačiau tokios valios atsakovė O. D. ir trečiasis asmuo B. S., kaip jos pačios nurodo, neišreiškė ir paskolos bei laidavimo sutarčių nepasirašė.

58Byloje yra pateikta 2013 m. sausio 4 d. tarp O. D. ir Kauno regiono kredito unijos pasirašyta paskolos sutartis Nr. ( - ) dėl 180 000 Lt paskolos žemės ūkiui suteikimo bei 2013 m. sausio 4 d. B. S. ir Kauno regiono kredito unijos pasirašyta laidavimo sutartis Nr. ( - ). 2013 m. sausio 4 d. kvitas, operacijos Nr. ( - ), kuriame nurodoma, kad O. D. buvo išmokėta 2013 m. sausio 4 d. paskolos sutarties Nr. ( - ) pagrindu išduota 52 131,60 Eur (180 000 Lt) paskola. Tačiau byloje esančioje Lietuvos teismo ekspertizės centro 2017 m. balandžio 21 d. specialisto išvadoje Nr. 11-2730 (16), ištyrus 2012 m. gruodžio 28 d. prašymą žemės ūkio paskolai gauti, 2013 m. sausio 4 d. paskolos sutarties specialiąją grafą, 2013 m. sausio 4 d. paskolos sutarties bendrosios dalies antra, trečią ketvirtą lapus, 2013 m. sausio 4 d. spausdintą priedą Nr. 1 prie 2013 m. sausio 4 d. paskolos sutarties Nr. ( - ), nustatyta, jog šiuose dokumentuose pasirašė ne O. D., ne A. D.. Taip pat nurodoma, kad Klausučių kredito unijos 2013 m. sausio 4 d. kvito, operacijos Nr. 38473, eilutėje „Kliento parašas“ pasirašė ne O. D., ir ne A. D. Kitoje šio kvito pusėje rankraštinį įrašą „pinigus gavau A. D.“ parašė ir šalia pavardės pasirašė ne O. D., ne A. D. Be to Lietuvos teismo ekspertizės centro 2017 m. balandžio 21 d. specialisto išvadoje Nr. 11-2730 (16) nustatyta, kad 2012 m. gegužės 28 d. B. S. vardu užpildytoje laidavimo paraiškoje/garantijos paraiškoje, 2013 m. sausio 4 d. B. S. vardu rašytoje laidavimo sutartyje Nr. 201301-00002 grafoje „LAIDUOTOJAS (VARDAS IR PAVARDĖ, PARAŠAS)“ pasirašė ne B. S. ir ne A. D.

59Ieškovės atstovas teigia, kad minėta specialisto išvada vertintina kritiškai, nes visiškai neaišku ar tyrimui buvo pateikti būtent O. D. laisvieji rašysenos pavyzdžiai (užrašų knygutė rudu viršeliu), tyrime nebuvo jokių O. D. laisvųjų rašysenos pavyzdžių paskolos sutarties sudarymo laikotarpiu, t. y. 2013 metais.

60Teismas nesutinka su tokia ieškovės atstovo pozicija, kadangi minėtoje specialisto išvadoje kartu su laisvaisiais rašysenos pavyzdžiais buvo tiriami ir sąlygiškai laisvieji O. D. laisvieji rašysenos ir parašų pavyzdžiai: 2017 m. kovo 16 d. teisių ir pareigų liudytojui (nukentėjusiajam) išaiškinimo protokolas, 2017 m. kovo 16 d. pavyzdžių lyginamajam tyrimui paėmimo protokolas, 15 lapų eksperimentinių rašysenos ir parašų pavyzdžių. Pažymėtina, kad O. D. laisvieji rašysenos pavyzdžiai, esantys Kauno regiono kredito unijos žinioje, pasklos Nr. ( - ) sudarymo metu – 2013 m., t. y. paskolos grąžinimo įmokos, kitos paskolos sutartys, nenaudoti sąmoningai, kadangi būtų galima suabejoti jų autentiškumu. Šiuo metu Marijampolės apskrities VPK Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriuje vis dar atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-31815-16 dėl galimo sukčiavimo. Tai, kad Kauno regiono kredito unijoje galimai buvo klastojami dokumentai įrodo ir 2018 m. gegužės 10 d. ekspertizės aktas Nr. 20180510-01 bei 2018 m. lapkričio 14 d. ekspertizės aktas Nr. 20181114/01. Šiuose ekspertizės aktuose nurodoma, jog 2010 m. gruodžio 16 d. paskolos sutartį ir 2007 m. gegužės 23 d. paskolos sutartį tarp O. D. ir Kauno regiono kredito unijos pasirašė ne O. D. Prašymų apklausti rašysenos teismo ekspertus ir išsiaiškinti kylančius neaiškumus nei ieškovės atstovas, nei kiti proceso dalyviai bylos nagrinėjimo metu nepageidavo. Taigi, aplinkybes, kad ginčo paskoloje ir laidavimo sutartyje parašai yra suklastoti patvirtina oficialūs rašytiniai įrodymai (specialisto išvada, ekspertizės aktas), kurie nėra paneigti kitais byloje esančiais įrodymais (CPK 197 straipsnis).

61Ieškovės atstovas nurodo, kad paskolos sutartį Nr. ( - ) galėjo sudaryti ne atsakovė O. D., bet jos sūnus A. D., kadangi jis turėjo įgaliojimą, kuris buvo suteiktas O. D., pagal kurį jis buvo įgaliotas veikti atsakovės vardu ir sudaryti paskolas. Atsakovų atstovai teigia, jog atsakovės O. D. įgaliojimai nesuteikė teisės atsakovui A. D. gauti iš ieškovės ginčo paskolos.

62CK 2.137 straipsnyje nustatyta, kad įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Atstovas, kurio teisės įgaliojime nėra apibrėžtos, turi teisę atlikti tik tuos veiksmus, kurių reikia atstovaujamojo turtui ir turtiniams interesams išsaugoti bei turto priežiūrai. CK 2.133 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vieno asmens (atstovo) sudarytas sandoris kito asmens (atstovaujamojo) vardu, atskleidžiant atstovavimo faktą ir neviršijant suteiktų teisių, tiesiogiai sukuria, pakeičia ir panaikina atstovaujamojo civilines teises ir pareigas.

63Bylos duomenimis, atsakovė O. D. trimis įgaliojimais (2006 m. sausio 25 d., 2011 m. vasario 8 d. ir 2011 m. vasario 14 d.) buvo pavedusi savo sūnui – šioje byloje atsakovui A. D. savo nuožiūra tvarkyti ir valdyti jos ūkininko ūkį, taip pat disponuoti piniginėmis lėšomis, esančiomis Kauno regiono kredito unijoje ir visuose bankuose (6 t., b. l. 74, 75-76, 77). Išanalizavus įgaliojimų turinį teismas negali sutikti su ieškovės atstovo vertinimu, kad atsakovės O. D. įgaliojimai numatė atsakovui A. D. teisę spręsti dėl pinigų skolinimosi iš trečiųjų šalių. Disponavimas jau turimomis piniginėmis lėšomis yra netolygu įgaliojimui sudaryti ir pasirašyti kreditavimo sutartis su banku (kredito unija).

64Tai, kad atsakovas A. D. savo nuožiūra tvarkė ir valdė atsakovės O. D. ūkininko ūkį, ką patvirtino ir ūkio buhalteriją tvarkiusi liudytoja K. G., neįrodo to, jog atsakovei buvo žinoma apie jos vardu Kauno regiono kredito unijoje sudarytas paskolas ir, kad atsakovė O. D. būtų išreiškusi valią sudaryti ginčo paskolos sutartį.

65Teismo vertinimu, jeigu ir A. D. būtų veikęs motinos O. D. vardu, tai prie paskolos sutarties turėtų būti pridėtas įgaliojimas atstovauti O. D., o ant sutarčių esantys inicialai ir parašai turėtų būti ne O. D., bet A. D.

66Ieškovės atstovas teigia, kad reikia žiūrėti į anksnesnius santykius, susiklosčiusiu tarp ieškovės ir atsakovės, kadangi ir anksčiau sutartis su ieškove sudarydavo ne atsakovė, tačiau įmokas už paskolas mokėdavo atsakovė ir ji šių sudarytų sutarčių neginčija. Atsakovų atstovai abejoja ieškovė į bylą pateiktų dviejų ekspertizių išvadomis, kadangi nėra įrodymų, kad ekspertui buvo pateikti autentiški dokumentai, kadangi juos pateikė pati ieškovė.

67Teismas vertina, kad ieškovės žinioje esančių dokumentų klastojimo mastas kelia pagrėstų abejonių dėl jų autentiškumo ir ta aplinkybė, kad ankstesnės O. D. vardu išduotos paskolos buvo grąžinamos, niekaip nepatvirtina to, jog šias paskolas mokėjo atsakovė, kad jai apie šias paskolas buvo žinoma. Nei vienas bylos dokumentas nepatvirtina, kad atsakovė naudojosi elektronine bankininkyste ir matė šiuos mokėjimus. Priešingai, byloje pateikti įgaliojimai patvirtina, kad nuo 2016 metų pradžios sūnui A. D. buvo perdavusi tvarkyti ir valdyti jos ūkininko ūkį, taip pat disponuoti piniginėmis lėšomis, esančiomis Kauno regiono kredito unijoje ir visuose bankuose, o pati į kredito uniją ateidavo tik pensijos pasiimti, ką nurodė byloje apklausti liudytojai. Nei vienas iš jų nenurodė, kad būtų matę atsakovę į kredito uniją atėjusią dėl paskolų. Net liudytoja D. G. nurodė, kad pinigus pagal paskolos sutartį atnešdavo ne atsakovė O. D. 2007 m. gegužės 23 d. atsakovė jau buvo ( - ) metų amžiaus, todėl tikėtina, jog visiškai nedalyvavo jos vardu registruoto ūkio valdyme, tvarkyme ir labiau tikėtina išvada, jog nieko nežinojo apie jos vardu kredito unijoje sudarytas paskolas.

68Prašyme žemės ūkio paskolai gauti yra nurodyta daug atsakovės O. D. asmens duomenų, tačiau nėra aišku ar šie duomenys negalėjo būti paimti ir perrašyti iš ankstesnių prašymų paskoloms gauti, nes prie pateiktos kredito bylos yra pridėtas dokumentas, sudarytas 2012 m. spalio 31 d. data., kad jie yra teisingi, nes nebuvo pareikalauta pateikti nurodomus duomenis pagrindžiančių dokumentų. Ginčo paskola buvo tikslinė – žemės ūkiui, ir nuolat buvo teikiami dokumentai, susiję su atsakovės O. D. ūkiu, tačiau teismas negali daryti išvados, kad šiuos dokumentus teikė pati atsakovė ir, kad šie dokumentai buvo susiję su ginčo paskola, o ne ankstesnėmis paskolomis, kurios buvo sudarytos O. D. vardu. Pažymėtina, jog 2010 metais atsakovės O. D. vardu išduota paskola ieškovei visiškai grąžinta 2013 m. birželio 20 d. Ginčo paskolos tikslingumą pagrindžiantys ir prie paskolos bylos pridėti dokumentai yra išduoti 2013 m. sausio-vasario mėnesiais. Nors įmokos pagal ginčo paskolą ieškovei buvo mokėtos iki 2015 m. lapkričio 30 d., tačiau iš atsakovės nebuvo reikalauja pateikti paskolos tikslingumą patvirtinančių įrodymų nuo 2013 m. kovo mėnesio iki 2015 m. lapkričio mėnesio. Taigi, ši aplinkybė patvirtina tai, kad didesnė tikimybė, jog paminėtus 2013 m. sausio-vasario mėnesiais išrašytus dokumentus į paskolos bylą teikė ne pati atsakovė ir, kad tikroji ginčo paskolos išdavimo priežastis nebuvo skirta atsakovės O. D. ūkio veiklai. (4 t., b. l. 59-73).

69Iešovės atstovas teigia, kad paskolos sutartis Nr. ( - ) buvo vykdoma iki 2016 m. kovo 24 d. dovanojimo sutarties Nr. ( - ) sudarymo, tačiau iš kvito, operacijos Nr. ( - ), matyti, kad paskutinė įmoka už paskolą buvo įmokėta 2015 m. lapkričio 30 d.

70Teismas taip pat nesutinka su ieškovės atstovo pozicija, jog nežiūrint į tai, kad atsakovės parašai ginčijamame susitarime buvo suklastoti, tačiau savo veiksmais, t. y. mokėdama įmokas už paskolą ji šį sandorį patvirtino, todėl ieškovės reikalavimai turi būti vertinami sistemiškai analizuojant visą kredito sutartį. Tačiau pažymėtina, kad specialisto išvadoje 11-2730 (16) nustatyta, kad Lietuvos kredito unijos Klausučių kredito unijos kvituose: 2013 m. kovo 5 d. operacijos Nr. 43911, 2013 m. kovo 7 d. operacijos Nr. 49778, 2013 m. balandžio 12 d. operacijos Nr. 56378, 2013 m. gegužės 30 d. operacijos Nr. 66546, 2013 m. birželio 17 d. operacijos Nr. 68890, 2014 m. gegužės 7 d. operacijos Nr. 27488, 2014 m. liepos 22 d. operacijos Nr. 38607, 2014 m. rugsėjo 8 d. operacijos Nr. 44280, 2014 m. spalio 14 d. operacijos Nr. 50152, 2014 m. spalio 27 d. operacijos Nr. 52269, 2014 m. lapkričio 18 d. operacijos Nr. 53297, 2014 m. gruodžio 5 d. operacijos Nr. 53535, 2014 m. gruodžio 8 d. operacijos Nr. 53547, 2015 m. kovo 30 d. operacijos Nr. 54979, 2015 m. gegužės 21 d. operacijos Nr. 55627, 2015 m. lapkričio 30 d. operacijos Nr. 57640, kuriomis buvo atliekamos įmokos už paskolą Nr. 13-00001, eilutėje „Kliento parašas“ pasirašyta ne O. D. ir ne A. D.. Rašysenos specialisčių išvadų teisingumu teismas neturi pagrindo abejoti, nes jas specialistės davė kategoriškas – kad ginčo paskolos sutartį ir su paskolos išdavimų bei grąžinimu susijusius dokumentus pasirašė ne atsakovė O. D.

71Ieškovės atstovas nurodo, kad ginčo paskolos sudarymo metu atsakovė O. D. turėjo negrąžintą 2010 metais paaimtą paskolą, kuri buvo brangesnė nei 2013 m. sausio 4 d. paskola, todėl buvo paiimta sudengti brangesnę paskolą.

72Bylos duomenys patvirtina, kad 2013 metais buvo grąžinta ieškovei 2010 metais atsakovės O. D. vardu išduota paskola, tačiau tas nebuvo padaryta 2013 m. sausio mėnesį – ankstesnė paskola buvo padengta 2013 m. birželio 20 d., todėl vien toks aplinkybių sutapimas nesudaro pagrindo padaryti išvadai, jog tikrai atsakovė O. D. pinigus pagal ginčo paskolos sutartį gavo. Kaip jau buvo paminėta, nėra įrodymų, kad atsakovė žinojo ir apie anksčiau jos vardu kredito unijoje sudarytas sutartis.

73Be to iš byloje esančių duomenų matyti, jog nėra nei vieno įrodymo, kuris patvirtintų, jog atsakovė turėjo poreikį skolintis iš ieškovės 52 131,60 Eur (180 000 Lt) sumą. 2016 m. kovo 24 d. dovanojimo sutartis Nr. ( - ) patvirtina, jog atsakovė nuo 2013 m. sausio 4 d. neįsigijo jokio nekilnojamojo turto, kuriam būtų reikalinga pasiskolinta 52 131,60 Eur (180 000 Lt) suma, nevykdė jokių investicinių projektų, kuriems būtų galėjusi panaudoti paskolintas lėšas. Nors ieškovės atstovas nurodė, kad paskolos pinigus O. D. panaudojo 2010 m. paskolai grąžinti ir sumokėjo Valstybinei mokesčių inspekcijai – 15 929,10 Eur (55 000 Lt), tačiau iš atsakovės 2013 m. kasos knygos ir 2013 m. ūkio balanso matyti, kad atsakovė turėjo pakankami lėšų šioms operacijoms atlikti. Pažymėtina, kad atsakovė Metinių gyventojo (šeimos) turto deklaracijų, Nuolatinės Lietuvos gyventojo pranešimo apie sudarytus sandorius ir Mokesčių mokėtojo pranešimo apie gautų pajamų ir įsigyto turto įsigijimo šaltinius VMI neteikė (gautų paskolų nedeklaravo). Tretieji asmenys duomenų apie O. D. suteiktas paskolas VMI prie FM nėra pateikę. Be to atsakovės O. D. ūkio 2013 m. buhalterinės apskaitoje nėra apskaityta 2013 m. sausio 4 d. paskolos sutartis Nr. ( - ). Tai liudija į bylą pateiktas 2013 m. balansas bei kasos knyga. Teismas nenustatė jokių aplinkybių, kurių pagrindu būtų galima daryti išvadą, kad atsakovės O. D. buhalteriniai dokumentais (kasios knygos, balansas) yra suklastoti ir sprendžia, kad nesant tiesioginių įrodymų jie neturi pakankamos įrodomosios galios nustatatant aplinkybę ar ginčo paskolos pinigus atsakovė O. D. gavo.

74Teismo vertinimu, reikšminga ir aplinkybė, jog ieškovė atsiradus reikalavimo teisei pagal ginčijamą paskolos sutartį, nesiėmė jokių veiksmų, kuriais ketintų susigrąžinti atsakovei paskolintas lėšas. Dėl skolos priteisimo ieškovė į teismą nesikreipė. Ieškovė atsakovei O. D. tik 2017 m. sausio 27 d. išsiuntė įspėjimą dėl skolos grąžinimo, o 2017 m. kovo 7 d. – pakartotinį įspėjimą dėl paskolos nutraukimo, t. y. prieš pareiškiant actio Pauliana ieškinį, tačiau paskolos įmokos buvo nebemokamos jau nuo 2015 m. lapkričio 30 d. Paskolos laiduotojams B. S. ir V. B. nepareiškė jokių pretenzijų ar prašymo grąžinti atsakovei paskolintus pinigus. Teismo vertinimu, toks ieškovės elgesys negali būti pripažįstamas apdairiu ir protingu, nes asmuo, turintis galiojančią reikalavimo teisę, būtų elgęsis priešingai, nebent ginčo šalys slepia nuo teismo tikruosius ketinimus, santykius, sandorius ar pan. Ikiteisminis tyrimas dėl dokumnetų klastojimo ir sukčiavimo pradėtas 2016 m. liepos 7 d., tačiau į ikiteisminio tyrimo įstaigą kreipėsi Lietuvo centrinė kredito unija remdamasis atsakovo A. D. 2016 m. gegužės 9 d. pateiktu prašymu.

75Atkreiptinas dėmesys, kad sandoriai grynaisiais pinigais tokio dydžio sumomis nėra įprasta praktika, todėl atidus ir protingas asmuo, perduodamas tokio dydžio pinigų sumą, imtųsi visų įmanomų priemonių objektyviais duomenimis užtikrinti pinigų perdavimą patvirtinančias aplinkybes. Taigi toks ieškovės darbuotojų elgesys negali būti vertinamas kaip apdairus ir protingas.

76Nei vienas iš liudytojų negalėjo nurodyti, kad būtent O. D. buvo išmokėti paskolos Nr. ( - ) pinigai, išskyrus liudytoją D. G. Ši liudytoja nurodė, kad 2013 m. sausio 4 d. A. D. kabinete buvo jo motina O. D. ir dar vienas asmuo, kurio negali įvardinti. Grynus pinigus nunešė į kabinetą. Dokumentus ir pinigus padėjo ant stalo, paskui teigė, kad padavė į rankas, o pas ją atėjo klientas. Po to jai A. D. grąžino pasirašytą kvitą. 2016 m. lapkričio 22 d. ikiteisminio tyrimo metu liudytoja D. G. parodė, ji A. D. grynaisiais pinigais išmokėjo suteiktos paskolos sumą, kadangi A. D. pateikė savo motinos O. D. įgaliojimą. Gavęs pinigus A. D. pasirašė ant kitos 2013 m. sausio 4 d. kvito, operacijos Nr. ( - ), pusės, kad pinigus gavo. Patvirtino, kad įrašą padarė pats A. D. Taip pat pats A. D. pasirašė ir prie grafos „kliento parašas“. Esant praštaravimų liudytojos D. G. paruodymuose dėl esminės aplinkybės – kam ji ginčo paskolos pinigus perdavė, laikyti juo patikimais nėra teisinio pagrindo ir jai nesiramia. Be to nei vienas iš liudytojų nenurodė, kad bent vieną paskolos Nr. ( - ) įmoką būtų sumokėjusi O. D.

77Ieškovės atstovas norėdamas įrodyti paskolos Nr. ( - ) sudarymo faktą teigia, kad A. D. 2012 m. gruodžio 18 d. iš motinos sąskaitos išėmė 5 792,40 Eur (20 000 Lt) ir įnešė O. D. vardu 10 proc. pajinį įnašą paskolai gauti (4 t., b. l. 10, 20). Nors suma inešta už pajinį įnašą atitinka išgrynintą sumą iš O. D. sąskaitos, tačiau tai teismui neleidžia daryti išvados, kad šias operacijas būtų atlikusi atsakovė O. D., ar apie šias pinigų operacijas būtų ką nors žinojusi.

78Nustatytų aplinkybių visumos pagrindu – tuo, kad atsakovas A. D. ginčo laikotarpiu buvo kredito unijos administracijos vadovas, valdybos pirmininkas, 2013 m. atliktu kredito unijos inspektavimu, atsakymu į inspektavimo metu pateiktas pastabas, liudytojų V. B., E. M., J. P., K. Š. parodymais, teismas sprendžia, jog atsakovui A. D. buvo žinoma apie ginčo paskolą kredito unijoje, tačiau tai nėra pagrindas daryti išvadai, jog ginčo paskola buvo panaudota atsakovės O. D. ūkiui, kad ji žinojo apie tokios paskolos egzistavimą.

79Kadangi įgaliojimuose nėra aptarta su kokiomis kredito įstaigomis ir kokio dydžio kreditorinius įsipareigojimus galima atsakovės O. D. vardu sudaryti, todėl laikytina, jog byloje esantys duomenys nepagrindžia buvus atsakovės valią sudaryti ginčijamus sandorius ir ginčo sutarties sudarymas negali sukurti atsakovei O. D. civilinių teisių ir pareigų.

80Kad ginčo laidavimo sutartį pasirašė ne pati B. S. sustiprina ir ta aplinkybė, jog trečiasis asmuo B. S. yra ūkininkė, tačiau prie laidavimo paraiškos nėra pridėta nei vieno dokumento, susijusio su jos ūkiu – tik asmens tapatybės kortelės kopija ir kredito unijoje esančios sąskaitos išrašas, kuris patvirtina, jog paskolos suteikimo metu B. S. sąskaitoje buvo tik apie 96,41 Eur (332,90 Lt), nors paskolos dydis, už kurią turi būti laiduojama yra 52 131,60 Eur (180 000 Lt) (4 t., b. l. 24-27). Ši aplinkybė taip pat pagrįstai leidžia daryti išvadą, kad laidavimo paraiška buvo pildoma nesiekinat tikrojo tikslo – laidavimo, kadangi visiškai nepatvirtina, jog B. S. yra pajėgi atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės.

81Nagrinėjamoje byloje yra neginčytinai įrodyta, kad kažkas suklastojo atsakovės ir trečiojo asmens parašus atitinkamai paskolos ir laidavimo sutartyse, todėl akivaizdu, kad nei atsakovės, nei trečiojo asmens jokia valia šiuose sandoriuose nebuvo išreikšta – t. y. jos neišreiškė savo valios tokiems sandoriams sudaryti ir apskritai nežinojo apie jų egzistavimą, o sandoriai į civilinę apyvartą pateko padaryto nusikaltimo pagrindu. Tai yra grubus vieno pagrindinių civilinius teisinius santykius reglamentuojančio sutarties laisvės principo pažeidimas. Šiuo principu pagrįstas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnis, kuriame yra įtvirtinta ūkinės laisvės ir iniciatyvos idėja. Sutarties laisvės turinys atskleidžiamas ir CK 6.156–6.158 straipsniuose. Įstatymo leidėjas imperatyviai nurodo, jog kiekviena šalis, turėdama sutartinių santykių, privalo elgtis sąžiningai. Teismas sprendžia, kad ginčijami susitarimai neatitinka CK 6.225 straipsnio 1 dalies, 6.156 straipsnio 1 dalies, 6.158, 6.159 straipsnių reikalavimų, yra uždrausti baudžiamuoju įstatymu. Teismas konstatuoja, jog byloje įrodyta, kad atsakovės O. D. ir trečiojo asmens B. S. vidinės (tikrosios) valios sudaryti atitinkamai ginčijamas paskolos ir laidavimo sandorius nebuvo. Šios nustatytos aplinkybės sudaro pakankamą pagrindą pripažinti, kad 2013 m. sausio 4 d. paskolos sutartis Nr. ( - ) ir 2013 m. sausio 4 d. laidavimo sutartis Nr. ( - ) yra imperatyvioms įstatymo nuostatoms prieštaraujantys sandoriai, kurie yra niekiniai ir pripažintini negaliojančiais nuo jų sudarymo momento (CK 1.80 straipsnio, 1 dalis, 1.95 straipsnio 1 dalis).

82Konstatuotina, jog atsakovė O. D. paskolos sutartyje nurodytos pinigų sumos negavo ir šiais pinigais nedisponavo, nei paskolos sutartyje, nei byloje nėra patvirtinimo ir įrodymų, jog buvo kitaip. Be to, konstatuotina ir tai, jog paskolos sutartis Nr. ( - ) ir 2013 m. sausio 4 d. laidavimo sutartis Nr. ( - ) prieštaravo ir viešajai tvarkai bei gerai moralei, kadangi byloje nenustatytų asmenų, kurie pasirašinėjo už O. D. bei B. S. ketinimai buvo skirti tikslui, priešingam viešajai tvarkai ar gerai moralei, pasiekti, t. y. suklastojus dokumentus ir juos panaudojus, nusikalstamu būdu įgyti didelės vertės jiems nepriklausantį turtą.

83Restitucijos taikymo klausimas šioje byloje nespręstinas, nes nebuvo pateikti įrodymai, patvirtinantys, kad ši sutartis buvo įvykdyta (CK 6.145 straipsnio 1 dalis).

84Kiti ieškovės atstovo nurodyti argumentai nėra teisiškai reikšmingi, todėl teismas atskirai dėl jų nepasisako, nes teismų praktikoje pripažįstama, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010).

85Dėl actio Pauliana taikymo.

86Nagrinėjamoje byloje ieškovė reiškiamą reikalavimą – pripažinti negaliojančia dalį 2016 m. kovo 24 d. dovanojimo sutarties Nr. ( - ), sudarytą tarp atsakovų O. D. ir A. D., grindžia CK 6.66 straipsnio nuostatomis.

87Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nuosekliai plėtojamoje praktikoje yra išskyręs tokias būtinas actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygas: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 5) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas. Be šių sąlygų, taip pat skiriami du šio instituto taikymo ypatumai: 1) actio Pauliana atveju taikomas vienerių metų ieškinio senaties terminas; 2) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012). Sandoriui pripažinti negaliojančiu CK 6.66 straipsnio pagrindu būtinas visų nurodytų sąlygų visetas. Nenustačius bent vienos iš nurodytų sąlygų, nėra pagrindo sandorio pripažinti negaliojančiu.

88Taigi, visų pirmą kreditorius turi įrodyti neabejotinos ir galiojančios reikalavimo teisės atsiradimą iki ginčijamo sandorio sudarymo.

89Pagal CPK 12, 178 straipsnius kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi savo reikalavimams bei atsikirtimams pagrįsti, išskyrus aplinkybes, kurių nereikia įrodinėti. Reikšdamas actio Pauliana reikalavimą, įrodyti šio instituto taikymą pagrindžiančias aplinkybes turi ieškovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-697-248/2015).

90Byloje nustatyta, kad atsakovė O. D. nebuvo ir nėra skolinga ieškovei Kauno regiono kredito unijai, t. y. ieškovė neturi neabejotinos ir galiojančios reikalavimo teisės į atsakovę, kadangi ieškovė nėra O. D. kreditorė, ieškovė niekada neskolino pinigų atsakovei ir/ar neatliko jokių mokėjimų pagal 2013 m. sausio 4 d. paskolos sutartį Nr. ( - ), todėl atsakovė negavo jokių ieškovės pinigų be teisinio pagrindo. Kadangi ieškovė Kauno regiono kredito unija neturi nebejotinos ir galiojančios reikalavimo teisės O. D. atžvilgiu, ieškovės reikalavimą pripažinti negaliojančia ah initio 2016 m. kovo 24 d. dovanojimo sutartį Nr. ( - ) sudarytą tarp O. D. ir A. D. dalyje dėl 2.000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ); dėl 12.4000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ); dėl 2.000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ); dėl 3.3000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ); dėl 2.3800 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), perleidimo; taikyti restituciją ir grąžinti iš atsakovo A. D. atsakovei O. D. dovanotą turtą natūra negali būti tenkinamas CK 6.66 straipsnyje numatytu pagrindu.

91Dėl bylinėjimosi išlaidų.

92CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

93A. O. D. už priešieškinį sumokėjo 100 Eur žyminio mokesčio (2017 m. spalio 18 d.), likusios žyminio mokesčio dalies, t. y. 399 Eur, sumokėjimas Šakių rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 2 d. nutartimi buvo atidėtas iki teismo sprendimo priėmimo. Kadangi priešieškinys tenkinamas visiškai iš ieškovės priteisiama 100 Eur žyminio mokesčio atsakovei, kurį ji sumokėjo 2017 m. spalio 18 d. Likusi žyminio mokesčio dalis, t. y. 399 Eur iš atsakovo priteisiama valstybei. Trečiasis asmuo B. S. už ieškinį sumokėjo 75 Eur žyminio mokesčio (2018 m. vasario 1 d.). Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai iš ieškovės priteisiama 75 Eur žyminio mokesčio trečiajam asmeniui B. S.

94A. O. D. pateikė prašymą dėl 1 000 Eur išlaidų advokato pagalbai atlyginimo bei išlaidas patvirtinančius dokumentus. Trečiasis asmuo B. S. pateikė prašymą dėl 300 Eur išlaidų advokato pagalbai atlyginimo bei išlaidas patvirtinančius dokumentus. Atsakovas A. D. pateikė prašymą dėl 6 231,50 Eur išlaidų advokato pagalbai atlyginimo bei išlaidas patvirtinančius dokumentus.

95Byla yra pakankamai sudėtinga, procesas truko beveik 2 metus, atsakovų ir trečiojo asmens advokatai tinkamai ir kvalifikuotai atstovavo savo klientus, todėl teismui nekyla abejonių dėl paslaugų teikimo ir gavimo. Atsakovams ir trečiajam asmeniui iš ieškovės priteistinas jų turėtų atstovavimo išlaidų atlyginimas, kuris neviršija CPK 98 straipsnio 2 dalyje, Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (nuo 2015 m. kovo 20 d. galiojanti Rekomendacijų redakcija) 2 punkte įtvirtintų kriterijų, atsižvelgiant į Rekomendacijose nurodytus rekomendacinius maksimalius užmokesčio dydžius, šalių atstovų galimas darbo ir laiko sąnaudas, parengtų procesinių dokumentų kiekį, pobūdį, turinį.

96CPK 96 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kai ieškinys atmestas bylinėjimosi išlaidos išieškomos į valstybės biudžetą ieškovo, kuris nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo neatleistas. Ieškinį atmetus, iš ieškovės valstybei priteisiamos 89,69 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

97Šakių rajono apylinkės teismo 2017 m. balandžio 28 d. nutartimi areštuotas atsakovui A. D. priklausantis turtas: 2.000 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ); 12.4000 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ); 2.000 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ); 3.3000 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ); 2.3800 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantys ( - ). Teismo sprendimui įsiteisėjus panaikintinos byloje Šakių rajono apylinkės teismo 2017 m. balandžio 28 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 150 straipsnis 2 d.).

98Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 265 ir 270 straipsniais, teismas

Nutarė

99ieškovės Kauno regiono kredito unijos patikslintą ieškinį atmesti.

100Atsakovės O. D. priešieškinį tenkinti visiškai.

101Pripažinti niekine ir negaliojančia nuo sudarymo momento 2013 m. sausio 4 d. paskolos sutartį Nr. ( - ), kurioje šalimis nurodyti O. D. ir Kauno regiono kredito unija.

102Trečiojo asmens B. S. ieškinį tenkinti visiškai.

103Pripažinti niekine ir negaliojančia nuo sudarymo momento 2013 m. sausio 4 d. laidavimo sutartį Nr. ( - ), kurioje šalimis nurodyti B. S. ir Kauno regiono kredito unija.

104Priteisti iš ieškovės Kauno regiono kredito unijos, juridinio asmens kodas 110085466, atsakovei O. D., asmens kodas ( - ), vieną šimtą eurų (100 Eur) žyminio mokesčio ir vieną tūkstantį (1 000 Eur) atstovavimo išlaidų.

105Priteisti iš ieškovės Kauno regiono kredito unijos, juridinio asmens kodas 110085466, trečiajam asmeniui B. S., asmens kodas ( - ), septyniasdešimt penkis eurus (75 Eur) žyminio mokesčio ir tris šimtus eurų (300 Eur) atstovavimo išlaidų.

106Priteisti iš ieškovės Kauno regiono kredito unijos, juridinio asmens kodas 110085466, atsakovui A. D., asmens kodas ( - ), šešis tūkstančius du šimtus trisdešimt vieną eurą penkiasdešimt centų (6 231,50 Eur) atstovavimo išlaidų.

107Priteisti iš ieškovės Kauno regiono kredito unijos, juridinio asmens kodas 110085466, devynis šimtus trisdešimt devynis eurus (399 Eur) žyminio mokesčio ir aštuoniasdešimt devynis eurus šešiasdešimt devynis centus (89,69 Eur) už procesinių dokumentų įteikimą valstybei. (įmokos kodas 5660).

108Įsiteisėjus teismo sprendimui, panaikinti Šakių rajono apylinkės teismo 2017 m. balandžio 28 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

109Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą per Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmų teisėja Loreta... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. atsakovės O. D. priešieškinį dėl paskolos sutarties pripažinimo niekine... 4. trečiojo asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus B. S. ieškinį dėl... 5. Teismas... 6. ieškovė Kauno regiono kredito unija (buvusi – Klausučių kredito unija)... 7. pripažinti negaliojančia ah initio 2016 m. kovo 24 d. dovanojimo sutartį Nr.... 8. – 2.000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - );... 9. – 12.4000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - );... 10. – 2.000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - );... 11. –... 12. 3.3000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - );... 13. – 2.3800 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), perleidimo;... 14. taikyti restituciją ir grąžinti iš atsakovo A. D. atsakovei O. D. natūra:... 15. – 2.000 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - );... 16. – 12.4000 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - );... 17. – 2.000 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - );... 18. – 3.3000 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - );... 19. – 2.3800 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - );... 20. priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 21. Ieškovė savo patikslintus reikalavimus ir atsikirtimus į priešieškinio... 22. 2017 m. kovo 19 d. ieškovė sužinojo, kad atsakovė O. D. visą savo... 23. Ieškovė vertina, kad O. D. priešieškinys yra nepagrįstas ir turėtų būti... 24. Be to paskolos sutartis yra realinis sandoris. Byloje yra rašytiniai... 25. 2013 m. vasario 28 d. Lietuvos centrinės kredito unijos valdybos posėdžio... 26. 2010 m. gruodžio 10 d. paskolos sutartis taip pat nebuvo pasirašyta O. D.,... 27. Ieškovė vertina, kad trečiojo asmens B. S. ieškinys yra nepagrįstas ir... 28. A. O. D. priešieškiniu prašo 2013 m. sausio 4 d. paskolos sutartį Nr. ( -... 29. Atsakovė priešieškinio reikalavimus, trečiojo asmens savarankišką... 30. Ginčijama paskolos sutartis buvo užtikrinta šalutine prievole – laidavimu.... 31. Ieškovė nepateikė jokių duomenų, kad atsakovė būtų gavusi paskolos... 32. Atsakovės vardu galimai buvo pasinaudota piktos valios žmonių. Kadangi O. D.... 33. Atsakovė nurodo, kad sutinka su trečiojo asmens B. S. reikalavimais, nes... 34. Atsakovas A. D. nesutikimą dėl patikslinto ieškinio reikalavimų grindė tuo... 35. Nurodo, kad O. D. nėra skolinga ieškovei pagal paskolos sutarti Nr. ( - ).... 36. Nekilnojamasis turtas nebuvo įkeistas, areštuotas, jam nebuvo uždėti jokie... 37. Atsakovas A. D. pageidavo pasinaudoti įstatymo jam suteikta teise ir... 38. Trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankišką reikalavimą, B. S. prašo 2013... 39. Trečiasis asmuo savarankišką reikalavimą ir atsikirtimus į patikslintą... 40. Taip pat nurodė, kad yra Kauno regiono kredito unijos narė. Ji yra... 41. Trečiasis asmuo V. B. atsiliepime į pareikštą ieškinį ir priešieškinį... 42. Taip pat nurodė, kad yra stebėtojų tarybos narys. Kauno regiono kredito... 43. Liudytoja E. M. parodė, kad nuo 2003 m. rugsėjo–rugpjūčio iki 2015 m.... 44. Liudytoja J. P. parodė, kad O. D. yra jos buvusio vadovo motina. Su A. D.... 45. Liudytoja D. G. parodė, kad O. D. ir A. D. yra to pačio kaimo gyventojai kaip... 46. Liudytojas A. K. parodė, kad jis yra ūkininkas. Kauno regiono kredito unijoje... 47. Liudytoja E. G. parodė, kad pažįstą A. ir O. D. D. G. yra jos uošvienė.... 48. Liudytoja A. S. parodė, kad Kauno regiono kredito unijoje nebedirba nuo 2019... 49. Liudytojas K. Š. parodė, kad A. ir O. D. pažįsta. Santykiai su jais geri.... 50. Liudytoja J. Č. parodė, kad gyveno tame pačiame kaime kaip ir A. ir O. D.... 51. Liudytoja K. G. parodė, kad 2013 m. vedė ūkininkei O. D. apskaitą. Šiuo... 52. Ieškovės Kauno regiono kredito unijaos patikslintas ieškinys atmestinas.... 53. Byloje nustatyta, kad atsakovė O. D. 2016 m. kovo 24 d. dovanojimo sutartimi... 54. Dėl 2013 m. sausio 4 d. paskolos sutarties Nr. ( - ) ir 2013 m. sausio 4 d.... 55. Nagrinėjamu atveju atsakovė O. D. ir trečiasis asmuo B. S. savo reikalavimus... 56. Kasacinis teismas, aiškindamas CK 1.80 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto... 57. Nagrinėjamoje byloje atsakovė O. D. ir trečiasis asmuo B. S. įrodinėja,... 58. Byloje yra pateikta 2013 m. sausio 4 d. tarp O. D. ir Kauno regiono kredito... 59. Ieškovės atstovas teigia, kad minėta specialisto išvada vertintina... 60. Teismas nesutinka su tokia ieškovės atstovo pozicija, kadangi minėtoje... 61. Ieškovės atstovas nurodo, kad paskolos sutartį Nr. ( - ) galėjo sudaryti ne... 62. CK 2.137 straipsnyje nustatyta, kad įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas,... 63. Bylos duomenimis, atsakovė O. D. trimis įgaliojimais (2006 m. sausio 25 d.,... 64. Tai, kad atsakovas A. D. savo nuožiūra tvarkė ir valdė atsakovės O. D.... 65. Teismo vertinimu, jeigu ir A. D. būtų veikęs motinos O. D. vardu, tai prie... 66. Ieškovės atstovas teigia, kad reikia žiūrėti į anksnesnius santykius,... 67. Teismas vertina, kad ieškovės žinioje esančių dokumentų klastojimo mastas... 68. Prašyme žemės ūkio paskolai gauti yra nurodyta daug atsakovės O. D. asmens... 69. Iešovės atstovas teigia, kad paskolos sutartis Nr. ( - ) buvo vykdoma iki... 70. Teismas taip pat nesutinka su ieškovės atstovo pozicija, jog nežiūrint į... 71. Ieškovės atstovas nurodo, kad ginčo paskolos sudarymo metu atsakovė O. D.... 72. Bylos duomenys patvirtina, kad 2013 metais buvo grąžinta ieškovei 2010... 73. Be to iš byloje esančių duomenų matyti, jog nėra nei vieno įrodymo, kuris... 74. Teismo vertinimu, reikšminga ir aplinkybė, jog ieškovė atsiradus... 75. Atkreiptinas dėmesys, kad sandoriai grynaisiais pinigais tokio dydžio sumomis... 76. Nei vienas iš liudytojų negalėjo nurodyti, kad būtent O. D. buvo išmokėti... 77. Ieškovės atstovas norėdamas įrodyti paskolos Nr. ( - ) sudarymo faktą... 78. Nustatytų aplinkybių visumos pagrindu – tuo, kad atsakovas A. D. ginčo... 79. Kadangi įgaliojimuose nėra aptarta su kokiomis kredito įstaigomis ir kokio... 80. Kad ginčo laidavimo sutartį pasirašė ne pati B. S. sustiprina ir ta... 81. Nagrinėjamoje byloje yra neginčytinai įrodyta, kad kažkas suklastojo... 82. Konstatuotina, jog atsakovė O. D. paskolos sutartyje nurodytos pinigų sumos... 83. Restitucijos taikymo klausimas šioje byloje nespręstinas, nes nebuvo pateikti... 84. Kiti ieškovės atstovo nurodyti argumentai nėra teisiškai reikšmingi,... 85. Dėl actio Pauliana taikymo.... 86. Nagrinėjamoje byloje ieškovė reiškiamą reikalavimą – pripažinti... 87. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nuosekliai plėtojamoje praktikoje yra... 88. Taigi, visų pirmą kreditorius turi įrodyti neabejotinos ir galiojančios... 89. Pagal CPK 12, 178 straipsnius kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes,... 90. Byloje nustatyta, kad atsakovė O. D. nebuvo ir nėra skolinga ieškovei Kauno... 91. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 92. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 93. A. O. D. už priešieškinį sumokėjo 100 Eur žyminio mokesčio (2017 m.... 94. A. O. D. pateikė prašymą dėl 1 000 Eur išlaidų advokato pagalbai... 95. Byla yra pakankamai sudėtinga, procesas truko beveik 2 metus, atsakovų ir... 96. CPK 96 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kai ieškinys atmestas bylinėjimosi... 97. Šakių rajono apylinkės teismo 2017 m. balandžio 28 d. nutartimi areštuotas... 98. Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 265 ir... 99. ieškovės Kauno regiono kredito unijos patikslintą ieškinį atmesti.... 100. Atsakovės O. D. priešieškinį tenkinti visiškai.... 101. Pripažinti niekine ir negaliojančia nuo sudarymo momento 2013 m. sausio 4 d.... 102. Trečiojo asmens B. S. ieškinį tenkinti visiškai.... 103. Pripažinti niekine ir negaliojančia nuo sudarymo momento 2013 m. sausio 4 d.... 104. Priteisti iš ieškovės Kauno regiono kredito unijos, juridinio asmens kodas... 105. Priteisti iš ieškovės Kauno regiono kredito unijos, juridinio asmens kodas... 106. Priteisti iš ieškovės Kauno regiono kredito unijos, juridinio asmens kodas... 107. Priteisti iš ieškovės Kauno regiono kredito unijos, juridinio asmens kodas... 108. Įsiteisėjus teismo sprendimui, panaikinti Šakių rajono apylinkės teismo... 109. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos...