Byla L2-5874-294/2009
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, susipažinęs su kreditoriaus R.Lauciaus įmonės pareiškimu skolininkui UAB „Erama“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Kreditorius Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XXIII skyriaus tvarka kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš skolininko 23437,02 Lt skolos, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo įsakymo įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas.

3Pareiškimas negali būti priimtas, nes neatitinkam jam įstatymo keliamų reikalavimų.

4Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, kad „[...] teismų precedentai yra teisės šaltiniai – auctoritate rationis; rėmimasis precedentais yra vienodos (nuoseklios, neprieštaringos) teismų praktikos, kartu ir Konstitucijoje įtvirtinto teisingumo principo, įgyvendinimo sąlyga“ (2007 m. spalio 14 d. Konstitucinio Teismo nutarimas Nr. 26/07); „[...] bendrosios kompetencijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų precedentų – sprendimų analogiškose bylose; žemesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismų sprendimų – precedentų tų kategorijų bylose; aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismai, peržiūrėdami žemesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismų sprendimus, privalo tuos sprendimus vertinti vadovaudamiesi visuomet tais pačiais teisiniais kriterijais; tie kriterijai turi būti aiškūs ir ex ante žinomi teisės subjektams, inter alia žemesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismams (vadinasi, bendrosios kompetencijos teismų jurisprudencija turi būti prognozuojama). Esami aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismų sukurti precedentai atitinkamų kategorijų bylose susaisto ne tik žemesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismus, priimančius sprendimus analogiškose bylose, bet ir tuos precedentus sukūrusius aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismus (inter alia Lietuvos apeliacinį teismą ir Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą). Teismai turi vadovautis tokia atitinkamų teisės nuostatų (normų, principų) turinio, taip pat šių teisės nuostatų taikymo samprata, kokia buvo suformuota ir kokia buvo vadovaujamasi taikant tas nuostatas (normas, principus) ankstesnėse bylose, inter alia anksčiau sprendžiant analogiškas bylas. [...] Pagal Konstituciją teismų praktika formuojama tik teismams patiems sprendžiant bylas“ (2007 m. spalio 14 d. Konstitucinio Teismo nutarimas byloje Nr. 26/07; 2006 m. kovo 28 d. Konstitucinio Teismo nutarimas byloje 33/03).

5Kreditorius pareiškime dėl teismo įsakymo išdavimo, be kitų reikalavimų, yra pareiškęs ir reikalavimą priteisti iš skolininko kreditoriaus patirtas 238 Lt bylinėjimosi išlaidas, sumokėtas UAB „Balt Risk“. Tačiau naujausioje teismų praktikoje yra susiformavusi pozicija, kad kreditoriaus nurodytų bylinėjimosi išlaidų teismas neatlygina, nes: „Remiantis teismų praktika, CPK 88 straipsnio 1 dalies 8 punkte numatytas išlaidas sudaro dokumentų vertimo prieš iškeliant bylą teisme, gaunamų dokumentų, jų nuorašų patvirtinimo, byloje dalyvaujančių asmenų kelionės į teismą, gyvenimo, procesinių dokumentų vertimo į valstybinę kalbą nagrinėjant bylą ir kitos panašaus pobūdžio išlaidos. Atsakovo prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos, rengiant procesinius dokumentus ir teikiant teisines konsultacijas, priskiriamos prie atstovavimo išlaidų, nes UAB „ Logipolijos finansų grupė“ rengdama procesinius dokumentus atstovavo atsakovo interesus, teikė atstovaujamajam teisinę pagalbą gindama jo materialiąsias subjektines teises ar įstatymų saugomus interesus. Atstovavimo išlaidos priteisiamos vadovaujantis CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktu, pagal kurį apmokamos tik išlaidos advokato ar jo padėjėjo pagalbai apmokėti. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priteisti šias bylinėjimosi išlaidas“ (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-06-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-443/2008). Cituotoji Lietuvos apeliacinio teismo 2008-06-12 nutartyje suformuota taisyklė taikytina ir šioje byloje, nes faktinės bylų aplinkybės, susijusios su tokio pobūdžio bylinėjimosi išlaidų priteisimu, sutampa. Nesiremiant šiuo teismo precedentu, minėta, būtų pažeistas teisingumo principas.

6CPK 435 str. 2 d. 4 p. nustatyta, kad teismas nutartimi atsisako priimti pareiškimą, jeigu pareiškimas yra aiškiai nepagrįstas. Atsižvelgiant į teismo įsakymo instituto specifiką (teismo įsakymą teismas priima nevertindamas jo pagrįstumo (CPK 437 str. 1 d. 4 p.)), aiškiai nepagrįstu pareiškimu laikytinas toks, kuriuo pareikštas reikalavimas yra aiškiai neįmanomas. Remiantis aukščiau išdėstyta teismų praktika, kreditoriaus reikalavimas priteisti iš skolininko 238 Lt bylinėjimosi išlaidų, sumokėtų UAB „Balt Risk“ už pareiškimo parengimą, laikytinas aiškiai nepagrįstu, nes toks reikalavimas negali būti tenkinamas apskritai, nepaisant to, tokių išlaidų sumokėjimą faktas pagrįstas įrodymais ar ne.

7Remdamasis aukščiau išdėstytais argumentais, teismas daro išvadą, kad kreditoriaus pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo atsisakytina priimti (CPK 435 str. 2 d. 4 p.).

8Vadovaudamasis CPK 435 str. 2 d. 3 p., 290-292 str., teismas

Nutarė

9Atsisakyti priimti kreditoriaus R.Lauciaus įmonės pareiškimą skolininkui UAB „Erama“ dėl piniginių sumų priteisimo.

10Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai