Byla 2-8716-779/2011
Dėl neturtinės žalos, padarytos neteisėtais valdžios institucijų veiksmais, atlyginimo, tretieji asmenys Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, teisėjas R. G

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Inga Staknienė, sekretoriaujant Vasarei Žilinskienei, dalyvaujant ieškovui E. R., jo atstovui advokatui Tadui Blažiui, atsakovo LR Teisingumo ministerijos atstovui Virginijui Varnaičiui, atsakovo Policijos departamento prie LR VRM atstovui Egidijui Šiaudikiui, trečiojo asmens Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato atstovui Sauliui Vedeikai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo E. R. ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos, Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos dėl neturtinės žalos, padarytos neteisėtais valdžios institucijų veiksmais, atlyginimo, tretieji asmenys Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, teisėjas R. G.,

Nustatė

2Ieškinyje ir jo patikslinime ieškovas nurodė, kad Kauno miesto apylinkės teisme nagrinėtoj baudžiamojoje byloje, kurioje ieškovas kaltinamas padaręs baudžiamąjį nusižengimą pagal BK 227 str. 3 dalį, bylą nagrinėjusio teisėjo R. G. 2010-11-23 nutartimi buvo nutarta ieškovą atvesdinti į kitą teisiamąjį posėdį (2010-11-26), ieškovui neatvykus, teismas 2010-11-26 nutartimi paskelbė ieškovo paiešką ir skyrė 1 mėnesio areštą. Kauno apygardos teismas 2011-03-21 nutartimi panaikino 2010-11-26 nutarties dalį, kuria ieškovui paskirtas 1 mėnesio areštas. 2011-04-04 ieškovas buvo sulaikytas. Sulaikymas laikytinas neteisėtu ir nepagrįstu, kadangi Kauno apygardos teismas savo nutartyje konstatavo teisėjo R. G. priimtų nutarčių dėl atvesdinimo ir paieškos paskelbimo neteisėtumą. Neteisėtai paskirtų atvesdinimo ir paieškos pagrindu ieškovas buvo sulaikytas ir areštinėje laikomas 24 valandas.

3Ieškovas prašo priteisti iš atsakovų 500 Lt dydžio neturtinę žalą, padarytą dėl nepagrįsto ir neteisėto ieškovo sulaikymo.

4Teismo posėdžio metu ieškovas savo reikalavimus palaikė, prašydamas ieškinį tenkinti, kadangi buvo suvaržyta jo laisvė nesant jokio teisinio pagrindo, t.y. jis buvo sulaikytas 2011-03-21 panaikintos teismo nutarties pagrindu, tuo pažeidžiant BPK.

5Atsakovas Lietuvos Respublika, atstovaujama LR Teisingumo ministerijos, atsiliepime į ieškinį bei teismo posėdžio metu nurodė, kad Kauno apygardos teismas, priimdamas 2011-03-21 nutartį, nesprendė Kauno miesto apylinkės teismo nutarties dėl atvesdinimo ir paieškos teisėtumo klausimo, todėl ieškovas nepagrįstai teigia, kad šia nutartimi buvo konstatuoti pirmosios instancijos teismo neteisėti veiksmai, kuriais paskirtas atvesdinimas ir paskelbta paieška. Kauno apygardos teismas konstatavo, kad tuo atveju, kai asmuo į apklausą ar teismo posėdį šaukiamas telefonu ar kitais būdais, negalima taikyti arešto, tačiau ieškovo atžvilgiu areštas ir nebuvo taikomas. Iš bylos aplinkybių matyti, kad buvo pagrindas skirti ieškovo atvesdinimą ir skelbti paiešką. Atsakovas prašė ieškinį atmesti, kadangi ieškovui laisvė buvo suvaržyta teisėtai, siekiant įgyvendinti baudžiamojo proceso tikslus.

6Atsakovas Policijos departamentas prie LR VRM atsiliepime į ieškinį bei teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad 2010-12-06 Kauno apskrities VPK Kauno miesto Žaliakalnio PK gavo 2010-11-26 Kauno miesto apylinkės teismo nutartį, kurioje paskelbta E. R. paieška. Vykdant šią nutartį, pradėta paieškos byla. 2011-02-21 Kauno miesto Žaliakalnio PK gavo E. R. dokumentų kopijas, jog pastarasis apskundė 2010-11-26 Kauno miesto apylinkės teismo nutartį, o 2011-04-04 gavo Kauno apygardos teismo 2011-03-21 nutartį, kurioje teismas kaltinamojo E. R. gynėjo skundą tenkino iš dalies: panaikino E. R. paskirtą areštą, o likusios dalies nepakeitė. Likus galioti nutarčiai dėl E. R. paieškos paskelbimo, Kauno miesto Žaliakalnio PK toliau vykdė E. R. paiešką. 2011-04-04 gauta informacija, kad Vilniaus apskrities VPK Vilniaus 1 PK yra E. R., todėl išvykta jį sulaikyti kaip nuo teismo besislapstantį asmenį. 2011-04-04, 18.40 val. E. R. buvo laikinai sulaikytas 24 val. Nurodė, kad policijos pareigūnų veiksmuose neteisėto veikimo ar neveikimo nebuvo.

7Tretysis asmuo Kauno miesto vyriausiasis policijos komisariatas ieškovo ieškinį prašė atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad paieška buvo vykdoma teisėtai, nes Kauno apygardos teismas 2011-03-21 nutartimi paliko galioti 2010-11-26 Kauno m. apylinkės teismo nutarties dalį dėl ieškovo paieškos paskelbimo. Policijos pareigūnų veiksmuose nėra neteisėto veikimo ar neveikimo, kaip būtinos civilinei atsakomybei atsirasti sąlygos. Teismo posėdžio metu papildomai nurodė, kad ieškovo paieška toje pačioje baudžiamojoje byloje buvo vykdoma antrą kartą ir pastarasis buvo sulaikytas BPK 140 str. Pagrindu.

8Tretysis asmuo teisėjas R. G. atsiliepime į ieškinį nurodė, jog su ieškiniu nesutinka, prašė jį atmesti. Nurodė, kad E. R. akivaizdžiai vengė atvykti į teismo posėdžius, kadangi jam neatvykstant į teismo posėdžius, nebuvo galima išnagrinėti bylos. Kauno apygardos teismui panaikinus 2010-11-26 Kauno m. apylinkės teismo nutartį dėl arešto E. R. paskyrimo, šis areštas nebuvo vykdomas. Kadangi ieškovui už rašytinio pasižadėjimo neišvykti pažeidimą, bylos vilkinimą, sistemingą ir piktybinį neatvykimą į teismo posėdžius nebuvo galima paskirti suėmimo, todėl paskelbus jo paiešką ir vėliau suradus jį po paieškos, jis buvo laikinai sulaikytas BPK 140 str. tvarka. Tretysis asmuo nurodė, kad jis, kaip teisėjas, nagrinėjęs baudžiamąją bylą, ėmėsi visų įmanomų ir įstatyme leidžiamų priemonių, kad byla būtų išnagrinėta teisingai ir greitai. Bylos vilkinimas buvo akivaizdus, nes ieškovui inkriminuojamos nusikalstamos veikos apkaltinamojo nuosprendžio senatis turėjo sueiti 2010-11-07, nors dėl jo paieškos senaties terminas nutrūkdavo. Prašydamas priteisti neturtinę žalą, sutinkamai su CK 6.272 str. 2 d., ieškovas privalo įrodyti ne tik neteisėtus veiksmus, žalą, priežastinį ryšį, bet ir kaltę. Nei vienos iš šių sąlygų ieškovas neįrodė, todėl ieškinys turėtų būti laikomas nepagrįstu ir atmestas.

9Ieškinys atmestinas.

10CK 6.272 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žalą, atsiradusią dėl neteisėto nuteisimo, neteisėto suėmimo kardomosios priemonės taikymo tvarka, neteisėto sulaikymo, neteisėto procesinės prievartos priemonių pritaikymo, neteisėto administracinės nuobaudos – arešto – paskyrimo, atlygina valstybė visiškai, nepaisant ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuratūros pareigūnų ir teismo kaltės. Tai reiškia, kad civilinės atsakomybės teisiniam santykiui atsirasti pakanka trijų sąlygų: neteisėtų veiksmų, žalos fakto ir priežastinio ryšio. Nesant bent vienai iš paminėtų trijų civilinės atsakomybės sąlygų, tokia atsakomybė negalima. Vadovaujantis paminėta teisės norma, teismas pirmiausia turi nustatyti, ar ieškovo E. R. sulaikymas turėjo teisėtą pagrindą.

11Baudžiamosios bylos Nr. 1-447-311/2011, teismų sistemos LITEKO duomenimis bei trečiojo asmens teisėjo R. G. atsiliepime nurodytomis aplinkybėmis nustatyta, kad 2011-04-06 Kauno mieto apylinkės teismo nuosprendžiu kaltinamasis E. R. buvo pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 227 str. 3 d. Bylą nagrinėjant teisme E. R. į teismo posėdžius nevykdavo, dėl ko teismo posėdžiai buvo nuolat atidedami. 2010-08-30 teismas paskelbė kaltinamojo paiešką. Kaltinamajam atsiradus ir nutraukus paiešką, paskirti teismo posėdžiai neįvykdavo dėl kaltinamojo sveikatos būklės. Kauno miesto apylinkės teismui išsiaiškinus, jog kaltinamasis jokia liga, trukdančia jam dalyvauti teismo posėdyje, neserga, 2010-10-26 priimta nutartis kaltinamąjį E. R. į teismo posėdį atvesdinti policijos pagalba ir skirti 10 MGL dydžio baudą. Policijos pareigūnams kaltinamojo jo gyvenamosios vietos adresu neradus, 2010-10-27 nutartimi paskelbta kaltinamojo paieška. Kaltinamajam atvykus į teismą susipažinti su byla, jo paieška buvo nutraukta, tačiau teismo posėdžiai neįvykdavo arba dėl kaltinamojo advokato, arba dėl paties kaltinamojo kaltės. 2010-11-23 į teismo posėdį neatvykus kaltinamajam, bylos nagrinėjimas buvo atidėtas ir priimta nutartis kaltinamąjį atvesdinti. 2010-11-26 paskirtas teismo posėdis neįvyko, kadangi policijos pareigūnai nerado kaltinamojo namuose. Policijos pareigūnams paskambinus kaltinamojo E. R. mobiliojo ryšio telefono numeriu, pastarajam telefonu buvo pranešta apie 2010-11-26 teismo posėdį. E. R. į paskirtą teismo posėdį neatvykus, 2010-11-26 nutartimi buvo paskelbta jo paieška, paieškos vykdymas pavestas Kauno miesto vyriausiojo policijos komisariato paieškos skyriui, o už sistemingą neatvykimą į teismo posėdžius be pateisinamų priežasčių jam paskirta vieno mėnesio arešto bausmė. Remiantis šia nutartimi Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato Žaliakalnio policijos nuovadoje pradėta E. R. paieškos byla. 2011-03-21 Kauno apygardos teismo nutartimi kaltinamojo E. R. gynėjo skundas dėl 2010-11-26 Kauno miesto apylinkės teismo nutarties buvo patenkintas iš dalies, t.y. buvo panaikinta 2010-11-26 nutarties dalis dėl vieno mėnesio arešto skyrimo. 2011-04-04 E. R. buvo surastas ir laikinai sulaikytas BPK 140 straipsnio tvarka Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Žaliakalnio policijos nuovados tyrėjos E. Š. kaip asmuo, padaręs nusikalstamą veiką ir besislapstantis nuo teismo, kuriam paskelbta paieška (b.l. 80). Pastarajam surašytas laikino sulaikymo protokolas. Ieškovas E. R. teigia, jog buvo sulaikytas be teisinio pagrindo, kadangi aukštesnysis teismas panaikino Kauno miesto apylinkės teismo teisėjo R. G. 2010-11-26 nutartį. Toks ieškovo teiginys nepagrįstas. Kaip matyti iš 2011-03-21 Kauno apygardos teismo nutarties (b.l. 113), teismas panaikino tik Kauno miesto apylinkės teismo 2010-11-26 nutarties dalį, t.y. dalį dėl arešto kaltinamajam skyrimo, likusi nutarties dalis dėl paieškos E. R. paskelbimo liko galioti. Tuo pagrindu Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato Žaliakalnio policijos nuovada tęsė paieškos bylą kaltinamojo E. R. atžvilgiu. Kaltinamąjį suradus, jis BPK 140 str. tvarka buvo laikinai sulaikytas ir 2011-04-05, 15 val. pristatytas į Kauno miesto apylinkės teismą baudžiamosios bylos nagrinėjimui. Baudžiamoji byla buvo išnagrinėta, 2011-04-07 priimtas apkaltinamasis nuosprendis.

12Ieškovas nurodo, jog nebuvo jokio teisinio pagrindo sulaikyti jį BPK 140 str. tvarka, kadangi jis nebuvo užkluptas padaręs nusikalstamą veiką ar tuoj po nusikaltimo padarymo. Toks ieškovo argumentas atmestinas, kadangi laikinas sulaikymas galimas ir esant kitokiems pagrindams. BPK 140 str. 2 dalyje nurodyta, kad laikinas sulaikymas, neužklupus asmens nusikalstamos veikos padarymo vietoje ar tuoj po nusikalstamos veikos padarymo, galimas, kai yra šios trys sąlygos: 1) paaiškėja, kad yra BPK 122 str. numatyti suėmimo skyrimo pagrindai ir sąlygos; 2) tuoj pat būtina suvaržyti asmeniui laisvę siekiant BPK 119 str. numatytų tikslų; 3) nėra galimybės BPK 123 str. 2 d. nustatyta tvarka itin skubiai kreiptis į teismą dėl suėmimo skyrimo. Kaip matyti iš bylos medžiagos, E. R. atžvilgiu teismo nutartimi buvo paskelbta paieška, kaip asmens, sistemingai vengiančio dalyvauti bylos nagrinėjime bei besislapstančio nuo teismo. Taigi, BPK 122 str . 1 d. 1 p. numatytas suėmimo pagrindas egzistavo. E. R. paieška buvo skirta siekiant užtikrinti kaltinamojo dalyvavimą procese, netrukdomą bylos nagrinėjimą teisme ir nuosprendžio įvykdymą, kas atitinka BPK 119 str. nurodytus tikslus. Kadangi E. R. buvo sulaikytas 2011-04-04, 18.10 val., tai akivaizdu, kad nebuvo galimybės nustatyta tvarka itin skubiai kreiptis į teismą, todėl E. R. buvo surašytas laikinojo sulaikymo protokolas. 2011-04-05 E. R. buvo pristatytas į Kauno miesto apylinkės teismą, kur buvo išnagrinėta jo atžvilgiu pradėta baudžiamoji byla ir E. R. pripažintas kaltu pagal LR BK 227 str. 3 d.

13Teismas konstatuoja, kad 2011-04-04 E. R. sulaikymas turėjo teisėtą pagrindą, kadangi Kauno apygardos teismas 2011-03-21 nutartimi panaikino tik 2010-11-26 Kauno miesto apylinkės teismo nutarties dalį, t.y. dalį dėl vieno mėnesio arešto skyrimo E. R.. Taigi, esant galiojančiai Kauno miesto apylinkės teismo nutarčiai dėl kaltinamojo E. R. paieškos, pastarojo paieška policijos pareigūnų buvo vykdoma ir jį suradus, E. R. buvo pagrįstai laikinai sulaikytas BPK 140 str. 2 d. tvarka ir pagrindu.

14Teismui nenustačius ikiteisminio tyrimo (policijos) pareigūnų ir teismo neteisėtų veiksmų, kaip vienos iš civilinės atsakomybės pagal CK 6.272 straipsnio 1 dalyje sąlygų, konstatuojama, kad neatsiranda valstybės atsakomybė.

15Ieškinį atmetus, iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybės naudai- 71, 53 Lt (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 93 str.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285- 286 str., -

Nutarė

17Ieškinį atmesti.

18Priteisti iš ieškovo E. R., a.k. ( - ) 71,53 (septyniasdešimt vienas Lt ir 53 ct) Lt bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai (išlaidas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

19Sprendimas per 30 d. nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai