Byla 1-1011-634/2011

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Giedrius Endriukaitis, sekretoriaujant Astai Šliužaitei, dalyvaujant prokurorei E. S., nukentėjusiajai G. S., kaltinamajam R. S., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje R. S., gim. ( - ), a.k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, aukštojo išsilavinimo, pensininkas, gyv. ( - ), neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 3 p.,

Nustatė

2kaltinamasis R. S. 2010-05-23 apie 16 val. bute, esančiame ( - ), nesunkiai sužalojo savo šeimos narį - žmoną G. S., tyčia kumščiu suduodamas jai vieną smūgį į šoną bei vieną kartą koja spirdamas į sėdmenis, padarydamas jai poodines kraujosruvas nugaroje, krūtinės ląstos IX-ų šonkaulių abipusius lūžius, stuburo juosmeninės srities 1 slankstelio kompresinį lūžimą, tuo sukėlė nukentėjusiajai G. S. nesunkų sveikatos sutrikdymą,

3Kaltinamasis R. S. kaltę iš esmės pripažino, prisimena, kad jį žmona visaip vadino, koliojo, tai jis supyko, nesusilaikė ir įspyrė, bet kad ji ligoninėje gulėjo, nežinojo. Su visais kaltinimais sutinka. Dabar bute gyvena vienas, o praeitais metais gegužės mėnesį gyveno visi - žmona, dukra, jis ir anūkė.

4Nukentėjusioji G. S., parodė, kad kaltinamasis yra jos vyras. Tądien vyras buvo girtas kaip ir kiekvieną dieną Tai vyko 2010-05-23 apie 16 val., viskas vyko namie ( - ), kaltinamasis virtuvėje rėkė degtukų, tada ji jam sakiusi „va tavo degtukas“. padavusi vieną degtuką, tada jis ją parvertė ir spyrė į galą stuburo ir jau atsistoti negalėjusi, nušliaužė iki lovos. Dukra atėjo, klausė kas buvo pasakiusi, kad jai įspyrė, tada užvertė ją ant lovos, ir taip gulėjusi vieną, antrą dieną vis skauda. Būdavo, kad jis sumuša ją, tai pagydavusi visada. Ilgai skaudėjo, tai nuėjo į Klinikas pas chirurgą ir pasakė, kad yra lūžis, chirurgas iškart paguldė į palatą ir buvo gydoma. Ją lydėjo sesuo. Po valandos laiko atėjo pareigūnas ir viską surašė. Su vyru išgyveno kartu virš 40 metų, bet viskas suaštrėjo taip, kad viskas bute sugadinta, o dėl stuburo kaltinamasis sakė, kad dar mažai, per langą reikėjo išmesti. Ligoninėje gydėsi 7 dienas, nevaikščiojo mėnesį laiko, gulėjo su pampersais

5Liudytoja R. K. parodė, kad kaltinamasis yra jos tėvas. Ji buvo grįžusi iš darbo gulėjo, triukšmo negirdėjo, tik kai atsikėlė, mama buvo skausme, mamą rado kambaryje, prie lovos sėdėjo ar gulėjo pasakyti negali, mama sakė, kad jai spyrė tėvas, tačiau to vaizdo nemačiusi. Mamą į ligoninę nuvežė teta, po to įvykio pasiėmusi paskolą ir nusipirkusi namelį, išėjo iš namų, nes iš ten ją vijo, o po ligoninės mamą pasiėmė pas save. Klausė tėvo, ar spyrė mamai, o jis paklaustas tai pripažino.

6Liudytoja Vita S. J. parodė, kad nukentėjusioji jai yra sesuo, jos dažnai kalbasi, sesuo jai porą dienų nepaskambino, tada ji paskambino, sesuo jai viską papasakojo ir tada ji su sūnumi išvežė seserį į ligoninę. Pasakojo, kad ji su vyru buvo virtuvėje, kaltinamasis prašė degtukų, ji davė, o kaltinamasis jai spyrė su batu, kai spyrė tada ji pargriuvo ir nuropojo iki savo kambarėlio.

7Specialisto išvadoje konstatuojama, kad G. S. nustatyta poodinės kraujosruvos nugaroje, krūtinės ląstos IX- šonkaulių abipusiai lūžiai, stuburo juosmeninės srities 1 slankstelio kompresinis lūžimas, sužalojimai padaryti paveikus kietu buku daiktu krūtinės apatinę dalį ir stuburo juosmeninę sritį trijų ar daugiau trauminių poveikių pasėkoje, galimai medicininiuose dokumentuose nurodomu laiku, t.y. 2010-05-23 (b.l. 18).

8Teisiamajame posėdyje ištirtų aukščiau išdėstytų įrodymų visuma leidžia konstatuoti, jog kaltinamojo kaltė įrodyta, t.y. įrodyta jog R. S. nesunkiai sužalojo nukentėjusiąją G. S.. Tai, kad nukentėjusioji buvo sužalota tyčiniais kaltinamojo veiksmais, patvirtina nukentėjusiosios G. S., liudytojos R. K., liudytojos V. S. J. parodymai. Nenustatyta, kad nukentėjusioji galėjo susižaloti kitur pati ar būti sužalota kitų asmenų, o ne kaltinamojo, konflikto tarp kaltinamojo ir nukentėjusiosios metu. Sužalojimo faktą ir sužalojimo sunkumą patvirtina byloje esanti specialisto išvada.

9Nusikalstama veika pagrįstai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 3 p., kadangi kaltinamasis veikė netiesiogine tyčia, t.y. suduodamas ir spirdamas nukentėjusiajai, suvokė pavojingą šios veikos pobūdį, numatė, kad dėl jo veiksmų gali būti sužalota G. S., ir nors tokių padarinių nesiekė, bet sąmoningai leido jiems atsirasti , ir tokiais veiksmais nesunkiai sužalojo savo šeimos narį - žmoną G. S..

10Skiriant bausmę R. S. atsižvelgtina į padarytos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, kaltininko asmenybę bei kitas aplinkybes (BK 54 str. 2 d.). Kaltinamojo padarytas nusikaltimas yra apysunkis, tyčinis ir baigtas, padaryta žala neatlyginta. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nenustatyta - nėra pagrindo pripažinti, kad kaltinamasis nuoširdžiai gailisi, be to, byloje nėra objektyvių duomenų apie tai, kad kaltinamasis veiką padarė būdamas neblaivus, ši aplinkybė kaltinime nenurodyta. R. S. anksčiau neteistas, jam nustatytas lengvas kognityvinių funkcijų sutrikimas, tačiau jis gali suprasti savo veiksmų esmę ir juos valdyti, duoti objektyvius paaiškinimus, stoti prieš teismą, priverčiamojo pobūdžio priemonės netaikytinos (ekspertizės aktas, b.l. 69-70).

11Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 3 p. sankcijoje numatyta laisvės atėmimo iki penkerių metų bausmė. Kaltinamajam skirtina laisvės atėmimo bausmė, bausmės dydį nustatant mažesnį, nei sankcijos vidurkis (Lietuvos Respublikos BK 61 str. 2 d.). Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis teisiamas pirmą kartą, yra 68 amžiaus, manytina, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, todėl taikytinos BK 75 str. 1 ir 2 d. nuostatos, laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidedant ir paskiriant teismo įpareigojimus.

12Valstybinė ligonių kasa pareiškė civilinį ieškinį dėl žalos atlyginimo už nukentėjusiosios G. S. gydymą. Ieškinys pagrįstas rašytiniais įrodymais (b.l. 28-32), iš kurių matyti, kad nukentėjusiajai G. S. suteiktų gydymo paslaugų kaina - 1185,03 Lt. Kaltinamajam taikytina deliktinė civilinė atsakomybė, kadangi jis yra kaltas dėl nukentėjusiosios G. S. sužalojimo, tuo pačiu yra atsakingas ir dėl to atsiradusių gydymo išlaidų atlyginimo, todėl civilinis ieškinys tenkintinas visiškai.

13G. S. iki įrodymų tyrimo pradžios teisme civilinio ieškinio nepareiškė, tačiau ši aplinkybė neužkerta jai kelio kreiptis dėl nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo civilinio proceso tvarka.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 302 – 305 str. ir 307 str.,

Nutarė

15R. S. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 3 p. ir paskirti 1 (vienerių) metų laisvės atėmimo bausmę.

16Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 str. 1 d. , 2 d. 7 p., laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 1 metams, įpareigojant be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms.

17Kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti panaikinti nuosprendžiui įsiteisėjus.

18Valstybinės ligonių kasos civilinį ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti iš R. S., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), 1185,03 Lt išlaidų nukentėjusiosios G. S. sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti Valstybinės ligonių kasos, buveinės adresas Kalvarijų g. 147, Vilnius, juridinio asmens kodas 191351679, atsiskaitomoji sąskaita ( - ), AB bankas “Swedbank”, naudai.

19Nuosprendis per 20 d. nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Giedrius Endriukaitis, sekretoriaujant... 2. kaltinamasis R. S. 2010-05-23 apie 16 val. bute, esančiame ( - ), nesunkiai... 3. Kaltinamasis R. S. kaltę iš esmės pripažino, prisimena, kad jį žmona... 4. Nukentėjusioji G. S., parodė, kad kaltinamasis yra jos vyras. Tądien vyras... 5. Liudytoja R. K. parodė, kad kaltinamasis yra jos tėvas. Ji buvo grįžusi iš... 6. Liudytoja Vita S. J. parodė, kad nukentėjusioji jai yra sesuo, jos dažnai... 7. Specialisto išvadoje konstatuojama, kad G. S. nustatyta poodinės kraujosruvos... 8. Teisiamajame posėdyje ištirtų aukščiau išdėstytų įrodymų visuma... 9. Nusikalstama veika pagrįstai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 138... 10. Skiriant bausmę R. S. atsižvelgtina į padarytos veikos pavojingumo laipsnį,... 11. Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 3 p. sankcijoje numatyta laisvės... 12. Valstybinė ligonių kasa pareiškė civilinį ieškinį dėl žalos atlyginimo... 13. G. S. iki įrodymų tyrimo pradžios teisme civilinio ieškinio nepareiškė,... 14. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 302 – 305 str. ir 307 str.,... 15. R. S. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 16. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 str. 1 d. , 2 d. 7 p., laisvės... 17. Kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti panaikinti... 18. Valstybinės ligonių kasos civilinį ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti... 19. Nuosprendis per 20 d. nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos...