Byla e2-1351-514/2019
Dėl skolos priteisimo

1Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų teisėja Aušra Volskytė, sekretoriaujant Zinai Pranskietienei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ atstovui adv. K. G., atsakovės ūkininkės J. V. atstovei adv. Saulenai Gasiūnienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ ieškinį atsakovei ūkininkei J. V. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė ieškiniu prašė iš atsakovės priteisti 2.303,00 Eur skolą, 290,33 Eur palūkanas, 8 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad atsakovės prašymu ieškovė atliko atsakovei priklausančio laivo tento remonto darbus ir 2017-06-28 elektroniniu laišku pateikė 2017-06-28 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. LS 27878 1.495,00 Eur sumai bei 2017-06-28 atliktų darbų aktą Nr. 120556, kuriame buvo detalizuoti faktiškai atlikti darbai bei panaudotos medžiagos. Dėl šių dokumentų atsakovė jokių pastabų nepateikė, pretenzijų dėl darbų kokybės, sąskaitos ar akto turinio neturėjo ir nenurodė, tačiau sąskaitoje- faktūroje nurodytu terminu (2017-07-05) šios sąskaitos neapmokėjo. Atsakovės prašymu buvo atlikti laivo elektros instaliacijos remonto darbai. Ieškovė šiuos darbus atliko ir 2017-10-04 elektroniniu laišku pateikė atsakovei 2017-10-04 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. LS 29083 808,00 Eur sumai bei 2017-10-04 atliktų darbų aktą Nr. 122613. Nors ir dėl šių dokumentų jokių pastabų nepateikė, pretenzijų dėl darbų kokybės, sąskaitos ar akto turinio neturėjo ir nenurodė, sąskaitos nurodytu terminu (2017-10-18) neapmokėjo. Atsakydama į rašytinę pretenziją nurodė, kad nėra pasirašiusi pateiktų atliktų darbų aktų, kad šiais aktais perduodami darbai buvo atlikti nekokybiškai, dėl ko ji neva turėjo netiesioginių nuostolių – negautų pajamų, todėl apmokėti sąskaitas atsisako.

6Atsakovės atsisakymo apmokėti už darbus motyvus vertino kaip nepagrįstus, kadangi atsakovė pretenzijas dėl darbų kokybės nurodė tik daugiau kaip po metų nuo šių darbų atlikimo, kai ieškovė su pretenzija kreipėsi į atsakovę dėl neapmokėtų sąskaitų. Įvertinus atsakovės pasyvumą nuo sąskaitų ir aktų jai pateikimo iki pretenzijos išsiuntimo, atsakovės nurodomas atsisakymo atsiskaityti priežastis vertino kaip gynybinę pozicija, siekiant išvengti įsipareigojimų vykdymo. Netgi tuo atveju, jeigu ieškovės 2017 metais atlikti darbai būtų buvę nekokybiški, atsakovė yra praleidusi CK 6.667 straipsnio 1 dalyje numatytą vienerių metų ieškinio senaties terminą, taikomą reikalavimams, kylantiems dėl atliktų darbų trūkumų. Duomenų, kad ieškovės 2017 metais atlikti darbai būtų buvę nekokybiški, su trūkumais ar defektais, nėra, atsakovė apie jokius darbų trūkumus ieškovės neinformavo. Pagal 2017-06-28 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. LS 27878 bei 2017-06-28 atliktų darbų aktą Nr. 120556 buvo atlikti laivo tento remonto darbai, kurie negalėjo turėti jokios įtakos galimybei naudoti patį laivą ir gauti iš to pajamas. Iš atsakovės atsakymų į pretenzijas matyti, kad pati atsakovė neteigia, kad tento remonto darbai būtų buvę atlikti nekokybiškai. Atsakovės atsakymuose į pretenzijas vienintelė atsakovės įvardinama ieškovės nekokybiškų darbų aplinkybė yra susijusi su elektros instaliacijos remonto darbais, kurie įforminti 2017-10-04 PVM sąskaita-faktūra Nr. LS 29083 bei 2017-10-04 atliktų darbų aktu Nr. 122613. Elektros instaliacijos remonto darbai buvo atliekami todėl, kad atsakovė nurodė, jog nepavyksta pakrauti laivo elektrinio variklio akumuliatorių. Tuo tikslu pas atsakovę ieškovės atstovai vyko net keletą kartų. Visus kartus buvo nustatyta, kad pakrovimas negalimas dėl gedimų krante esančioje laivo akumuliatorių pakrovimo stotelėje, kurioje dėl kažkokių priežasčių buvo atjungtas įžeminimas. Pažymėjo, kad šią krante esančią laivo akumuliatoriaus pakrovimo stotelę įsirenginėjo pati atsakovė, ieškovė šių paslaugų neteikė ir už jos kokybę ir funkcionavimą ieškovė nėra atsakinga. Visus kartus nuvykus į objektą, ieškovės atstovai nustatė tą pačią problemą – atjungtas minėtos stotelės įžeminimas – ir šią problemą pašalindavo, įžemindami stotelę. Ieškovės atstovai matė, kad greta stotelės buvo vykdomi statybos darbai, todėl tikėtina, kad būtent šiuos statybos darbus atliekantys asmenys dėl kažkokių priežasčių ir atjungdavo įžeminimą. Jeigu dėl šios priežasties atsakovė neturėjo galimybės naudotis laivu, ji turėtų reikalauti atsakomybės iš asmenų, kurie atsakingi už stotelės įžeminimo atjungimą.

7Atsakovės argumentus, susijusius su akto nepasirašymu laikė nepagrįstais. Pažymėjo, kad abu atliktų darbų aktai buvo pateikti atsakovei elektroniniais laiškais. Gavusi šiuos aktus, atsakovė ieškovei jų negrąžino, jokių pastabų dėl jų turinio nepateikė, todėl ieškovės vertinimu atsakovė sutiko su šių atliktų darbų aktų turiniu ir juos priėmė, aktuose atsakovė nenurodė jokių ieškovės atliktų darbų trūkumų, kas reiškia, kad tokių trūkumų ir nebuvo. Kadangi darbai buvo atlikti tinkamai ir perduoti atliktų darbų aktais, atsakovei kyla pareiga už šiuos darbus su ieškove atsiskaityti. Esant nustatytoms aplinkybėms, kad ginčo darbai buvo atlikti ir perduoti, užsakovui pripažinus, kad rangovas jam pateikė darbų perdavimo aktus, tačiau užsakovas jų nepasirašė, žymos apie nepasirašymą nebuvimas negali būti vertinamas kaip kliūtis tokius aktus kvalifikuoti pasirašytais vienašališkai, sukeliančiais užsakovo pareigą įvykdyti priešpriešines prievoles pagal sutartį. Pagal kasacinio teismo praktiką netgi akto nepateikimas nepaneigia užsakovo teisės į atlyginimą už atliktus darbus, jei darbų perdavimą galima nustatyti kitais įrodymais, o pareiga mokėti už atliktus darbus atsiranda pradėjus faktiškai jais naudotis ir nėra siejama tik su abišaliu atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymu.

8Atliktų darbų aktai buvo pateikti atsakovei, tokiu būdu jai sudarant realią galimybę pareikšti pretenzijas dėl darbų trūkumo, tačiau tokia galimybe atsakovė nesinaudojo. Iš pačios atsakovės pateiktų atsakymų į pretenzijas akivaizdžiai matyti, kad tiek po tento remonto, tiek ir po elektros instaliacijos remonto darbų atsakovė naudojosi laivu pagal paskirtį, todėl atsakovė nepagrįstai nevykdo savo įsipareigojimų ir neatsiskaito su ieškove.

9Remiantis Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo ir prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalimi, prašė priteisti 8 procentų palūkanas, kurios pagal 2017-06-28 PVM sąskaitą-faktūrą Nr.LS 27878 1.495,00 Eur už laikotarpį nuo 2017-07-05 iki 2019-03-08, sudaro 200,54 Eur už 612 dienų, bei pagal 2017-10-04 PVM sąskaitą-faktūrą Nr.LS 29083 808,00 Eur už laikotarpį nuo 2017-10-18 iki 2019-03-08 - 89,79 Eur palūkanų už 507 dienas. Taip pat palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti. Patikslino, kad remonto darbai buvo atliekami dviejuose skirtinguose atsakovei priklausančiuose laivuose. Tento remontas atliktas pontoniniame laive, o elektriko paslaugos ir konsultacijos buvo teikiamos dėl elektros tiekimo sutrikimo pramoginiam kateriui, išskyrus vieną kartą, kai buvo fiksuota klaida pontoniniame laive dėl darbinės temperatūros viršijimo.

11Atsakovė atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti, nurodydama tokius argumentus. Atsakovės vertinimu laivo „Biscayne“ darbai buvo atlikti nekokybiškai, todėl šie darbai nebuvo priimti ir už juos atsiskaityta. Atsakovė pateiktų atliktų darbų perdavimo aktų nepriėmė ir jų nepasirašė, niekada neišreiškė savo valios priimti ieškovės atliktus darbus. Ieškovė atsakovei jokiu būdu nepranešė, kad aktai laikomi pasirašyti vienašališkai, ieškovė vienašališkai atliktų darbų atsakovei neperdavė ir tam teisės neturėjo. Atsakovei buvo pateikti ne atliktų darbų aktai, bet jų kopijos elektroniniu paštu, todėl ieškovės argumentas, kad atsakovė negrąžino pateiktų atliktų darbų yra beprasmiai. Atkreipė dėmesį į atliktų darbų akte Nr. 122613 esamą įrašą, kad į objektą buvo vykta net 6 kartus, kas anot atsakovės patvirtina, jog darbai buvo atlikti nekokybiškai, be to, per ilgesnį laikotarpį nei trijų mėnesių laikotarpį, t. y. nuo 2017 m. birželio 23 d. iki 2017 m. rugsėjo 28 d. Per šį laiko tarpą atsakovė daugiau nei vieną kartą buvo pradėjusi naudoti laivą ir žinojo, kad ieškovės atlikti laivo elektros sistemos remonto darbai duoda tik trumpalaikį efektą. Ieškovės taisytos laivo elektros sistemos gedimai buvo nuolatiniai ir pasikartojantys, ieškovės aptarnauto laivo elektros sistema nuolat gedo, laivo akumuliatorių nuolatos nebuvo galima pakrauti ir dėl to laivu buvo galima naudotis tik epizodiškai. Tarp šalių vyko ir žodinis bendravimas, kurio metu atsakovė ieškovei buvo išsakytos pretenzijos dėl nekokybiškai atliktų laivo elektros sistemos remonto darbų, kad pateiktos sąskaitos nebus apmokėtos. Kaip įrodymą dėl nekokybiškai atliekamų darbų pateikė susirašinėjimą SMS žinutėmis tarp ieškovės atstovo ir atsakovės atstovo L. V. Ieškovės teiginiai apie tariamą krante esančių akumuliatorių įkrovimo stotelių gedimą yra neteisingi, kadangi tokių stotelių iš vis nėra. Akumuliatorių įrengimo stotelės yra įrengto pačiame laive ir buvo prižiūrimos ieškovės. Vienintelį kartą elektros energijos tiekimas į laivą buvo sutrikęs ir tą sąlygojo sumontuota per mažo galingumo nuotėkio relė. Išsprendus šią problemą, tolesnis elektros energijos tiekimas į laivą vyko be sutrikimų, tačiau laivo akumuliatorių pakrovimas ir toliau nuolatos strigo. Kaip įrodymą pateikė laivo stotelės fotonuotrauką. Atsakovės vertinimu neteisingai apskaičiuotos palūkanos. Pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo ir prevencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 punktą palūkanos skaičiuojamos praėjus 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai skolininkas gauna sąskaitą-faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Atsižvelgiant į šias nuostatas, sąskaitos, pateiktos 2017 m. birželio 28 d., apmokėjimo terminas būtų suėjęs 2017 m. liepos 28 d., o sąskaita, pateikta 2017 m. spalio 4 d., turėjo būti apmokėta iki 2017 m. lapkričio 3 d. Palūkanas tokiu atveju būtų galima pradėti skaičiuoti atitinkamai nuo sekančios dienos. Be to, pagal CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktą ieškiniams dėl netesybų išieškojimo taikomas sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas. Ieškovė galėtų reikalauti priteisti tik delspinigius, susidariusius per paskutinius šešis mėnesius, t. y. nuo 2018 m. rugsėjo 13 d. iki 2019 m. kovo 12 d.

12Atsakovės atstovė teismo posėdžio metu palaikė atsiliepimuose išdėstytus argumentus ir prašė ieškinį atmesti.

13Ieškinys tenkinamas iš dalies.

14Bylos duomenimis nustatyta, kad šalių žodiniu susitarimu ieškove 2017 m. birželio mėnesį atliko atsakovei priklausančio pramoginio laivo tento remonto darbus, kuriuos įformino 2017 m. birželio 28 d. atliktų darbų aktu ir šį aktą kartu su PVM sąskaita-faktūra Nr. LS 27878 už atliktus darbus 1 495.00 Eur sumai elektroniniu paštu pateikė atsakovei. 2017 m. birželio - spalio mėnesiais ieškovė teikė paslaugas, susijusias su elektros gedimų pašalinimu ieškovei priklausančiuose dviejuose laivuose, dėl šių paslaugų teikimo 2017 m. spalio 4 d. surašytas atliktų darbų aktas 808 Eur sumai, kuris kartu su sąskaita-faktūra Nr. LS 29083 elektroniniu paštu išsiųstas atsakovei. Neapmokėjus sąskaitos-faktūros už tento remontą, atsakovei 2017 m. rugpjūčio 7 d. išsiųstas priminimas, o 2018 m. lapkričio 23 d. pateikta pretenzija dėl apmokėjimo už visus darbus. Atsakovė, 2018 m. gruodžio 3 d. atsakydama į minėtą pretenziją, nurodė, kad nei vienas iš atliktų darbų nėra atsakovės ar jos atstovo priimtas, darbai atlikti nekokybiškai, todėl pateiktą pretenziją laikė nepagrįsta.

15Byloje kyla ginčas dėl apmokėjimo ieškovei už jos atliktus darbus ir suteiktas paslaugas atsakovei priklausančiuose laivuose.

16Dėl apmokėjimo už tento remontą

17Kaip nustatyta šalių rašytiniais ir atstovų paaiškinimais teismo posėdžio metu, šalims tariantis dėl atsakovei priklausančio pramoginio laivo „Biscayne“ tento remonto rašytinė sutartis, kuriame būtų aptarti šalių įsipareigojimai, darbų apimtys, sutarties kaina, sutarties įvykdymo terminai, šalių atsakomybė ir pan. nebuvo sudaryta. Atsakovės atstovo prašymu ieškovės atsakingas darbuotojas 2017 m. birželio 21 d. pateikė komercinį pasiūlymą už bendrą 1 191.00 Eur kainą, nurodydamas, kad galutinė kaina (sąmata) priklausys pagal faktą ir sunaudotų medžiagų kiekį darbams atlikti. Atsakovei sutinkant ne keisti tentą, bet jį remontuoti, tentas buvo nuimtas, pakeisti tento langai, tentas sumontuotas, pakeičiant susidėvėjusias ar nesamas spaudes („knopkes“), atlikti darbai baigti ir surašytas atliktų darbų aktas 2017 m. birželio 28 d. Įvertinus šias faktines aplinkybes, konstatuotina, jog šalys sudarė žodinę rangos sutartį, kuria ieškovė įsipareigojo atlikti atsakovei priklausančio laivo „Biscayne“ tento remonto darbus, o atsakovė įsipareigojo atliktus darbus priimti ir už juos sumokėti (CK 6.644 straipsnio 1 dalis.). Įstatymas rangos santykiams, kurie šiuo atveju susiklostė, nenumato privalomos sandorio formos (CK6.644 straipsnis.), todėl sutartis galėjo būti sudaroma ir žodžiu, o jos sudarymo aplinkybės įrodinėjamos ir šalių paaiškinimais.

18Atsakovė savo nesutikimą apmokėti už tento remontą grindžia atliktų darbų akto nepasirašymu, darbų neperdavimu atsakovei bei atliktų darbų nekokybiškumu.

19Įstatyme užsakovo pareiga sumokėti už atliktus rangos darbus ir teisė reikšti rangovui reikalavimus dėl atliktų darbų trūkumų siejama su perdavimo–priėmimo akto pasirašymu. Pagal CK 6.662, 6.694 straipsniuose įtvirtintą reguliavimą apžiūrėti ir priimti atliktą darbą yra užsakovo pareiga, atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas – perdavęs atliktus darbus. Užsakovas darbų priėmimo metu turi elgtis rūpestingai – apžiūrėti rangos darbų rezultatu esantį daiktą, kad įsitikintų, ar daiktas neturi akivaizdžių trūkumų; pagal įstatymą iš užsakovo nereikalaujama daugiau negu normali daikto apžiūra, tikrinant, ar nėra akivaizdžių trūkumų, jis neįpareigotas daikto trūkumų paieškai naudoti specialias priemones ar metodus (CK6.662 straipsnio 1 dalis).Nors iš susirašinėjimo tarp šalių turinio sektų, kad, baigus darbus 2017 m. birželio 28 d., buvo išsiųsta tik sąskaita Nr. LS 27878 1 495 Eur sumai, tačiau liudytojas M. U. parodė, kad kartu su sąskaita buvo pateiktas ir darbų atlikimo aktas, apie darbų pabaigą žodžiu informuotas atsakovės atstovas L. V. Kad darbų atlikimo aktas buvo gautas, neneigia ir atsakovė 2018 m. gruodžio 3 d. atsiliepime į pretenziją, taip pat atsiliepime į ieškinį. Taigi atsakovė, turėdama informaciją, jog sutartimi numatyti darbai ieškovės atlikti, turėjo pareigą organizuoti šių darbų priėmimą.

20Nors atsakovė 2017 m. birželio 28 d. atliktų darbų akto nepasirašė, tačiau, kaip galima spręsti iš bylos medžiagos, liudytojų M. U. ir L. V. parodymų, rekonstruotas tentas (pakeičiant langus), buvo sumontuotas laivo buvimo vietoje, pagal liudytojo M. U. parodymus atsakovės atstovas L. V. telefonu patvirtino, kad atliktų darbų apimtys ir kokybė tenkina, todėl teismas sprendžia, kad atsakovė darbus priėmė, nors atliktų darbų akto ir nepasirašė. Tokią išvadą teismas daro ir remdamasis atsakovės 2018 m. gruodžio 3 d. atsakymu į ieškovės pretenziją, kuriame atsakovė pripažino, kad laivas buvo naudojamas ūkinėje - komercinėje veikloje, šias aplinkybes patvirtino ir liudytojas L. V. teismo posėdžio metu. Pagal suformuotą teismų praktiką užsakovo pareiga sumokėti už atliktą darbą gali atsirasti ir jam nepasirašius darbų priėmimo akto, jeigu jis faktiškai darbų rezultatą priėmė ir juo naudojasi savo poreikių tenkinimui (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007), todėl faktas, kad darbų atlikimo aktas nepasirašytas neatleidžia atsakovės nuo prievolės,, kylančių iš sudarytos sutarties vykdymo.

21Atsakovė nurodė, kad tento remonto darbai buvo atlikti nekokybiškai, todėl už šiuos darbus mokėti atsisako. Atsakovė, priimdama darbus, turėjo pareigą patikrinti, kokie darbai atlikti, kokios tvirtinimo detalės pakeistos, esant trūkumams privalėjo nedelsdama apie tai pranešti rangovui (CK6.662straipsnis). Tačiau jokių pretenzijų dėl nekokybiškų darbų iki 2018 m. gruodžio 3 d. nereiškė. CK 6.662 straipsnyje, įtvirtinančiame užsakovo pareigą priimti rangovo atliktus darbus, nedetalizuoja tinkamo darbų priėmimo, nenustato užsakovui pareigos atlikti tam tikrų matavimų, bandymų ar kitokios rangovo atliktų darbų (jų rezultato) veikimo patikros. Įvertinus atliktų darbų pobūdį (tento remontas, langų keitimas) nekokybiškai atliktus darbus atsakovė turėjo pastebėti žymiai anksčiau. 2018 m. gruodžio 3 d. atsakyme į pretenziją atsakovė nurodė, kad darbai, už kurių atlikimą pateikta apmokėjimui sąskaita LS Nr. 27878 (už tento remonto darbas) atlikti nekokybiškai, tačiau trūkumų, susijusių su tento remontu, nenurodė. Iš šio atsiliepimo turinio seka, kad nekokybiškais darbais atsakovė laiko ne tento remontą, bet darbus, susijusius su laivo elektros sistemos gedimų pašalinimu. Analogiški trūkumai įvardinti ir 2019 m. vasario 8 d. atsiliepime į pakartotinę pretenziją. Ir tik 2019 m. gegužės 8 d. pretenzijoje dėl parduoto tento kokybės atsakovė nurodė konkrečius sumontuoto tento trūkumus (daugelyje vietų tentas ėmė plyšti). Toks susirašinėjimo tarp šalių turinys leidžia daryti išvadą, kad iki ginčo kilimo teisme atsakovė pretenzijų dėl tento remonto nereiškė. Atsakovė kartu su 2019 m. gegužės 8 d. pateikė tento fotonuotraukas, tačiau jose nėra žymų apie fotofiksacijos laiką, dėl ko išvada, kad darbai perduoti su trūkumais negalima.

22Liudytojas L. V. teismo posėdžio metu parodė, kad po kurio laiko atsirado tento įtrūkimai, tačiau kodėl jis atitinkamų ieškovės darbų trūkumų nefiksavo priimdamas darbus, nepaaiškino. Liudytojo nurodyti tento trūkumai sietini ne su ieškovės atliktų darbų nekokybiškumu, bet su atsakovės priimtu sprendimu ne keisti tentą, o jį remontuoti. Nagrinėjamoje byloje įrodymų visuma leidžia pripažinti, kad ieškovė atliko tik tuos tento remonto darbus, kuriuos užsakė atsakovė ir kurie yra nurodyti darbų atlikimo akte, todėl atsakovės pretenzijos dėl vėliau atsiradusių tento įtrūkimų nepagrįstos..Kitų įrodymų, patikimai patvirtinančių ieškovės atliktų darbų trūkumus, susijusius su tento langų pakeitimu, darbų perdavimo-priėmimo momentu atsakovė nepateikė, bylos nagrinėjimo metu neįrodinėjo, kad kurie nors darbų trūkumai, priimant atliktus darbus, ieškovės (rangovės) buvo paslėpti, jų nebuvo galimybės pastebėti, dėl ko atsakovės pretenzijas dėl tento remonto nekokybiškumo teismas atmeta kaip nepagrįstas. Atsakovė, priėmusi darbus iš ieškovės, nefiksavo jokių darbų trūkumų, todėl neteko teisės remtis trūkumų faktu (CK 6.662 straipsnio 2, 3 dalys). Net ir darant prielaidą, kad darbai buvo atlikti su trūkumais, savaime nereiškia, jog jų nereikia apmokėti, kadangi atsakovė kaip užsakovė savo teises galėtų ginti įstatyme numatytais kitais būdais. Atsakovė neįrodė, jog darbai atlikti nekokybiškai, dėl ko galėtų būti mažinama remonto kaina, todėl atsakovei kyla pareiga sumokėti už atlikus remonto darbus.

23Pateiktoje sąskaitoje-faktūroje Nr. LS 27878, išrašytoje 2017 m. birželio 28 d., nurodytos ieškovės suteiktos paslaugos, pakeistos detalės, jų kaina (1 495.00 Eur). Ginčo dėl sąskaitos dydžio nėra, ši kaina, artima 2017 m. birželio 21 d. komerciniame pasiūlyme nurodytai kainai, pagal atliekamų darbų specifiką, remonto darbų apimtis, galutinė kaina galėjo būti nustatoma tik atlikus darbus ir apskaičiavus sunaudotų medžiagų kiekį bei apimtis, nustačius, kad atsakovė darbus priėmė ir naudojosi darbų rezultatu, atsakovė įpareigotina ieškovei sumokėti už tento remonto darbus bei medžiagas, atliekant remontą, 1 495.00 Eur.

24Dėl 2017 m. spalio 4 d. sąskaitos apmokėjimo

25Ieškovė reiškia reikalavimą dėl neapmokėtos 2017 m. spalio 4 d. sąskaitos už suteiktas elektriko ir kitas paslaugas pagal 2017 m. spalio 4 d. atliktų darbų aktą Nr. 122613.

26Atsakovo atstovo, liudytojo M. U. parodymais nustatyta, kad ieškovės atstovai atsakovės darbuotojų iškvietimu 2017 m. birželio – liepos mėnesiais teikė įvairias paslaugas, susijusias su elektros tiekimo sutrikimų pašalinimu, gedimų priežasčių nustatymu. Atlikti darbai nurodyti 2017 m. spalio 4 d. atliktų darbų akte Nr. 122613, kuris kartu su sąskaita Nr. LS 29083 dėl šių darbų apmokėjimo pateiktas atsakovei 2017 m. spalio 4 d. Atsisakydama apmokėti ir šią sąskaitą, atsakovė nurodo tuos pačius argumentus, t. y. kad atliktų darbų aktas nėra atsakovės pasirašytas, kad darbai atlikti nekokybiškai. Dėl darbų priėmimo akto pasirašymo reikšmės teismas jau pasisakė, tačiau šiuo atveju tarp šalių susiklostę santykiai nevertintini kaip rangos santykiai, kadangi pagal šalių paaiškinimus buvo susitarta ne dėl konkrečių darbų ir jų rezultato perdavimo, bet dėl tam tikrų paslaugų teikimo.

27Pagal CK 6.644 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą sutarties sampratą rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Rangos sutartis sudaroma pagaminti arba perduoti tam tikrą darbo rezultatą arba atlikti kitokius darbus, kurių metu sukurtas rezultatas perduodamas užsakovui (CK 6.645 straipsnio 1 dalis). Paslaugų sutarties samprata įtvirtinta CK 6.716 straipsnio 1 dalyje: paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti.

28Remiantis šalių paaiškinimais, liudytojų parodymais, rangos ir paslaugų sutarties samprata, teismas sprendžia, kad tarp ieškovės ir atsakovės susiklostę santykiai vertintini kaip kilę iš paslaugų sutarties - atsakovės kvietimu ieškovės darbuotojai vykdavo į vietą ir spręsdavo iškilusias problemas, susijusias su atsakovės valdomų laivų eksploatavimu, teikdami konsultacijas, nustatydami galimas gedimo priežastis, o esant galimybei ir jas pašalindami.

29Pagal darbų atlikimo aktą į objektą buvo vykta 6 kartus, elektriko paslaugos buvo suteiktos 2017 m. liepos 11 d. ir 2017 m. rugsėjo 28 d. Liudytojo M. U. parodymais nustatyta, kad 2 kartus vykęs elektrikas testavo įrenginius ir aiškinosi gedimo priežastis, buvo nustatyta, kad reikia pakeisti srovės nuotėkio relę. Kad tik po šių rekomendacijų iš dalies buvo pašalinti elektros tiekimo sutrikimai, pripažino ir liudytojas L. V., parodęs, kad relė buvo pakeista, nustačius, jog buvusi nebuvo tinkama. Darbų atlikimo akte taip pat užfiksuota, kad 2017 m. birželio 23 d. buvo vykta dėl problemos, susijusios su „deep blue“ (pramoginio katerio variklio) įkrovimu. Kad tokios problemos egzistavo, patvirtino ir liudytojas L. V., nors klaidingai nurodė, kad šis gedimas fiksuotas pontoniniame laive. Kaip nustatyta liudytojo M. U. parodymais dėl pontoninio laivo buvo vykta 1 kartą, kaip matyti iš susirašinėjimo SM žinutėmis dėl klaidos E46 (per aukštos darbinės temperatūros), ši klaida buvo pašalinta.

30Atsakovė, nesutikdama apmokėti už teikiamas paslaugas, nurodė, kad gedimai kartodavosi, kas anot atsakovės įrodo netinkamą darbų kokybę. Tačiau iš pateiktos sąskaitos ir atliktų darbų akto matyti, kad į kainą nėra įtraukta jokių detalių, medžiagų, kas patvirtina ieškovo atstovo ir liudytojo M. U. parodymus, kad atsakovės prašymu buvo nustatomos galimų gedimų priežastys, teikiamos konsultacijos, kurios iš esmės nebuvo susijusios su kokių nors konkrečių remonto darbų atlikimu. Pakartotinis vykimas atsakovės atstovų prašymais buvo susijęs su elektros tiekimo sutrikimais arba netinkamu turimų laivų eksploatavimu (pontoninio laivo atveju). Tai iš dalies patvirtino ir liudytojas L. V., pripažinęs, jog pramoginiame kateryje ieškovės darbuotojai jokių darbų, susijusių su katerio elektros instaliavimu, ir negalėjo atlikti dėl katerio ypatumų (katerio elektros instaliacija sumontuota taip, kad pašaliniai asmenys (ieškovė, atsakovė) negalėjo atlikti jokių darbų). Kad ieškovės darbuotojai buvo atvykę, teikė paslaugas (testavo elektros įrenginius, teikė konsultacijas), liudytojas pripažino, ieškovės atstovai vykdavo pagal poreikį atsakovės darbuotojų kvietimu, ginčo dėl paslaugų įkainių nėra, todėl už suteiktas paslaugas atsakovė turėtų ir atsiskaityti, sumokėdama sąskaitoje nurodytą sumą, t. y. 808 Eur.

31Dėl palūkanų

32Ieškovė ieškiniu prašė priteisti 290,33 Eur palūkanas, remdamasi Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo ir prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalimi, apskaičiuotas nuo apmokėjimo termino, nurodyto PVM sąskaitoje -faktūroje, pabaigos. Su tokius skaičiavimu atsakovė nesutiko, nurodžiusi, jog palūkanos galėtų būti skaičiuojamos praėjus 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai skolininkas gauna sąskaitą-faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Kadangi sąskaitos, pateiktos 2017 m. birželio 28 d., apmokėjimo terminas būtų suėjęs 2017 m. liepos 28 d., o sąskaita, pateikta 2017 m. spalio 4 d., turėjo būti apmokėta iki 2017 m. lapkričio 3 d., palūkanas tokiu atveju būtų galima pradėti skaičiuoti atitinkamai nuo sekančios dienos. Šiuos atsakovės argumentus teismas pripažįsta pagrįstais.

33Vienos iš sutarties šalių išrašyta PVM sąskaita-faktūra savaime nėra sutartis, ji vertintina tik kaip sutartinius santykius tarp šalių patvirtinantis dokumentas. Kadangi PVM sąskaitos-faktūros laikytinos ieškovo vienašališkai išrašytais dokumentais, jose nustatyti mokėjimo terminai taip pat nustatyti vienašališkai, todėl negalima teigti, kad kita šalis (atsakovas) turi prievolę atsiskaityti už darbus ar paslaugas PVM sąskaitose-faktūrose nustatytais terminais. Ieškovė teismui nepateikė kitų rašytinių įrodymų, jog šalys buvo susitarusius būtent dėl PVM sąskaitose-faktūrose nustatytų apmokėjimo už paslaugas terminų (apmokėti sąskaitą per 7 ar 14 kalendorinių dienų nuo jos išrašymo). Pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 punktą palūkanos turi būti skaičiuojamos praėjus 30 d. po datos, kai atsakovė gavo PVM sąskaitas-faktūras. Tokiu būdu palūkanos pagal 2017-06-28 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. LS 27878 skaičiuotinos už laikotarpį nuo 2017-07-29 iki 2019-03-08, sudaro 192,34 Eur (už 587 dienų), bei pagal 2017-10-04 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. LS 29083 už laikotarpį nuo 2017-11-04 iki 2019-03-08 - 86,60 Eur (už 489 dienas). Ieškinio dalis dėl 11,39 Eur palūkanų netenkinama (CPK 178 straipsnis).

34Atsakovė atsiliepime nurodė, kad palūkanų išieškojimui pagal CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktą taikytinas sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas, todėl ieškovė galėtų reikalauti priteisti tik delspinigius, susidariusius per paskutinius šešis mėnesius, t. y. nuo 2018 m. rugsėjo 13 d. iki 2019 m. kovo 12 d. Tokie atsakovės argumentai nepagrįsti, kadangi atsakovės nurodytas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas taikytinas tik delspinigių išieškojimui. Reikalavimams dėl palūkanų ir kitokių periodinių išmokų išieškojimo taikytinas sutrumpintas penkerių metų senaties terminas (CK 1.125 straipsnio 9 dalis), kurio ieškovė nėra praleidusi.

35Terminą praleidęs skolininkas privalo mokėti palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, todėl ieškovės prašymu iš atsakovės priteistinos 8 procentų dydžio metinės palūkanos, paskaičuotos nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo ir prevencijos įstatymo 3 straipsnis).

36Dėl bylinėjimosi išlaidų

37Ieškinį tenkinus iš dalies, iš atsakovės priteistinos ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos –58 Eur žyminio mokesčio (CPK 93 straipsnio 1 dalis) ir išlaidos advokato pagalbai apmokėti ((CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 98 straipsnio 1 dalis). Ieškovės atstovė pateikė dokumentus, patvirtinančius, jog išlaidos teisinei pagalbai sudarė 1 500 Eur už ieškinio parengimą ir atstovavimą teisme. Šios išlaidos neviršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nustatytų maksimalių dydžių, pripažintinos pagrįstomis ir priteistinos iš atsakovo. Ieškinys iš esmės yra tenkinamas (sumažintas tik 11,39 Eur), todėl atsakovė įpareigotina atlyginti visas ieškovės turėtas išlaidas.

38Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

39ieškinį tenkinti iš dalies.

40Priteisti iš ūkininkės J. V. 2 303.00 Eur (du tūkstančius tris šimtus tris Eur) prievolei įvykdyti, 278,94 Eur (du šimtus septyniasdešimt aštuonis Eur devyniasdešimt keturis ct) palūkanų, 8 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (2 303 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. kovo 12 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1558 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus penkiasdešimt aštuonis Eur) bylinėjimosi išlaidų uždarajai akcinei bendrovei „( - )“.

41Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

42Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Plungės apylinkės teismo Plungės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų teisėja Aušra... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė ieškiniu prašė iš atsakovės priteisti 2.303,00 Eur skolą,... 5. Nurodė, kad atsakovės prašymu ieškovė atliko atsakovei priklausančio... 6. Atsakovės atsisakymo apmokėti už darbus motyvus vertino kaip nepagrįstus,... 7. Atsakovės argumentus, susijusius su akto nepasirašymu laikė nepagrįstais.... 8. Atliktų darbų aktai buvo pateikti atsakovei, tokiu būdu jai sudarant realią... 9. Remiantis Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo ir... 10. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas ieškinį palaikė ir prašė jį... 11. Atsakovė atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį... 12. Atsakovės atstovė teismo posėdžio metu palaikė atsiliepimuose išdėstytus... 13. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 14. Bylos duomenimis nustatyta, kad šalių žodiniu susitarimu ieškove 2017 m.... 15. Byloje kyla ginčas dėl apmokėjimo ieškovei už jos atliktus darbus ir... 16. Dėl apmokėjimo už tento remontą ... 17. Kaip nustatyta šalių rašytiniais ir atstovų paaiškinimais teismo... 18. Atsakovė savo nesutikimą apmokėti už tento remontą grindžia atliktų... 19. Įstatyme užsakovo pareiga sumokėti už atliktus rangos darbus ir teisė... 20. Nors atsakovė 2017 m. birželio 28 d. atliktų darbų akto nepasirašė,... 21. Atsakovė nurodė, kad tento remonto darbai buvo atlikti nekokybiškai, todėl... 22. Liudytojas L. V. teismo posėdžio metu parodė, kad po kurio laiko atsirado... 23. Pateiktoje sąskaitoje-faktūroje Nr. LS 27878, išrašytoje 2017 m. birželio... 24. Dėl 2017 m. spalio 4 d. sąskaitos apmokėjimo ... 25. Ieškovė reiškia reikalavimą dėl neapmokėtos 2017 m. spalio 4 d.... 26. Atsakovo atstovo, liudytojo M. U. parodymais nustatyta, kad ieškovės atstovai... 27. Pagal CK 6.644 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą sutarties sampratą rangos... 28. Remiantis šalių paaiškinimais, liudytojų parodymais, rangos ir paslaugų... 29. Pagal darbų atlikimo aktą į objektą buvo vykta 6 kartus, elektriko... 30. Atsakovė, nesutikdama apmokėti už teikiamas paslaugas, nurodė, kad gedimai... 31. Dėl palūkanų... 32. Ieškovė ieškiniu prašė priteisti 290,33 Eur palūkanas, remdamasi... 33. Vienos iš sutarties šalių išrašyta PVM sąskaita-faktūra savaime nėra... 34. Atsakovė atsiliepime nurodė, kad palūkanų išieškojimui pagal CK 1.125... 35. Terminą praleidęs skolininkas privalo mokėti palūkanas už sumą, kurią... 36. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 37. Ieškinį tenkinus iš dalies, iš atsakovės priteistinos ieškovės turėtos... 38. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270... 39. ieškinį tenkinti iš dalies.... 40. Priteisti iš ūkininkės J. V. 2 303.00 Eur (du tūkstančius tris šimtus... 41. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 42. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų gali būti skundžiamas Klaipėdos...