Byla 2-1781-329/2012
Dėl skolos priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė, sekretoriaujant Rasai Rutienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Žurnalų leidybos grupė“ atstovei advokatei Astai Kaušikaitei, nedalyvaujant atsakovo VšĮ „Advilio reklamos miestas“ atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Žurnalų leidybos grupė“ ieškinį atsakovui VšĮ „Advilio reklamos miestas“ dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 24 626,40 Lt skolą, 8 333,10 Lt delspinigių, 8,49 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos ir ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas : 1189 Lt žyminio mokesčio, 3200 Lt atstovavimo išlaidų, 242 Lt išlaidų už teisines paslaugas rengiant pareiškimą teismui, 487 Lt išlaidų, susijusių su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymu (34-40 b.l.).

3Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2011 01 03 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta sutartis Nr.R-EM-11/03, kuria ieškovas įsipareigojo teikti atsakovui reklaminės medžiagos skelbimo ieškovo leidžiamuose žurnaluose paslaugas, o atsakovas įsipareigojo atsiskaityti už paslaugas ir vykdyti kitus sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Po sutarties sudarymo atsakovo užsakymu ieškovas išspausdino atsakovo pateiktą reklaminę medžiagą “Nemuno baldų centras“ 2011-01-20, 2011-02-24, 2011-03-17, 2011-04-21 ir 2011-05-19 žurnaluose „Žmonės". Po reklamos išspausdinimo atsakovas dėl atlikto užsakymo jokių pretenzijų nereiškė. Už išspausdintą reklamą ieškovas išrašė ir pateikė atsakovui 5 PVM sąskaitas-faktūras bendrai 44 044 Lt su PVM sumai. Tačiau atsakovas už suteiktas reklamos paslaugas atsiskaitė su ieškovu tik iš dalies ir liko skolingas ieškovui 24 626, 40 Lt su PVM. Ieškovas nurodo, kad atsakovas laiku ir visiškai neatsiskaitė su ieškovu už 2011-03-17, 2011-04-21 ir 2011-05-19 žurnaluose „Žmonės" išspausdinta atsakovo reklaminę medžiagą „Nemuno baldu centras" ir neapmokėjo tuo pagrindu išrašytų 2011-03-18 PVM sąskaitos-faktūros ZLGR Nr. 10685, 2011-04-22 PVM sąskaitos-faktūros ZLGR Nr. 11045 ir 2011-05-20 PVM sąskaitos-faktūros ZLGR Nr. 11286. Vadovaujantis Sutarties 3.5. punktu, 2011-03-18 PVM sąskaita-faktūra ZLGRNr. 10685 turėjo būti visiškai apmokėta iki 2011-03-19, 2011-04-22 PVM sąskaita-faktūra ZLGR Nr. 101045 - iki 2011-04-17, 11-05-20 PVM sąskaita-faktūra ZLGR Nr. 11286 -iki 2011-06-19. Tokie patys apmokėjimo terminai buvo nurodyti ir PVM sąskaitose-faktūrose. Tačiau atsakovas pažeidė reklamos apmokėjimo terminus. Ieškovas ne kartą ragino atsakovą padengti skolą. Atsakovas, siekdamas, kad reklama būtų toliau skelbiama, pateikė ieškovui 2011-05-12 garantinį raštą dėl skolos padengimo, kuriuo įsipareigojo jo paties pasiūlytu grafiku ir nustatytomis dalimis iki 2011-07-11 visiškai padengti tuo metu buvusią skolą, t.y. 17 617, 60 Lt. Tačiau atsakovas tik iš dalies įvykdė šį įsipareigojimą- 2011-05-17 mokėjimo pavedimu sumokėjo ieškovui 1000 Lt, 2011-05-26 sumokėjo 500 Lt, 2011-05-31 - 8 800,80 Lt, iš viso - 10 300 Lt. Daugiau jokių mokėjimų atsakovas neatliko. 2011-05-31 mokėjimo pavedimu sumokėdamas ieškovui 8 800,80 Lt skolos dalį, atsakovas nurodė tokią mokėjimo paskirtį -„už paslaugas s-ta išankst. apmokėjimui Nr. ZLGR11286". Tačiau ieškovas, vadovaudamasis CK 6.55 str. 2 d. šį mokėjimą įskaitė seniausioms atsakovo skoloms, kurių mokėjimo terminai jau buvo suėję, padengti : 1008,80 Lt skolos daliai pagal 2011-02-25 PVM sąskaitą-faktūrą ZLGR Nr. 10518, kurios apmokėjimo terminas suėjo 2011-03-27, ir 1 800 Lt skolos daliai pagal 2011-03-18 PVM sąskaitą-faktūrą Nr.10685, kurios apmokėjimo terminas suėjo 2011-04-17. Daugiau atsakovas jokių mokėjimų neatliko, todėl ieškovas prašo priteisti iš atsakovo likusią skolą 24 626,40 Lt. Pagal Sutarties 7.2. punktą, atsakovui pavėlavus apmokėti iš ieškovo gautą sąskaitą-faktūrą, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną atsakovas privalo mokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo uždelstos sumokėti sumos. Vadovaujantis šia nuostata ir atsižvelgiant į tai, kad atsakovas vėluoja atsiskaityti su ieškovu už suteiktas reklamos paslaugas, ieškovas reikalauja priteisti jo naudai iš atsakovo delspinigius nuo nesumokėtos reklamos kainos. Ieškinio pateikimo dienai atsakovui priskaičiuoti 8 333,10 Lt dydžio delspinigiai už vėlavimą apmokėti reklamos paslaugas 2011-03-17 žurnale „Žmonės" pagal 2011-03-18 PVM sąskaitą-faktūrą ZLGR Nr. 10685, 2011-04-21 žurnale „Žmonės" pagal 2011-04-22 PVM sąskaitą-faktūrą ZLGR Nr. 11045 ir 2011-05-19 žurnale „Žmonės" pagal 2011-05-20 PVM sąskaitą-faktūrą ZLGR Nr. 11286. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas ir atsakovas yra ūkio subjektai (komersantai), jų teisiniams santykiams yra taikomas Mokėjimų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas, kuris yra specialus teisės aktas CK 6.210 str. 2 d. atžvilgiu. Šis įstatymas reglamentuoja skolininko ir kreditoriaus, kai abi šalys yra ūkio subjektai (komersantai), mokėtinų palūkanų dydį tuo atveju, kai skolininkas vėluoja atsiskaityti su kreditoriumi. Todėl prašo taikyti bendrą metinių procesinių palūkanų normą, galiojusią 2011 metų antrąjį pusmetį, kuri sudarė 7 procentinius punktus pagal pusmečio VILIBOR padidintą palūkanų normą, t.y. 8,49 proc. Taigi, ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 8,49 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Ieškovo atstovė teismo posėdyje ieškinį palaikė pilnai ir papildomai paaiškino, kad atsakovas iš 44044 Lt pagal pateiktas jam sąskaitas sumokėjo 19417,60 Lt, likusi suma ir yra skola. Atstovė atkreipė dėmesį, kad atsakovas vilkina skolos apmokėjimą. 2011 05 12 šalys pasirašė garantinį raštą su paties atsakovo išdėstyta skolos mokėjimo tvarka, tačiau atsakovas nesilaiko susitarimo, pateiktas į bylą elektroninis susirašinėjimas tarp šalių rado, kad atsakovas nėra sąžiningas, siūlydamas įvairius atsiskaitymo būdus, bet jų nesilaikydamas, siekia išvengti skolos mokėjimo. Iš atsakovo pateikto prieštaravimo į teismo įsakymą matėsi, kad atsakovas skolos nepripažįsta. Iš atsiliepimo į ieškinį matyti, kad atsakovo pozicija keičiasi, jis pagrindinės skolos sumos 24626,40 Lt neginčija, prašo mažinti delspinigius. Visa tai rodo atsakovo bandymą tempti procesą, nukelti skolos mokėjimą, tačiau toks delsimas nenaudingas ieškovui. Ieškovo atstovė nurodė, kad ieškinio reikalavimai pagrįsti pateikta rašytine medžiaga: PVM sąskaitomis bei banko išrašais. Atsakovo prašymas mažinti delspinigius ir bylinėjimosi išlaidas nepagrįstas. Delspinigiai numatyti šalių pasirašytoje sutartyje, tai yra sutartinė nuostata, delspinigių norma nustatyta atsižvelgiant į ankstesnius šalių teisinius santykius, atsakovas prašydamas sumažinti delspinigius iki 833 Lt turėtų ginčyti pačią sutarties nuostatą, prašyti pripažinti negaliojančia sutartį; skola susidariusi nuo 2011 06 19, praėjo daugiau nei pusę metų, skolos suma didelė, delspinigių suma protinga, todėl prašo ieškinį tenkinti pilnai.

5Atsakovas pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies (106-111 b.l.). Atsakovas nurodė, kad nesutinka su ta ieškinio dalimi, kuria ieškovas prašo priteisti 8333,10 Lt delspinigių ir bylinėjimosi išlaidas. Mano, kad 0,2 procento dydžio delspinigiai yra neprotingai dideli ir todėl prašo juos mažintini, atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką. Atsakovo padarytas sutarties pažeidimas yra piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimas. Todėl vertinant galimus realius ieškovo patirtus nuostolius, reikia atsižvelgti į Lietuvos Respublikoje veiklą vykdančiuose bankuose ir kredito įstaigose šiuo metu egzistuojančias palūkanų normas, kurios varijuoja nuo 1 proc. (AB SwedBank) iki 3,2 proc. (nacionalinė kredito unija) ir kurios yra ženkliai mažesnės už ieškovo prašomų priteisti delspinigių dydį, todėl teismo turėtų būti mažinami. Atsakovas nurodo, kad Sutartis Nr.R-EM-11/03 buvo parengta ieškovo ir atsakovas minėtą sutartį sudarė prisijungimo būdu; nuostata dėl konkretaus delspinigių dydžio sutartyje atsirado ieškovo valia, o prie sutarties prisijungęs atsakovas yra laikytinas silpnesniąja sutarties šalimi. Prašo atsižvelgti, kad atsakovas neneigia ir pripažįsta pažeidęs sutartį ir laiku neįvykdęs piniginės prievolės; atsakovas to neneigė ir iki ieškovui pareiškiant ieškinį teisme bei mėgino geruoju spręsti susidariusią situaciją. Atsižvelgiant į tai, delspinigiai turėtų atlikti ieškovo patirtų nuostolių kompensavimo, o ne atsakovo nubaudimo funkciją. Delspinigiai yra sutartinės civilinės atsakomybės forma, todėl jų priteisimas neturėtų sudaryti galimybės ieškovui nepagrįstai praturėti atsakovo sąskaita, o turėtų būti orientuoti į realiai patirtų ieškovo nuostolių atlyginimą. Atsakovas mano, kad 0,02 procentų dydžio delspinigiai už kiekvieną piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimo dieną būtų pakankami tam, kad būtų atlyginti visi ieškovo galimai patirti nuostoliai ir išlaikyta prievolės šalių interesų pusiausvyra bei neleista ieškovui nepagrįstai praturtėti atsakovo sąskaita. Todėl prašo teismo mažinti ieškovo prašomas priteisti netesybas iki 0,02 procentų už kiekvieną piniginės prievolės įvykdymo uždelsimo dieną, t.y. iki 833,31 Lt, nes tokio dydžio delspinigiai atitiktų atsakovo padaryto pažeidimo mastą, prievolės pobūdį, leistų išlaikyti ieškovo ir atsakovo interesų pusiausvyrą. Taip pat atsakovas nurodė, kad prašoma priteisti suma už advokato pagalbą rengiant ieškinį yra per didelė ir neadekvati ginčo sudėtingumui. Ieškinio parengimas byloje dėl skolos priteisimo nėra sudėtingas ir nereikalauja specialių žinių. Atsižvelgiant į tai, prašo sumažinti ieškovo prašomas priteisti išlaidas už advokato pagalbą rengiant ieškinį iki 500 Lt, o taip pat atkreipia dėmesį, kad ieškovas prašo priteisti per didelę sumą žyminio mokesčio, nes už ieškovo pareikštą ieškinį turėjo būti mokėtas ne 1189 Lt, o 989 Lt žyminis mokestis.

6Atsakovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai ( 116 b.l.), neatvykimo priežastys nežinomos, iki teismo posėdžio pradžios jokių prašymų iš atsakovo negauta.

7Ieškinys tenkintas pilnai.

8Nustatyta, kad 2011 01 03 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta sutartis Nr.R-EM-11/03, kuria ieškovas įsipareigojo teikti atsakovui reklaminės medžiagos skelbimo ieškovo leidžiamuose žurnaluose paslaugas, o atsakovas įsipareigojo atsiskaityti už paslaugas ir vykdyti kitus sutartimi prisiimtus įsipareigojimus(14-16, 42-43 b.l.).

9Atsakovo užsakymu ieškovas išspausdino atsakovo pateiktą reklaminę medžiagą “Nemuno baldų centras“ 2011-01-20, 2011-02-24, 2011-03-17, 2011-04-21 ir 2011-05-19 žurnaluose „Žmonės" (44-47 b.l., prijunti prie bylos žurnalo „Žmonės“ 5 egz. originalai).

10Už išspausdintą reklamą ieškovas išrašė ir pateikė atsakovui 5 PVM sąskaitas-faktūras bendrai 44 044 Lt su PVM sumai, tačiau atsakovas už suteiktas reklamos paslaugas atsiskaitė su ieškovu tik iš dalies ir likos kolingas ieškovui 24 626, 40 Lt su PVM (48-59 b.l.).

11Atsakovas atsiliepime į ieškinį neginčijo 24 626,40 Lt skolos ieškovui. Todėl atsižvelgiant į šią aplinkybę, teismas vadovaudamasis LR CPK 268 str. 5 d., surašo sutrumpintus motyvus dėl ieškinio reikalavimo priteisti skolą.

12Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles - CK 6.56 str. Kadangi atsakovas neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų ieškovo atžvilgiu, todėl iš jo priteistina ieškovo naudai 24 626,40 Lt skola.

13Atsakovas nesutinka su ieškovo prašomais priteisti delspinigiais 8333,10 Lt, prašo juos mažinti iki 833,31 Lt, teigdamas, kad sutartyje numatyti 0,2 procento dydžio delspinigiai yra neprotingai dideli.

14Teismas, įvertinęs faktines bylos aplinkybes, daro išvadą, kad atsakovo prašymas mažinti sutartines netesybas yra nepagrįstas ir atmestinas, remiantis tokiais motyvais:

15- CK 6.256 str. numato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles, o asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas; kai sutartinės prievolės neįvykdo ar netinkamai ją įvykdo įmonė (verslininkas), tai ji atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai įvykdė dėl nenugalimos jėgos.

16Šalių 2011 01 03 sudarytos sutarties Nr.R-EM-11/03 7.2. punkte numatyta, kad atsakovui pavėlavus apmokėti iš ieškovo gautą sąskaitą-faktūrą, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną atsakovas privalo mokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo uždelstos sumokėti sumos. Vadovaujantis šia nuostata ir atsižvelgiant į tai, kad atsakovas vėluoja atsiskaityti su ieškovu už suteiktas reklamos paslaugas, ieškovas reikalauja priteisti jo naudai iš atsakovo delspinigius nuo nesumokėtos reklamos kainos, kurie ieškinio pateikimo dienai priskaičiuoti 8 333,10 Lt dydžio už vėlavimą apmokėti reklamos paslaugas pagal 2011-03-18 PVM sąskaitą-faktūrą ZLGR Nr. 10685, pagal 2011-04-22 PVM sąskaitą-faktūrą ZLGR Nr. 11045 ir pagal 2011-05-20 PVM sąskaitą-faktūrą ZLGR Nr. 11286. Atsakovas mano, kad sutartyje numatyti 0,2 proc. dydžio delspinigiai yra neprotingi ir per dideli, prašo juos mažinti iki 0,02 proc. ir priteisti 833,31 Lt delspinigių.

17Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (LAT nutartys civilinėse bylose 3K-3-85/2007; Nr. 3K-7-304/2007; Nr. 3K-3-503/2007; Nr. 3K-3-401/2008).

18Sprendžiant dėl priteistinų sutartinių netesybų dydžio, svarbu atsižvelgti į tai, jog netesybos nustatytos šalių valia jų sudarytoje sutartyje, įvertinti konkrečių sutartinių santykių pobūdį (pvz., abi sutarties šalys – privatūs verslo subjektai, turintys patirties verslo bei derybų srityje, galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo padarinius ir laisva valia pasirenkantys sutarties sąlygas). Teismas neturėtų iš esmės paneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą (LAT nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-443/2008; Nr. 3K-3-401/2008). Taigi šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma.

19Atsižvelgiant į tai, kad 2011 01 03 sudarytos sutarties Nr.R-EM-11/03 šalys yra verslo subjektai, turintys patirties verslo bei derybų srityje, galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo padarinius ir laisva valia pasirenkantys sutarties sąlygas; byloje nėra duomenų, kad atsakovas neturėjo pasirinkimo laisvės ir buvo priverstas pasirašyti su ieškovu sutartį bei sutikti su jam pasiūlytomis sutarties sąlygomis; atsakovas nors ir pripažįsta pažeidęs sutartį ir laiku neįvykdęs piniginės prievolės, tačiau pakankamai ilgą laiką delsia atsiskaityti su ieškovu, nesilaiko net ir savo paties duotų ieškovui garantijų; nors pateiktame atskirajame skunde dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovas teigia nuo 1999 metų sėkmingai vystantis verslą, tačiau nenurodydamas jokių priežasčių dėl nepateisinamai ilgo delsimo atsiskaityti neteisėtai naudoja savo verslui vystyti ieškovui priklausančias pinigines lėšas, tuo pažeisdamas ne tik ieškovo interesus, bet ir protingus sąžiningos verslo praktikos reikalavimus; iš šalių pasirašytos sutarties teksto nematyti, kad sudarant sutartį vienai šaliai būtų nepagrįstai suteiktas perdėtas pranašumas; abi sutarties šalys yra lygiaverčiai partneriai, todėl visiškai nėra pagrindo sutinkti su atsakovo teiginiu, kad atsakovą reikėtų laikyti silpnesniąja sutarties šalimi ar kad sutartyje būtų įtvirtinta esminė šalių nelygybė. Prašomos priteisti sutartinės netesybos neviršija trečdalio skolos, jų dydis sutartyje numatytas abipuse laisva šalių valia, todėl atsižvelgdamas į tai, kad teismas neturėtų iš esmės paneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą (LAT nutartys civilinėse bylose Nr.3K-3-443/2008; Nr.3K-3-401/2008), atsakovo argumentus dėl sutartinių netesybų keitimo laiko nepagrįstais; mano, kad šalių pasirašytoje sutartyje numatytų netesybų dydis nėra neprotingai didelis, todėl mažinti jį nėra pagrindo. Priešingu atveju būtų paneigta sutartinių netesybų, kaip sutartinės prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonės, reikšmė ir pažeistas sutarčių laisvės principas (CK 1.2 straipsnio 1 dalis, 6.156 straipsnis).

20Taigi, apibendrindamas išdėstytus argumentus, teismas atmeta atsakovo atsikirtimus į ieškinį kaip nepagrįstus, o ieškovo reikalavimus dėl skolos ir delspinigių priteisimo laiko pagrįstais įstatymu ir įrodytais, todėl tenkina pilnai- CPK 178 str.

21Ieškinį patenkinus, iš atsakovo priteistinos ieškovui jo turėtos bylinėjimosi išlaidos-CPK 93 str.

22Ieškovas prašo priteisti 1189 Lt jo sumokėto žyminio mokesčio, 3200 Lt atstovavimo išlaidų, 242 Lt išlaidų už teisines paslaugas rengiant pareiškimą teismui ir 487 Lt išlaidų, susijusių su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymu ( 39 b.l.). Ieškovas už ieškinį turėjo sumokėti 989 Lt žyminio mokesčio (32 959,50 Lt x 3 proc.). Ieškovas pateikė duomenis, kad už ieškinį sumokėjo 1189 Lt ( 22, 41b.l.). Kadangi ieškovas sumokėjo daugiau žyminio mokesčio, negu numato CPK 80 str., todėl remiantis CPK 87 str. 2011 11 23 teismo nutartimi ieškovui buvo grąžinta 200 Lt žyminio mokesčio permoka (77-78 b.l.). Taigi, ieškovo prašymas dėl 1189 Lt jo sumokėto žyminio mokesčio priteisimo iš atsakovo tenkintinas dalinai, iš atsakovo priteistina 989 Lt.

23Ieškovo turėtos išlaidos advokato pagalbai už dalyvavimą byloje ir rengiant procesinius dokumentus apmokėti, iš viso 3442 Lt neviršija LR Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku 2004 m. balandžio 2 d. Įsakymu Nr.1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nustatytas sumas. Todėl atsižvelgiant į advokato darbo ir laiko sąnaudas, į surašytų advokato procesinių dokumentų išsamumą (advokatė byloje rengė pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, ieškinį, atsiliepimą į atsakovo atskirąjį skundą), teismas mano, kad ieškovo atstovavimo išlaidos pagrįstos. Iš atsakovo priteistina 3442 Lt ( 72, 90-91, 121-122 b.l.) - CPK 98 str. Taip pat tenkintinas ieškovo prašymas ir dėl 487 Lt jo turėtų išlaidų, susijusių su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymu ( 85, 119-120 b.l.) - CPK 88 str. 8 p.

24Taip pat ieškinį patenkinus, iš atsakovo priteistina valstybei 27,26 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu -CPK 96 str.

252011 m. lapkričio 24 d. teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovo atžvilgiu galioja iki teismo sprendimo įvykdymo( 79-80 b.l.) - CPK 150 str. 3 d.

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260, 263-270 str., teismas

Nutarė

27ieškinį tenkinti pilnai.

28Priteisti iš atsakovo VšĮ „Advilio reklamos miestas“, į.k.124727411, buveinės registracijos vieta Kretingos g.66-6, Palanga, veiklos vykdymo adresas Simno g.35,Kaune, a.s. Nr. LT46 7300 0101 2429 6289 banke „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, ieškovo UAB „Žurnalų leidybos grupei“, į.k. 136048635, buveinės adresas K.Donelaičio g.70-10, Kaune, a.s. Nr.LT42 7044 0600 0386 9739 AB SEB banke, banko kodas 70440, naudai 24 626,40 Lt ( dvidešimt keturis tūkstančius šešis šimtus dvidešimt šešis litus 40 ct) skolos, 8333,10 Lt (aštuonis tūkstančius tris šimtus trisdešimt tris litus 10 ct) delspinigių, 8,49 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (32 959,50 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2011 10 03, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 989 Lt (devynis šimtus aštuoniasdešimt devynis litus) žyminio mokesčio, 3442 Lt (tris tūkstančius keturis šimtus keturiasdešimt du litus) atstovavimo išlaidų, 487 Lt ( keturis šimtus aštuoniasdešimt septynis litus) išlaidų, susijusių su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymu.

29Priteisti iš atsakovo VšĮ „Advilio reklamos miestas“, į.k.124727411, buveinės registracijos vieta Kretingos g.66-6, Palanga, veiklos vykdymo adresas Simno g.35,Kaune, a.s. Nr. LT46 7300 0101 2429 6289 banke „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, valstybės naudai 27,26 Lt (dvidešimt septyni litus dvidešimt šešis ct) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, mokamų Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, į.k. 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, AB bankas „Swedbankas”, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

30Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovo VšĮ „Advilio reklamos miestas“ atžvilgiu galioja iki teismo sprendimo įvykdymo.

31Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti atsakovui.

32Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė,... 2. ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 24 626,40 Lt skolą, 8 333,10 Lt... 3. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2011 01 03 tarp ieškovo ir atsakovo buvo... 4. Ieškovo atstovė teismo posėdyje ieškinį palaikė pilnai ir papildomai... 5. Atsakovas pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu sutinka... 6. Atsakovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai... 7. Ieškinys tenkintas pilnai.... 8. Nustatyta, kad 2011 01 03 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta sutartis... 9. Atsakovo užsakymu ieškovas išspausdino atsakovo pateiktą reklaminę... 10. Už išspausdintą reklamą ieškovas išrašė ir pateikė atsakovui 5 PVM... 11. Atsakovas atsiliepime į ieškinį neginčijo 24 626,40 Lt skolos ieškovui.... 12. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles -... 13. Atsakovas nesutinka su ieškovo prašomais priteisti delspinigiais 8333,10 Lt,... 14. Teismas, įvertinęs faktines bylos aplinkybes, daro išvadą, kad atsakovo... 15. - CK 6.256 str. numato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti... 16. Šalių 2011 01 03 sudarytos sutarties Nr.R-EM-11/03 7.2. punkte numatyta, kad... 17. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas,... 18. Sprendžiant dėl priteistinų sutartinių netesybų dydžio, svarbu... 19. Atsižvelgiant į tai, kad 2011 01 03 sudarytos sutarties Nr.R-EM-11/03 šalys... 20. Taigi, apibendrindamas išdėstytus argumentus, teismas atmeta atsakovo... 21. Ieškinį patenkinus, iš atsakovo priteistinos ieškovui jo turėtos... 22. Ieškovas prašo priteisti 1189 Lt jo sumokėto žyminio mokesčio, 3200 Lt... 23. Ieškovo turėtos išlaidos advokato pagalbai už dalyvavimą byloje ir... 24. Taip pat ieškinį patenkinus, iš atsakovo priteistina valstybei 27,26 Lt... 25. 2011 m. lapkričio 24 d. teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260, 263-270 str., teismas... 27. ieškinį tenkinti pilnai.... 28. Priteisti iš atsakovo VšĮ „Advilio reklamos miestas“, į.k.124727411,... 29. Priteisti iš atsakovo VšĮ „Advilio reklamos miestas“, į.k.124727411,... 30. Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartimi taikytos... 31. Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti atsakovui.... 32. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...