Byla 2-11703-872/2012
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Fausta Vitkienė rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Swedbank lizingas“, ieškinį atsakovui D. V., trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų BUAB ,,VSG Invest“ dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 258,19 Lt nesumokėtų lizingo mokėjimų, 4878,31 Lt dydžio nuostolį iš turto pardavimo, 635,25 Lt dydžio papildomas išlaidas, 1210,64 Lt palūkanų įmokų po sutarties nutraukimo, 5 procentus metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad tarp ieškovo ir trečiojo asmens UAB ,,VSG Invest“ buvo sudaryta lizingo sutartis Nr. ( - ) (2007-04-27), pagal kurią ieškovas įsipareigojo iš kliento nurodyto pardavėjo nupirkti sutartyje nurodytą turtą ir perduoti jį naudoti ir valdyti klientui su sąlyga, kad klientas sutartyje numatytais terminais mokės sutartines įmokas. Ieškovas savo sutartines prievoles įvykdė tinkamai ir sudarė turto pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią įgijęs turtą nuosavybės teise, perdavė jį klientui valdyti ir naudotis sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, o trečiasis asmuo sutartį vykdė netinkamai, vėluodamas mokėti sutartyje numatytas įmokas, dėl ko susidarė įsiskolinimas. Taip pat nurodė, kad tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta laidavimo sutartis Nr. ( - ), pagal kurią atsakovas įsipareigojo įvykdyti trečiojo asmens neįvykdytas ar netinkamai įvykdytas prievoles, prisiimtas pagal sutartį. Kadangi tretysis asmuo savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė, ieškovas pateikė jam pretenziją, pranešdama apie vienašališką sutarties nutraukimą, jei per 14 dienų įsiskolinimas nebus sumokėtas. Pastarajam reikalavimo neįvykdžius, sutartis buvo nutraukta ir iš laiduotojos pareikalauta įvykdyti prievoles pagal sutartį, tačiau šio savo įsipareigojimo pagal laidavimo sutartį atsakovas neįvykdė. Trečiasis asmuo įsipareigojimą grąžinti turtą pagal sutartį įvykdė, tačiau liko nepadengtas įsiskolinimas pagal sutartį – 258,19 Lt.

3Trečiojo asmens bankroto administratorius pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2012-07-02 nutartimi BUAB ,,VSG Invest“ bankroto byloje buvo patvirtintas ieškovo reikalavimas bankrutavusiai bendrovei. Teismo prašo ginčą spręsti teismo nuožiūra (b.l. 59).

4Atsakovui D. V. ieškinio ir teismo pranešimo nuorašai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnio nustatyta tvarka. Kadangi atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad tarp ieškovo ir trečiojo asmens UAB ,,VSG Invest“ buvo sudaryta lizingo sutartis Nr. ( - ) (2007-04-27), pagal kurią ieškovas įsipareigojo iš kliento nurodyto pardavėjo nupirkti sutartyje nurodytą turtą ir perduoti jį naudoti ir valdyti klientui su sąlyga, kad klientas sutartyje numatytais terminais mokės sutartines įmokas. (b.l. 4-9). Ieškovas savo sutartines prievoles įvykdė tinkamai ir sudarė turto pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią įgijęs turtą nuosavybės teise, perdavė jį klientui valdyti ir naudotis sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, o trečiasis asmuo sutartį vykdė netinkamai, vėluodamas mokėti sutartyje numatytas įmokas, dėl ko susidarė įsiskolinimas. Tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta laidavimo sutartis Nr. ( - ), pagal kurią atsakovas įsipareigojo įvykdyti trečiojo asmens neįvykdytas ar netinkamai įvykdytas prievoles, prisiimtas pagal sutartį (b.l. 10-11). Kadangi trečiasis asmuo lizingo sutarties sąlygų tinkamai nevykdė, ieškovas, prieš tai trečiajam asmeniui pateikęs reikalavimą dėl skolos apmokėjimo (b.l. 15), 2009-07-20 pranešimu Nr. 01-30-4636 vienašališkai nutraukė lizingo sutartį (b.l. 16). Ieškovas 2011-09-13 pranešimu Nr.SL-SR-15046 kreipėsi į atsakovą dėl prievolės pagal laidavimo sutartį įvykdymo, tačiau atsakovas ieškovo reikalavimo nepatenkino (b.l. 17).

8Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnio 1 dalis). CK 6.81 straipsnyje nustatyta, kad skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui solidariai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis, laiduotojas atsako tiek pat, kaip ir skolininkas už palūkanų bei netesybų sumokėjimą, nuostolių atlyginimą (CK 6.81 straipsnio 2 dalis). Kadangi skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo tiek iš visų skolininkų, tiek iš bet kurio iš jų skyrium, be to, gali reikalauti įvykdyti tiek visą prievolę, tiek jos dalį (CK 6.6 straipsnio 4 dalis).

9Šalys lizingo sutartyje nurodė, kad klientui iš esmės pažeidus sutartį, ieškovas turi teisę sutartį nutraukti ir pareikalauti nedelsiant grąžinti jai turtą bei tokio dydžio nuostolius, kad jie grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jei klientas būtų tinkamai įvykdęs sutartį. Todėl ieškovas turi teisę reikalauti palūkanų įmokų už visą pagal įmokų grafiką likusį laikotarpį nuo sutarties nutraukimo iki turto išpirkimo laikotarpio pabaigos, t.y. – 1210,64 Lt. Be to, ieškovas turi teisę reikalauti padengti nuostolį iš turto pardavimo (turto likutinės vertės ir turto pardavimo kainos skirtumą bei atlyginti kitus patirtus nuostolius (CK 6.574 straipsnis, Lizingo sutarties sąlygos). Byloje nėra duomenų, kad atsakovas prievolę būtų įvykdęs, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka skolos dydžio bei fakto nepaneigė, todėl iš jo priteistina 258,19 Lt nesumokėtų lizingo mokėjimų, 4878,31 Lt dydžio nuostolis iš turto pardavimo, 635,25 Lt papildomų išlaidų, 1210,64 Lt palūkanų įmokų po sutarties nutraukimo, iš viso 6982,39 Lt (b.l. 2, 9, 18, 19).

10CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, iš atsakovo priteistina 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (6982,39 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2012-06-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 straipsnio 1 dalis, 6.37 straipsnio 2 d.).

11Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 209,00 Lt žyminio mokesčio (b. l. 3), todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 209,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

12Vadovaujantis CPK 92 straipsniu iš atsakovo priteistina 23,16 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

14ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovo D. V., a. k. ( - ) gyv. ( - ), Vilnius, 258,19 Lt (du šimtus penkiasdešimt aštuonis Lt 19 ct) nesumokėtų lizingo mokėjimų, 4878,31 Lt (keturis tūkstančius aštuonis šimtus septyniasdešimt aštuonis Lt 31 ct) dydžio nuostolių iš turto pardavimo, 635,25 Lt (šešis šimtus trisdešimt penkis Lt 25 ct) papildomų išlaidų, 1210,64 Lt (vieną tūkstantį du šimtus dešimt Lt 64 ct) palūkanų įmokų po sutarties nutraukimo ir 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (6982,39 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2012-06-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 209,00 Lt (du šimtus devynis Lt) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Swedbank lizingas“, j.a.k. 111568069, buveinės adresas Konstitucijos pr. 20 A, Vilniuje, naudai.

16Priteisti iš atsakovo D. V., a. k. ( - ) gyv. ( - ), Vilnius, valstybės naudai 23,16 Lt (dvidešimt tris Lt 16 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

17Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

18Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

19Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai