Byla N1-1743-246/2012
Dėl toliau aprašomos nusikalstamos veikos padarymo kaltu yra pripažintas A. Š., nuosprendis įsiteisėjęs)

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Rimantas Sipavičius, sekretoriaujant Agnei Kuckailienei, dalyvaujant prokurorui Virgilijui Lazauskui, advokatui Vaclovui Kaminskiui, Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui Vygintui Aukštuoliui, neviešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje:

2T. N., gim. ( - ) Kaune, a.k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, viengungis, 10 klasių išsilavinimo, ( - ) moksleivis, gyvenantis ( - ), teistas:

32011-03-25 Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 str. 2 d.. 8 p., 178 str. 1 d. laisvės atėmimu 7 mėn., bausmės vykdymą atidedant 1 metams;

42011-11-25 Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 str. 1 d., 64 str. 3 d. laisvės atėmimu 1 m. 2 mėn., atliekantis bausmę,

5kaltinamas nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 str.1 d., aprašyto 2011 m. spalio 7 d. kaltinamajame akte, padarymu;

6(Kauno miesto apylinkės teismo 2012- 04-18 nuosprendžiu dėl toliau aprašomos nusikalstamos veikos padarymo kaltu yra pripažintas A. Š., nuosprendis įsiteisėjęs),

Nustatė

7T. N. padarė plėšimą:

82011-06-27, apie 23 val., Kaune, ( - ) prie namo Nr. ( - ), veikdamas bendrininkų grupėje su A. Š., pagrobė svetimą nukentėjusiojo R. K. turtą, panaudojant fizinį smurtą, - sudavė smūgį ranka nukentėjusiajam į galvą, A. Š. pargriovus nukentėjusįjį ant žemės, pagrobė nukentėjusiojo R. K. 150 litų vertės dviratį „Mustang“, tai yra jis padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 str. 1 d.

9Surinkti įrodymai ir jų analizė.

10Kaltinamasis T. N. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2011-06-27, apie 23 val., buvo įvykio vietoje, esančioje Kaune, ( - ) ties namu Nr. ( - ), kartu su A. Š.. Tuo metu buvo apsvaigęs nuo alkoholio, nes tą dieną jo vartojo daug. Dėl šios priežasties neprisimena visų įvykio aplinkybių. Parodė, kad dėl kažko abu su A. Š. susimušė su dviem vyrais, po to pagrobė dviratį „Mustang“, kurį po kelių dienų grąžino nukentėjusiajam R. K. per tarpininkus. Muštynių metu iš A. Š. kelnių kišenės iškrito telefono aparatas. Telefono aparato „Samsung“ įvykio vietoje nematė, jo nepagrobė. Taip pat nematė įvykio vietoje piniginės, jos nepagrobė. Neprašė, kad nukentėjusysis atiduotų piniginę, nekraustė jo drabužių kišenių ir muštynių metu neturėjo jokio tikslo ką nors pagrobti. Dėl girtumo iš įvykio vietos po muštynių pagrobė dviratį, tačiau nepagrobė jokių kitų nukentėjusiojo daiktų. Parodė, kad nukentėjusysis ir su juo buvęs vyras taip pat buvo neblaivūs. Gailisi nusikaltęs.

11Nusikaltimas įrodytas ir kitais įrodymais, teisme ištirtais Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 291 str. nustatyta tvarka, Baudžiamojo proceso kodekso 273 str. pagrindu sutrumpinus įrodymų tyrimą teisme.

12Iš nukentėjusiojo R. K. parodymų, duotų teisiamajame posėdyje nagrinėjant baudžiamąją bylą A. Š. atžvilgiu, matyti, kad 2011-06-27 dviračiu važiavo nusipirkti cigarečių. ( - ) prospekte susitiko savo pažįstamą, kurį visi vadina S., kalbėjosi su juo, lauke buvo jau tamsu. Pamatė link jų einančius du jaunuolius. Vienas iš jų buvo apie 185 cm ūgio, kaip vėliau sužinojo, T. N.. Kitas jaunuolis mažesnis, apie 175 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, kaip vėliau sužinojo, A. Š.. Kai jie prisiartino, vienas iš jaunuolių pasakė, kad „S. bus.....“. Tada ūgiu žemesnis jaunuolis, A. Š., nieko nesakęs S. kumščiu sudavė keletą kartų į galvos sritį, ir S. pargriuvo. Jam pačiam buvo suduotas smūgis ranka iš nugaros pusės. Kuris iš jaunuolių jį sudavė, negali pasakyti. Bandydamas gintis, kartu su A. Š. pargriuvo ant žemės. Po to pakėlė galvą ir pamatė, kad abu jaunuoliai nuėjo ( - ) gatvės link. Ūgiu mažesnis jaunuolis vedė dviratį. Kiek pagulėjęs atsikėlė. S. jau nebebuvo. Atsikėlęs nuo žemės pastebėjo, kad ant žemės yra mobiliojo ryšio telefonas „Nokia“, kurio prieš tai nebuvo, todėl mano, kad jį pametė vienas iš užpuolusių jaunuolių. Tuo telefonu paskambino policijos pareigūnams ir greitajai pagalbai. Greitosios pagalbos automobiliu buvo nuvežtas į ligoninę. Jį lydėjo nepažįstamas asmuo, buvęs netoli įvykio vietos. Greitosios pagalbos automobilyje pastebėjo, kad su savimi nebeturi piniginės, kurioje buvo 1700 litų. Šiuos pinigus tą pačią dieną apie vidurdienį jam perdavė jo brolis. Pinigai buvo skirti automobilio remontui. Pinigus brolis perdavė namuose, negali paaiškinti, kodėl pinigus laikė kelnių kišenėje iki vidurnakčio. Parodė, kad kaltinamieji jo drabužių kišenių nekraustė, nereikalavo atiduoti piniginę ar kitus daiktus; kad piniginė galėjo iškristi iš kišenės grumtynių metu. Įvykio vietoje rastą svetimą telefono aparatą perdavė policijos darbuotojams, dviratį po kelių dienų grąžino kažkoks asmuo. Nėra pareiškęs civilinio ieškinio dėl nusikaltimu jam padarytos žalos.

13Iš liudytojo Z. G. parodymų, duotų teisiamajame posėdyje nagrinėjant baudžiamąją bylą A. Š. atžvilgiu, matyti, kad 2011-06-27, apie 23 val., Kaune, ( - )prospekte, susitiko savo draugą R. K., važiuojantį dviračiu. Abu padėjo kalbėtis, buvo prieblanda. Netikėtai pajuto smūgį į galvą ir nukrito ant žemės, buvo trumpam praradęs sąmonę, kas vyko po to neatsimena, atmintį atgavo, kai jau buvo namuose. Jam padaryti nežymūs sveikatos sutrikdymai, todėl į policiją nesikreipė. Nežino, nematė ir negali niekio pasakyti, ar buvo pagrobti kokie nors daiktai iš R. K.. Parodė, kad jį draugai vadina S., nors tikrasis jo vardas – Z..

14Teismas konstatuoja, kad aptarti parodymai patvirtina aplinkybę, jog nukentėjusiojo R. K. atžvilgiu buvo panaudotas smurtas, pagrobtas jo dviratis. Kartu teismas konstatuoja, kad kaltinamasis T. N., taip pat kaip ir A. Š. parodė, jog nepagrobė nukentėjusiojo piniginės su pinigais, telefono aparatų. A. Š. paėmė po grumtynių telefono aparatą, kuris, kaip paaiškėjo vėliau, buvo ne jo. Tai sutampa su nukentėjusiojo parodymais, kuris parodė, po grumtynių su kaltinamaisiais nuo žemės paėmęs telefoną, kuris, kaip paaiškėjo vėliau, taip pat buvo ne jo. Teismas daro išvadą, kad pagrobti telefonus kaltinamieji neturėjo tikslo ir jų nepagrobė: grumtynių metu kaltinamieji ir nukentėjusysis pametė savuosius telefonus, po to tamsoje pasiėmė ne savuosius, o kitus.

15Iš asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad nukentėjusysis R. K. iš pateiktų nuotraukų atpažino jį užpuolusį vaikiną, kurį savo apklausoje įvardino kaip ūgiu žemesnį jaunuolį, - A. Š. (1 t. b.l. 69-73).

16Iš daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad nukentėjusysis R. K. pateikė dviratį „Mustang“ (1 t. b.l. 54).

17Iš daiktų apžiūros protokolo matyti, kad dviratis „Mustang“ apžiūrėtas kaip daiktinis įrodymas (1 t. b.l. 55-57).

18Iš daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad nukentėjusysis R. K. rado ir tyrimui pateikė mobiliojo ryšio telefoną (1 t. b.l. 37).

19Iš apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas nukentėjusiojo R. K. rastas ir policijai pateiktas mobiliojo ryšio telefonas NOKIA 6101, IMEI Nr. ( - ), su SIM kortele ( - ), kuris byloje pripažintas daiktiniu įrodymu (1 t. b.l. 38-48).

20Iš įtariamojo parodymų patikrinimo protokolo matyti, kad T. N. parodė įvykio vietą ir paaiškino įvykio aplinkybes (1 t. b.l. 92-94).

21Iš 2011-06-29 specialisto išvados Nr./ G1749/11(02) matyti, kad nukentėjusiajam R. K. konstatuota poodinės kraujosruvos abiejų akių vokuose, dešinio žasto srityje, odos nubrozdinimai abiejuose antakiuose, kairėje alkūnėje, dešinio dilbio srityje, muštinė paviršinė žaizdelė viršutinėje lūpoje, dešinio peties sumušimas. Sužalojimai padaryti kietu buku daiktu paveikus nurodytas sritis ir galėjo būti padaryti septynių ar daugiau trauminių poveikių pasėkoje. Sužalojimai atitinka nežymų sveikatos sutrikdymą ( 19-20). Tai patvirtina faktą, kad svetimas turtas buvo pagrobtas, panaudojant smurtą.

22Aptartų įrodymų pagrindu teismas daro išvadą, kad kaltinamasis padarė šio nuosprendžio aprašomosios dalies pradžioje išdėstytą veiką, yra kaltas ir baustinas.

23Veikos kvalifikavimas.

24Veika kvalifikuojama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 str. 1 d., - nustačius svetimo turto pagrobimo, panaudojant smurtą, faktą, ir nenustačius jokių veiką kvalifikuojančių aplinkybių, numatytų šio straipsnio kitose dalyse.

25Teismas konstatuoja: iš paties nukentėjusiojo parodymų matyti, kad piniginė su joje galimai buvusiais 1700 litais ir kitais daiktais įvykio metu galėjo iškristi iš jo kelnių kišenės; kad nei T. N., nei A. Š. įvykio metu jo kišenių nekraustė, atiduoti pinigus, telefono aparatus neprašė; kad po grumtynių nukentėjusysis pats pasiėmė ant žemės nukritusį telefoną nepastebėjęs, jog telefonas yra ne jo; kad po grumtynių abu kaltinamieji T. N. ir A. Š. tamsoje taip pat pasiėmė ne savo, o nukentėjusiojo telefonus. Dėl šių kaltinamųjų ir nukentėjusiojo parodymų pagrindu nustatytų aplinkybių teismas daro išvadą, kad ikiteisminio bylos tyrimo metu ir teisiamajame posėdyje nėra surinkta įrodymų, jog kaltinamasis T. N., panaudodamas smurtą, būtų pagrobęs kokį nors kitą svetimą turtą, išskyrus 150 litų vertės dviratį. Teismas, aptartų argumentų pagrindu ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 305 str. 1 str. 2 p. nustatyta tvarka atmeta byloje ikiteisminio bylos tyrimo metu surinktus duomenis dėl nukentėjusiojo telefonų, piniginės su joje galimai buvusiais 1700 litais ir kitais daiktais pagrobimo. Tai nustatyta įsiteisėjusiu Kauno miesto apylinkės teismo 2012-04-18 nuosprendžiu.

26Dėl bausmės.

27Kaltinamojo atsakomybę lengvina aplinkybė, kad jis prisipažįsta padaręs nusikaltimą ir gailisi jį padaręs. Atsakomybę sunkina aplinkybės, kad nusikaltimą jis padarė, veikdamas bendrininkų grupėje ir būdamas apsvaigęs nuo alkoholio.

28Kaltinamasis padarė vieną apysunkį nusikaltimą, būdamas nepilnametis. Anksčiau yra du kartus teistas, paskiriant laisvės atėmimo bausmes, čia aptariamą nusikalstamą veiką padarė po pirmojo apkaltinamojo nuosprendžio paskelbimo. Dėl šių aplinkybių teismas daro išvadą, kad kaltinamajam skirtina laisvės atėmimo bausmė ir neskirtina kita bausmės rūšis, numatyta Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 str. 1 d. sankcijoje. Laisvės atėmimo bausmės trukmė parenkama, taikant Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XI skyriaus nuostatas bei atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, - nedidelę pagrobtojo turto vertę, į tai, kad kaltinamasis padarė vieną nusikalstamą veiką.

29Į bausmės laiką pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 9 d. įskaitytina bausmės dalis, iki 2012-10-17 kaltinamojo atlikta pagal Kauno miesto apylinkės teismo 2011-11-25 nuosprendį. Į bausmės laiką Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 str. pagrindu įskaitytinas laikotarpis, kaltinamojo prabūtas jam paskyrus kardomąją priemonę suėmimą šioje byloje: laikotarpis nuo 2012-10-17 iki nuosprendžio įsiteisėjimo momento, iki to momento pakeičiant kaltinamajam šioje byloje paskirtą kardomąją rašytinį pasižadėjimą į kardomąją priemonę suėmimą.

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 str.-307 str.,

Nutarė

31T. N. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 str. 1 d., ir skirti bausmę - laisvės atėmimą 1 m. 6 mėn. (vieneriems metams ir šešiems mėnesiams).

32Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 4 d. bausmę subendrinti su bausme, paskirta Kauno miesto apylinkės teismo 2011-11-25 nuosprendžiu, taikant dalinį bausmių sudėjimo principą, ir paskirti galutinę subendrintą bausmę - laisvės atėmimą 2 m.(dvejiems metams), bausmę atliekant pataisos namuose.

33Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 9 d., 66 str. į bausmės laiką įskaityti bausmės dalį, kaltinamojo iki 2012-10-17 atliktą pagal Kauno miesto apylinkės teismo 2011-11-25 nuosprendį ir laikotarpį, kaltinamojo prabūtą jam paskyrus kardomąją priemonę suėmimą: laikotarpį nuo 2012-10-17 iki nuosprendžio įsiteisėjimo momento, iki to momento šioje byloje anksčiau paskirtą kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti pakeisti į kardomąją priemonę suėmimą.

34Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Rimantas Sipavičius, sekretoriaujant... 2. T. N., gim. ( - ) Kaune, a.k. ( - )... 3. 2011-03-25 Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos... 4. 2011-11-25 Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos... 5. kaltinamas nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180... 6. (Kauno miesto apylinkės teismo 2012- 04-18 nuosprendžiu dėl toliau... 7. T. N. padarė plėšimą:... 8. 2011-06-27, apie 23 val., Kaune, ( - ) prie namo Nr. ( - ), veikdamas... 9. Surinkti įrodymai ir jų analizė.... 10. Kaltinamasis T. N. kaltu prisipažino ir parodė, kad... 11. Nusikaltimas įrodytas ir kitais įrodymais, teisme ištirtais Lietuvos... 12. Iš nukentėjusiojo R. K. parodymų, duotų teisiamajame... 13. Iš liudytojo Z. G. parodymų, duotų teisiamajame... 14. Teismas konstatuoja, kad aptarti parodymai patvirtina aplinkybę, jog... 15. Iš asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad... 16. Iš daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad nukentėjusysis 17. Iš daiktų apžiūros protokolo matyti, kad dviratis „Mustang“... 18. Iš daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad nukentėjusysis 19. Iš apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas nukentėjusiojo 20. Iš įtariamojo parodymų patikrinimo protokolo matyti, kad 21. Iš 2011-06-29 specialisto išvados Nr./ G1749/11(02) matyti, kad... 22. Aptartų įrodymų pagrindu teismas daro išvadą, kad kaltinamasis padarė... 23. Veikos kvalifikavimas.... 24. Veika kvalifikuojama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 str. 1... 25. Teismas konstatuoja: iš paties nukentėjusiojo parodymų matyti, kad piniginė... 26. Dėl bausmės.... 27. Kaltinamojo atsakomybę lengvina aplinkybė, kad jis prisipažįsta padaręs... 28. Kaltinamasis padarė vieną apysunkį nusikaltimą, būdamas nepilnametis.... 29. Į bausmės laiką pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 9 d.... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297... 31. T. N. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą... 32. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 4 d. bausmę... 33. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 9 d., 66 str. į... 34. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...