Byla e2-4589-1068/2018
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų teisėja Jurgita Ališauskaitė,

2dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Vėjo uostas“ ieškinį atsakovei UAB „Ringesta“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė UAB „Vėjo uostas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dokumentinio proceso tvarka prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Ringesta“ 8712,68 Eur skolą, 1028,10 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias ieškinio pateikimo teismui dieną sudaro 148,00 Eur žyminis mokestis bei 242,00 Eur teisinės pagalbos išlaidos. Nurodo, kad šalys 2018-06-25 sudarė subrangos sutartį Nr.20180625-AL, pagal kurią ieškovė įsipareigojo atlikti pastato, esančio Užkanavės g. 71, Palanga, vidaus sienų tinkavimo darbus savo medžiagomis, o atsakovas įsipareigojo atliktus darbus priimti ir už juos atsiskaityti. Pagal 2018-07-31 PVM sąskaitą-faktūrą ir atliktų darbų aktą Nr.1 ieškovė atliko ir atsakovei perdavė statybos darbus už 11712,68 Eur. Dėl atliktų darbų kokybės ir jų atlikimo terminų atsakovė pretenzijų nereiškė. Atsiskaitymo už atliktus darbus terminas suėjo 2018-08-31. Atsakovė atsiskaitymo terminų nesilaikė, už atliktus darbus sumokėjo 3000,00 Eur ir ieškovei iš viso liko skolinga 8712,68 Eur. Atsakovė ne kartą buvo raginama sumokėti susidariusį įsiskolinimą už atliktus darbus, tačiau savo įsipareigojimo atsiskaityti neįvykdė. Dėl prievolės nevykdymo priskaičiuota 1028,10 Eur delspinigių. Ieškovė prašo bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

5Ieškinio dalykas yra piniginiai reikalavimai, kurie grindžiami leistinais rašytiniais įrodymais, todėl byla nagrinėtina dokumentinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 straipsnio 1 dalis).

6Teismas

konstatuoja:

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą nustatyta, kad tarp ieškovės UAB „Vėjo uostas“ ir atsakovės UAB „Ringesta“ 2018-06-25 sudaryta subrangos sutartis Nr.20180625-AL, pagal kurią ieškovė įsipareigojo atlikti pastato, esančio Užkanavės g. 71, Palanga, vidaus sienų tinkavimo darbus savo medžiagomis, o atsakovė įsipareigojo atliktus darbus priimti ir už juos atsiskaityti iki 2018-08-31. Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai. Pagal 2018-07-31 PVM sąskaitą faktūrą VU Nr.0524 ir atliktų darbų aktą Nr.1 ieškovė atliko ir atsakovei perdavė statybos darbų už 11712,68 Eur. Dėl atliktų darbų kokybės ir jų atlikimo terminų atsakovė pretenzijų nereiškė, atliktus darbus priėmė be pastabų. Pagal subrangos sutarties Nr. 20180625-AL 4.2 punktą už atliktus darbus atsakovas įsipareigojo sumokėti per 30 kalendorinių dienų nuo atliktų darbų priėmimo - perdavimo akto ir sąskaitos - faktūros pateikimo. Atsakovė atsiskaitymo terminų nesilaikė, už atliktus darbus sumokėjo tik 3000,00 Eur ir ieškovei iš viso liko skolinga 8712,68 Eur. Atsakovė nustatytu terminu už atliktus darbus neatsiskaitė ir į raginimus padengti įsiskolinimą nereagavo. Pagal subrangos sutarties 6.1 punktą atsakovė, laiku neatsiskaičius už atliktus darbus, įsipareigojo mokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo uždelstos sumokėti sumos už kiekvieną atsiskaityti uždelstą dieną. Dėl prievolės nevykdymo priskaičiuota 1028,10 Eur delspinigių (8712,68 EUR x 0,2 proc. x 59 dienos).

9Duomenų apie tai, kad atsakovė būtų tinkamai įvykdžiusi prievolę ir jai pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą apmokėjusi, pareiškusi pretenzijas ieškovei dėl parduotų prekių kokybės ar skolos paskaičiavimo, byloje nėra.

10Tarp šalių sudarytos subrangos sutarties pagrindu susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1 - 6.4 straipsniai, 6.305 straipsnis). Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio l dalis). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnio l dalis). Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama (CK 6.59 straipsnis). Ieškovė atliko statybos darbus, o atsakovė privalėjo už juos atsiskaityti sutartyje nustatytu terminu. Formaliai įvertinus byloje esančius įrodymus darytina išvada, kad atsakovė iš sutarties kilusios prievolės neįvykdė. Laikytina, kad atsakovė pažeidė prievolę, nes praleido prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio l dalies 2 punktas, 6.205 straipsnis), ir tai laikytina esminiu sutarties pažeidimu. Asmuo, neįvykdęs savo sutartinės prievolės, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Padaryti nuostoliai turi būti atlyginti visiškai (CK 6.251 straipsnio 1 dalis). Esant nurodytoms aplinkybėms ir teisiniam reglamentavimui, ieškovės reikalavimai priteisti 8712,68 Eur skolą, 1028,10 Eur delspinigius yra pagrįsti, todėl tenkintini.

11Už laiku neįvykdytą piniginę prievolę iš atsakovės ieškovei priteistinos 6 procentų metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 1 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

12Ieškovė sumokėjo 148,00 Eur žyminį mokestį (110,00 Eur už ieškinį ir 38,00 Eur už prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones) ir 242,00 Eur už teisines paslaugas, viso patyrė 390,00 Eur bylinėjimosi išlaidų. Patenkinus ieškinį visiškai, iš atsakovės ieškovei priteistinos visos jos patirtos ir rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos (CPK 80 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

13Ieškovei grąžintina 48,00 Eur (2018-10-29 mokėjimo nurodymu įmokėta suma 196,00 Eur) žyminio mokesčio permoka (LR CPK 87 straipsnio 5 dalis).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsniu, 262 straipsniu, 428 straipsniu,

Nutarė

15ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovės UAB „Ringesta“, į.k. 164681651, 8712,68 Eur skolą, 1028,10 Eur delspinigius, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 9740,78 Eur (devynių tūkstančių septynių šimtų keturiasdešimt eurų, 78 ct) sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2018-10-31 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 390,00 Eur (tris šimtus devyniasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidas ieškovės UAB „Vėjo uostas“, į.k. 302501372, naudai.

17Grąžinti ieškovei UAB „Vėjo uostas“, į.k. 302501372, 48,00 Eur (keturiasdešimt aštuonių eurų) žyminio mokesčio (2018-10-29 mokėjimo nurodymu įmokėta suma 196,00 Eur) permoką, grąžinimą pavedant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

18Atsakovė per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

19Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

20Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai