Byla eI-8536-320/2019
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmų teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Nijolės Čekanauskienės, Dalytės Zlatkuvienės ir Irenos Varžinskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo D. A. skundą atsakovei Valstybės įmonės „Regitra“ Panevėžio filialui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas

Nustatė

3pareiškėjas D. A. (toliau – ir pareiškėjas) administraciniam teismui pateiktu skundu prašė pripažinti Valstybės įmonės (toliau – ir VĮ) „Regitra“ Panevėžio filialo atsisakymą išduoti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti A kategorijos motociklus, nepagrįstu ir įpareigoti VĮ „Regitra“ iš naujo nagrinėti prašymą išduoti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti A kategorijos motociklus. Skunde pareiškėjas nurodė, kad 2012 m. rugpjūčio 2 d. įgijo teisę vairuoti A kategorijos motociklus, kurių galia ne didesnė kaip 25 kW, o galios ir masės santykis ne didesnis kaip 0,16 kW/kg, bei motociklus su šonine priekaba, kurių galios ir masės santykis neviršija 0,16 kW/kg. 2019 m. rugpjūčio 1 d. kreipėsi į VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo skyrių Utenoje dėl vairuotojo pažymėjimo keitimo į A kategoriją be apribojimų, kadangi, pareiškėjo manymu, jis yra įgijęs teisę vairuoti A kategorijos (be apribojimų) transporto priemones. VĮ „Regitra“ Panevėžio filialas 2019 m. rugpjūčio 1 d. sprendimu atsisakė išduoti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti A kategorijos motociklus, vadovaujantis Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-328 (toliau – ir MTPVP išdavimo taisyklės), 24.14 punktu. Pareiškėjas teigė, kad Europos Komisijos 2016 m. spalio 14 d. sprendimo (ES) 2016/1945 „Dėl vairuotojo pažymėjimų kategorijų atitikmenų“ (toliau – ir Komisijos sprendimas) priede nurodyta, jog Lietuvoje nuo 2005 m. lapkričio 1 d. išduotuose vairuotojų pažymėjimuose A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) kategorija prilygsta A2 su pastaba, kad A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) kategorijos vairuotojo pažymėjimo savininkui po 2 metų gali būti suteikta teisė vairuoti visas A kategorijos transporto priemones, tik jei jis pasikeičia vairuotojo pažymėjimą. Pareiškėjo teigimu, jis atitinka visas Komisijos sprendime numatytas sąlygas, t. y. turi A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) kategorijos vairuotojo pažymėjimą, nuo jo gavimo yra praėję 2 metai, todėl kreipėsi dėl vairuotojo pažymėjimo pakeitimo. Anot pareiškėjo, Komisijos sprendime nurodoma sąlyga yra tik vairuotojo pažymėjimo pakeitimas, todėl praktinio vairavimo egzamino laikyti nereikia. Be to, Komisijos sprendime nėra numatyta vairuotojų, įgijusių teisę vairuoti A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) kategorijos transporto priemones, skirstymo pagal teisės įgijimo datą, visiems vienodai nustatyta teisė po 2 metų nuo teisės vairuoti A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) kategorijos transporto priemones įgijimo keičiant vairuotojo pažymėjimą gauti teisę vairuoti A kategorijos transporto priemones. D. A. nurodė, kad Komisijos sprendimas turi viršenybę MTPVP išdavimo taisyklių atžvilgiu ir turi būti tiesiogiai taikomas.

4VĮ „Regitra“ atsakovo VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo vardu pateiktu atsiliepimu prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas atsiliepime nurodė, kad pareiškėjas 2012 m. rugpjūčio 2 d. įgijo teisę vairuoti A kategorijos motociklus, kurių galia ne didesnė kaip 25 kW arba galios ir svorio santykis ne didesnis kaip 0,16 kW/kg, bei motociklus su šonine priekaba, kurių galios ir svorio santykis neviršija 0,16 kW/kg (Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (toliau – ir SEAKĮ 23 straipsnio 2 dalies 3 punktas (redakcija, galiojusi iki 2013 m. sausio 18 d.). D. A. 2019 m. rugpjūčio 1 d. kreipėsi į atsakovą, prašydamas pakeisti vairuotojo pažymėjimą, jame nurodant, kad pareiškėjas turi teisę vairuoti A kategorijos motociklus, atitinkančius SEAKĮ 2 straipsnio 33 punkte ir 23 straipsnio 1 dalies 4 punkto (šiuo metu galiojanti redakcija) reikalavimus. Atsakovas atsisakė pareiškėjui pakeisti vairuotojo pažymėjimą, kadangi jis neatitiko MTPVP išdavimo taisyklių 24.14 punkto reikalavimų. Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. gruodžio 20 d. direktyvos 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (toliau – ir Direktyva) 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad 1 straipsnyje numatytas vairuotojo pažymėjimas leidžia vairuoti toliau apibrėžtų kategorijų variklio varomas transporto priemones. To paties straipsnio 3 dalies c punkte apibrėžta, kad norint gauti teisę vairuoti A kategorijos motociklus reikia turėti dvejų metų A2 kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą (i). Direktyvos 7 straipsnio 1 dalis numato, kad vairuotojo pažymėjimai yra išduodami tik tiems kandidatams į vairuotojus, kurie A2 kategorijos ar A kategorijos atveju, turėdami mažiausiai 2 metų atitinkamai Al kategorijos ar A2 kategorijos motociklo vairavimo patirtį, išlaikė tik įgūdžių ir elgsenos patikrinimo egzaminą ar baigė mokymą pagal VI priedą. To paties straipsnio 2 dalyje numatyta, kad nuo 2013 m. sausio 19 d. valstybių narių išduotų AM, Al, A2, A, B, BĮ ir BE kategorijų pažymėjimų administracinis galiojimas yra 10 metų. Šios Direktyvos nuostatos perkeltos į nacionalinės teisės aktus, t. y. SEAKĮ 23 straipsnį, MTPVP išdavimo taisyklių 24 punktą bei Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-329, 7 punktą (7.3 papunktis). SEAKĮ 23 straipsnio 2 dalies 3 punkto suvestinėje redakcijoje, galiojusioje iki 2013 m. sausio 18 d., buvo nuostata, kad teisė vairuoti motociklus be galios apribojimų suteikiama sulaukus 21 m. arba, jei asmuo turi ne trumpesnį kaip dvejų metų A kategorijos motociklų su apribojimais vairavimo patirtį, ne jaunesniems kaip 20 m. amžiaus. Taigi, iki nurodyto laikotarpio turėjusiems minėtą vairavimo patirtį tereikėjo pasikeisti vairuotojo pažymėjimą į naują, kuriame buvo pažymėta, kad asmuo gali vairuoti visas A kategorijos transporto priemones. Nuo 2013 m. sausio 19 d. asmenys, turintys A kategoriją su apribojimais ir norėdami įgyti A kategoriją be apribojimų, privalo laikyti praktikos egzaminą. Tik jį išlaikius yra keičiamas vairuotojo pažymėjimas, padarant įrašą apie teisę vairuoti visus motociklus.

5Skundas atmetamas.

6Nagrinėjamoje byloje ginčas yra kilęs dėl atsakovės VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo 2019 m. rugpjūčio 1 d. sprendimo Nr. (1.22E)-24-UT/6003 „Dėl atsisakymo išduoti vairuotojo pažymėjimą“ (toliau – ir Skundžiamas sprendimas), kuriuo, vadovaujantis MTPVP išdavimo taisyklių 23 punktu, buvo atsisakyta pareiškėjui išduoti naują vairuotojo pažymėjimą, teisėtumo ir pagrįstumo.

7Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012 m. rugpjūčio 2 d. D. A. įgijo teisę vairuoti A kategorijos transporto priemones su apribojimais (motociklus, kurių galia ne didesnė kaip 25 kW arba galios ir masės santykis ne didesnis kaip 0,16 kW/kg bei motociklus su šonine priekaba, kurių galios ir masės santykis neviršija 0,16 kW/kg). Būtent tokios kategorijos transporto priemones vairuoti suteikta teisė yra įrašyta pareiškėjui išduotame vairuotojo pažymėjime. Pareiškėjas 2019 m. rugpjūčio 1 d. kreipėsi į VĮ „Regitra“ Panevėžio filialą, prašydamas duoti atsakymą, kodėl jam neišduodamas vairuotojo pažymėjimas su įrašu, kad D. A. turi teisę vairuoti A kategorijos motociklus. Skundžiamu sprendimu atsakovas nurodė, kad, vadovaujantis MTPVP išdavimo taisyklių 24.14 punktu, asmens, įgijusio teisę vairuoti A kategorijos motociklus, kurių galia ne didesnė kaip 25 kW, o galios ir masės santykis ne didesnis kaip 0,16 kW/kg, bei motociklus su šonine priekaba, kurių galios ir masės santykis neviršija 0,16 kW/kg, kai teisė vairuoti šias transporto priemones įgyta iki 2011 m. sausio 18 d. imtinai, vairuotojo pažymėjime nurodoma, kad pareiškėjas nuo datos, kai buvo įgijęs 2 metų nurodytų motociklų vairavimo stažą, gali vairuoti A kategorijos transporto priemones, o jei teisė įgyta laikotarpiu nuo 2011 m. sausio 19 d. iki 2013 m. sausio 18 d. imtinai – A2 kategorijos transporto priemones. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjui buvo atsisakyti išduoti vairuotojo pažymėjimą su įrašu, kad D. A. gali vairuoti A kategorijos motociklus.

8SEAKĮ (redakcija, galiojusi nuo 2012 m. gegužės 1 d. iki 2013 m. sausio 1 d., t. y. laikotarpiu, kuomet D. A. įgijo teisę vairuoti A kategorijos transporto priemones, 23 straipsnio 3 dalyje buvo numatyta, kad A kategorijai priskiriami motociklai su šonine priekaba arba be jos. Šiame straipsnyje A2 kategorija nebuvo numatyta. Pagal tuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą, teisė vairuoti A kategorijos transporto priemones apėmė teisę vairuoti A kategorijos transporto priemones su apribojimais (teisė vairuoti motociklus, kurių galia ne didesnė kaip 25 kW arba galios ir svorio santykis ne didesnis kaip 0,16 kW/kg, bei motociklus su šonine priekaba, kurių galios ir svorio santykis neviršija 0,16 kW/kg) ir teisę vairuoti A kategorijos transporto priemones be apribojimų (SEAKĮ 23 straipsnio 2 dalies 3 punktas, MTPVP išdavimo taisyklės, Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-329 (toliau- ir Aprašas).

9Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. gruodžio 20 d. direktyvoje 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų buvo konstatuota, kad yra esminių skirtumų tarp valstybių narių taisyklių dėl pažymėjimų atnaujinimo periodiškumo bei dėl transporto priemonių kategorijų, kurios turėtų būti suderintos siekiant prisidėti prie Bendrijos politikos krypčių įgyvendinimo, todėl siekiama vieningo pavyzdžio pažymėjimų savininkams (vairuotojams) įvedimo. Direktyvos preambulėje numatyta, kad ši direktyva neturėtų pažeisti iki jos taikymo datos suteiktos arba įgytos teisės vairuoti (5 preambulės punktas), o Direktyvos 16-17 straipsniuose nurodoma, jog ja nuo 2013 m. sausio 19 d. panaikinama Europos Tarybos 1991 m. liepos 29 d. direktyva 91/439/EEB; valstybės narės ne vėliau kaip iki 2011 m. sausio 19 d. priima ir paskelbia įstatymus bei kitus teisės aktus, kurie įgyvendina Direktyvos 7 straipsnio 1 dalies c punktą; tas nuostatas jos taiko nuo 2013 m. sausio 19 d. Teismas pažymi, jog direktyvų nuostatos yra skirtos valstybėms narėms, kurios, priimdamos atitinkamus nacionalinės teisės aktus, turi perkelti direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę, todėl, įgyvendinant Direktyvos nuostatas, buvo keičiami SEAKĮ ir MTPVP išdavimo taisyklės. Šie pakeitimai įsigaliojo nuo 2013 m. sausio 19 d., t. y. nepažeidžiant Direktyvoje nustatyto termino.

10SEAKĮ (redakcija nuo 2013 m. sausio 19 d.) 23 straipsnio 1 dalies 4 punktas numato, kad A kategorijai priskiriami triračiai, kurių galia didesnė kaip 15 kW, ir motociklai, o 3 punkte reglamentuota, jog A2 kategorijai priskiriami motociklai, kurių galia ne didesnė kaip 35 kW, galios ir svorio santykis ne didesnis kaip 0,2 kW/kg ir kurie nėra kilę iš daugiau kaip du kartus galingesnės transporto priemonės. Šio įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 4 punkte įtvirtinta, kad A kategorija gali būti suteikta nuo 20 metų, išskyrus teisę vairuoti triračius. Norint įgyti teisę vairuoti A kategorijos motociklus, reikia turėti dvejų metų A2 kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą. Reikalavimas turėti dvejų metų A2 kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą netaikomas 24 metų sulaukusiems asmenims. Teisė vairuoti triračius, kurių galia didesnė kaip 15 kW, suteikiama nuo 21 metų. Minėto įstatymo 23 straipsnio 4 dalies 3 punkte numatyta, kad A kategorijos transporto priemones suteikia teisę vairuoti ir A1, A2 kategorijų transporto priemones.

11Europos Komisijos 2016 m. spalio 14 d. sprendimo (ES) 2016/1945 „Dėl vairuotojo pažymėjimų kategorijų atitikmenų“ 2 straipsniu buvo pritarta šio sprendimo priede pateiktoms vairuotojo pažymėjimų, išduotų valstybėse narėse anksčiau nei buvo įgyvendinta Direktyva, kategorijų ir tos Direktyvos 4 straipsnyje apibrėžtų suderintų vairuotojų pažymėjimų kategorijų atitikmenų lentelėms, 3 straipsnio c punktu Komisija pritarė , kad vairuotojo pažymėjimą keičiant Direktyvos 1 priede aprašytu Europos Sąjungos pavyzdžio vairuotojo pažymėjimu, lygiavertės teisės suteikiamos šio sprendimo priede nurodyta tvarka. Komisijos sprendimo, kuris priimtas atsižvelgiant į Direktyvą, priede „Lietuva 4“ (LT4) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai, atitikmenų lentelėje nurodyta, kad Lietuvos Respublikoje nuo 2005 m. lapkričio 1 d. išduodamuose vairuotojo pažymėjimuose nurodyta kategorija A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) atitinka A2 kategoriją.

12MTPVP išdavimo taisyklių (redakcija, galiojanti nuo 2019 m. balandžio 1 d.) 24.14. punkte įtvirtinta, kad jei pareiškėjui išduodamas vairuotojo pažymėjimas vairuoti A kategorijos motociklus, kurių galia ne didesnė kaip 25 kW, o galios ir masės santykis ne didesnis kaip 0,16 kW/kg, bei motociklus su šonine priekaba, kurių galios ir masės santykis neviršija 0,16 kW/kg, kai teisė vairuoti šias transporto priemones įgyta iki 2011 m. sausio 18 d. imtinai, vairuotojo pažymėjime nurodoma, kad pareiškėjas nuo datos, kai buvo įgijęs 2 metų nurodytų motociklų vairavimo stažą, gali vairuoti A kategorijos transporto priemones, o jei teisė įgyta laikotarpiu nuo 2011 m. sausio 19 d. iki 2013 m. sausio 18 d. imtinai – A2 kategorijos transporto priemones. Teismo vertinimu, MTPVP išdavimo taisyklių 24.14. punkte įtvirtintu reglamentavimu yra įgyvendinamos Direktyvos preambulėje bei 16 straipsnyje įtvirtintos nuostatos, kuriomis siekiama nepažeisti asmenų teisių ir asmens teisėtų lūkesčių principo, kadangi asmuo, iki 2011 m. sausio 18 d. (imtinai) įgijęs teisę vairuoti motociklus, kurių galia didesnė kaip 25 kW arba galios ir svorio santykis didesnis kaip 0,16 kW/kg, bei motociklus su šonine priekaba, kurių galios ir svorio santykis viršija 0,16 kW/kg, vadovaudamasis tuo laikotarpiu aktualiomis SEAKĮ nuostatomis, turėjo pagrįstą pagrindą tikėtis, kad po 2 metų ( taigi, iki 2013-01-18) įgis teisę vairuoti A kategorijos transporto priemones.

13Remiantis aptartu teisiniu reglamentavimu, darytina išvada, kad asmenys, iki 2011 m. sausio 18 d. (imtinai) įgiję teisę vairuoti A kategorijos motociklus, kurių galia ne didesnė kaip 25 kW, o galios ir masės santykis ne didesnis kaip 0,16 kW/kg, bei motociklus su šonine priekaba, kurių galios ir masės santykis neviršija 0,16 kW/kg ir turėję 2 metų šių motociklų vairavimo stažą, laikomi įgijusiais teisę vairuoti A kategorijos transporto priemones pagal naujai nustatytą reglamentavimą. Taigi, asmenims, atitikusiems minėtus reikalavimus, tereikėjo pasikeisti vairuotojo pažymėjimą. Tokiems asmenims nuo 2013 m. sausio 18 d. išduodamuose pažymėjimuose nurodoma, jog jie turi teisę vairuoti A kategorijos transporto priemones. Tuo tarpu D. A. teisę vairuoti A kategorijos motociklus, kurių galia ne didesnė kaip 25 kW, o galios ir masės santykis ne didesnis kaip 0,16 kW/kg, bei motociklus su šonine priekaba, kurių galios ir masės santykis neviršija 0,16 kW/kg, įgijo po 2011 m. sausio 18 d., t. y. 2012 m. rugpjūčio 2 d., todėl pagal naujai nustatytąjį reglamentavimą jis laikomas įgijusiu teisę vairuoti A2 kategorijos transporto priemones. Todėl jo vairuotojo pažymėjime vietoje nurodytos kategorijos A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) gali būti įrašyta (o 2022 m. keičiant vairuotojo pažymėjimą pasibaigus dabartinio galiojimui – turės būti įrašyta), kad D. A. turi teisę vairuoti A2 kategorijos transporto priemones.

14Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad VĮ „Regitra“ Panevėžio filialas pagrįstai atsisakė pareiškėjui išduoti (pakeisti) vairuotojo pažymėjimą su įrašu, kad D. A. turi teisę vairuoti A kategorijos transporto priemones.

15SEAKĮ 22 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog teisė vairuoti motorines transporto priemones ar jų junginius su priekabomis, traktorius, savaeiges mašinas suteikiama Lietuvos Respublikoje gyvenantiems, ne jaunesniems kaip šiame įstatyme nustatyto amžiaus asmenims, kurių sveikatos būklė yra tinkama vairuoti tam tikros kategorijos motorinę transporto priemonę, traktorių, savaeigę mašiną, mokantiems Kelių eismo taisykles, išmanantiems kitus teisės aktus, reglamentuojančius kelių eismą, mokantiems vairuoti, nustatyta tvarka išlaikiusiems egzaminus ir turintiems vairuotojo pažymėjimą. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjas, norėdamas įgyti teisę vairuoti A kategorijos transporto priemones, privalo išlaikyti egzaminą nustatyta tvarka. Nors pareiškėjas skunde cituoja Komisijos sprendimą ir teigia, jog šiame sprendime nenustatyta reikalavimas laikyti egzaminą ar vairuotojų skirstymas pagal teisės vairuoti A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) kategorijos transporto priemonę įgijimo datą, tačiau toks D. A. pateikiamas Komisijos sprendimo interpretavimas laikomas ydingu. Pažymėtina, jog Komisijos sprendime nurodoma, jog šis sprendimas yra priimtas atsižvelgiant į Direktyvą, todėl teismas vertina, jog aiškinant Komisijos sprendimą yra būtina vadovautis Direktyvos nuostatomis. Kaip pareiškėjas ir nurodo, Komisijos sprendimo priede „Lietuva 4“ sąraše pateikiama pastaba, jog A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) kategorijos vairuotojo pažymėjimo savininkui po dviejų metų gali būti suteikta teisė vairuoti visas A kategorijos transporto priemones tik jei jis pasikeičia vairuotojo pažymėjimą. Tačiau ši pastaba yra neatsietai susijusi su Direktyvos nuostatomis ir negali būti aiškinama kaip leidžianti be jokių apribojimų visais atvejais pasikeisti turimą A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) (A2) kategorijos vairuotojo pažymėjimą į A kategorijos vairuotojo pažymėjimą praėjus 2 metams nuo teisės vairuoti A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) (A2) kategorijos transporto priemones įgijimo. Pažymėtina, jog Direktyvos 7 straipsnio 1 dalies c punkte įtvirtinta, kad vairuotojo pažymėjimai yra išduodami tik tiems kandidatams į vairuotojus, kurie: A2 kategorijos ar A kategorijos atveju, turėdami mažiausiai 2 metų atitinkamai A1 kategorijos ar A2 kategorijos motociklo vairavimo patirtį, išlaikė tik įgūdžių ir elgsenos patikrinimo egzaminą ar baigė mokymą pagal VI priedą. Taigi, Direktyvoje numatyta, jog asmenys, kurie turi mažiausiai 2 metų A2 (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) kategorijos transporto priemonės vairavimo stažą, norėdami įgyti teisę vairuoti A kategorijos transporto priemones (ir tuo pačiu pasikeisti vairuotojo pažymėjimą), privalo laikyti egzaminą arba baigti specialius mokymus. Ši nuostata perkelta ir į nacionalinę teisę. Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-329, 7.3 punkte (redakcija, galiojanti nuo 2013-12-31) nustatyta, jog tik praktikos egzaminą laiko egzaminuojamieji, turintys teisę vairuoti A2 kategorijos transporto priemones bei turintys tokių transporto priemonių dvejų metų vairavimo patirtį ir siekiantys įgyti teisę vairuoti A kategorijos transporto priemones.

16Kaip jau minėta, D. A. teisę vairuoti A kategorijos transporto priemones, kurių galia ne didesnė kaip 25 kW arba galios ir svorio santykis ne didesnis kaip 0,16 kW/kg, bei motociklus su šonine priekaba, kurių galios ir svorio santykis neviršija 0,16 kW/kg, įgijo ne iki 2011 m. sausio 18 d., o 2012 m. rugpjūčio 1 d., todėl jis nepatenka į MTPVP išdavimo taisyklėse, įgyvendinančiose Direktyvą, nurodytą asmenų ratą, kuriems teisė vairuoti A kategorijos transporto priemones suteikiama (įgijus 2 metų stažą), nelaikant praktikos egzamino.

17Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjui nelaikius praktinio vairavimo egzamino, VĮ „Regitra“ pagrįstai atsisakė pareiškėjui išduoti (pakeisti) vairuotojo pažymėjimą su įrašu, kad D. A. turi teisę vairuoti A kategorijos transporto priemones.

18Įvertinusi Skundžiamo sprendimo turinį ir jo priėmimo motyvus, teisėjų kolegija pripažįsta, kad šis individualus administracinis aktas iš esmės atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus – yra pagrįstas nustatytais faktais ir teisės aktų normomis. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės ir jų teisinis vertinimas patvirtina, kad atsakovė pagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjo reikalavimą dėl vairuotojo pažymėjimo keitimo, Skundžiamas sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, todėl naikinti šį sprendimą ir įpareigoti atsakovę iš naujo išnagrinėti pareiškėjo prašymą dėl vairuotojo pažymėjimo, suteikiančio teisę vairuoti A kategorijos transporto priemones, išdavimo nėra pagrindo.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84, 86 ir 87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi, 133 straipsniu,

Nutarė

20pareiškėjo D. A. skundą atsakovei Valstybės įmonės „Regitra“ Panevėžio filialui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus atmesti kaip nepagrįstą.

21Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmus.

Proceso dalyviai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmų teisėjų... 2. Teismas... 3. pareiškėjas D. A. (toliau – ir pareiškėjas)... 4. VĮ „Regitra“ atsakovo VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo vardu pateiktu... 5. Skundas atmetamas.... 6. Nagrinėjamoje byloje ginčas yra kilęs dėl atsakovės VĮ „Regitra“... 7. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012 m. rugpjūčio 2 d. D. A.... 8. SEAKĮ (redakcija, galiojusi nuo 2012 m. gegužės 1 d. iki 2013 m. sausio 1... 9. Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. gruodžio 20 d. direktyvoje 2006/126/EB... 10. SEAKĮ (redakcija nuo 2013 m. sausio 19 d.) 23 straipsnio 1 dalies 4 punktas... 11. Europos Komisijos 2016 m. spalio 14 d. sprendimo (ES) 2016/1945 „Dėl... 12. MTPVP išdavimo taisyklių (redakcija, galiojanti nuo 2019 m. balandžio 1 d.)... 13. Remiantis aptartu teisiniu reglamentavimu, darytina išvada, kad asmenys, iki... 14. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad VĮ... 15. SEAKĮ 22 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog teisė vairuoti motorines... 16. Kaip jau minėta, D. A. teisę vairuoti A kategorijos... 17. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 18. Įvertinusi Skundžiamo sprendimo turinį ir jo priėmimo motyvus, teisėjų... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 20. pareiškėjo D. A. skundą atsakovei Valstybės įmonės... 21. Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo paskelbimo apeliaciniu...