Byla 1-121-816/2011

1Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėja Jovita Einikienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Marijai Zubrickienei, dalyvaujant prokurorei Alai Petrenko, įtariamajai nepilnametei J. S. ir jos gynėjai advokatei Stasei Kazlauskienei, nepilnametės nukentėjusiosios Viktorijos Rusilovos atstovo vaiko ir motinos globos namų „Užuovėja“ įgaliotai atstovei Tatjanai Fronskajai, Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių reikalų departamento Vaikų teisių apsaugos skyriaus Vaiko ir šeimos priežiūros poskyrio atstovei Alinai Skuder, Viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi klausimą dėl Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokurorės Alos Petrenko 2011 m. birželio 28 d. nutarimo atleisti nepilnametę įtariamąją J. S., asmens kodas ( - ) gim. 1993-05-26 Vilniuje, Lietuvos Respublikos pilietę, nedirbančią, 10 klasių išsimokslinimo, besimokančią Vilniaus Technologijų ir verslo profesinio mokymo centre 2 kurse socialine slaugytoja, neteistą, nebaustą, gyvenančią vaiko ir motinos globos namuose „Užuovėja“ adresu Palydovo g. 29A, Vilniuje, nuo baudžiamosios atsakomybės už Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 178 straipsnio 2 dalyje, 182 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 3 dalyje, 214 straipsnio 1 dalyje ir 215 straipsnio 1 dalyje, numatytų nusikalstamų veikų padarymą, nutraukti ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 15-1-00285-11 bei paskirti nepilnametei auklėjamojo poveikio priemones patvirtinimo,

Nustatė

2Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokurorė Ala Petrenko pateikė 2011 m. birželio 28 d. nutarimą, posėdžio metu jį patikslinusi, prašydama atleisti įtariamąją J. S. nuo baudžiamosios atsakomybės, nutraukti ikiteisminį tyrimą byloje Nr. 15-1-00285-11 bei paskirti nepilnametei auklėjamojo poveikio priemonę. Nutarime nurodoma, kad J. S., būdama nepilnamete, gim. 1993-05-26, įtariama nusikalstamų veikų, numatytų BK 178 str. 2 d., 182 str. 1, 3 d., 214 str. 1 d., 215 str. 1 d. padarymu, t. y. tuo, kad įvykdė svetimą turto vagystę, įsibrovus į saugyklą, neteisėtai įgijo, laikė svetimą mokėjimo priemonę ir neteisėtai apgaulės būdu inicijavo ir atliko dvi finansines operacijas viena svetima mokėjimo priemone, o būtent:

3ji, 2011-03-28 apie 10.00 val. vaiko ir motinos globos namuose “Užuovėja” kambaryje, esančiame Palydovo g., 29a, Vilniuje, atvirai nuo stalo pavogė V. R. priklausančią AB “Swedbank” mokėjimo kortelę “Jaunimo Visa Elektron Maxima” Nr. 44858308514511147 ir neteisėtai laikė pavogtą mokėjimo instrument iki 10.33.05 val., kai panaudojo svetimą pagrobtą mokėjimo instrumentą, atlikdama vieną finansinę operaciją iš AB “Swedbank” bankomate, esančiame Šiaurės g., 37, Vilniuje, nuimdama nuo sąskaitos 400 Lt, tokiu būdu save pateikdama kaip kortelės savininkę V. R., apgaule pasisavino iš V. R. sąskaitos 400 Lt sumą, tuo padarydama jai 400 Lt turtinę žalą. Šia veika J. S. įtariama padariusi nusikalstamas veikas, numatytas BK 178 str. 2 d., 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., 182 str. 1 d.

4Be to ji, būdama nepilnamete, pagrobė svetimą turtą, įsibrovusi į saugyklą, o būtent:

5ji, 2011-04-13 apie 13.00 val. iš seifo, esančio vaiko ir motinos globos namų “Užuovėja”, Palydovo g., 29A, Vilniuje, kabinete, pagrobė V. R. priklausančią AB “ Swedbank” mokėjimo kortelę “Jaunimo Visa Elektron Maxima” Nr. 448583085145111471, 30 Lt vertės, tuo padarydama nukentėjusiajai V. R. 30 Lt turtinę žalą. Šia veika J. S. įtariama padariusi nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 str. 2 d.

6Be to ji, būdama nepilnamete, neteisėtai laikė svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir neteisėtai inicijavo ir apgaulės būdu atliko vieną finansinę operaciją viena svetima elektronine mokėjimo priemone, o būtent:

7ji, 2011-04-13 12.58.21 val., turėdama tikslą inicijuoti finansinę operaciją, neteisėtai laikė V. R. priklausančią AB banko “Swedbank” mokėjimo kortelę “Jaunimo Visa Elektron Maxima” Nr. 44858308514511147 bei panaudojo neteisėtai laikomą svetimą mokėjimo instrumentą, atlikdama su juo vieną finansinę operaciją AB “Swedbank” bankomate, esančiame Šiaurės g., 37, Vilniuje, nuimdama iš sąskaitos 150 Lt, tokiu būdu save pateikdama kaip kortelės savininkę V. R., apgaule pasisavino iš V. R. sąskaitos 150 Lt sumą, tuo padarydama jai 150 Lt turtinę žalą. Šia veika J. S. įtariama padariusi nusikalstamas veikas, numatytas BK 182 str. 3 d., 214 str. 1 d., 215 str. 1 d.

8Prokurorė prašo patvirtinti nutarimą šioje baudžiamojoje byloje nutraukti ikiteisminį tyrimą, atleisti J. S. nuo baudžiamosios atsakomybės, skiriant jai auklėjamojo poveikio priemonę - elgesio apribojimą 6 mėnesiams, įpareigojant tęsti mokslus, būti namuose nuo 22 val. iki 6 val. bei nekeisti gyvenamosios vietos be institucijos, vykdančios auklėjamojo poveikio priemonės kontrolę, žinios.

9Nepilnametė įtariamoji J. S. teismo posėdyje savo kaltę dėl jai inkriminuojamų nusikalstamų veikų padarymo pripažino visiškai, nurodė, jog palaiko savo ikiteisminiame tyrime duotus parodymus, kad su V. R. gerai bendravo; abidvi gyvena vaiko ir motinos globos namuose “Užuovėja”, esančiose Palydovo g., 29a, Vilniuje. V. R. jai sakė, kad turi daug pinigų savo sąskaitoje. 2011-03-28 atėjo į V. R. kambarį, ten nieko nebuvo, ant stalo pamatė gulinčią V. R. mokėjimo kortelę su PIN kodu. Paėmė šią mokėjimo kortelę su PIN kodu ir nubėgo į parduotuvę “Norfa”, esančią Šiaurės g., 37, Vilniuje ir iš ten esančio AB “Swedbank” bankomato iš V. R. sąskaitos nuėmė 400 Lt. Paskui grįžo atgal į V. R. kambarį, ten nieko nebuvo ir padėjo V. R. mokėjimo kortelę ant stalo. Už tuos pinigus nusipirko sau drabužių. 2011 balandžio 13 d. ji pamatė, kad socialinės darbuotojos T. F. kabinetas atrakintas, užėjusi į kabinetą pamatė, kad yra atrakintas seifas, seife ji rado V. R. voką ir iš voko paėmė V. R. mokėjimo kortelę su PIN kodu, po ko iš karto nuėjo į parduotuvę “Norfa”, esančią Šiaurės g., 37, Vilniuje ir iš ten esančio AB “Swedbank” bankomato nuėmė iš V. R. sąskaitos 150 Lt. Paskui grįžo atgal, ir niekam nematant padėjo V. R. mokėjimo kortelę su pin kodu atgal į voką. Pinigus išleido savo reikmėms. Dėl padarytų nusikaltimų labai gailisi, 550 Lt V. R. atlygino 2011 rugpjūčio 01 d. Prašo patvirtinti prokurorės nutarimą ir atleisti ją nuo baudžiamosios atsakomybės (b. l. 40-41 ).

10Nepilnametė nukentėjusioji V. R., gim. 1994-10-12, ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad gyvena vaiko ir motinos globos namuose “Užuovėja” adresu Palydovo g., 29 a Vilniuje. Turi atidarytą sąskaitą AB “Swedbank” banke, į kurią kiekvieną mėnesį pervedami dienpinigiai, maistpinigiai ir pašalpa (nes jos tėvas yra miręs). Patikrinusi savo sąskaitą ji aptiko, kad 2011-03-28 iš jos sąskaitos buvo nuimta 400 Lt, tokios sumos ji niekada nenuiminėjo, nes jai nebuvo reikalinga, o 2011-04-13 buvo nuimta 150 Lt, kurių ji irgi nenuiminėjo. Norėdama išsiaiškinti, kas nuėmė pinigus iš jos sąskaitos, kreipėsi į socialinę darbuotoją. Pinigus bankomate visada nuėminėjo viena, tačiau vieną kartą su ja kartu buvo D. A. ir J. S., kurios gyvena kartu su ja, bet tos merginos jos mokėjimo kortelės PIN kodo nežinojo. Mokėjimo kortelė buvo laikoma socialinės darbuotojos kabinete esančiame seife, kuris visada rakinamos; raktą nuo seifo saugo socialinė darbuotoja (b. l. 21-23).

11Nepilnametės nukentėjusiosios atstovo pagal įstatymą įgaliota atstovė posėdžio metu prašė patvirtinti prokurorės nutarimąč, atleisti įtariamąją nuo baudžiamosios atsakomybės.

12Nepilnametės nukentėjusiosios atstovo pagal įstatymą vadovė Ž. A. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad dirba vaiko ir motinos globos namuose “Užuovėja” direktore. V. R. 2011 balandžio mėn. kreipėsi į administraciją su įtarimais, kad jos kortelėje yra mažai pinigų. Išanalizavus elektroninės bankininkystės duomenis, V. R. pareiškė, kad 550 Lt ji nebuvo nuėmusi, todėl prašė išsiaiškinti kas išgrynino jai priklausančius pinigus. Dėl šio įvykio buvo kreiptasi į policiją. Pokalbio metu su J. S. paaiškėjo kokiomis aplinkybėmis ji panaudojo V. R. mokėjimo kortelę, t. y. 2011 kovo mėn. J. S. pamatė ant V. R. kambaryje esančio stalo mokėjimo kortelę ant buvo priklijuotas PIN kodas; ji paėmė šią mokėjimo kortelę, nubėgo į parduotuvę “Norfa” ir ten esančiame AB “Swedbank” bankomate išgrynino 400 Lt iš V. R. sąskaitos. Antrą kartą 2011 balandžio mėn. ji V. R. mokėjimo kortelę paėmė iš seifo, teigdama, kad seifas buvo atrakintas, ir parduotuvėje “Norfa” esančiame AB “ Swedbank” bankomate išgrynino 150 Lt iš V. R. sąskaitos. J. S. pokalbio metu pažadėjo iki 2011 rugpiūčio 01 d. grąžinti V. R. 550 Lt, dėl padaryto gailisi. (b. l. 30-31)

13Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių reikalų departamento Vaikų teisių apsaugos skyriaus Vaiko ir šeimos priežiūros poskyrio atstovė A. S. sutiko su prokurorės prašymu patvirtinti jos aukščiau aprašytą nutarimą. Patikrinusi įtariamoisos buities ir gyvenimo sąl;ygas nustatė, jog jos geros.

14Gynėjas palaikė prokurorės prašymą.

15Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja T. F. parodė, kad dirba vaiko ir motinos globos namuose “Užuovėja”, adresu Palydovo g., 29a, Vilniuje, vyr. socialine darbuotoja. Jos kabinete yra seifas, kuriame ji laikė visų motinų dokumentų originalus bei visas mokėjimo korteles su PIN kodais. 2011-04-13 pas ją į kabinetą atėjo V. R. ir paprašė savo mokėjimo kortelės, o grįžusi jai padavė čekį kiek pinigų išgrynino. V. R. jai pasakė, kad išgrynino 100 Lt; o čekiuke ji pamatė, kad prieš pusvalandį buvo išimta dar 150 Lt. Ji išsitraukė V. R. bankininkystės dokumentus ir internete patikrino jos sąskaitą, kur pastebėjo, kad 2011-03-28 buvo nuimta 400 Lt, o balandžio mėn. - 150 Lt, kurių V. R. teigė, kad nenuiminėjo. Seifo raktus ji slėpė kabinete ir nuolat keisdavo vietas. Kaip J. S. iš seifo pavogė V. R. mokėjimo kortelę, ji paaiškinti negali (b. 1. 33-34)

16Ikiteisminio tyrimo metu gautas atsakymas iš AB “Swedbank” dėl sąskaitos išrašo iš bankomato H147, Šiaurės g., 37, Vilniuje, kuriame, 2011-03-28 ir 2011-04-13 atliktos grynųjų pinigų išėmimo operacijos ir nuotraukos (b.l.26-29)

17Nutarimas dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo tvirtintinas.

18Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai yra įtvirtinti BK XI skyriuje. Šio skyriaus nuostatos taikomos asmenims, kuriems nusikalstamos veikos padarymo metu nebuvo suėję aštuoniolika metų ( BK 81 straipsnio 1 dalis). Pagal BK 93 straipsnį teismas gali atleisti asmenį nuo baudžiamosios atsakomybės esant trims būtinoms sąlygoms ir bent vienai alternatyviai sąlygai. Būtinos sąlygos yra šios: pirma, toks asmuo turi būti padaręs nusikalstamą veiką dar nesulaukęs aštuoniolikos metų amžiaus; antra, jis turi būti padaręs baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą; trečia, jis turi būti padaręs nusikalstamą veiką pirmą kartą. Be to, teismas gali atleisti nepilnametį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 93 straipsnį tik nustatęs bent vieną alternatyvią sąlygą, kad jis: 1) nukentėjusio asmens atsiprašė ir visiškai ar iš dalies savo darbu ar pinigais atlygino arba pašalino padarytą turtinę žalą arba 2) pripažintas ribotai pakaltinamu arba 3) pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką arba yra kitų pagrindų manyti, kad nepilnametis laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų. Tokiu atveju ikiteisminis tyrimas nutraukiamas ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimu, kuris patvirtina prokuroro nutarimą dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo (BPK 214 str. 2 d.).

19Ikiteisminio tyrimo metu nustatytos visos reikšmingos J. S. įvykdytų nusikalstamų veikų padarymo aplinkybės. Įtariamoji visiškai prisipažino įvykdžiusi jai inkriminuojamas nusikalstamas veikas ir nurodė, kad dėl savo veiksmų gailisi. Įtarimus dėl to, jog J. S. įvykdė BK 178 straipsnio 2 dalyje (dvi veikos), 182 straipsnio 1 ir 3 dalys, 214 straipsnio 1 dalyje (dvi veikos), 215 straipsnio 1 dalyje (dvi veikos) numatytas nusikalstamas veikas, patvirtina bei pagrindžia ne tik jos visiškas prisipažinimas, bet ir nukentėjusiosios V. R. ir jos įstatyminės atstovės Ž. A., bei liudytojos T. F. parodymai, AB “Swedbank” pateiktas išrašas iš nukentėjusiosios V. R. sąskaitos bei nuotraukos, kuriose užfiksuota įtariamoji nuimant pinigus bankomate. Įtariamoji J. S. anksčiau neteista (b. l. 49) administracine tvarka nebausta; į narkologinę įskaitą neįrašyta (b. l. 52), gydėsi psichiatrinėje ligoninėje dėl mišraus elgesio ir emocijų sutrikimo (b. l. 53). Žalą įtariamoji atlygino. Įtariamoji padarė tyčinius apysunkius ir nesunkų nusikaltimus (BK 178 str. 2 d., 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., 182 str. 1, 3 d.), kurie sudaro idealią sutaptį.

20Išdėstytų aplinkybių pagrindu pripažintina, kad kliūčių atleisti (vadovaujantis BK 93 straipsnio 1 dalies 3 punktu) J. S. nuo baudžiamosios atsakomybės už 178 straipsnio 2 dalyje, 182 straipsnio 1, 3 dalyse, 214 straipsnio 1 dalyje, 215 straipsnio 1 dalyje numatytų nusikalstamų veikų padarymą nėra: 1) J. S. nusikalstamas veikas padarė būdama nepilnamete; 2) J. S. anksčiau neteista ir nebausta; 3) J. S. inkriminuojamos nusikalstamos veikos priskiriamos prie apysunkių tyčinių ir nesunkių nusikaltimų ir sudaro idealią sutaptį; 4) J. S. pripažino savo kaltę ir gailisi padariusi nurodytas nusikalstamas veikas, atlygino nukentėjusiajai padarytą turtinę žalą.

21Įtariamąją J. S. atleidus nuo baudžiamosios atsakomybės, jai skirtina auklėjamojo poveikio priemonė – elgesio apribojimas 6 mėnesiams, įpareigojant tęsti mokslus, būti namuose nuo 22 val. iki 6.30 val. bei nekeisti gyvenamosios vietos be institucijos, vykdančios auklėjamojo poveikio priemonės kontrolę, žinios (BK 82 str. 1 d. 5 p., 87 str. 2 d. 1 p., 2 p., 3 d. 5 p., 93 str. 2 d.).

22Įtariamajai paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b. l. 45, 46) - naikintina (BPK 139 str.), išaiškintinos auklėjamojo poveikio priemonių nevykdymo teisinės pasekmės (BK 89 str.).

23Remdamasis tuo, kad išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 82, 93 straipsniais, Baudžiamojo proceso kodekso 173 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 212 straipsnio 8 punktu, 214 straipsnio 2 dalimi, teismas

Nutarė

24patenkinti prokurorės patikslintą prašymą.

25Patvirtinti Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokurorės Alos Petrenko nutarimą dėl ikiteisminio tyrimo baudžiamojoje byloje Nr. 15-1-00285-11, kurioje J. S., asmens kodas ( - ) pareikšti įtarimai pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (dvi veikos), 182 straipsnio 1, 3 dalis, 214 straipsnio 1 dalį (dvi veikos), 215 straipsnio 1 dalį (dvi veikos) nutraukimo ir nepilnametės J. S. atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (dvi veikos), 182 straipsnio 1, 3 dalis, 214 straipsnio 1 dalį (dvi veikos), 215 straipsnio 1 dalį (dvi veikos).

26Skirti nepilnametei J. S. auklėjamojo poveikio priemonę - 6 (šešių) mėnesių elgesio apribojimą, skaičiuojant nuo nutarties įsiteisėjimo dienos, įpareigojant nepilnametę:

  1. tęsti mokslus;
  2. būti namuose (vaiko ir motinos globos namuose) nuo 22 val. iki 6.30 val.;
  3. nekeisti gyvenamosios vietos be institucijos, vykdančios auklėjamojo poveikio priemonės kontrolę, žinios.

27Nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti įtariamajai J. S. skirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

28Išaiškinti J. S., jog nepilnametis, kuriam paskirta viena auklėjamojo poveikio priemonė, jos nevykdo ar netinkamai ją vykdo ir dėl to buvo ne mažiau kaip du kartus įspėtas, teismas, remdamasis šios priemonės vykdymą kontroliuojančių institucijų teikimu, gali pakeisti tą poveikio priemonę bet kokia kita auklėjamojo poveikio priemone, išskyrus atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą.

29Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo priėmimo gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėja Jovita... 2. Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokurorė Ala Petrenko pateikė 2011... 3. ji, 2011-03-28 apie 10.00 val. vaiko ir motinos globos namuose “Užuovėja”... 4. Be to ji, būdama nepilnamete, pagrobė svetimą turtą, įsibrovusi į... 5. ji, 2011-04-13 apie 13.00 val. iš seifo, esančio vaiko ir motinos globos... 6. Be to ji, būdama nepilnamete, neteisėtai laikė svetimą elektroninę... 7. ji, 2011-04-13 12.58.21 val., turėdama tikslą inicijuoti finansinę... 8. Prokurorė prašo patvirtinti nutarimą šioje baudžiamojoje byloje nutraukti... 9. Nepilnametė įtariamoji J. S. teismo posėdyje savo kaltę dėl jai... 10. Nepilnametė nukentėjusioji V. R., gim. 1994-10-12, ikiteisminio tyrimo metu... 11. Nepilnametės nukentėjusiosios atstovo pagal įstatymą įgaliota atstovė... 12. Nepilnametės nukentėjusiosios atstovo pagal įstatymą vadovė Ž. A.... 13. Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių reikalų departamento Vaikų teisių... 14. Gynėjas palaikė prokurorės prašymą.... 15. Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja T. F. parodė, kad dirba vaiko ir... 16. Ikiteisminio tyrimo metu gautas atsakymas iš AB “Swedbank” dėl sąskaitos... 17. Nutarimas dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo tvirtintinas.... 18. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai yra įtvirtinti BK XI... 19. Ikiteisminio tyrimo metu nustatytos visos reikšmingos J. S. įvykdytų... 20. Išdėstytų aplinkybių pagrindu pripažintina, kad kliūčių atleisti... 21. Įtariamąją J. S. atleidus nuo baudžiamosios atsakomybės, jai skirtina... 22. Įtariamajai paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas... 23. Remdamasis tuo, kad išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 24. patenkinti prokurorės patikslintą prašymą.... 25. Patvirtinti Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokurorės Alos Petrenko... 26. Skirti nepilnametei J. S. auklėjamojo poveikio priemonę - 6 (šešių)... 27. Nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti įtariamajai J. S. skirtą kardomąją... 28. Išaiškinti J. S., jog nepilnametis, kuriam paskirta viena auklėjamojo... 29. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo priėmimo gali būti skundžiama Vilniaus...