Byla 2-7422-638/2011
Dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Diana Labokaitė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „General Financing“ ieškinį atsakovui R. V. dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 6132,10 Lt skolos, 1677,64 Lt delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b. l. 3-4).

3Ieškinyje nurodyta, kad 2008-12-18 šalys sudarė vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandorį Nr. 1, 2009-04-02 finansavimo sandorį Nr. 2, 2009-07-15 finansavimo sandorį Nr. 3, 2009-10-23 finansavimo sandorį Nr. 4. Ieškovas iš viso suteikė atsakovui 9347,35 Lt vartojimo kreditą iki 2012-10-20. Atsakovas įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas, tačiau prisiimtų įsipareigojimų nesilaikė daugiau kaip 60 dienų. Pagal šalių sudarytos sutarties 6.4 p. ieškovas tokiu atveju turi teisę reikalauti, kad atsakovas sumokėtų visas pagal sudarytą sutartį mokėtinas įmokas, delspinigius, bei išlaidas, susijusias su reikalavimo pareiškimu bei skolos administravimu. 2011-02-14 atsakovo skolą sudarė 6132,10 Lt, delspinigius – 1677,64 Lt. ( b.l. 3-4)

4Atsakovui įstatymo nustatyta tvarka ieškinio, jo priedų nuorašai ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti viešo paskelbimo spaudoje būdu 2011-05-06 pagal CPK 130 str. (b. l. 18-19). Atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovas ieškinyje yra nurodęs, kad prašo priimti sprendimą už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių dėl atsakovo, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Byloje esantys rašytiniai įrodymai: Vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandoriai 1-4 (b. l. 5-13), delspinigių skaičiavimo lentelė (b. l. 14-15) – patvirtina ieškinio dalyką ir pagrindą.

7Nustatyta, kad 2008-12-18 šalys sudarė vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandorį Nr. 1, 2009-04-02 finansavimo sandorį Nr. 2. 2009-07-15 finansavimo sandorį Nr. 3, 2009-10-23 finansavimo sandorį Nr. 4 (b. l. 5-13). Ieškovas iš viso suteikė atsakovei 9347,35 Lt vartojimo kreditą iki 2012-10-20 (b. l. 5-13). Atsakovas įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas, tačiau prisiimtų įsipareigojimų nesilaikė daugiau kaip 60 dienų. Pagal šalių sudarytos sutarties 6.4 p. ieškovas tokiu atveju turi teisę reikalauti, kad atsakovas sumokėtų visas pagal sudarytą sutartį mokėtinas įmokas, delspinigius, bei išlaidas, susijusias su reikalavimo pareiškimu bei skolos administravimu (b. l. 5-17). 2011-02-14 atsakovo skolą sudarė 6132,10 Lt (13056,60 Lt – 6077,15 Lt), nes sutarties įvykdymui atsakovas turėjo sumokėti 9347,35 Lt paskolintą sumą ir 3709,25 Lt palūkanų, o sumokėjo 6098,47 Lt, iš kurių 6077,15 Lt skirtą skolai padengti, o 21,32 Lt skirta delspinigiams padengti (b. l. 14-15). Byloje duomenų, kad skola apmokėta, nepateikta. Atsakovas nevykdo savo įsipareigojimų, todėl, esant minėtoms aplinkybėms ir įrodymams, iš atsakovo ieškovui priteistina 6132,10 Lt skolos (CK 6.38 str., 6.59 str., 6.870-6.874 str., 6.886-6.891 str.).

8Reikalavimas priteisti delspinigius tenkintinas iš dalies.

9Šalių sudarytoje sutartyje yra numatytos netesybos – delspinigiai 0,5 proc. už nesumokėtą skolos dalį už kiekvieną dieną. Už uždelstą atsiskaityti laiką susidarė 1677,64 Lt delspinigių (b.l. 14-15).

10Tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartyje 3K-7-304/2007 yra pasisakęs, kad „Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos CK 6.73 str. 2 d. tvarka ir pagrindais. Šios normos nuostatos dėl netesybų ir nuostolių santykio netesybų mažinimui reikšmingos tuo, kad teismas netesybas gali sumažinti tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. [...] Tokiu būdu teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. Pažymėtina, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 str. 3 d.). Dėl to kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vieningą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007 ir kt.).“

11Pagal galiojančio CK nuostatas netesybos yra įskaitinės, t.y. jos įskaitomos į nuostolių atlyginimą, jei šalys savo sutartimi nenustatė alternatyvių ar išimtinių netesybų. Laikytina, kad šalys susitarė dėl įskaitinių netesybų. Dėl sutarties įvykdymo termino praleidimo minimaliais kreditoriaus nuostoliais, įtvirtintais įstatyme, laikytinos CK 6.210 str. 1 d. nustatytos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Remiantis sutartimi ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 0,5 proc. dydžio delspinigius, skaičiuojamus už kiekvieną pradelstą dieną, o tai sudaro 182,5 proc. metinių palūkanų. Konstatuotina, kad ieškovo prašomi jo naudai priteisti delspinigiai yra neprotingai dideli, t.y. ženkliai didesni, nei nurodyto įstatyminio dydžio minimalūs kreditoriaus patirti nuostoliai. Sprendžiant ieškovo reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į tai, kad ieškovas prašomų priteisti delspinigių dydžio nepagrindė jokiomis aplinkybėmis ir įrodymais, kurie patvirtintų, kad dėl netinkamo sutarties vykdymo ieškovas patyrė prašomų priteisti delspinigių dydžio nuostolių, ieškovas savo reikalavimą grindžia tik sutartyje įtvirtinta sąlyga. Be to, atsižvelgiama į sutarčių, tapačių tarp šios bylos šalių sudarytai sutarčiai, sudarymo aplinkybes, t.y. į tai, kaip plačiai visuomenine prasme yra siūlomos ir prieinamos greitųjų kreditų paslaugos, kokius reikalavimus sutarties kontrahentams kelia greituosius kreditus teikiančios įmonės, kokiu būdu yra tikrinamas pastarųjų mokumas ir patikimumas, į siūloma paslauga pasinaudojančių asmenų galimybę išsamiai susipažinti su sutarties sąlygomis ir t.t. Teismas taip pat atsižvelgia į sutarties sudarymo aplinkybes ir atsakovo galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų.

12Konstatavus, kad šalių sutartyje nurodytas 0,5 procento delspinigių, mokėtinų už kiekvieną praleistą sutarties vykdymo dieną, dydis yra aiškiai per didelis, ieškovo prašomi priteisti 0,5 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną mažintini iki 0,05 procento dydžio (t.y. iki 18,25 procento dydžio metinių palūkanų), sumažinant prašomą priteisti 1677,64 Lt delspinigių sumą iki 167,76 Lt delspinigių (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Likusioje dalyje dėl 1509,88 Lt delspinigių priteisimo ieškinys atmestinas.

13Kadangi atsakovė praleido terminą įvykdyti prievolę, iš jos ieškovui priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (6299,86 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-03-25) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.873 str. 1 d., 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

14Iš dalies patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui proporcingai priteistina 189 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str.). Be to, iš atsakovo ieškovui priteistina 171,82 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu atsakovui viešo paskelbimo spaudoje būdu, kadangi šis procesinių dokumentų įteikimo būdas yra reikšmingas civilinės bylos proceso eigai (CPK 93 str. 1 d.).

15Iš atsakovės priteistinos pašto išlaidos valstybei – 11 Lt (CPK 96 str.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 282 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str. teismas

Nutarė

17ieškinį patenkinti iš dalies.

18Priteisti ieškovui UAB „General Financing“, į. k. 300515252, buveinė Perkūnkiemio g. 3, Vilnius, a.s. Nr. LT86 4010 0424 0155 8008, AB „DnB Nord“ bankas, banko kodas 40100, iš atsakovo R. V., a.k. ( - ), paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), 6132,10 Lt (šešis tūkstančius vieną šimtą trisdešimt du litus 10 ct) skolos, 167,76 Lt (vieną šimtą šešiasdešimt septynis litus 76 ct) delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą (6299,86 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-03-25) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 189 Lt (vieną šimtą aštuoniasdešimt devynis litus) žyminio mokesčio ir 171,82 Lt (vieną šimtą septyniasdešimt vieną litą 82 ct) išlaidų procesinių dokumentų įteikimui viešo paskelbimo būdu.

19Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

20Priteisti valstybei iš atsakovo R. V., a.k. ( - ), paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), 11 Lt (vienuolika litų) pašto išlaidų, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

21Šalys, dėl kurių priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Diana Labokaitė rašytinio proceso... 2. ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 6132,10 Lt skolos, 1677,64... 3. Ieškinyje nurodyta, kad 2008-12-18 šalys sudarė vartojimo kredito sutarties... 4. Atsakovui įstatymo nustatyta tvarka ieškinio, jo priedų nuorašai ir teismo... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Byloje esantys rašytiniai įrodymai: Vartojimo kredito sutarties Nr. ( - )... 7. Nustatyta, kad 2008-12-18 šalys sudarė vartojimo kredito sutarties Nr. ( - )... 8. Reikalavimas priteisti delspinigius tenkintinas iš dalies.... 9. Šalių sudarytoje sutartyje yra numatytos netesybos – delspinigiai 0,5 proc.... 10. Tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartyje 3K-7-304/2007 yra... 11. Pagal galiojančio CK nuostatas netesybos yra įskaitinės, t.y. jos... 12. Konstatavus, kad šalių sutartyje nurodytas 0,5 procento delspinigių,... 13. Kadangi atsakovė praleido terminą įvykdyti prievolę, iš jos ieškovui... 14. Iš dalies patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui proporcingai... 15. Iš atsakovės priteistinos pašto išlaidos valstybei – 11 Lt (CPK 96 str.).... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 str. 1 d., 96... 17. ieškinį patenkinti iš dalies.... 18. Priteisti ieškovui UAB „General Financing“, į. k. 300515252, buveinė... 19. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 20. Priteisti valstybei iš atsakovo R. V., a.k. ( - ), paskutinė žinoma... 21. Šalys, dėl kurių priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 22. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...