Byla T-217-817/2012
Dėl nuteistojo G. G., a.k. (duomenys neskelbtini) lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Ieva Gavelytė - Kalytienė, sekretoriaujant Živilei Vološinienei, dalyvaujant prokurorei E. G. , Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo atstovui M. V. nuteistajam G. G., gynėjai advokatei Annai Grinevič, teismo posėdyje išnagrinėjusi Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo teikimą dėl nuteistojo G. G., a.k. ( - ) lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų,

Nustatė

2G. G. nuteistas Klaipėdos apygardos teismo 1996-11-25 nuosprendžiu pagal LR BK 105 str. 8 p., 11 p., 12 p. (redakcija, galiojusi iki 2003-05-01) laisvės atėmimu 15 metų su turto konfiskavimu. Vadovaujantis LR BK 43 str., paskirta bausmė subendrinta su Alytaus rajono apylinkės teismo 1987-10-27 nuosprendžiu paskirtos bausmės neatlikta dalimi, ir paskirta galutinė subendrinta bausmė laisvės atėmimas 17 metų 8 mėnesiams ir 22 dienoms su turto konfikavimu.

3Nuteistasis G. G. nuo 1997-01-28 laisvės atėmimo bausmę atlieka Lukiškių tardymo izoliatoriuje – kalėjime, bausmę atlieka paprastojoje grupėje.

4Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo administracija teikia teismui teikimą dėl nuteistojo G. G. lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų LR BVK 157 str. 3 d. 4 p. pagrindu.

5Teismo posėdžio metu Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo atstovas teikimą palaikė, motyvuodamas tuo, kad G. G. elgesys laisvės atėmimo bausmės atlikimo metu yra vertinamas gerai, drausminių nuobaudų neturi, skatintas dvylika kartų.

6Nuteistasis G. G. prašė jį paleisti lygtinai iš laisvės atėmimo vietos, nurodė, kad jis padarė teigiamas išvadas, paleistas į laisvę gyventų pas draugę, dirbtų, norėtų sukurti šeimą.

7Nuteistojo gynėja prašė teikimą tenkinti, kadangi yra visos įstatyme numatytos lygtinio paleidimo sąlygos, be to aplinkybė, kad nuteistasis anksčiau padarė nusikaltimą, būdamas lygtinai paleistas iš laisvės atėmimo vietos, neturėtų būti kliūtimi teikimo tenkinimui, nes nuo to laiko jau praėjo daug metų, nuteistasis apgalvojo savo veiksmus, padarė išvadas.

8Prokurorė prašo teikimo netenkinti, nes nuteistasis nuteistas už labai sunkaus nusikaltimo padarymą, anksčiau jau buvo paleistas lygtinai, bet lygtinio paleidimo metu pakartotinai padarė nusikaltimą.

9Teikimas netenkintinas.

10LR BVK 157 str. 1 d. nustatyta, kad laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose atliekantys asmenys, kuriuos įmanoma toliau taisyti neizoliuotus nuo visuomenės, bet prižiūrimus, gali būti lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų.

11LR BVK 157 str. 3 d. 4 p. nustatyta, kad asmenys, laikomi kalėjime paprastosios grupės sąlygomis, taip pat pavojingi recidyvistai, kai jie yra faktiškai atlikę ne mažiau kaip tris ketvirtadalius paskirtos laisvės atėmimo bausmės, gali būti paleisti lygtinai iš pataisos įstaigų.

12Iš teikimo medžiagos bei nuteistojo charakteristikos matyti, kad nuteistojo G. G. elgesys, atliekant laisvės atėmimo bausmę, vertinamas gerai, jis galiojančių drausminių nuobaudų neturi, yra dvylika kartų skatintas, paskirtą darbą atlieka atsakingai, dalyvauja įvairiose resocializacijos, švietimo programose, į socialinės reabilitacijos poveikio priemones reaguoja gerai, palaiko santykius su broliu.

13Teismas nustatė, kad nuteistasis bausmę atlieka paprastojoje grupėje ir yra atlikęs daugiau kaip tris ketvirtadalius paskirtos laisvės bausmės, caharkterizuojamas teigiamai, tokiu būdu yra visos formaliai būtinos sąlygos klausimui dėl nuteistojo lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos svarstyti, tačiau teismas, spręsdamas klausimą dėl lygtinio paleidimo, t.y. ar įmanoma asmenį toliau taisyti neizoliuotą nuo visuomenės, bet prižiūrimą, taip pat atsižvelgia į nuteistojo asmenybę, ankstesnius teistumus, į padarytų nusikalstamų veikų pobūdį bei pavojingumą.

14Nuteistasis G. G. iš viso yra teistas keturis kartus, iš jų du kartus teistas už nužudymus, vieną kurių padarė, būdamas lygtinai paleistas iš pataisos įstaigos, neatlikęs visos ankstesniu nuosprendžiu taip pat už nužudymą skirtos laisvės atėmimo bausmės. Šios aplinkybės rodo, kad nuteistasis G. G. jau vieną kartą nepateisino jam parodyto pasitikėjimo, padarė labai sunkų tyčinį nusikaltimą tyčiniais veiksmais atimdamas kitam žmogui gyvybę. Taip pat nuteistojo charakteristikoje nurodyta, kad G. G. savo kaltę dėl padaryto nusikaltimo pripažįsta iš dalies, vengia pokalbių apie įvykdytą nusikaltimą, galiojančių drausminių nuobaudų neturi, tačiau bausmės atlikimo metu yra baustas drausmine tvarka ir viena iš nuobaudų yra susijusi su smurto kito bausmę atliekančio asmens atžvilgiu panaudojimu. Teismo vertinimu, šios aplinkybės rodo padidintą G. G. asmenybės pavojingumą bei tai, kad dar nėra pasiekti LR BK 41 str. numatyti bausmės tikslai.

15Aplinkybės, kad nuteistasis turi darbo pasiūlymą, gyventų pas draugę bei yra V. S. sutikimas, kad jis deklaruotų gyvenamąją vietą jai nuosavybės teise priklausančiame gyvenamajame name, esančiame ( - ), nėra pakankami pagrindai jo atžvilgiu taikyti lygtinį paleidimą.

16Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, teikimas dėl G. G. lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų netenkintinas.

17Vadovaudamasis LR BVK 157 str., LR BPK 360 str., 362 str.,

Nutarė

18Netenkinti Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo teikimo dėl nuteistojo G. G., a.k. ( - ) lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų.

19Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai