Byla 2-13253-568/2012
Dėl netesybų priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Odeta Ragauskienė,

2sekretoriaujant Danguolei Muravjovienei, Jurgitai Alzbergienei,

3dalyvaujant ieškovo AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo atstovei Violetai Kavaliauskaitei

4dalyvaujant atsakovo Rolando Paulausko įmonės „Miltema“ atstovui advokatui Sigitui Štaraičiui,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB “Lietuvos dujos“ atstovaujamo AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo ieškinį atsakovui Rolando Paulausko įmonei „Miltema“ dėl netesybų priteisimo,

Nustatė

6ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 949,92 Lt netesybų, 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovo atstovė ieškinyje (b. l.3-4), dublike (b.l. 38-41) ir teismo posėdžio metu nurodė, kad 2005-08-17 su atsakovu sudarė naujojo vartotojo sistemos prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos sutartį Nr. PR 2005-137 dėl atsakovo autoserviso pastato ( - ) dujofikavimo. Pagal minėtą sutartį buvo parengtas investicinis projektas ir ieškovo lėšomis nutiestas dujotiekis iki minėto atsakovo pastato. Pagal sutartį atsakovas įsipareigojo 2011 metais suvartoti 4 tūkst. m3 gamtinių dujų. Šių savo įsipareigojimų atsakovas neįvykdė, nurodyto gamtinių dujų kiekio 2011 m. nesuvartojo. Atsakovui nevartojant gamtinių dujų, dujų įmonės investuotos lėšos į dujų sistemos statybą neatsiperka, todėl ieškovas patiria nuostolius. Tai, kad pasikeitė aplinkybės ir atsakovui dujos jau nereikalingos, neatleidžia atsakovo nuo sutarties įsipareigojimų ir atsakomybės pagal ją. Šalių sudarytos sutarties 14 punkte numatyta Vartotojo pareiga sumokėti ieškovui netesybas, suvartojus per metus mažiau nei 90% nustatyto metinio dujų kiekio. Atsakovui nevykdant savo įsipareigojimų jam buvo paskaičiuotos 949,92 Lt netesybos. Atsakovui buvo išsiųsti raginimai susimokėti netesybas, tačiau atsakovas iki raginimuose nurodytos datos netesybų nesumokėjo. Vadovaujantis teisės aktais, tokiu būdu nustatytos netesybos kompensuoja dujotiekio statybos išlaidas ir garantuoja dujotiekio statybos atsipirkimą. Pasirašydamas sutartį atsakovas patvirtino, kad sutinka su tokia netesybų skaičiavimo tvarka. Teisės aktuose nėra numatytos jokios išimtys dėl netesybų nemokėjimo nevykdant sutarties sąlygų. Atsakovas nepagrįstai teigia, kad netesybos jam neturėtų būti skaičiuojamos dėl to, kad nebuvo įmanoma numatyti jo finansinės situacijos pablogėjimo sutarties sudarymo metu, dėl ko jis negali vykdyti įsipareigojimų pagal sutartį dėl joje numatyto dujų kiekio suvartojimo. Vadovaujantis įstatymais bei suformuota teismų praktika, pažymėtina, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Įstatymai pripažįsta šalių teisę susitarti dėl netesybų, vienai iš šalių nevykdant sutarties. Lietuvos Aukščiausiais teismas ne kartą savo nutartyse pažymėjo, kad šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas yra kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Ieškovo ieškinio netenkinimas dėl netesybų priteisimo dar grubiau pažeistų šalių valią dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, taip pat būtu grubiai pažeista sutarties šalių interesų pusiausvyra, būtų paneigta netesybų, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, reikšmė ir pažeistas sutarčių laisvės principas. Be to, atsakovas nepagrįstai teigia, kad visiškai atsiskaitė už dujotiekio įrengimą ir, kad jokių nuostolių ieškovas nepatyrė ir ateityje nepatirs. Pagal 2005-08-17 tarp šalių sudarytą prijungimo sutartį atsakovas sumokėjo tik 3103,40 Lt. prijungimo įmoką, o investicijos turėjo atsipirkti iš atsakovo vartojant sutartyje nurodytą dujų kiekį. Teisės aktais reglamentuota, kad nebuitiniams vartotojams dujų sistemų atsipirkimo laikas yra 10 metų. Tam, kad atsipirktų dujotiekis per teisės aktų nustatytą laikotarpį, yra apskaičiuojami gamtinių dujų kiekiai. Nors atsakovas ir sumokėjo prijungimo įmoką, tačiau jam nevartojant dujų neatsiperka ta investicijų dalis, kuri turėjo atsipirkti vartotojui vartojant dujas, nes negaunamos pajamos, kurios yra įvertintos skaičiuojant investicijų atsipirkimą. Todėl negalima teigti, kad vartotojas yra visiškai atsiskaitęs su dujų įmone, kol jis nepadengia dėl dujų nevartojimo ekonomiškai neatsipirkusios investicijų dalies arba nesumoka už tuos metus sutartyje numatytų netesybų. Atsakovas nepagrįstai teigia, kad tarp šalių sudaryta sutartis laikytina pasibaigusia vien dėl to, kad patalpų, kurios buvo dujofikuotos, nuosavybės teisė perėjo kitam asmeniui. Sutarties 24 p. numato, jog sutartis galioja, kol vartotojas suvartos sutarties 1 priede nurodytą dujų kiekį ir visiškai atsiskaitys su dujų įmone. Vartotojui dujų nevartojant ir norint nutraukti sutartį, jis turi padengti ekonomiškai neatsiperkančią investicijų dujotiekio statybai dalį. Atsakovas nesikreipė į ieškovą dėl atsiskaitymo sutartyje numatyta tvarka ir sutarties nutraukimo, todėl laikytina, kad tarp šaliu sudaryta sutartis yra galiojanti ir atsakovas privalo vykdyti iš jos jam kylančius įsipareigojimus. Atsakovo argumentas, kad sutartis yra palankesnė ieškovui taip pat nepagrįstas, kadangi tarp šalių sudaryta sutartis yra viešoji ir nėra palankesnė tik vienai šaliai. Be to, atsakovas, kaip ir ieškovas, yra pelno siekiantis ūkio subjektas, turintys patirtį verslo bei derybų srityje, galintis numatyti įsipareigojimų nevykdymo pasekmes ir laisva valia pasirenkantis sutarties sąlygas. Atsakovas turi suvokti ir įvertinti prisiimamus finansinius ir teisinius įsipareigojimus bei su tokia veikla susijusią riziką.

8Atsakovo atstovas direktorius Rolandas Paulauskas savo atsiliepime į ieškinį (b. l. 22-23) nurodė, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka, kadangi tuo metu, kai buvo pasirašoma sutartis, buvo tikimasi, kad įmonė iš savo veiklos gaus pajamų ir galės įsirengti dujų vartotojo įranga. Tačiau dėl susidariusios ekonominės situacijos, neturint atitinkamų pajamų bei ateityje nesitikint gauti pajamų, įmonė neturėjo ir atitinkamai neturės finansinės galimybės jos įsirengti. Praktiškai pasirašant sutartį, tokios situacijos nebuvo galima numatyti. Todėl mano, kad pasirašant sutartį, dujų kiekio nesuvartojimo sąlyga nepagrįstai suteikė ieškovui pranašumą, ir šiuo pagrindu ieškovas jau kelintą kartą reikalauja ieškovo įmonės apmokėti netesybas. 2011 m. birželio 01 d. civilinėje byloje Nr. L2-12430-568/2011 ieškovo naudai jau buvo priteistos 924,11 Lt netesybos, kurias atsakovui apmokėjus, su ieškovo darbuotojais buvo sutarta, kad jo įmonė atsisako sutarties. Tačiau ieškovas pažeisdamas LR CK 1.5 str. 1 d. įtvirtintus civilinių teisinių subjektų veiklos principus, vis tik reikalauja priteisti netesybas. Iš esmės tai tik parodo, kad ieškovas pasinaudodamas savo dominuojančia rinkoje padėtimi bei negalėjimu atsakovui įsirengti dujų vartojimo įrangos, nepagrįstai, neteisingai ir nesąžiningai reikalauja tokių netesybų priteisimo. Ieškovas naudojasi ekonominiu atsakovo silpnumu ir nepagrįstai reikalauja netesybų. Be to, kaip matyti iš prie ieškinio pridėtų dokumentų, ieškovui dujotiekio įrengimas kainavo 3103,40 Lt. Šią sumą atsakovas yra pilnai sumokėjęs, tai yra pilnai kompensavęs ieškovui dujotiekio statybos išlaidas ir tokiu būdu garantavęs pilną dujotiekio statybos atsipirkimą.

9Taip pat atsakovas sutarties nuostatų - įsirengti dujų vartojimo įrangos įvykdyti ateityje negalės, kadangi ( - ) esančios autoserviso patalpos, kuriose turėjo būti pateiktos dujos, pagal 2012-05-08 antstolio A. Sčiukino turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą, priklauso naujai savininkei - G. R.. Kadangi pasikeitė patalpų savininkas, o atsakovas kitų patalpų, kuriose galimai gali būti vartojamos dujos, neturi, todėl 2005 m. rugpjūčio 17 d. naujojo vartotojo sistemos prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos sutartis Nr. PR 2005-137, laikytina pasibaigusia.

10Atsakovo atstovas advokatas Sigitas Štaraitis triplike (b.l. 48-49) bei teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir paaiškino, kad atsakovo nuomonė, kodėl netesybos neturėtų būti priteistos, yra išdėstyta atsiliepime. 2011 m. iš atsakovo jau buvo priteistos netesybos, jis jas apmokėjo, tuomet buvo tartasi, kad daugiau nebus bylų, bet ieškovas vėl kreipiasi į teismą. Byloje pateikta valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išvadą turėtų būti vertinama dviprasmiškai. Ieškovas šioje situacijoje ekonomiškai yra daug stipresnis. Atsakovas kompensavo ieškovui dujų atvedimo išlaidas, o kad tokia investicija atsipirks tik po 10 metų, byloje jokių įrodymų nėra pateikta. Prašo ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

11Ieškinys tenkintinas visiškai.

12Civilinės bylos medžiaga nustatyta, kad šalys 2005-08-17 sudarė naujojo vartotojo sistemos prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos sutartį Nr. PR 2005-137 dėl atsakovo autoserviso pastato ( - ) dujofikavimo (b. l. 9-12), pagal kurią ieškovas įsipareigojo nuvesti dujotiekį ir įvadą iki atsakovui priklausančio autoserviso pastato bei paruošti jį dujų tiekimui, sumontuoti dujų apskaitos sistemą ir pradėti tiekti sutartyje nustatytą dujų kiekį, o atsakovas įsipareigojo sumokėti 3103,40 Lt. už naujojo vartojimo prijungimą, savo lėšomis įsirengti vartotojo sistemą bei suvartoti per metus ta tikrą kiekį dujų. Pagal minėtą sutartį buvo parengtas investicinis projektas ir ieškovo lėšomis nutiestas dujotiekis iki minėto atsakovo pastato. Pagal prijungimo sutartį atsakovas įsipareigojo 2011 metais suvartoti 4000 m3 gamtinių dujų (b. l. 13). Šių savo įsipareigojimų pagal prijungimo sutartį atsakovas neįvykdė, gamtinių dujų 2011 metais nevartojo. Prijungimo sutarties 14 punkte numatyta Vartotojo pareiga sumokėti Dujų įmonei netesybas, suvartojus per metus mažiau nei prijungimo sutarties priede Nr. 1 nurodytas metinis dujų kiekis. Dėl šių aplinkybių ginčo tarp šalių nėra.

13Atsakovui nevykdant sutarties, už 2011 metus pagal sprendime aukščiau nurodytos sutarties 14 punkte nurodytą formulę ieškovas atsakovui paskaičiavo netesybas, kurios sudaro 949,92 Lt. Atsakovo nuomone ieškovas jam netesybas skaičiuoja neteisėtai.

14Atsakovo argumentai yra nepagrįsti. Atsakovas civilinėje byloje neginčijo aplinkybių, kad naujojo vartotojo sistemos prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos sutartį Nr. PR 2005-137 su ieškovu 2005-08-17 sudarė savo paties laisva valia. Pagal CK 6.161 straipsnį sutartis, kurią sudaro juridinis asmuo (verslininkas), teikiantis paslaugas ar parduodantis prekes visiems, kas tik kreipiasi (transporto, ryšių, elektros, šilumos, dujų, vandentiekio ir kt. organizacijos), yra laikomas viešąja sutartimi. Todėl šalių sudaryta 2008-06-11 sutartis yra viešoji.

15Atsakovo nuomone sudaryta 2005-08-17 naujojo vartotojo sistemos prijungimo sutartis pažeidžia atsakovo, kaip vartotojo, interesus. Tačiau atsakovas yra verslu užsiimantis juridinis asmuo, todėl negali būti laikomas vartotoju Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 straipsnio 15 punkto prasme. Nagrinėdamas civilinę bylą ginčo teisenos tvarka teismas negali išeiti už ieškinyje (priešieškinyje) suformuluotų reikalavimų ribų (CPK 135 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Kadangi atsakovas, negali būti laikomas vartotoju Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 straipsnio 15 punkto prasme, teismas negali ex officio pripažinti 2005-08-17 sutarties, ar jos atskirų dalių, negaliojančiomis. Norėdamas, kad 2005-08-17 sutartis arba atskiros šio sutarties dalys, būtų pripažintos negaliojančiomis, atsakovas civilinėje byloje dėl to turėjo reikšti priešieškinį. Tokio priešieškinio atsakovas nagrinėjamoje civilinėje byloje nereiškė, nors buvo atstovaujamas jam kvalifikuotą teisinę pagalbą teikiančio advokato.Kadangi 2005-08-17 sutartis imperatyviems įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams neprieštarauja, o priešieškinys dėl šios sutarties pripažinimo negaliojančia byloje reikštas nebuvo, teismas nagrinėdamas tarp šalių kilusį ginčą nurodyta sutartimi privalo vadovautis.

16Pagal šalių sudarytą prisijungimo sutartį netesybos skaičiuojamos už dujų kiekį, kurį ieškovas turėjo paskirstyti atsakovui, tačiau dėl pastarojo kaltės ieškovas to negalėjo padaryti, todėl negavo pajamų. Atsakovei Rolando Paulausko įmonei „Miltema“ netesybos už 2011 metus yra paskaičiuotos pagrįstai. Iš 2005-08-17 Naujojo vartotojo sistemos prijungimo sutarties su priedais (b.l. 9-14) turinio matyti, kad šalys sulygo dėl netesybų nustatymo formulės, jos atskirų elementų, o taip pat ir dėl dalies reikšmių, priskiriamų atskiriems formulės elementams. Atsakovas civilinės bylos nagrinėjimo metu neginčijo aplinkybės, kad ieškovo pateikti įsiskolinimo paskaičiavimai atitinka sutartyje šalių sulygtą netesybų nustatymo formulę. Todėl nagrinėjamu atveju, civilinėje byloje nesant verslu užsiimančio atsakovo priešieškinio, teismas, spręsdamas tarp šalių kilusį ginčą, privalo vadovautis galiojančia 2005-08-17 sutartimi, įskaitant tą sutarties ir jos priedų dalį, kurioje šalys sulygo dėl netesybų nustatymo formulės, jos atskirų elementų, o taip pat ir dėl dalies reikšmių, priskiriamų atskiriems formulės elementams. Analogišką teisės aiškinimo ir taikymo praktiką formuoja ir aukštesnės instancijos teismai (Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-05-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-950-605/2011).

17Atsakovas yra verslu užsiimanti ir pelno siekianti įmonė, todėl sudarydamas 2005-08-17 naujojo vartotojo sistemos prijungimo sutartį privalėjo numatyti visas būsimas savo verslo rizikas. Numatyti atsakovo verslo rizikas nebuvo ir nėra ieškovo pareiga. Be to, kaip jau yra nurodyta sprendime aukščiau, 2005-08-17 naujojo vartotojo sistemos prijungimo sutartis yra viešoji sutartis (Civilinio kodekso 6.161 straipsnis). Todėl išskirtinių dujų prisijungimo sąlygų atsakovui sudarymas prieštarautų Konkurencijos įstatyme įtvirtintiems sąžiningos konkurencijos principams. Pagal tarp šalių sudarytą 2005-08-17 prijungimo sutartį netesybos skaičiuojamos už dujų kiekį, kurį ieškovas turėjo paskirstyti atsakovui, tačiau dėl pastarojo kaltės ieškovas to negalėjo padaryti, todėl negavo pajamų.

18Esant nurodytoms aplinkybėms ieškovo reikalavimai laikytini pagrįstais ir tenkintini (CK 38 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnis, 6.245 straipsnio 3 dalis, 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

19Pilnai patenkinus ieškinį iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos - 71,00 Lt žyminis mokestis (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

20Taip pat iš atsakovo valstybės naudai priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu – 19,00 Lt (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnio 2 dalis).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-270 str. teismas

Nutarė

22Ieškinį tenkinti visiškai.

23Priteisti iš atsakovo Rolando Paulausko įmonės „Miltema“, į. k. 161248456, reg. Daukšių k., LT-57110 Kėdainių raj., a.s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, ieškovui AB „Lietuvos dujos“ atstovaujamam AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialui, į.k. 133863816, buveinė Chemijos g. 4, LT-51346 Kaunas, - 949,92 Lt (devynis šimtus keturiasdešimt devynis litus 92 ct) netesybų, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (nuo 949,92 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2012-07-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 71,00 Lt (septyniasdešimt vieną litrą 00 ct) žyminį mokestį.

24Priteisti iš atsakovo Rolando Paulausko įmonės „Miltema“, į. k. 161248456, reg. Daukšių k., LT-57110 Kėdainių raj., a.s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, valstybei – 19,00 Lt (devyniolika litų 00 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660, AB „Swedbank“, kodas 73000.

25Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Odeta Ragauskienė,... 2. sekretoriaujant Danguolei Muravjovienei, Jurgitai Alzbergienei,... 3. dalyvaujant ieškovo AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo atstovei Violetai... 4. dalyvaujant atsakovo Rolando Paulausko įmonės „Miltema“ atstovui... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo... 7. Ieškovo atstovė ieškinyje (b. l.3-4), dublike (b.l. 38-41) ir teismo... 8. Atsakovo atstovas direktorius Rolandas Paulauskas savo atsiliepime į ieškinį... 9. Taip pat atsakovas sutarties nuostatų - įsirengti dujų vartojimo įrangos... 10. Atsakovo atstovas advokatas Sigitas Štaraitis triplike (b.l. 48-49) bei teismo... 11. Ieškinys tenkintinas visiškai. ... 12. Civilinės bylos medžiaga nustatyta, kad šalys 2005-08-17 sudarė naujojo... 13. Atsakovui nevykdant sutarties, už 2011 metus pagal sprendime aukščiau... 14. Atsakovo argumentai yra nepagrįsti. Atsakovas civilinėje byloje neginčijo... 15. Atsakovo nuomone sudaryta 2005-08-17 naujojo vartotojo sistemos prijungimo... 16. Pagal šalių sudarytą prisijungimo sutartį netesybos skaičiuojamos už... 17. Atsakovas yra verslu užsiimanti ir pelno siekianti įmonė, todėl sudarydamas... 18. Esant nurodytoms aplinkybėms ieškovo reikalavimai laikytini pagrįstais ir... 19. Pilnai patenkinus ieškinį iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos jo... 20. Taip pat iš atsakovo valstybės naudai priteistinos išlaidos, susijusios su... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-270 str. teismas... 22. Ieškinį tenkinti visiškai.... 23. Priteisti iš atsakovo Rolando Paulausko įmonės „Miltema“, į. k.... 24. Priteisti iš atsakovo Rolando Paulausko įmonės „Miltema“, į. k.... 25. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...