Byla 2-1362-600/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Renata Kasimovienė, sekretoriaujant Barbarai Sienkievič, dalyvaujant ieškovo UAB „Jumsta“ atstovui direktoriui Žilvinui Bogušui, atsakovo UAB „Gemma NT“ atstovei adv. Renatai Valiūnaitei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Jumsta“ ieškinį atsakovui UAB „Gemma NT“ dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

3Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 10 314,31 Lt skolą, 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2011-07-14 šalys sudarė statybos rangos sutartį Nr. 20110714, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti pastato, ( - ), Vilniuje, rekonstrukcijos darbus, nurodytus akte, o atsakovas įsipareigojo už atliktus darbus sumokėti. 2011-09-27 buvo pasirašytas atliktų darbų ir išlaidų aktas bei galutinis atliktų darbų aktas 149 901,40 Lt sumai, tačiau atsakovas su ieškovu ne visiškai atsiskaitė, liko skolingas 10 314,31 Lt (b.l. 1-2).

4Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad atsakovas sumažino ieškovui pagal sutartį mokėtiną sumą 10 314,32 Lt, nes ieškovas darbus atliko praleidęs nustatytus terminus, dėl ko atsakovas patyrė nuostolių, be to, dalį darbų ieškovas atliko nekokybiškai, atliktų darbų priėmimo perdavimo akte nurodyta, jog visi ieškovo atlikti darbai buvo priimti su pastabomis (b.l. 55-59). Atsakovas pasinaudojo CK 6.665 str. įtvirtinta teise ir 10 314,32 Lt suma sumažino ieškovui pagal sutartį mokėtiną sumą. Atsakovas šalino ieškovo atliktų darbų defektus, pasitelkęs trečiuosius asmenis, nes ieškovas nesiėmė veiksmų, kad nurodyti trūkumai būtų pašalinti. Atsakovas prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

5Teismo posėdyje ieškovo atstovas palaikė ieškinyje išdėstytas aplinkybes, nurodė, kad ieškovo atlikti darbai priimti, aktai ir sąskaitos atsakovo pasirašytos, todėl turi būti apmokėtos, prašė ieškinį tenkinti (b.l.167-171).

6Atsakovo atstovė nurodė, kad ieškovas darbus atliko pavėluotai, su trūkumais, kurie nurodyti statybos žurnale, dėl to atsakovas patyrė 10 314,32 Lt nuostolių, kurių suma sumažino mokėtiną pagal sutartį kainą, prašė ieškinį atmesti (b.l. 167-171).

7Ieškinys atmestinas.

8Byloje nustatyta, kad 2011-07-14 ieškovas su atsakovu sudarė statybos rangos sutartį Nr. 20110714 (toliau - Sutartis), kuria ieškovas (rangovas) įsipareigojo atlikti pastato ( - ), Vilniuje, rekonstrukcijos darbus, nurodytus lokalinėje sąmatoje (priedas Nr. 01) (sutarties 2.1 p., b.l. 4-8, 164). Sutarties 2.2 punktu ieškovas kaip rangovas nurodė, kad yra pilnai susipažinęs su Techniniu projektu, pastatų ir jų aplinkos esama technine būkle, neturi prieštaravimų dėl jo įgyvendinamumo ir įsipareigoja jį pilnai įgyvendinti. Sutarties 4.1 punktu šalys susitarė, kad sutarties 2 punkte visų numatytų pastato įrengimo darbų kaina suderinama pasirašant lokalines sąmatas prieš pradedant atitinkamus darbų etapus (b.l. 4).

9Ieškovui reikalaujant priteisti iš atsakovo ieškovo paskaičiuotą skolą už atliktus statybos darbus tarp šalių sudarytos sutarties pagrindu, konstatuotina, kad ginčas tarp šalių kilo iš statybos rangos teisinių santykių, todėl ginčo sprendimui taikytinos CK XXXIII skyriaus normos.

10CK 6.644 str. 1 dalyje nurodyta, kad rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Vykdydamos rangos sutartį, šalys privalo laikytis jos nuostatų ir sutarčių vykdymo principų reikalavimų: sutartį vykdyti tinkamai, sąžiningai, bendradarbiaujant su kontrahentu. Šalių bendradarbiavimo (kooperavimosi) pareiga vienodai svarbi abiem sutarties šalims, ir viena iš šalių, pati nesilaikiusi bendradarbiavimo pareigos, neturi teisės panaudoti kitos šalies bendradarbiavimo stokos prieš ją kaip pagrindo atsisakyti vykdyti savo prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-07-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-371/2005; 2004-12-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-685/2004, 2011-05-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-244/2011).

11Byloje nustatyta, sutarties 3.1 punktu šalys susitarė, kad rangovas įsipareigoja atlikti sutarties 2 punkte numatytus darbus pagal darbų atlikimo grafiką (priedą Nr. 02), kuriame nurodyta, kad lifto įrengimo darbų pradžia – 2011-07-20, pabaiga – 2011-08-12, o baseino ir rezervuaro įrengimo darbų pradžia – 2011-07-25, pabaiga – 2011-08-31 (b.l. 4, 60). Galutinis atliktų darbų priėmimo perdavimo aktas buvo pasirašytas 2011-09-27, jame nurodant pastabas, kad priimama su pastabomis – „Dėl lifto statybos vėlavimo užsakovas įrengė laikinas gipso pertvaras, atstatė Jumstos pažeistas grindis ir lubas... rangovas nesugebėjo išlyginti baseino ir vonios sienų ...“ (b.l. 9).

12Posėdžio metu ieškovo atstovas pripažino, kad jie vėlavo atlikti sulygtus statybos darbus, nes reikėjo atlikti papildomus darbus, kurių nebuvo galima numatyti, nes nebuvo projekto, o projektu privalėjo pasirūpinti užsakovas, taip pat pažymėjo, kad projektai keitėsi, nebuvo galima numatyti darbų ateityje, su teiginiais dėl nekokybiškų darbų nesutiko, nes statybos darbus reglamentuojantys aktai leidžia 2 cm nukrypimą, o dėl sienų lyginimo nesitarė (b.l. 168). Tokie ieškovo atstovo direktoriaus pasisakymai vertintini kritiškai, kadangi ieškovas tarp šalių susiklosčiusiuose ginčo santykiuose vertintinas kaip profesionalas, ką patvirtina UAB „Jumsta“ įstatai - pagrindinė bendrovės veikla yra pastatų statyba bei specializuota statybos veikla (bendrovės įstatų 7 p., b.l. 35). Todėl ieškovas, pastebėjęs, kad turi nukrypti nuo jam perduoto techninio projekto ar esant kitokioms kliūtims tinkamai ir profesionaliai atlikti prisiimtus įsipareigojimus, turėjo apie tai nedelsiant įspėti užsakovą, ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti darbą, o to nepadaręs, jis atsako už darbo trūkumus (CK 6.659 str. 1 d.). Darbų kokybė privalo atitikti įstatymų reikalavimus ir rangos sutarties sąlygas, tokių nesant – įprastai tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus, darbų rezultatas turi būti tinkamas naudoti pagal sutartyje nurodytą paskirtį (CK 6.663 str.). Šiuo atveju įrodinėjimo pareiga, kad buvo atlikti kokybiški darbai, tenka rangovui (CPK 178 str.). Aplinkybę, kad ieškovo sutartimi sulygti atlikti darbai turėjo trūkumų, patvirtina ne tik atsakovo pateikti rašytiniai įrodymai – statybos darbų žurnalas, kuriame nurodytos statybos techninio vadovo pastabos dėl darbų broko (dėl pažeistų plytelių pjaunant lifto šachtoje esančias sąramas, pažeistų lubų dėl patekusio vandens po 5 aukšto lubomis, dėl įskilusių gipso sienų pjaunant lifto šachtoje esančias sąramas, baseino ir vonios nelygių sienų, vandens pralaidumo vertikalioje vonioje, b.l. 100), liudytojų T. K. ir S. M. (statybos darbų priežiūros vadovo, b.l. 82, 101) parodymai (b.l. 81-90, 169-171, CPK 177, 197 str.str.), bet ir ieškovo pateiktas galutinis atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas, kuriame nurodytos pastabos dėl darbų trūkumų (b.l. 9). Šių įrodymų nagrinėjant bylą teisme ieškovas nepaneigė (CPK 12, 178 str. str.). Pažymėtina ir tai, kad rangovas statybos darbus privalo atlikti griežtai laikydamasis statybos techninių reikalavimų, o už nukrypimus atsako užsakovui (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-03-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-197/2011).

13Įstatymų nustatyta, kad jei darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų dėl kokybės, užsakovas turi teisę naudotis CK 6.665 straipsnio 1 dalyje nustatytais užsakovo teisių gynimo būdais. Apie tai, kad užsakovas naudosis CK 6.665 str. numatyta teise, atsakovas informavo ieškovą 2011-08-24 pranešimu (b.l. 61-62, 63-64).

14Bylos medžiaga patvirtina, kad 2011-09-27 priėmęs atliktus su trūkumais darbus, 2011-12-01 pranešimu užsakovas informavo rangovą, kad darbai atlikti nekokybiškai, detalizavo, kurie darbai buvo atlikti nekokybiškai, kurių broką užsakovas ištaisė savo sąskaita ir nurodė, kad broko šalinimo sumos bus išskaičiuotos iš rangovui mokėtinų sumų (b.l. 63-64). Šiuo atveju, atsakovui kaip užsakovui, pasinaudojusiam CK 6.665 str. suteikta teise atitinkamai mažinti darbų kainą patirtų nuostolių dėl rangovo atliktų darbų broko šalinimo suma, tenka pareiga įrodyti šias išlaidas (CPK 178 str.). Atsakovo teismui pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina atsakovo nurodytus teiginius dėl patirtų 10 314,32 Lt nuostolių sumos (b.l. 65-69, 70-79, 129-139, 146-155), todėl teismas konstatuoja, kad atsakovas pagrįstai pasinaudojo jam suteikta teise atitinkamai sumažinti darbų kainą, todėl ieškovo reikalavimas nustatytų aplinkybių ir išdėstytų motyvų pagrindu atmestinas.

15Ieškinį atmetus, iš ieškovo atsakovui priteistinos atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos – 2147,75 Lt advokato atstovavimo išlaidų byloje (b.l. 125-128, 159-163, CPK 93, 98 str. str.).

16Ieškinį atmetus, iš ieškovo į valstybės biudžetą priteistinos teismo patirtos pašto išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų, pranešimų, teismo šaukimų siuntimu – 14 Lt (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str., Mokesčių administravimo įstatymo 66 str. 4 d.).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96, 98, 260, 270, 279 str. str.,

Nutarė

18Ieškinį atmesti.

19Priteisti iš ieškovo UAB “Jumsta“ atsakovo UAB „Gemma NT“ naudai 2147,75 Lt (du tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt sepųtynis litus 47 ct) patirtų bylinėjimosi išlaidų.

20Priteisti iš ieškovo UAB „Jumsta“ į valstybės biudžetą 14 Lt (keturiolika litų) teismo patirtų pašto išlaidų, bylinėjimosi išlaidas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB “Swedbank”, įmokos kodas 5660, teismui pateikiant išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

21Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Renata... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 10 314,31 Lt skolą, 6 proc. metines... 4. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad atsakovas sumažino ieškovui... 5. Teismo posėdyje ieškovo atstovas palaikė ieškinyje išdėstytas aplinkybes,... 6. Atsakovo atstovė nurodė, kad ieškovas darbus atliko pavėluotai, su... 7. Ieškinys atmestinas. ... 8. Byloje nustatyta, kad 2011-07-14 ieškovas su atsakovu sudarė statybos rangos... 9. Ieškovui reikalaujant priteisti iš atsakovo ieškovo paskaičiuotą skolą... 10. CK 6.644 str. 1 dalyje nurodyta, kad rangos sutartimi viena šalis (rangovas)... 11. Byloje nustatyta, sutarties 3.1 punktu šalys susitarė, kad rangovas... 12. Posėdžio metu ieškovo atstovas pripažino, kad jie vėlavo atlikti sulygtus... 13. Įstatymų nustatyta, kad jei darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų... 14. Bylos medžiaga patvirtina, kad 2011-09-27 priėmęs atliktus su trūkumais... 15. Ieškinį atmetus, iš ieškovo atsakovui priteistinos atsakovo patirtos... 16. Ieškinį atmetus, iš ieškovo į valstybės biudžetą priteistinos teismo... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96,... 18. Ieškinį atmesti.... 19. Priteisti iš ieškovo UAB “Jumsta“ atsakovo UAB „Gemma NT“ naudai... 20. Priteisti iš ieškovo UAB „Jumsta“ į valstybės biudžetą 14 Lt... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...