Byla 2-2125-129/2011

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Bronislava Todesienė, sekretoriaujant Kristinai Pečiukaitienei, dalyvaujant ieškovės AB „Citadele“ bankas atstovei G. V., atsakovei I. J., jos atstovui advokatui S. U., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB „Citadele“ bankas ieškinį atsakovėms R. K. ir I. J. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovės atstovė palaikė ieškinį, ieškinyje, dublike ir teismo posėdžio metu paaiškino, kad 2008-03-18 su atsakovėmis sudarė vartojimo kredito sutartį, pagal kurią atsakovėms suteikė 30000,00 Lt kreditą automobilio pirkimui, o atsakovės įsipareigojo nustatyta tvarka grąžinti kreditą iki 2013-04-17, mokėti palūkanas ir vykdyti kitas sutartyje numatytas prievoles. Atsakovės sutartines prievoles vykdė netinkamai. Ieškovė 2008-12-24 ir 2009-02-09 raštu įspėjo atsakoves dėl sutartinių pareigų nevykdymo, o atsakovėms ir toliau nevykdant sutartyje numatytų prievolių, 2009-04-27 raštu vienašališkai nutraukė 2008-03-18 vartojimo kredito sutartį. Atsakovė I. J. savo parašais sutarties Specialiojoje dalyje ir sutarties priede Nr. 1 patvirtino aplinkybę, kad ieškovė jai suteikė kreditą. Sutarties vykdymui neturi reikšmės, kuri iš atsakovių naudojosi pinigais. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009-11-13 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2009 konstatavo, kad šalių interesų pusiausvyrą ir teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus atitiktų 0,08 % dydžio delspinigiai už dieną. Ginčas minėtoje byloje buvo kilęs iš vartojimo santykių. Kadangi atsakovių negrąžinto kredito suma yra 29020,53 Lt , o ieškovės reikalaujama delspinigių suma yra 4863,85 Lt, atsisžvelgiant į neįvykdytos prievolės bei reikalaujamų delspinigių santykį, darytina išvada, kad 0,09 % dydžio delspinigiai nėra per dideli. Delspinigių skaičiavimas turi tęstinį pobūdį, nes delspinigiai išieškomi už tam tikrą praleistą laikotarpį – dieną, savaitę, dekadą. Kiekvieną dieną neįvykdžius pagrindinės prievolės, dėl delspinigių išieškojimo kiekvieną tą dieną ieškinio senaties termino eiga prasideda iš naujo, todėl ieškovė pagrįstai reikalauja priteisti delspinigius. Prašo priteisti iš atsakovių solidariai 29020,53 Lt negrąžinto kredito, 1738,85 Lt palūkanų, 4863,85 Lt delspinigių, 10 % dydžio metinių palūkanų nuo 29020,53 Lt negrąžintos kredito sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško kredito grąžinimo, 5 % dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo įvykdymo ir lygiomis dalimis bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovė I. J. ir jos atstovas nesutiko su ieškiniu, atsiliepime, triplike ir teismo posėdžio metu paaiškino, kad ieškovė nepateikė įrodymų, jog 30000,00 Lt kredito suma jai buvo iš tikrųjų suteikta. R. K. prašė atsakovės pasirašyti sutartį, todėl ji ir pasirašė. Prašė pripažinti, kad prievolė grąžinti reikalaujamą priteisti skolą yra asmeninė atsakovės R. K. prievolė. Atsakovė R. K. 2008-03-19 sumokėjo 300,00 Lt, kurie laikytini ir pripažintini sutarties administravimo mokesčiu. Taip pat R. K. sau persivedė pinigus, gautus pagal kredito sutartį. Atsakovės ketino bendrai pirkti automobilį. Automobilis registruotas atsakovės I. J. vardu, tačiau automobilį pasiėmė R. K.. Automobilis kainavo tik 5000,00 Lt. Šią sumą R. K. grąžino atsakovei. Atsakovė prašė grąžinti jai automobilį, tačiau nei automobilio, nei gautų pinigų jai negrąžino. Nurodė, kad reikalavimas dėl palūkanų yra nepagrįstas, kadangi pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-22 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003 nurodyta, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo) fukciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Reikalavimas priteisti delspinigius yra pareikštas praleidus įstatymų numatytą ieškinio senaties terminą. Taip pat nurodė, jog 0,09 % dydžio netesybos yra akivaizdžiai per didelės ir prašė jas sumažinti iki 0,005 %.

4Atsakovė R. K. teismo posėdyje nedalyvavo, nenurodė nedalyvavimo priežasčių, neprašė teismo posėdžio atidėti ar nagrinėti bylą jai nedalyvaujant. Atsakovė, įteikus jai procesinius dokumentus viešo paskelbimo būdu, nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Atsakovei buvo tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką bei vietą, todėl ieškovei prašant teismas bylą nagrinėja iš esmės.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Byloje nustatyta, kad 2008-03-18 ieškovė su atsakovėmis sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. VKS-08/119, pagal kurią ieškovė įsipareigojo suteikti atsakovėms 30000,00 Lt automobilio pirkimui, o atsakovės įsipareigojo grąžinti suteiktą kreditą mokėdamos periodines įmokas ir 10 % dydžio palūkanas pagal nustatytą mokėjimo grafiką iki 2013-04-17 (b.l. 10-18). Sąskaitos išrašas patvirtina, kad ieškovė perdavė atsakovėms 30000,00 Lt kreditą (b.l. 63-65). Atsakovėms nevykdant sutartinių prievolių, ieškovė raštu ragino atsakoves vykdyti sutartį (b.l. 19-20). Atsakovėms ir toliau nevykdant sutartinių įsipareigojimų, ieškovė 2009-04-27 vienašališkai nutraukė kredito sutartį su atsakovėmis (b.l. 21).

7Pagal CK šeštos knygos XLIII skyriaus nuostatas atsakovėms yra taikoma civilinė atsakomybė, nes šiuo atveju šalis sieja sutartiniai civiliniai teisiniai santykiai, kilę iš vartojimo kredito sutarties. Šalių teisiniams santykiams yra taikomos CK įtvirtintos teisės normos, reglamentuojančios bendrąsias paskolos sutarties nuostatas ir specialiąsias vartojimo kredito nuostatas, galiojusios 2008-04-18 Vartojimo kredito sutarties Nr. VKS-08/119 sudarymo ir nutraukimo metu. Pagal CK 6.870 str. 1 d. paskolos gavėjas privalo grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą bei mokėti palūkanas. Todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovių 29020,53 Lt suteikto kredito ir 1738,85 Lt palūkanas yra pagrįstas ir tenkintinas. Sutarties 4.1 punktu šalys susitarė, jog kredito gavėjai solidariai įsipareigoja visą paimtą kreditą grąžinti bankui dalimis ir terminais, nurodytais kredito grąžinimo grafike, taip pat sutarties 10.1 punkte numatyta, kad kredito gavėjai atsako bankui kaip solidarūs skolininkai (b.l. 15-16). Taigi sutartyje buvo nustatyta solidarioji prievolė. Ieškovė pateikė įrodymus, jog pinigų suma buvo pervesta atsakovėms, todėl jos abi turi atsakyti ieškovei kaip solidariosios skolininkės. Ta aplinkybė, kad viena iš solidariųjų skolininkių pasinaudojo suteiktu kreditu tik savo reikmėms, neatleidžia kitos skolininkės nuo pareigos vykdyti prievolę kreditorei. Tokiu atveju pagal CK 6.9 str. 5 d. atsakovė turi teisę regreso tvarka reikalauti iš kitos atsakovės, kurios interesais atsirado prievolė ar dėl kurios kaltės buvo neįvykdyta prievolė, atlyginti įvykdytą prievolę. Tačiau ieškovei abi atsakovės vis tiek atsako kaip solidariosios skolininkės. Todėl 29020,53 Lt suteikto kredito ir 1738,85 Lt palūkanos ieškovei priteistinos solidariai iš atsakovių.

8Sutarties 5.1. punktu šalys susitarė, jog palūkanos skaičiuojamos nuo kredito gavėjų paimtos ir negrąžintos sumos ir pradedamos skaičiuoti nuo pirmos kredito išmokėjimo dienos ir skaičiuojamos iki viso kredito grąžinimo bankui dienos (b.l. 15). CK 6.872 str. 2 d. nustatyta, kad palūkanos už suteiktą kreditą yra mokamos kas mėnesį, iki kredito suma bus grąžinta. CK 6.874 str. 1 d. nustatyta, kad paskolos gavėjui laiku negrąžinus paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 str. nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų , nustatytų CK 6.37 str. mokėjimą. Todėl ieškovės reikalavimas priteisti 10 % dydžio sutartinių metinių palūkanų nuo 29020,53 Lt negrąžintos kredito sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško kredito grąžinimo ir 5 % dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

9Šalys sutartimi taip pat susitarė, jog delspinigių dydis už laiku neįvykdytą prievolę yra 0,09 % (b.l. 10). Atsakovė nurodė, jog reikalavimas priteisti delspinigius yra pareikštas, praleidus ieškinio senaties terminą. Ieškovė nurodė, jog ieškinio senatis nepraleista, nes delspinigių skaičiavimas turi tęstinį pobūdį, todėl kiekvieną dieną neįvykdžius pagrindinės prievolės, dėl delspinigių išieškojimo kiekvieną tą dieną ieškinio senaties termino eiga prasideda iš naujo.

10CK 1.125 str. 5 d. 1 p. nustatyta, kad ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo nustatytas sutrumpintas šešių mėnesių senaties terminas. Pagal CK 1.127 str. 5 d., esant tęstiniam pažeidimui kaip nagrinėjamu atveju, ieškinio senaties terminas ieškiniams dėl veiksmų ar neveikimo, atliktų tą dieną, prasideda tą kiekvieną dieną, t.y. ieškovė turi teisę reikalauti netesybų už 6 mėnesių terminą, einantį prieš kreipimosi į teismą dienos. Taigi ieškinio senaties terminas reikalavimui dėl delspinigių priteisimo nėra praleistas, kadangi iš ieškovės pateikto skolos grafiko pagal paskolos sutartį Nr. VKS-08/119 (b.l. 9) matyti, jog ieškovė reikalauja priteisti delspinigus, apskaičiuotus už 180 dienų, tai yra už 6 mėnesius.

11Atsakovė taip pat nurodo, jog ieškovės reikalaujamos priteisti netesybos yra aiškiai per didelės, ir prašo sumažinti 0,09 % dydžio netesybas iki 0,005 %.

12Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad įstatymo teismui suteikta teisė kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą ir tais atvejais, kai šalys susitaria dėl netesybų dydžio. (LAT 2009-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-12/2009). Pagal kasacinio teismo praktiką teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (LAT 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Toks vertinimas turi būti atliekamas kiekvienoje individualioje byloje. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (LAT 2009-10-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-460/2009; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008).

13Teismas nagrinėjamoje byloje atsižvelgia į tai, kad atsakovės yra vartotojos, fiziniai asmenys, paėmę kreditą automobilio pirkimui, tai yra šiuo metu asmeninėje buityje būtinam daiktui įsigyti, todėl konstatuoja, kad 0,09 % dydžio delspinigiai yra aiškiai per dideli. Be to, teismas laiko reikšminga ir tą aplinkybę, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-10-04 nutarime Nr. 1161 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 124 „Dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos“ dalinio pakeitimo nustatyta, kad gyventojams, nesumokėjusiems už gyvenamųjų patalpų nuomą, delspinigiai skaičiuojami praėjus 20 kalendorinių dienų (nedirbantiems pensininkams, jeigu šeimoje nėra darbingo amžiaus asmenų – 30 kalendorinių dienų) nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos – po 0,04 procento už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną. Tai yra, pati Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustatė vartotojams galimus 0,04 % dydžio delspinigius, todėl teismas mažina sutartimi nustatytus 0,09 % delspinigius iki 0,04 % ir priteisia solidariai iš atsakovių ieškovei 2214,68 Lt dydžio delspinigius.

14Iš byloje esančių įrodymų matyti, jog ieškovės bylinėjimosi išlaidas sudaro 1068,70 Lt žyminis mokestis (b.l. 5) ir 156,82 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu atsakovei R. K. (b.l. 73-74). Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, apie jos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

15CPK 93 str. 2 d. nurodo, jog bylinėjimosi išlaidos priteisiamos proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Kadangi ieškinys buvo patenkintas iš dalies, tai yra patenkinant 93 % ieškovo reikalavmų, todėl atinkamai ir priteistinos bylinėjimosi išlaidos mažintinos iki 989,00 Lt žyminio mokesčio. Kadangi ieškovė 156,82 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu atsakovei, patyrė dėl atsakovės R. K., kuri nevykdė pareigos informuoti kreditorę apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą, kaltės, todėl šios išlaidos priteistinos ieškovei tik iš atsakovės R. K..

16Taip pat iš atsakovių lygiomis dalimis priteistinos ir teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą (CPK 93 str., 96 str.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268 str. 5 d., 284 str., Lietuvos Respublikos CK 6.210 str., 6.870-6.880 str., teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovių R. K., asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta – ( - ), ir I. J., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), solidariai: 29020,53 Lt (dvidešimt devynis tūkstančius dvidešimt litų 53 ct) negrąžinto kredito, 1738,85 Lt (vieną tūkstantį septynis šimtus trisdešimt aštuonis litus 85 ct) palūkanų, 2214,68 Lt (du tūkstančius du šimtus keturiolika litų 68 ct) delspinigių, dešimt procentų dydžio metinių palūkanų nuo negrąžintos 29020,53 Lt kredito sumos nuo 2010-12-15 iki visiško kredito grąžinimo, penkis procentus procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2010-12-15 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir lygiomis dalimis 989,00 Lt (devynis šimtus aštuoniasdešimt devynis litus 0 ct) žyminio mokesčio ieškovės AB „Citadele“ bankas, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), naudai.

20Priteisti iš atsakovės R. K., asmens kodas ( - ) 156,82 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt šešis litus 82 ct) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, ieškovės AB „Citadele“ bankas, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), naudai.

21Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovių R. K. ir I. J. 36,67 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą, įmokos kodas 5660.

22Sprendimas per 30 d. nuo priėmimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Bronislava... 2. ieškovės atstovė palaikė ieškinį, ieškinyje, dublike ir teismo... 3. Atsakovė I. J. ir jos atstovas nesutiko su ieškiniu, atsiliepime, triplike ir... 4. Atsakovė R. K. teismo posėdyje nedalyvavo, nenurodė nedalyvavimo... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Byloje nustatyta, kad 2008-03-18 ieškovė su atsakovėmis sudarė Vartojimo... 7. Pagal CK šeštos knygos XLIII skyriaus nuostatas atsakovėms yra taikoma... 8. Sutarties 5.1. punktu šalys susitarė, jog palūkanos skaičiuojamos nuo... 9. Šalys sutartimi taip pat susitarė, jog delspinigių dydis už laiku... 10. CK 1.125 str. 5 d. 1 p. nustatyta, kad ieškiniams dėl netesybų (baudos,... 11. Atsakovė taip pat nurodo, jog ieškovės reikalaujamos priteisti netesybos yra... 12. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad įstatymo teismui... 13. Teismas nagrinėjamoje byloje atsižvelgia į tai, kad atsakovės yra... 14. Iš byloje esančių įrodymų matyti, jog ieškovės bylinėjimosi išlaidas... 15. CPK 93 str. 2 d. nurodo, jog bylinėjimosi išlaidos priteisiamos proporcingai... 16. Taip pat iš atsakovių lygiomis dalimis priteistinos ir teismo turėtos... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268 str. 5 d., 284 str., Lietuvos... 18. ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovių R. K., asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma... 20. Priteisti iš atsakovės R. K., asmens kodas ( - ) 156,82 Lt (vieną šimtą... 21. Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovių R. K. ir I. J. 36,67 Lt bylinėjimosi... 22. Sprendimas per 30 d. nuo priėmimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos...