Byla 2YT-2358-514/2020
Dėl antstolės Ilonos Girdenienės veiksmų, suinteresuoti asmenys išieškotojai Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, uždaroji akcinė bendrovė „Prolain“

1Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų teisėja Aušra Volskytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų N. M. ir G. M. skundą dėl antstolės Ilonos Girdenienės veiksmų, suinteresuoti asmenys išieškotojai Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, uždaroji akcinė bendrovė „Prolain“.

2Teismas

Nustatė

3pareiškėjai N. M. ir G. M. kreipėsi į antstolę Iloną Girdenienę su 2020 m. birželio 2 d. skundu, prašydami panaikinti 2020 m. gegužės 18 d. patvarkymą Nr. ( - ) dėl pakartotinio turto vertės nustatymo ir patvarkymą Nr. ( - ), kuriuo atsisakyta tenkinti skolininko prašymą dėl turto pardavimo pasiūlytam pirkėjui; tenkinti skolininko prašymą parduoti turtą pasiūlytam pirkėjui už 2020 m. kovo 12 d. patvarkymu Nr. ( - ) nustatytą 9,50 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) k., Rietavo s., Rietavo sav., kainą.

4Nurodė, kad antstolė Ilona Girdenienė vykdo vykdydama bylą Nr. ( - ), užvestą pagal 2019 m. lapkričio 26 d. Plungės rajono 3-iojo notarų biuro vykdomąjį įrašą Nr. ( - ) dėl įkeisto turto pardavimo iš varžytinių išieškant 1 441,79 Eur skolą iš skolininko (pareiškėjo) N. M. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos naudai, 2020 m. sausio 10 d. turto arešto aktu Nr. ( - ) areštavo įkeistą nekilnojamasis turtą - 9.50 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) k.. Rietavo sen., Rietavo sav. Vadovaujantis uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Aireda“ 2020 m. kovo 10 d. ekspertizės aktu, 2020 m. kovo 12 d. patvarkymu Nr. ( - ) žemės sklypas įkainotas ir nustatyta jo vertė 7 600 Eur. 2020 m. gegužės 13 d. skolininkas N. M. antstolei pateikė prašymą parduoti žemės sklypą pasiūlytam pirkėjui N. Ž. už 7 600 Eur, kuris į antstolės depozitinę sąskaitą pervedė visą sumą už perkamą žemės sklypą, t. y. 7 600 Eur. Antstolė, gavusi išieškotojos UAB „Prolain“ prieštaravimus dėl nekilnojamojo turto vertės, 2020 m. gegužės 18 d. patvarkė skirti pakartotinę įkeisto ir areštuoto žemės sklypo ekspertizę ir kitu tos pačios dienos patvarkymu Nr. ( - ) atsisakė tenkinti skolininko prašymą dėl turto pardavimo jo pasiūlytam pirkėjui.

5Pareiškėjų nuomone antstolė, priimdama skundžiamus patvarkymus, nepaisė Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalies reikalavimų, įpareigojančių imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeidžiant kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų Nevykdė CPK 634 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos antstolio pareigos imtis visų teisėtų priemonių, kad išieškojimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises ir įstatymų saugomus interesus. 2020 m. kovo 12 d. patvarkymu Nr. ( - ) žemės sklypas įkainotas ir jo vertė (7 600 Eur) nustatyta vadovaujantis UAB „Aireda“ pateiktu 2020 m. kovo 10 d. ekspertizės aktu Nr. ( - ). Išieškotoja prieštaravimus dėl žemės sklypo vertės pareiškė 2020 m. gegužės 14 d., praėjus daugiau nei 2 mėnesiams nuo 2020 m. kovo 12 patvarkymo Nr. ( - ) priėmimo, nors pagal CPK 681 straipsnio 3 dalį prieštaravimai dėl turto įvertinimo turėjo būti pateikti per tris darbo dienas, skaičiuojant nuo turto arešto dienos. Antstolės kontoroje išieškotojos prieštaravimai dėl turto įvertinimo gauti tik 2020 m. gegužės 14 d., t. y. žymiai praleidus terminą prieštaravimams dėl turto įkainojimo pateikti. Teismų praktikoje pripažįstama, kad skolininkas ar išieškotojas, gali pareikšti motyvuotus prieštaravimus, tačiau negali neigti vien tik nustatytos turto vertės, o turi pagrįsti. Iš patvarkymo dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo matyti, kad išieškotoja prieštaravimus argumentavo tuo, kai internetiniuose skelbimuose analogiškų žemės sklypų kainos svyruoja nuo 25 iki 180 Eur už arą, be to, žemės sklypas buvo vertinamas kovo mėnesį, kuomet buvo drėgmės perteklius, todėl ekspertas netinkamai nustatė, kad žemės sklypas yra pelkėtas. Pareiškėjų nuomone turtas buvo vertinamas, atsižvelgiant į individualias turto savybes tam tikrą dieną, vertinama atitinkamu turto vertinimo metodu, kurio taikymo procedūros ir tvarka nustatytos turto ir verslo vertinimo metodikoje (Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2 straipsnio 2 dalis). Nepagrįstus laikė argumentus dėl drėgmės pertekliaus žemės sklypo buvimo vietoje, remdamiesi Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis. Pareiškėjai teigė, kad, nesant pagristų abejonių dėl ekspertizės aktu nustatyto žemės sklypo įvertinimo, nesant jokių duomenų apie tai, kad ekspertizei aktu nustatyta žemės sklypo kaina yra nustatyta pažeidžiant teisės aktus, antstolė nepagrįstai pasinaudojo suteikta teise paskirti pakartotinę ekspertizę žemės sklypo vertei nustatyti.

6Atkreipė dėmesį, kad išieškotoja prieštaravimus antstolei dėl žemės sklypo įvertinimo pateikė tik tuomet, kai skolininkas jau surado pirkėją žemės sklypui, pateikė prašymą antstolei parduoti turtą pasiūlytam pirkėjui ir jai sutikus pasiūlytas pirkėjas sumokėjo antstolės 2020 m. kovo 12 d. patvarkymu Nr. ( - ) nustatytą kainą į antstolės depozitinę sąskaitą. Tokius išieškotojos veiksmus vertino kaip sąmoningą siekimą sukliudyti parduoti areštuotą turtą surastam pirkėjui ir padidinti skolininko patiriamas išlaidas.

7Antstolė I. Girdenienė 2020 m. birželio 10 d. patvarkymu pareiškėjų skundą atsisakė patenkinti ir jį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 straipsnio nustatyta tvarka kartu su vykdomosiomis bylomis Nr. ( - ) bei ( - ) persiuntė nagrinėti teismui.

8Pasisakydama dėl skundo reikalavimo panaikinti patvarkymus antstolė nurodė, kad pagal CPK 681 straipsnio 3 dalį skolininkas ir išieškotojas turi teisę prieštarauti antstolio atliktam turto įkainojimui. 2020 m. gegužės 14 d. antstolės kontoroje gavus motyvuotus išieškotojos UAB „Prolain“ atstovo prieštaravimus dėl įkeisto žemės sklypo nustatytos vertės, antstolė vadovaudamasi CPK 682 straipsnio 2 dalimi bei pateiktu UAB „Prolain“ prieštaravimu, priėmė patvarkymą Nr. ( - ) ir skyrė pakartotinę ekspertizę areštuotam 9.50 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), esančiam ( - ) k., Rietavo sen., Rietavo sav. Apžiūrėjimo ir vertės nustatymo darbus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka ir metodais, pavedė atlikti turto vertinimo įstaigai - UAB ,,Marleksa“. Pažymėjo, kad vykdomosios bylos šalys bei antstolė turi būti suinteresuoti, kad areštuotas turtas būtų įkainotas objektyviai ir maksimaliai artima rinkoje esančiai turto kainai. Skolininko turto įkainojimas – antstolio pareiga, nuo kurios tinkamo vykdymo priklauso išieškotojo reikalavimų patenkinimas kuo didesne apimtimi. Antstolės vertinimu vien dėl šios priežasties buvo tikslinga skirti pakartotinę turto ekspertizę, jog išieškojimas būtų kuo efektyvesnis. Kadangi 2020 m. kovo 12 d. patvarkymas dėl areštuoto turto įkainojimo Nr. ( - ) UAB „Prolain“ buvo įteiktas 2020 m. gegužės 13 d., o prieštaravimai gauti 2020 m. gegužės 14 d., laikė, kad išieškotoja nepraleido CPK 681 straipsnio 3 dalyje nustatyto trijų darbo dienų laikotarpio nuo turto įvertinimo prieštaravimams pateikti.

9Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepimu į pareiškėjų skundą palaikė antstolės patvarkyme išdėstytą poziciją.

10Suinteresuotas asmuo UAB „Prolain“ atsiliepimu į pareiškėjų skundą prašė skundą dėl antstolės veiksmų atmesti. Nurodė, kad ginčo žemės sklypo vertė pagal pakartotinį įvertinimą nustatyta didesnė nei pirminiu vertinimu, todėl sprendė, jog skolininkas siekia turtą parduoti už iš esmės mažesnę vertę, nei yra daikto rinkos vertė ir tuo kreditoriams padaryti žalos. Skundo argumentą, kad praleistas terminas prieštaravimui dėl turto vertės pateikti, laikė nepagrįstu, nes kreditorius UAB „Prolain“ tik 2020 m. gegužės 13 d. gavo patvarkymą dėl žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ) pirminio įkainojimo (7 600 Eur), operatyviai, t. y. sekančią dieną pareiškė prieštaravimus dėl skolininko turto vertės. Nors skolininkas skunde remiasi Kasacinės instancijos teismo išaiškinimais, tačiau pats sąmoningai veikia prieš tinkamą turto įvertinimą ir vykdymo proceso dalyvių teisių tinkamą užtikrinimą. Iš antstolės patvarkymo turinio aiškiai matyti, kad abejonės dėl žemės sklypo vertės kilo ne tik išieškotojai, bet pačiai antstolei (CPK 681 straipsnis). Visiškai nepateisinamu laikė skolininko skundo reikalavimą leisti parduoti skolininko turtą už 7 600 Eur, kai pakartotinio vertinimo metu yra nustatyta daikto rinkos vertė 22 800 Eur. Pažymėjo tai, kad skolininkas stabdydamas vykdymo veiksmus ir reikalaudamas, kad turtas būtų parduotas ne už rinkos kainą ir dar jo pasiūlytam pirkėjui veikia ne tik, kad prieš vykdymo proceso operatyvumą, bet ir elgiasi nesąžiningai, veikia prieš save ir kreditorių interesus, vengdamas kad turtas būtų parduotas už realią rinkos kainą, taip ir skolininkas sąmoningai siekia, kad kuo mažiau būtų patenkinti kreditorių reikalavimai. Kai įprastu atveju skolininkas turėtų veikti priešingai, t. y. turėtų būti aktyvus, jog jo turtas būtų parduotas už kuo didesnę rinkos kainą, kad jo skolinė prievolė kuo daugiau sumažėtų. Skolininko skundą vertino kaip pateiktą piktnaudžiaujant teise (CK 1.127 straipsnio 3 dalis, CPK 95 straipsnis).

11Teismui nustačius pareiškėjų veiksmuose piktnaudžiavimo teise požymių, prašė skirti pareiškėjams baudą, pusę jos skiriant išieškotojos UAB „Prolain“ naudai. Esant duomenims dėl žemės sklypo ekspertinio vertinimo, pagrindas varžyti vykdymo procesą faktiškai išnyko, todėl pardavus turtą ne už 7 600 Eur, o už 22 800 Eur, pareiškėjų ir kreditorių interesai nenukentėtų, kad ir koks būtų priimtas byloje sprendimas dėl skolininko skundo, prašė panaikinti Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – vykdymo veiksmų sustabdymą ir pavesti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo vykdyti skubiai.

12Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimo ar nuomonės dėl skundo nepateikė.

13Skundas netenkinamas.

14Pareiškėjai nagrinėjamu atveju skundžia antstolės veiksmus, nustatant turto vertę, skiriant pakartotinę ekspertizę ir atsisakant tenkinti skolininko prašymą parduoti turtą pasiūlytam pirkėjui.

15Iš civilinės bylos Nr. e2VP-2278-514/2020 ir antstolės I. Girdenienės pateiktos vykdomosios bylos Nr. ( - ) medžiagos matyti, kad antstolės kontoroje užvesta vykdomoji byla Nr. ( - ) pagal Plungės rajono 3-iojo notarų biuro 2019 m. lapkričio 26 d. vykdomąjį įrašą Nr. ( - ) dėl N. M. ir G. M. priklausančio įkeisto turto priverstinio pardavimo iš varžytynių, išieškant 1 402,70 Eur skolą, 5 procentų metines palūkanas, 0,05 procentų delspinigius nuo išieškomos sumos skaičiuojamų nuo 2019 m. spalio 18 d. iki vykdomojo įrašo visiško įvykdymo, 39,09 Eur bendrai patirtų notaro išlaidų išieškotojui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (vykd. b. l. 1-4).

16Iš antstolės I. Girdenienės pateiktų vykdomųjų bylų matyti, jog antstolės žinioje, vykdant skolų išieškojimą iš skolininko N. M., yra dar trys vykdomosios bylos: 1) Nr. ( - ), užvesta 2019 m. rugpjūčio 30 d. pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) 2017 m. liepos 20 d. sprendimą Nr. ( - ), dėl 932,80 Eur mokestinės nepriemokos išieškojimo išieškotojos VMI naudai; 2) Nr. ( - ), užvesta 2019 m. rugpjūčio 30 d. pagal Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 23 d. vykdomąjį raštą Nr. ( - ), dėl 1 908 Eur žyminio mokesčio išieškojimo išieškotojos VMI naudai; 3) Nr. ( - ), užvesta 2019 m. rugpjūčio 30 d. pagal Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. gruodžio 10 d. vykdomąjį raštą Nr. ( - ), dėl 144 040,56 Eur skolos ir 6 procentų metinių palūkanų išieškojimo išieškotojos UAB „Prolain“ naudai.

17Antstolės 2020 m. sausio 10 d. turto arešto aktu Nr. ( - ) areštuotas nurodytasis N. M. ir G. M. priklausantis nekilnojamasis turtas – 9.5000 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), es. ( - ) k., Rietavo sen., Rietavo sav., turto arešto aktu areštuoto turto vertė nenustatyta (vykd. b. l. 9-12).

18Antstolės 2020 m. vasario 13 d. patvarkymu Nr. ( - ) nurodytam areštuotam turtui buvo paskirta ekspertizė, pavedant ją atlikti UAB „Aireda“ (vykd. b. l. 17).

19UAB „Aireda“ 2020 m. kovo 12 d. pateikto 2020 m. kovo 10 d. ekspertizės akto Nr. ( - ) pagrindu antstolė I. Girdenienė 2020 m. kovo 12 d. patvarkymu Nr. ( - ) žemės sklypą įkainojo, nustatė jo vertę – 7 600 Eur (vykd. b. l. 18-49, 54).

202020 m. gegužės 13 d. skolininkas N. M. antstolei pateikė prašymą parduoti įkeistą žemės sklypą jo pasiūlytam pirkėjui už 7 600 Eur (vykd. b. l. 57).

212020 m. gegužės 13 d. antstolės kontoroje gauto išieškotojo UAB „Prolain“ atstovo advokato S. T. 2020 m. gegužės 13 d. prieštaravimo dėl skolininko turto įvertinimo (vykd. b. l. 60-62) pagrindu, antstolė 2020 m. gegužės 18 d. priėmė patvarkymą Nr. ( - ), kuriuo atsisakė tenkinti skolininko N. M. prašymą dėl įkeisto turto pardavimo jo pasiūlytam pirkėjui, ir 2020 m. gegužės 18 d. patvarkymu Nr. ( - ) paskyrė pakartotinę nekilnojamojo turto – 9.5000 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), es. ( - ) k., Rietavo sen., Rietavo sav., ekspertizę, pavedant ją atlikti UAB „Marleksa“ (vykd. b. l. 64-65).

22Pareiškėjai įsitikinimu antstolės patvarkymas, kuriuo paskirta pakartotinė ekspertizė dėl areštuoto žemės sklypo neteisėtas, nes išieškotoja prieštaravimus pateikė, praleidusi CPK 681 straipsnio 3 dalyje terminą. Be to, išieškotojos prieštaravimai nemotyvuoti, todėl antstolė nepagrįstai skyrė pakartotinę ekspertizę.

23CPK 681 straipsnis nustato, kad areštuodamas skolininko turtą antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę.

24Kaip matyti iš vykdomosios bylos medžiagos žemės sklypo vertė 7 600 Eur buvo nustatyta 2020 m. kovo 12 d. patvarkymu Nr. ( - ), remiantis UAB „Aireda“ 2020 m. kovo 10 d. ekspertizės aktu pagal CPK 681 straipsnio nuostatas. Tačiau 2020 m. gegužės 13 d. gavus išieškotojos UAB „Prolain“ prieštaravimo dėl skolininko turto įvertinimo, antstolė 2020 m. gegužės 18 d. patvarkymu Nr. ( - ) paskyrė pakartotinę 9.5000 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo ekspertizę.

25Tiek pirminė, tiek papildoma ar pakartotinė turto vertės nustatymo ekspertizė pagal įstatymą gali būti paskirta antstolio arba vykdymo proceso šalių iniciatyva. Vienas iš papildomos ar pakartotinės ekspertizės skyrimo pagrindų įtvirtintas CPK 682 straipsnio 2 dalyje – tai vykdymo proceso šalių motyvuoti prieštaravimai dėl ekspertizės išvados. Kaip nustatyta vykdomosios bylos medžiaga dėl antstolės 2020 m. kovo 12 d. patvarkymu nustatytos žemės sklypo vertės 2020 m. gegužės 13 d. pateikti išieškotojos UAB „Prolain“ prieštaravimai. UAB „Prolain“ 2020 m. kovo 12 d. patvarkymas Nr. ( - ) dėl areštuoto turto įkainojimo buvo įteiktas 2020 m. gegužės 13 d. (vykd. b. l. 59), prieštaravimai gauti 2020 m. gegužės 14 d., t. y. nepraleidus CPK 681 straipsnio 3 dalyje numatyto trijų darbo dienų termino prieštaravimams pareikšti, todėl antstolė, gavusi šiuos prieštaravimus, turėjo pareigą vertinti, ar jie pagrindžia esant abejonių dėl turto vertės įkainojimo teisingumo, ir atitinkamai skirti arba atsisakyti skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę.

26Pareiškėjai skunde teigia, kad išieškotojos prieštaravimai nemotyvuoti, nepateikti jokie įrodymai, todėl antstolė nepagrįstai skyrė pakartotinę ekspertizę. Iš dalies su tokiais skundo argumentais sutiktina, kad išieškotojo pateikiami motyvuoti prieštaravimai dėl areštuoto turto vertės netinkamo nustatymo turėtų remtis ne tik prieštaravimus teikiančio asmens subjektyvia nuomone apie skolininko turto vertę, bet realiais skaičiavimais, kurie leistų antstoliui daryti pagrįstą išvadą apie turto vertinimo procedūros pažeidimą ir (ar) jos metu atliktus netikslius skaičiavimus, kas sudarytų pagrindą skirti pakartotinę turto vertinimo ekspertizę. Tačiau pažymėtina, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką tuo atveju, kai turimi skolininko turto vertės įrodymai kelia abejonių, antstolis privalo imtis papildomų priemonių tinkamam skolininko turto įkainojimui nepriklausomai nuo to, ar skolininkas ir išieškotojas reiškia prieštaravimus dėl nustatytos turto kainos. Papildoma ar pakartotinė ekspertizė gali būti skiriama ir paties antstolio iniciatyva, esant abejonių dėl turto vertės (CPK 681 straipsnio 1 dalis, 682 straipsnio 3 dalis).

27Įstatymas nedetalizuoja, kada antstoliui turėtų ar galėtų kilti abejonių dėl atlikto turto vertinimo, kas sudarytų pagrindą jam skirti pakartotinę turto vertinimo ekspertizę, tačiau antstolis, vykdydamas išieškojimą, turi laikytis bendrųjų civilinio proceso principų ir siekti teisingo, operatyvaus, efektyvaus ir visoms šalims naudingo teismo sprendimo įvykdymo. Turto realizavimo procesas turi būti organizuojamas taip, kad kreditorius gautų savo reikalavimų patenkinimą, kartu užtikrinant skolininko interesus tuo aspektu, jog turtas nebūtų parduotas už per mažą kainą.

28Iš antstolei pateiktų UAB „Prolain“ prieštaravimų turinio seka, kad išieškotoja nesutiko su UAB „Aireda“ atliktu žemės sklypo vertinimu ir šiuo pagrindu priimtu antstolės 2020 m. kovo 12 d. patvarkymu dėl žemės sklypo vertės, nurodydama, kad skolininko turtas įvertintas netinkamai, remdamasi analogiškų žemės sklypų pardavimo kainomis internete, atkreipdama dėmesį į galimai klaidingai nustatytą žemės sklypo pelkėtumą.

29Iš UAB „Aireda“ nekilnojamojo turto ekspertizės akto (vykd. b. l. 18-47) matyti, kad vertinamojo žemės sklypo buvimo vieta apibudinama šlapia, pelkėta, kaip iliustracija pateikiama keletas nuotraukų. Pagal VĮ Registrų centro duomenis iš 9,50 ha ploto 8,9500 ha sudaro žemės ūkio naudmenų plotas ir tik 0,5500 ha vandens telkinių plotas, todėl teismo vertinimu pagrįstai išieškotoja prieštaravimuose atkreipė dėmesį į žemės sklypo vertinimo laiką (ankstyvas pavasaris). Nors skelbiamos žemės sklypų pardavimo kainos paprastai ir neatitinka faktinių pirkimo-pardavimo kainų (skelbimuose nurodoma aukštesnė), iš išieškotojos pateiktų skelbimų dėl analogiškų žemės sklypų pardavimo matyti, kad parduodamų žemės sklypų kainos svyravo nuo 25 Eur iki 180 Eur už arą (atitinkamai 1 ha kaina nuo 2 500 Eur iki 18 000 Eur už ha), kai pagal UAB „Aireda“ palyginimui pateiktų parduotų objektų 1 ha kaina svyruoja nuo 833 Eur iki 1 429 Eur, t. y. ženkliai mažesnė. Esant minėtiems kainų skirtumams, antstolė pagrįstai ėmėsi papildomų priemonių tinkamam skolininko turto įkainojimui.

30Antstolio pagrįstas abejones dėl turto vertės nustatymo teisingumo patvirtina ir tai, jog, atlikus pakartotinį žemės sklypo vertinimą buvo nustatyta, jog sklypo rinkos vertė nustatyta lyginamuoju metodu 2020-06-17 yra 22 800 Eur (didesnė tris kartus nei buvo nustatyta UAB „Aireda“ ekspertizės aktu, UAB „Marleksa“ ekspertizės aktas Nr. NT 20-05-30).

31Nagrinėjant antstolio teisę (pareigą) vertinti eksperto nustatytą turto įvertinimą ir savo iniciatyva skirti pakartotinę ar papildomą ekspertizę turto rinkos vertei nustatyti, Lietuvos Aukščiausiasis teismas, formuodamas teismų praktiką, laikosi nuomonės, kad antstolis privalo imtis papildomų priemonių tinkamam skolininko turto vertės įkainojimui nustatyti tuo atveju, kai turimi skolininko turto vertės įrodymai kelia jam abejonių. Teisės aktai įpareigoja antstolį tinkamai ir teisingai nustatyti areštuoto turto kainą. Nagrinėjamu atveju iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, jog antstolė tinkamai vykdė savo įstatymines pareigas dėl pareiškėjams priklausančio turto kainos nustatymo, paskirdama skolininko pakartotinę ekspertizę (kuri šiuo metu jau atlikta UAB „Marleksa“), todėl pripažinti neteisėtais jos veiksmus skunde nurodytais motyvais ir argumentais nėra jokio pagrindo, skundas dėl 2020 m. gegužės 18 d. patvarkymo Nr. ( - ) dėl pakartotinio turto vertės nustatymo atmetamas (CPK 510 straipsnis).

32Netenkinama ir pareiškėjų skundo dalis dėl patvarkymo Nr. ( - ), kuriuo atsisakyta tenkinti skolininko prašymą dėl turto pardavimo pasiūlytam pirkėjui. įpareigojimo parduoti turtą pasiūlytam pirkėjui už 2020 m. kovo 12 d. patvarkymu Nr. ( - ) nustatytą 9,50 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) k., Rietavo s., Rietavo sav., kainą.

33Pagal CPK 704 straipsnio nuostatas, iki varžytynių paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje skolininkas gali pats arba pavesti kitiems asmenims surasti areštuoto turto pirkėją, kuris iki varžytynių paskelbimo (varžytynių pradžios) į antstolio depozitinę sąskaitą įmokėtų ne mažesnę pinigų sumą kaip nustatyta turto vertė arba mažesnę sumą, kurios visiškai pakanka įsiskolinimui ir vykdymo išlaidoms padengti. Šia teise skolininkas gali pasinaudoti tik tada, kai nustatyta turto vertė, todėl pirmiausia turi būti atliktas skolininko turto įkainojimas. Tik nustačius žemės sklypo vertę pareiškėjas turės galimybę įgyvendinti savo teisę pasiūlyti pirkėją.

34Vykdymo procese turi būti siekiama kuo ekonomiškiau įvykdyti vykdomuosius dokumentus, kad būtų išvengta ekonominės vertės praradimo ir būtų užkirstas kelias nebūtiniems skolininko nuostoliams, o išieškotojui gautas kuo didesnis ieškinio patenkinimas, todėl tiek skolininkas, tiek išieškotojas turi būti suinteresuoti teisingos turto vertės nustatymu. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, jog išieškotojo ir skolininko interesų derinimo ir interesų pusiausvyros paieškos vykdymo procese imperatyvai suponuoja, kad priverstinis turto realizavimo procesas būtų organizuojamas taip, kad kreditorius gautų savo reikalavimų patenkinimą, kartu užtikrinant skolininko interesus tuo aspektu, jog turtas nebūtų parduotas už per mažą kainą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014). Esant duomenims, kad turto vertė gali būti didesnė nei 7 600 Eur, pareiškėjų reikalavimas įpareigoti antstolį parduoti turtą pasiūlytam pirkėjui už pasiūlytą kainą (7 600 Eur) neatitiktų nei paties skolininko, nei išieškotojos interesų. Todėl antstolė pagrįstai 2020 m. gegužės 18 d. patvarkymu, paskyrusi pakartotinę ekspertizę, atsisakė parduoti turtą skolininko pasiūlytam pirkėjui ir pareiškėjų reikalavimas panaikinti šį patvarkymą bei įpareigoti antstolę parduoti žemės sklypą skolininko pasiūlytam pirkėjui už 2020 m. kovo 12 d. patvarkymu Nr. ( - ) nustatytą kainą (7 600 Eur) netenkinamas.

35Teismas 2020 m. birželio 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ) taikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė antstolės Ilonos Girdenienės vykdymo veiksmus vykdomoje byloje Nr. ( - ) iki bus išnagrinėtas pareiškėjų N. M. ir G. M. 2020 m. birželio 2 d. skundas dėl antstolio veiksmų. Atmetus skundą, vykdymo veiksmai atnaujintini (CPK 149 straipsnis.).

36Išieškotoja UAB „Prolain“ atsiliepimu prašė nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdyti skubiai, kadangi pagrindas varžyti vykdymo procesą faktiškai išnyko, pardavus turtą ne už 7 600 Eur, o už 22 800 Eur pareiškėjų ir kreditorių interesai nenukentėtų.

37Vykdymo veiksmų sustabdymui būdingas išimtinis pobūdis. Pagrindu sustabdyti vykdymo veiksmus gali būti konkretaus skundžiamo antstolio veiksmo pobūdis, žalos, galinčios atsirasti vykdymo veiksmų nesustabdžius, dydis, ir kitos aplinkybės, kurias teismas pripažįsta reikšmingomis.

38Teismas 2020 m. birželio 8 d. nutartimi, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones - sustabdydamas antstolės Ilonos Girdenienės vykdymo veiksmus vykdomoje byloje Nr. ( - ) iki bus išnagrinėtas pareiškėjų N. M. ir G. M. 2020 m. birželio 2 d. skundas dėl antstolio veiksmų, sprendė, kad antstolei atliekant vykdomojoje byloje tolimesnius veiksmus, pareiškėjai gali patirti nepagrįstų nuostolių, todėl pareiškėjų prašymu taikė laikinąsias apsaugos priemones iki bus išnagrinėtas skundas dėl antstolės veiksmų. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjų skundas atmetamas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės (vykdymo veiksmų sustabdymas) nebeatlieka savo funkcijų ir jų taikymas tampa pažeidžiantis kreditorių interesus ir nepagrįstai suteikiantis išskirtines teises pareiškėjams. Teismas sutinka su suinteresuoto asmens UAB „Prolain“ argumentais, kad atlikus pakartotinį žemės sklypo vertinimą, pareiškėjų interesai nenukentėtų, nepriklausomai nuo to, koks būtų priimtas galutinis procesinis sprendimas dėl pareiškėjų skundo, kadangi parduodamo žemės sklypo kaina bus nustatinėjama iš naujo ir pareiškėjai (skolininkas) turės teisę pasiūlyti parduodamo žemės sklypo pirkėją. Dėl to net ir neįsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria pareiškėjų skundas atmestas, realios grėsmės pareiškėjų reikalavimų įvykdymui šiame proceso etape, nebėra, todėl nutarties dalis dėl laikinųjų priemonių panaikinimo vykdytina skubiai.

39Suinteresuotas asmuo UAB „Prolain“ pareiškėjos veiksmus, pateikiant skundą dėl antstolės veiksmų vertino kaip piktnaudžiavimą teise ir prašė skirti pareiškėjams baudą, pusę jos skiriant išieškotojos naudai.

40Pagal CPK 95 straipsnio nuostatas baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos sąlygos: šalies nesąžiningumas ir ieškinio (skundo) nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą bei išsprendimą. Piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejais laikytini šalies veiksmai naudojantis tokiomis teisėmis ne pagal jų paskirtį, ne pagal civilinio proceso tikslus arba kai tokiais veiksmais sąmoningai sukeliama kitai proceso šaliai esminė žala. Įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį. Civiliniame procese galiojantis dispozityvumo principas reiškia, jog kiekvienas asmuo yra laisvas pasirinkti savo teisių gynybos būdą, todėl pareiškėjai savo teises gali įgyvendinti bet kuriuo įstatymo neuždraustu būdu, taigi ir pateikiant skundą dėl antstolės veiksmų. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju negalima teigti, jog skundas buvo pateiktas aiškiai nepagrįstas, taip siekiant vilkinti procesą ar dėl kokių nors kitų nesąžiningų ketinimų. Iš pareiškėjų skundo turinio matyti, kad viena iš skundo pateikimo priežasčių buvo ir siekis išvengti didesnių priverstinio vykdymo išlaidų. Tai, kad pareiškėjų skundas netenkinamas, savaime nereiškia nesąžiningumo ir patvirtina tik tai, kad pareiškėjai naudojosi savo procesinėmis teisėmis vykdomajame procese. Teismas sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo konstatuoti, jog pareiškėjai piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, todėl nėra pagrindo skirti baudos.

41Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 291, 291, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

42pareiškėjų N. M. ir G. M. skundą atmesti.

43Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Plungės apyliknės teimso 2020 m. birželio 8 d. nutartimi ir atnaujinti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. ( - ), nutartį šioje dalyje vykdyti skubiai.

44Vykdomąsias bylas ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) grąžinti antstolei I. Girdenienei.

45Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Plungės apylinkės teismo Plungės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų teisėja Aušra Volskytė,... 2. Teismas... 3. pareiškėjai N. M. ir G. M. kreipėsi į antstolę Iloną Girdenienę su 2020... 4. Nurodė, kad antstolė Ilona Girdenienė vykdo vykdydama bylą Nr. ( - ),... 5. Pareiškėjų nuomone antstolė, priimdama skundžiamus patvarkymus, nepaisė... 6. Atkreipė dėmesį, kad išieškotoja prieštaravimus antstolei dėl žemės... 7. Antstolė I. Girdenienė 2020 m. birželio 10 d. patvarkymu pareiškėjų... 8. Pasisakydama dėl skundo reikalavimo panaikinti patvarkymus antstolė nurodė,... 9. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos... 10. Suinteresuotas asmuo UAB „Prolain“ atsiliepimu į pareiškėjų skundą... 11. Teismui nustačius pareiškėjų veiksmuose piktnaudžiavimo teise požymių,... 12. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 13. Skundas netenkinamas.... 14. Pareiškėjai nagrinėjamu atveju skundžia antstolės veiksmus, nustatant... 15. Iš civilinės bylos Nr. e2VP-2278-514/2020 ir antstolės I. Girdenienės... 16. Iš antstolės I. Girdenienės pateiktų vykdomųjų bylų matyti, jog... 17. Antstolės 2020 m. sausio 10 d. turto arešto aktu Nr. ( - ) areštuotas... 18. Antstolės 2020 m. vasario 13 d. patvarkymu Nr. ( - ) nurodytam areštuotam... 19. UAB „Aireda“ 2020 m. kovo 12 d. pateikto 2020 m. kovo 10 d. ekspertizės... 20. 2020 m. gegužės 13 d. skolininkas N. M. antstolei pateikė prašymą parduoti... 21. 2020 m. gegužės 13 d. antstolės kontoroje gauto išieškotojo UAB... 22. Pareiškėjai įsitikinimu antstolės patvarkymas, kuriuo paskirta pakartotinė... 23. CPK 681 straipsnis nustato, kad areštuodamas skolininko turtą antstolis jį... 24. Kaip matyti iš vykdomosios bylos medžiagos žemės sklypo vertė 7 600 Eur... 25. Tiek pirminė, tiek papildoma ar pakartotinė turto vertės nustatymo... 26. Pareiškėjai skunde teigia, kad išieškotojos prieštaravimai nemotyvuoti,... 27. Įstatymas nedetalizuoja, kada antstoliui turėtų ar galėtų kilti abejonių... 28. Iš antstolei pateiktų UAB „Prolain“ prieštaravimų turinio seka, kad... 29. Iš UAB „Aireda“ nekilnojamojo turto ekspertizės akto (vykd. b. l. 18-47)... 30. Antstolio pagrįstas abejones dėl turto vertės nustatymo teisingumo... 31. Nagrinėjant antstolio teisę (pareigą) vertinti eksperto nustatytą turto... 32. Netenkinama ir pareiškėjų skundo dalis dėl patvarkymo Nr. ( - ), kuriuo... 33. Pagal CPK 704 straipsnio nuostatas, iki varžytynių paskelbimo specialiame... 34. Vykdymo procese turi būti siekiama kuo ekonomiškiau įvykdyti vykdomuosius... 35. Teismas 2020 m. birželio 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ) taikė... 36. Išieškotoja UAB „Prolain“ atsiliepimu prašė nutartį dėl laikinųjų... 37. Vykdymo veiksmų sustabdymui būdingas išimtinis pobūdis. Pagrindu sustabdyti... 38. Teismas 2020 m. birželio 8 d. nutartimi, taikydamas laikinąsias apsaugos... 39. Suinteresuotas asmuo UAB „Prolain“ pareiškėjos veiksmus, pateikiant... 40. Pagal CPK 95 straipsnio nuostatas baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis... 41. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 291, 291, 513... 42. pareiškėjų N. M. ir G. M. skundą atmesti.... 43. Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Plungės apyliknės teimso... 44. Vykdomąsias bylas ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) grąžinti antstolei I.... 45. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali...