Byla A2.3.-5124-503/2009

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Valdas Petraitis, sekretoriaujant H. Ragėnaitei,

2dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui I. R., a.k. ( - ) gim. ( - ), gyv. ( - ), dirbančiai UAB ( - ), buhaltere, nebaustai už administracinius teisės pažeidimus, neteistai, teismo posėdyje išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą,-

Nustatė

3Atlikus neplaninį-specifinį patikrinimą UAB ( - ) nustatyta, kad įmonė 2008 m. į LR vidaus rinką išleido elektros ir elektroninę įrangą (toliau – EEĮ), būdama neįsiregistravusi į Gamintojų ir importuotojų sąvadą. Įmonė 2008 m., kaip EEĮ importuotoja neturėjo Elektros ir elektroninės įrangos gamintojų ir importuotojų registravimosi sąvade pažymėjimo ir nebuvo registruota Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje skelbiamame Gamintojų ir importuotojų registravimosi sąvade. Tuo buvo pažeisti LR aplinkos ministro 2005-11-17 įsakymo Nr. D1-555 „Dėl gamintojų ir importuotojų registravimosi taisyklių patvirtinimo“ 3.31 p., 3.34 p., reikalavimai. Tokiu būdu I. R. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 518 straipsnio 7 dalyje.

4I. R. prisipažino padariusi administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 5118 straipsnio 7 dalyje ir nuoširdžiai gailėjosi. Be to paaiškino, kad išlaiko tris nepilnamečius vaikus, sutuoktinis nedirba, jos pajamos nėra didelės.

5Administracinėn atsakomybėn traukiamo I. R. kaltė įrodyta bylos medžiaga: administracinio teisės pažeidimo protokolu, UAB ( - ) direktoriaus įsakymu, patikrinimo aktu Nr. VR-14.7-662, Gamintojų ir importuotojų sąvadas elektroninio registravimo aplikacija (ERA), bei kita bylos medžiaga.

6Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad jis prisipažino esąs kaltas ir nuoširdžiai gailisi (LR ATPK 31 str. 1 d. 1 p.).

7Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta (LR ATPK 32 str.).

8Atsižvelgiant į tai, kad nustatyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė, o sunkinančių aplinkybių nenustatyta, tai pat į tai, kad I. R. ankščiau nebausta administracine tvarka, neteista, teisės pažeidimas žymesnių neigiamų pasekmių nesukėlė, todėl jai skirtina mažesnio dydžio nuobauda, nei numatytą ATPK 5118 str. 7 d. sankcijoje, t. y. 500 Lt (penkių šimtų litų) baudą.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30 str., 301 str., 5118 str. 7 d., 224 str., 287 str., teismas,-

Nutarė

10I. R., a.k. ( - ) pripažinti kalta, padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 5118 str. 7 d. ir paskirti jai administracinę nuobaudą – 500 Lt (penkių šimtų litų) baudą.

11Pagal Lietuvos Respublikos ATPK 313 str. 1 d. nuostatas, baudą pažeidėjas turi sumokėti ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo jam dienos, o apskundęs tokį nutarimą – ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos. Bauda mokama Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 57413. Baudos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą reikia pristatyti į Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą (Laisvės pr. 79A, Vilnius).

12Nutarimas per dešimt dienų gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai