Byla 2-10634-734/2012
Dėl skolos priteisimo, teismas, priimdams sprendimą

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė,

2sekretoriaujant Vitalijai Šiškienei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Psyops Media“ atstovui Laimonui Jakui ir advokatei Linai Zubovienei,

4UAB „KRK Baltic“ atstovui advokatui Giedriui Murauskui,

5Teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Psyops Media“ ieškinį atsakovui UAB „KRK Baltic“ dėl skolos priteisimo, teismas, priimdams sprendimą

Nustatė

6ieškiniu (b.l. 2-4) ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 5933,10 Lt delspinigių, 9,03 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovas nurodė, kad 2011-03-25 su atsakovu sudarė Statybos rangos sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti pastato III korpuso ventiliuojamo fasado statybos darbus pagal projektą objekte „SC Energetikas“ rekonstrukciją ( - ) , Palangoje, o atsakovas įsipareigojo per 30 dienų po sąskaitos pasirašymo atsiskaityti su ieškovu. Ieškovas ieškinyje teigė, kad pagal 2011-04-25 PVM sąskaitą – faktūrą Serija POM-ST Nr. ( - ) galutinai atsakovas atsiskaitė tik 2011-06-22, o pagal 2011-05-25 PVM sąskaitą – faktūrą Serija POM-ST Nr. ( - ) tsakovas atsiskaitė tik 2011-12-23. 2012-05-07 buvo išrašyta ir pateikta sąskaita dėl delspinigių sumokėjimo pagal sutartį Nr. ( - ). Kartu su sąskaita buvo pateiktas paskaičiavimas, tačiau atsakovas 2012-05-18 raštu Nr. SKRK-83 atsisakė sumokėti delspinigius.

8Atsakovas su pareikštu ieškiniu nesutiko, nesutikimo motyvus išdėstė teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį (b.l. 46-51). Atsakovas nurodė, kad ieškovo prašymams dėl delspinigių priteisimo reikšti yra pasibaigęs sutrumpintas 6 mėnesių senaties terminas. Atsakovas teigė, kad ieškovas nesilaikė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, todėl atsakovas galėjo taikyti sutarties 9.3. punktą suteikiantį teisę atsakovui atsiskaityti su ieškovu per 60 dienų. Atsakovas nurodė, kad nėra pasirašytas baigiamasis darbų aktas dėl sutartimi susitarto objekto, taigi atsakovas turėjo teisę sulaikyti 10 procentų nuo visų ieškovui mokėtinų sumų, tačiau šia teise nepasinaudojo. Atsakovas atsiliepime teigė, kad sutartyje numatytas delspinigių dydis yra neproporcingai didelis (b.l. 46-51).

9Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinyje išdėstytus reikalavimus palaikė. Papildomai paaiškino, kad Statybos rangos sutartį ruošė atsakovas, todėl atmestinas jo reikalavimas sumažinti delspinigių dydį. Ieškovo atstovas nurodė, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad ieškovas netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus.

10Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškinys yra nepagrįstas tiek teisine, tiek fakto prasme. Atsakovo atstovas teigė, kad ieškovas nesilaikė prisiimtų sutartinių įsipareigojimų.

11Ieškinys atmestinas.

12Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2011-03-25 ieškovas su atsakovu sudarė Statybos rangos sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti pastato III korpuso ventiliuojamo fasado statybos darbus pagal projektą objekte „SC Energetikas“ rekonstrukciją ( - ) , Palangoje, o atsakovas įsipareigojo atsiskaityti su ieškovu (b.l. 102-110). 2011-04-25 buvo išrašyta ir atsakovui pateikta PVM sąskaita – faktūra Serija POM-ST Nr. ( - ) (b.l. 4), 2011-05-25 PVM sąskaita-faktūra Serija POM-ST Nr. ( - ) (b.l. 3). Statybos rangos sutarties 9.5. punkte numatyta, kad darbai atliekami be avansinio sumokėjimo, taigi laikytina, kad ieškovo sumokėtas avansas yra apmokėjimas už sąskaitas. 2011-05-06 ieškovas sumokėjo 3000 Lt avansą už atliekamus darbus (b.l. 54-55), 2011-05-18 atsakovas sumokėjo 2000 Lt pagal PVM sąskaita – faktūra Serija POM-ST Nr. ( - ) (b.l. 56-57), 2011-06-10 atsakovas sumokėjo 4000 Lt pagal PVM sąskaita – faktūra Serija POM-ST Nr. ( - ) (b.l. 58-59), 2011-06-22 atsakovas sumokėjo 245,20 Lt pagal PVM sąskaita – faktūra Serija POM-ST Nr. ( - ) (b.l. 52). 2011-06-23 atsakovas sumokėjo 5000 Lt avansą už darbus (b.l. 53), 2011-07-22 atsakovas sumokėjo 5000 Lt pagal PVM sąskaita – faktūra Serija POM-ST Nr. ( - ) (b.l. 60), 2011-07-29 atsakovas sumokėjo 3600,45 Lt pagal PVM sąskaita – faktūra Serija POM-ST Nr. ( - ) (b.l. 61), 2011-08-04 atsakovas sumokėjo 6636 Lt pagal PVM sąskaita – faktūra Serija POM-ST Nr( - ) (b.l. 62-63).

132012-05-07 buvo išrašyta ir pateikta sąskaita dėl delspinigių sumokėjimo pagal sutartį Nr. ( - ) (b.l. 6). Kartu su sąskaita buvo pateiktas paskaičiavimas. Atsakovas 2012-05-18 raštu Nr. SKRK-83 atsisakė sumokėti delspinigius (b.l. 7).

14Statybos rangos sutarties 9.3. punkte šalys susitarė, kad ieškovo patvirtintos sąskaitos apmokamos per 30 dienų po sąskaitos išrašymo, jeigu ieškovas tinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus bei neatsilieka nuo suderintų darbų atlikimo terminų, priešingu atveju apmokėjimas už atliktus darbus bus vykdomas per 60 dienų po sąskaitos pasirašymo. Atsakovas nurodė, kad pagal Statybos rangos sutarties 6.2.3.4. punktą ieškovas įsipareigojo savo lėšomis per 10 dienų po sutarties pasirašymo dienos apsidrausti savo civilinę atsakomybę privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu ne mažiau kaip 150000 Lt sumai, tačiau ieškovas nepateikė įrodymų, kad įvykdė sutartyje nurodytą pareigą apsidrausti. Teismas nelaiko, kad tai yra svarbus Statybos rangos sutarties pažeidimas, dėl kurio būtų galima taikyti 60 dienų terminą PVM sąskaitai – faktūrai apmokėti. Statybos rangos sutarties 2.2.10. punkte numatyta, kad darbų pabaiga – statybos ir montavimo darbų pabaiga ir baigiamojo darbų atlikimo akto pasirašymo diena. Sutarties 2.2.7. nurodytas statybos terminas – laiko tarpas apimantis darbų etapus nuo 2011-03-25 iki 2011-05-10. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas patvirtino, kad šalių santykiai pasibaigė be baigiamojo darbų atlikimo akto pasirašymo. Kadangi baigiamasis darbų atlikimo aktas nebuvo pasirašytas, teismas laiko, kad darbų pabaiga yra nurodyta VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše, t.y. 2011-05-20, kuomet buvo įregistruota pastato rekonstrukcija (b.l. 93). Kadangi ieškovas nesilaikė sutartimi priimtų įsipareigojimų ir laiku nepabaigė rekonstrukcijos darbų, laikytina, kad atsakovas, vadovaudamasis sutarties 9.3. punktu sąskaitą galėjo apmokėti per 60 dienų po sąskaitos pasirašymo. Kaip nustatyta aukščiau 2011-04-25 išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą Serija POM-ST Nr. ( - ) atsakovas visiškai apmokėjo 2011-06-22 (b.l. 52), t.y. nepraleidęs 60 dienų apmokėjimo termino. 2011-05-25 išrašyta PVM sąskaita – faktūra Serija POM-ST Nr. ( - ) buvo apmokėta 2011-08-04, t.y. praleidus nustatytą 60 dienų terminą. Konstatuotina, kad ieškovas turi teisę prašyti delspinigių priteisimo pagal sutartį už laiku neapmokėtą PVM sąskaita – faktūra Serija POM-ST Nr. ( - ) .

15Atsakovas prašė taikyti ieškinio senatį.

16CK 1.125 str. 5 d. 1 p. numato, kad ieškiniams dėl netesybų išieškojimo yra taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas. Pagal CK 1.127 str.1 d. nuostatas, ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Byloje nustatyta, kad 2011-05-25 išrašyta PVM sąskaita – faktūra Serija POM-ST Nr. ( - ) visiškai buvo apmokėta 2011-08-04, kai pagal sutartį turėjo būti apmokėta iki 2011-07-25, taigi nuo šios datos skaičiuotinas ieškinio senaties terminas reikalauti netesybų. Ieškovo ieškinys dėl netesybų priteisimo teisme registruotas 2012-05-25 ( b.l. 2). Skaičiuojant ieškinio senaties termino pradžią nuo 2011-07-25, ieškovas su ieškiniu dėl netesybų priteisimo, į teismą turėjo kreiptis ne vėliau, kaip 2012-01-25, todėl darytina išvada, jog jis praleido sutrumpintą 6 mėnesių ieškinio senaties terminą dėl netesybų priteisimo, ir pagal CK 1.131 str. 1 d. nuostatas, ieškovui neprašant ieškinio senaties termino atnaujinti, ieškinys atmestinas, suėjus ieškinio senaties terminui.

17Atmetus ieškovo ieškinį, vadovaujantis CPK 88 str., 93 str. iš ieškovo priteistinos atsakovo bylinėjimosi išlaidos- 1867,90 Lt už advokato paslaugas (b.l. 116), kurios vadovaujantis 2004-04-02 LR Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nuostatomis, įvertinus atsakovo atstovo ruoštus procesinius dokumentus bei atstovavimą teismo posėdžiuose, laikytinos pagrįstomis.

18Prašymas skirti baudą ieškovui CPK 95 straipsnio pagrindu už neva tai nesąžiningą ir nepagrįstą ieškinį atmestinas, nes CPK 5 straipsnis nustato teisę kiekvienam suinteresuotam asmeniui įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės apgynimo. Tai, kad teismas ieškinį atmetė, nereiškia, kad ieškovas piknaudžiavo teise kreptis į teismą.

19Atmetus ieškinį, vadovaujantis CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p. iš ieškovo priteistina valstybei 178 Lt žyminio mokesčio, kurio mokėjimas paduodant ieškinį buvo atidėtas.

20Teismas, vadovaudamasis LR CPK 270 -271 str.,

Nutarė

21Ieškinį atmesti.

22Priteisti iš ieškovo UAB „Psyops Media“, į.k. 302337880, buv. reg. adr. Perkūnkiemio g. 43-54, Vilnius, 1867,90 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovo UAB „KRK Baltic“, į.k. 302554784 naudai.

23Priteisti iš atsakovo ieškovo UAB „Psyops Media“, į.k. 302337880, buv. reg. adr. Perkūnkiemio g. 43-54, Vilnius, 178 Lt bylinėjimosi išlaidų Valstybei.

24Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė,... 2. sekretoriaujant Vitalijai Šiškienei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Psyops Media“ atstovui Laimonui Jakui ir... 4. UAB „KRK Baltic“ atstovui advokatui Giedriui Murauskui,... 5. Teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Psyops... 6. ieškiniu (b.l. 2-4) ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 5933,10 Lt... 7. Ieškovas nurodė, kad 2011-03-25 su atsakovu sudarė Statybos rangos sutartį... 8. Atsakovas su pareikštu ieškiniu nesutiko, nesutikimo motyvus išdėstė... 9. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinyje išdėstytus reikalavimus... 10. Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškinys yra... 11. Ieškinys atmestinas.... 12. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2011-03-25 ieškovas... 13. 2012-05-07 buvo išrašyta ir pateikta sąskaita dėl delspinigių sumokėjimo... 14. Statybos rangos sutarties 9.3. punkte šalys susitarė, kad ieškovo... 15. Atsakovas prašė taikyti ieškinio senatį.... 16. CK 1.125 str. 5 d. 1 p. numato, kad ieškiniams dėl netesybų išieškojimo... 17. Atmetus ieškovo ieškinį, vadovaujantis CPK 88 str., 93 str. iš ieškovo... 18. Prašymas skirti baudą ieškovui CPK 95 straipsnio pagrindu už neva tai... 19. Atmetus ieškinį, vadovaujantis CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p. iš ieškovo... 20. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 270 -271 str.,... 21. Ieškinį atmesti.... 22. Priteisti iš ieškovo UAB „Psyops Media“, į.k. 302337880, buv. reg. adr.... 23. Priteisti iš atsakovo ieškovo UAB „Psyops Media“, į.k. 302337880, buv.... 24. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...