Byla 2-1376-430/2011

1Vilniaus miesto pirmojo apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,

2sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,

3dalyvaujant ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB), atstovaujamo Nordea Bank Finlan Plc Lietuvos skyriaus, atstovui advokatui Egidijui Langiui,

4atsakovo A. S. atstovui advokatui Arūnui Justeikiui,

5trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų D. P.,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal Nordea Bank Finland Plc (AB), atstovaujamos Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus, ieškinį atsakovui A. S., dalyvaujant trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų D. P., išvadą duodančiai institucijai Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai dėl nuostolių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

7Ieškovas kreipsi į teismą su ieškiniu ir prašė iš atsakovo priteisti ieškovo naudai 2517,22 EUR patirtų nuostolių, t.y. 8691,46 Lt, 5 % metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo priteistos sumos, už laikotarpį nuo bylos skėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad atsakovas, per įgaliotą asmenį D. P., veikiantį pagal 2008-10-09 įgaliojimą Nr. 6587, su ieškovu 2008-10-10 sudarė Būsto kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 92678,41 EUR kreditą. 2008-10-10 atsakovas su ieškovu sudarė sutartį dėl kredito palūkanų dydžio ribojimo. Atsakovas pažeidė kredito sutartyje numatytus įsipareigojimus, nuo 2009 m. rugsėjo mėnesio nesumokėdamas ieškovui kredito sutartyje numatytų palūkanų už naudojimąsi kreditu, nesumokėjo įsipareigojimų nevykdymo palūkanų ir negrąžino suteikto kredito. 2010-05-01 ieškovas vienašališkai nutraukė kredito sutartį. Apie būsimą kredito sutarties nutraukimą atsakovas buvo informuotas tinkamai, tačiau skolos ieškovui negrąžino. Remiantis sutarties 7 p., nutraukus minėtą sutartį, ieškovas turi nutraukti ar pakeisti atitinkamus išvestinių finansinių priemonių sandorius, sudarytus tam, kad būtų galima riboti pagal kredito sutartį skaičiuojamas palūkanas, o atsakovas įsipareigojo visiškai atlyginti nuostolius, susijusius su minėtų sandorių nutraukimu ar jų pakeitimu. Atsakovas yra skolingas ieškovui 2517,22 EUR, t.y. 8691,46 Lt sutarties nutraukimo kaštų.

82011-01-28 gautas atsakovo A. S. atsiliepimas į ieškinį, kuriame nurodė, jog su ieškiniu nesutinka. Ieškovas, sudarydamas palūkanų ribojimo sutartį numatė tokios paslaugos kainą klientui A. S., t.y. atsakovui buvo nustatyta papildoma marža, tačiau sandorių, kuriuos ieškovas sudarė su savo motinine bendrove, sudarymo ir nutraukimo kaštai yra ieškovo prisiimtos išlaidos, susijusios su rizikos valdymu, kurių atlyginimas negali būti perkeliamas atsakovui. Tarp šalių sudarytos sutartys yra vartojimo sutartys, o atsakovo – vartotojo, kurio kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas. Sutarties nuostata, kurioje įtvirtinta atsakovo pareiga visiškai atlyginti ieškovo sudarytų išvestinių finansinių priemonių sandorių nutraukimo ar jų pakeitimo kaštus, turi būti įvertinta pagal CK 6.188 str. įtvirtintus sąžiningumo kriterijus. Atsakovas kaip neprofesionalus finansinių priemonių rinkos dalyvis negalėjo numatyti, kokius sandorius įsipareigoja sudaryti ieškovas, siekdamas riboti savo riziką bei kokia šių sandorių kaina, nutraukimo ar pakeitimo kaštai, o ieškovas nepateikė informacijos vartotojui. Atsakovas apie ieškovo išlaidas sužinojo tik gavęs ieškinį. Nėra įrodytas ieškovo žalos dydis ir priežastinis ryšys tarp atsakovo veiksmų ir ieškovo patirtų išlaidų. Prašo netenkinti ieškinio.

9Tretysis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų D. P. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė.

1020011-03-03 teisme gautas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas dėl išvados civilinėje byloje Nr. 2-1376-430/2011 patvirtinimo ir teikimo. Minėtame nutarime pateikta išvada pripažinti, kad kredito sutarties 5.2.9, 6.3.4, 6.3.5., 10.1., 13.2.2., 13.2.4., 13.2.7., 14.1.4. ir 14.1.5. punktai bei sutarties 7 punktas atitinka CK 6.188 str. 2 d. 9 p. sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, t.y. įpareigoja vartotoją vykdyti sutarties sąlygas, su kuriomis jis neturėjo realios galimybės susipažinti iki sutarties sudarymo, be teisės jų atsisakyti; pripažinti, kad kredito sutarties 4.2.4., 8.2., 9.1., 9.3., 13.1. punktai atitinka CK 6.188 str. 2 d. 5 p. sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, t.y. nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą; pripažinti, kad kredito sutarties 4.2.2., 4.1.3., 6.1., 6.2., 11.2.1., 13.2.3., 13.2.4, 13.2.7., 17.1. ir 18 punktai atitinka CK 6.188 str. 2 dalies bendrąjį sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, t.y. iš esmės pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei vartotojo teises ir interesus; nenustačius bei ieškovui neįrodžius visų civilinės atsakomybės sąlygų, ieškovo reikalavimas atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl išvestinių finansinių priemonių sandorių nutraukimo (ieškovui vienašališkai nutraukus su atsakovu sudarytą sutartį), laikytinas neteisėtu ir nepagrįstu (b.l. 87-100).

11Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė jame išdėstytais motyvais. Papildomai nurodė, kad nuostolius įrodo į bylą pateikta 2008-10-08 pažyma, išsamesnių įrodymų ieškovas pateikti negali. Asmeniui, sudarančiam sutartį, visos sąlygos yra išaiškinamos. Pasirašant sutartį numatyti nuostolius sunku, todėl nurodoma abstrakti nuostata, kad nutraukus sutartį reikės atlyginti nuostolius. Atsakovas galėjo atsisakyti pasirašyti tokią sutartį, ji nėra privaloma. Tai yra tipinė sutartis, bet sąlygas keisti galima. Tai, kad šalys atsakomybės ribų nenustatė, tai yra šalių susitarimo reikalas. Kokius išvestinius sandorius sudarys ieškovas, atsakovas nebuvo informuotas. Sąvoka „išvestiniai finansiniai sandoriai“ buvo paminėta prie sutarties sąlygų.

12Teismo posėdyje atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepimą į ieškinį jame nurodytais motyvais ir nurodė, kad bankas, sudarydamas tokį susitarimą, numatė papildomą maržą, tokiu būdu prisiėmė iš vartotojo garantą atsiradus nuostoliams padengti kaštus. Šiai dienai teismui nepateikta jokių duomenų apie žalos dydį. Vien iš pažymos, kad motininė įmonė negavo tam tikros sumos, nėra pagrindo traktuoti, kad ieškovas patyrė žalą dėl atsakovo neįvykdyto įsipareigojimo. Vartotojas privalo besąlygiškai pasirašyti susitarimą fiksuoti palūkanų dydį, nekeisdamas pagrindinės sutarties sąlygų. Sutartyje buvo numatytas kredito grąžinimas ir palūkanos. Nėra nustatyto žalos dydžio. Kadangi nepateikti visi žalos ir priežastinio ryšio įrodymai, ieškovo ieškinys nepagrįstas ir turi būti atmestas (b.l. 123-124).

13Teismo posėdyje tretysis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų D. P. paaiškino, kad atsakovas paprašė paimti kreditą pirkti butui Palangoje. Banko darbuotoja paaiškino, kad naudinga būtų pasirašyti palūkanų ribojimo sutartį, apie išvestinius sandorius banko darbuotojai nieko nekalbėjo. Bankas pasiūlė sutartį dėl palūkanų ribojimo. Banke niekas nieko neaiškino, kad bankas galėtų patirti nuostolius dėl sutarties nutraukimo, aiškino tik apie mokėjimo sumas, apie pačią sutartį kalbėjo nedaug. Galimybę atsisakyti pasirašyti palūkanų ribojimo sutartį tretysis asmuo gal ir turėjo, tačiau banko darbuotojas aiškino, jog tai bus palanku klientui. Sutartį atsakovas matė. Apie palūkanas ir mokėjimo grafikus atsakovas informuotas, taip pat ir apie palūkanų fiksavimą. Atsakovo informuoti apie sutarties nutraukimo pasekmes negalėjo, kadangi ir pats to nežinojo (b.l. 124-125).

14Į teismo posėdį atsakovas A. S. neatvyko, atsakovą atstovauja advokatas A. J. (b.l. 66). Į teismo posėdį Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovas neatvyko. Apie teismo posėdį informuotas tinkamai (b.l. 116), pateikė prašymą bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant, savo poziciją išdėstė išvadoje (b.l. 113). Prašymų atidėti teismo posėdį negauta. Laikytina, jog procesinių kliūčių bylai nagrinėti nėra (CPK 246 str.).

15Ieškinys atmestinas.

16Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2008-10-10 ieškovas ir atsakovas sudarė Būsto kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovui suteiktas 92678,41 EUR kreditas (b.l.6-11). 2008-10-08 pasirašyta sutartis dėl kredito palūkanų dydžio ribojimo (b.l. 12-13). Kreditavimo sutartis Nr. ( - ) nutraukta (b.l. 15). Ieškovas pateikė pažymą su priedais, jog dėl būsto kredito sutarties nutraukimo ir banko sudarytų ir nutrauktų arba pakeistų išvestinių finansinių priemonių sandorių buvo patirti nuostoliai (b.l. 16-35).

17Byloje yra kilęs ginčas dėl atsakovo pareigos atlyginti ieškovo patirtus nuostolius, kurie atsirado nutraukus arba pakeitus ieškovo sudarytus išvestinius finansinių priemonių sandorius.

18Šalių pasirašyta 2008-10-08 sutartis dėl kredito palūkanų dydžio ribojimo (toliau – Sutartis) atitinka vartojimo sutarties sampratą (CK 1.39 str.).

19Kasacinis teismas savo nutartyse yra konstatavęs, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas; su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių gynimas vertinamas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008; 2009-11-13 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-502/2009; 2010-11-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-444/2010). Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartojimo teisių gynimo teisinis mechanizmas yra įstatyme įtvirtintas nesąžiningų sutarčių sąlygų draudimas ir tokių sąlygų neprivalomumas vartotojui. Sutartį pripažinus vartojimo sutartimi, jos sąlygos turi būti vertinamos pagal CK 6.188 straipsnyje nustatytus sąžiningumo kriterijus.

20Kadangi sprendžiamas ginčas, kilęs iš vartojimo sutarties sutartinės atsakomybės, teismas ex officio patikrins, ar sutarties sąlygos dėl atsakomybės taikymo atitinka sąžiningumo kriterijus pagal CK 6.188 straipsnio nuostatas.

21Nors ieškovas nurodo, kad sutartis buvo sudaryta laisva valia ir šalys turėjo galimybę derėtis, tačiau tokius argumentus taip pat paneigė teismo posėdyje, paaiškindamas, jog tai tipinė sutartis. Tai, kad atsakovas, atstovaujamas pagal įgaliojimą trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų D. P., neturėjo realių galimybių derėtis dėl sutarties nuostatų, patvirtina ir į bylą pateiktas 2008-10-09 įgaliojimas, t.y. įgaliojimas pasirašytas vieną dieną prieš pasirašant tiek būsto kreditavimo, tiek palūkanų dydžio ribojimo sutartis. Pažymėtina ir tai, kad minėtame įgaliojime nėra patarta teisė pasirašyti palūkanų dydžio ribojimo sutartį, kas leidžia daryti išvadą, kad atstovaujamasis ir atstovas nenumatė tokios sutarties pasirašymo galimybės. Kaip teismo posėdžio metu paaiškino D. P., banko atstovas aiškino apie palūkanų dydžio fiksavimo naudingumą atsakovui, tačiau apie banko sudaromus išvestinius finansinius sandorius nebuvo kalbama, tuo labiau, kokio dydžio galėtų būti banko nuostoliai. Kaip teismo posėdžio metu paaiškino ieškovo atstovas, pasirašant sutartį numatyti nuostolių dydį sunku, nes tai abstrakti sutarties nuostata. Tai leidžia daryti išvadą, jog pasirašant sutartį dėl kredito palūkanų dydžio ribojimo, banko darbuotojas nesupažindino atsakovo su banko sudaromais išvestiniais finansiniais sandoriais. Sutarties nuostatoms keliamas aiškumo ir suprantamumo reikalavimas. Šiuo atveju sutarties 7 punkte įvardinti ieškovo nuostoliai dėl išvestinių finansinių sandorių nutraukimo arba jų pakeitimo kaštų nelaikyti aiškiomis, tiksliomis sutarties nuostatomis bei tokiomis, kad vartotojas gebėtų suprasti jų tikrąją prasmę bei turinį, būdamas vidutiniškai gerai informuotas, protingai atidus ir apdairus. Taigi, atsakovas, pasirašydamas tipinę sutartį, neturėjo galimybės įvertinti jos tinkamumo, negavo išsamios informacijos bei informacijos apie atsakomybę už sutarties nevykdymą. Kadangi sutartis buvo pasirašyta kitą dieną po įgaliojimo pasirašymo, atsakovas neturėjo galimybės ne tik išsianalizuoti ieškovo siūlomas tipinės sutarties standartines sąlygas, bet ir tinkamai pasidomėti kitų bankų analogiškomis sutartimis, palyginti jų sąlygų. O neskaidrios sutarties sąlygos negali būti laikomos sąžiningomis, nes vartotojas, kuris nesupranta sutarties sąlygų ar neturi visos apsispręsti reikšmingos informacijos, negali priimti tinkamo sprendimo. Konstatuotina, jog ieškovas nesuteikdamas atsakovui galimybės derėtis ir keisti sutarties sąlygas, ją išanalizuoti ir lyginti siūlomą sutartį su kitomis tokio pobūdžio sutartimis, pasidomėti paslaugos patikimumu bei atsakomybės, t.y. galimais banko nuostoliais, ribomis, neveikė sąžiningai ir protingai, laikantis kliento prioriteto interesų principo (CK 6.718 str.).

22Vadovaujantis išdėstytu bei atsižvelgiant į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą, teismas daro išvadą, jog 2008-10-08 sutarties dėl kredito palūkanų dydžio ribojimo 7 punktas atitinka CK 6.188 str. 2 d. 9 p. sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, t.y. įpareigoja vartotoją vykdyti sutarties sąlygas, su kuriomis jis neturėjo realios galimybės susipažinti iki sutarties sudarymo, be teisės jų atsisakyti, o minėtame punkte nėra apibrėžta, kokiu būdu apskaičiuojami išvestinių finansinių sandorių nutraukimo arba jų pakeitimo kaštai. Be to, taikytina ir speciali CK 6.193 str. 4 d., CK 6.188 str. 6 d. įtvirtinta palankiausio vartotojo atžvilgiu sutarties sąlygos aiškinimo taisyklė (contra proferentem), kad, abejojant dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai. Atsižvelgiant į išdėstytą, 2008-10-08 sutarties dėl kredito palūkanų dydžio ribojimo 7 punktas laikytinas nesąžininga sutarties sąlyga, todėl pripažintinas negaliojančiu nuo sudarymo momento (CK 6.188 str. 2 d. 5 p., 18 p.).

23Teismui pripažinus 2008-10-08 sutarties dėl kredito palūkanų dydžio ribojimo 7 punktą negaliojančiu, t.y. negaliojančiu nuo sutarties pasirašymo momento, nesant galimybės taikyti restitucijos, ieškinys atmetamas.

24LR CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų. Ieškinį atmetus, atsakovui iš ieškovo priteistina 605,00 Lt advokato atstovavimo išlaidų (b.l. 67,68) (CPK 98 str. 1 d.). Pažymėtina, jog išlaidos advokato pagalbai apmokėti neviršija Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino nustatyto užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio.

25Vadovaujantis LR CPK 92 str., iš ieškovo valstybės naudai priteistina 30,65 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

26Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 382 str.,

Nutarė

27Ieškinį atmesti.

28Priteisti iš ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB), atstovaujamo Nordea Bank Finlan Plc Lietuvos skyriaus, j.a.k. 112025592, buveinė Didžioji g. 18/2, Vilniuje, atsakovui A. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilniuje, 605,00 Lt (šeši šimtai penki Lt) bylinėjimosi išlaidų.

29Priteisti iš ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB), atstovaujamo Nordea Bank Finlan Plc Lietuvos skyriaus, j.a.k. 112025592, buveinė Didžioji g. 18/2, Vilniuje, valstybės naudai 30,65 Lt (trisdešimt Lt 65 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

30Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto pirmojo apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,... 2. sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB), atstovaujamo Nordea Bank... 4. atsakovo A. S. atstovui advokatui Arūnui Justeikiui,... 5. trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų D. P.,... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal Nordea Bank... 7. Ieškovas kreipsi į teismą su ieškiniu ir prašė iš atsakovo priteisti... 8. 2011-01-28 gautas atsakovo A. S. atsiliepimas į ieškinį, kuriame nurodė,... 9. Tretysis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų D. P. per teismo... 10. 20011-03-03 teisme gautas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos... 11. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė jame išdėstytais... 12. Teismo posėdyje atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepimą... 13. Teismo posėdyje tretysis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų D.... 14. Į teismo posėdį atsakovas A. S. neatvyko, atsakovą atstovauja advokatas A.... 15. Ieškinys atmestinas.... 16. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2008-10-10 ieškovas... 17. Byloje yra kilęs ginčas dėl atsakovo pareigos atlyginti ieškovo patirtus... 18. Šalių pasirašyta 2008-10-08 sutartis dėl kredito palūkanų dydžio... 19. Kasacinis teismas savo nutartyse yra konstatavęs, kad vartotojų gynimas yra... 20. Kadangi sprendžiamas ginčas, kilęs iš vartojimo sutarties sutartinės... 21. Nors ieškovas nurodo, kad sutartis buvo sudaryta laisva valia ir šalys... 22. Vadovaujantis išdėstytu bei atsižvelgiant į Valstybinės vartotojų teisių... 23. Teismui pripažinus 2008-10-08 sutarties dėl kredito palūkanų dydžio... 24. LR CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 25. Vadovaujantis LR CPK 92 str., iš ieškovo valstybės naudai priteistina 30,65... 26. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos... 27. Ieškinį atmesti.... 28. Priteisti iš ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB), atstovaujamo Nordea Bank... 29. Priteisti iš ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB), atstovaujamo Nordea Bank... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...