Byla 2-18795-599/2012

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Erika Vilimienė sekretoriaujant Giedrei Vasiliauskaitei dalyvaujant ieškovo atstovei J. S. atsakovo atstovui E. P.

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Gintarinė nafta“ ieškinį atsakovui E. P. firmai „Reklamos sfera“ dėl skolos išieškojimo,

3Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

4ieškovas kreipėsi į teismą ir nurodė, kad 2008-05-08 d. šalys sudarė automobilių suskystintų dujų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 05/08/64K, pagal kurią atsakovas įsipareigojo už ieškovo tiekiamas automobilines suskystintas dujas sumokėti iki PVM sąskaitoje - faktūroje nurodytos datos, tačiau atsakovas ieškovui pagal 2008-05-31 d. PVM sąskaitą - faktūrą GIN Nr. 002759, 2009-06-30 d. PVM sąskaitą - faktūrą GIN Nr. 003382, 2009-10-31 d. PVM sąskaitą - faktūrą GIN Nr. 003609 bei 2010-04-30 d. PVM sąskaitą - faktūrą GIN Nr. 03883 neatsiskaitė ir liko skolingas ieškovui 855,24 Lt sumą. Ieškovas prašė teismo išieškoti iš atsakovo 855,24 Lt skolą, 307,89 Lt delspinigių bei 6 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t. y. nuo 2012-07-17 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 20-21). Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė pilnai ir prašė teismo jį tenkinti pilnutinai (b.l. 64-65).

5Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškovo ieškiniais reikalavimais sutiko tik dalinai, nes skola susidarė, kadangi atsakovas iš ieškovo negavo ieškinyje nurodytų PVM sąskaitų - faktūrų, be to, prašė atleisti atsakovą nuo delspinigių bei palūkanų mokėjimo ir dėl atsakovo sunkios finansinės padėties prašė leisti susidariusią skolą sumokėti dalimis per keturis mėnesius (b.l. 36). Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas su ieškiniu sutiko tik iš dalies ir nurodė, kad susidariusią skolą susimokės pilnai, tačiau nesutiko su priskaičiuotais delspinigiais, todėl prašė ieškinį tenkinti tik iš dalies, likusioje dalyje prašė ieškinį atmesti (b.l. 64-65).

6Ieškinys tenkintinas dalinai.

7Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio, šalių atstovų paaiškinimų nustatyta, kad 2008-05-08 d. šalys sudarė automobilių suskystintų dujų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 05/08/64K, pagal kurią atsakovas įsipareigojo už ieškovo tiekiamas automobilines suskystintas dujas sumokėti iki PVM sąskaitoje - faktūroje nurodytos datos (b.l. 22). Iš 2008-05-31 d. PVM sąskaitos – faktūros GIN Nr. 002759, 2009-06-30 d. PVM sąskaitos – faktūros GIN Nr. 003382, 2009-10-31d. PVM sąskaitos – faktūros GIN Nr. 003609 bei 2010-04-30 d. PVM sąskaitos – faktūros GIN Nr. 03883 turinio nustatyta, jog atsakovo įsiskolinimas ieškovui sudaro 855,23 Lt sumą (b.l. 23-26). Iš 2008-05-08 d. automobilių suskystintų dujų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 05/08/64K 7 p. nuostatų turinio nustatyta, jog pardavėjas turi teisę pareikalauti iš pirkėjo sumokėti 0,2 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, jeigu pirkėjas neatsiskaito iki PVM sąskaitoje - faktūroje nurodytos datos, o kadangi atsakovas laiku neįvykdė savo sutartinės prievolės , t. y. laiku nesumokėjo 855,23 Lt skolą, ieškovas atsakovui priskaičiavo 307,89 Lt delspinigių (b.l. 20-22). Iš 2012-05-16 d. ieškovo Pretenzijos Nr. 12-156 turinio nustatyta, kad ieškovas išsiuntė atsakovui pretenziją dėl skolos susimokėjimo (b.l. 50). Byloje duomenų apie tai, jog atsakovas yra sumokėjęs skolą ieškovui, nėra ir šalys tokių rašytinių įrodymų į šią civilinę bylą nepateikė (LR CPK 176 str. – 179 str.) (b.l. 1- 65).

8Sutinkamai su LR CK 6.38 str. 1 d., 3 d. nuostatomis, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra,–vadovaujantis protingumo kriterijais. Kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (šalių pareiga kooperuotis).

9Sutinkamai su LR CK 6.37 str. 1 d., 6.72 str. nuostatomis, skolininkas privalo sumokėti kreditoriui netesybas (bauda, delspinigiai), jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis.

10Sutinkamai su LR CK 6.210 str. 2 d. nuostatomis, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti šešių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio.

11Ištyręs šioje civilinėje byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių atstovų paaiškinimus, teismas daro išvadą, kad 2008-05-08 d. šalys sudarė automobilių suskystintų dujų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 05/08/64K, pagal kurią atsakovas įsipareigojo už ieškovo tiekiamas automobilines suskystintas dujas sumokėti iki PVM sąskaitoje - faktūroje nurodytos datos, be to, iš 2008-05-31 d. PVM sąskaitos – faktūros GIN Nr. 002759, 2009-06-30 d. PVM sąskaitos – faktūros GIN Nr. 003382, 2009-10-31d. PVM sąskaitos – faktūros GIN Nr. 003609 bei 2010-04-30 d. PVM sąskaitos – faktūros GIN Nr. 03883 turinio matyti, jog atsakovo įsiskolinimas ieškovui sudaro 855,23 Lt sumą ir byloje rašytinių įrodymų apie tai, kad atsakovas šią susidariusią skolą ieškovui yra sumokėjęs, nėra, be to, atsakovo argumentai apie tai, jog atsakovas yra negavęs iš ieškovo PVM sąskaitų – faktūrų, todėl atsakovui nekyla prievolė mokėti susidariusią skolą ieškovui, atmestini kaip nepagrįsti, kadangi atsakovas šioje civilinėje byloje nepaneigė tų aplinkybių, jog visgi prekes (t. y. automobilines suskystintas dujas) iš ieškovo gavo (LR CPK 176 str. -179 str.). Iš 2008-05-08 d. automobilių suskystintų dujų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 05/08/64K 7 p. nuostatų turinio matyti, kad pardavėjas turi teisę pareikalauti iš pirkėjo sumokėti 0,2 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, jeigu pirkėjas neatsiskaito iki PVM sąskaitoje - faktūroje nurodytos datos, o kadangi atsakovas laiku neįvykdė savo sutartinės prievolės , t. y. laiku nesumokėjo 855,23 Lt skolą, ieškovas atsakovui priskaičiavo 307,89 Lt delspinigių. Pažymėtina tai, jog LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatoje yra įtvirtina, kad jeigu netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. LAT 2007-10-12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 m. yra konstatavęs tai, jog remdamasis LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti vienai iš šalių, be to, netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes, t. y. į prievolės pobūdį, į padarytą pažeidimą, į jo padarinius bei prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus reikšmingus kriterijus. Teismas daro išvadą, kad atsižvelgiant į LAT formuojamą praktiką šios kategorijos bylose bei sutinkamai su protingumo, sąžiningumo bei teisingumo principais, ieškovo paskaičiuota delspinigių suma atsakovui vertintina kaip aiškiai per didelė, todėl jie yra mažintini nuo 0,2 % dydžio iki 0,05 % dydžio delspinigių, t. y. iki 76,97 Lt sumos (855,23 Lt x 0,05 % x 180 d. = 76,97 Lt), likusioje dalyje ieškovo ieškinius reikalavimus dėl delspinigių atmesti kaip nepagrįstus bei neįrodytus (LR CK 1.5 str. ; LR CPK 176 str.-179 str.). Be to, teismas daro išvadą, kad atsakovo argumentai apie tai, jog atsakovas neturi pareigos mokėti ieškovui palūkanas, atmestini kaip nepagrįsti, kadangi ieškovas prašo išieškoti iš atsakovo įstatymines palūkanas (LR CK 6.210 str.). Teismas taip pat daro išvadą, kad atsakovo prašymas dėl atsakovo sunkios finansinės padėties leisti susidariusią skolą ieškovui sumokėti dalimis per keturis mėnesius atmestinas kaip negrįstas bei neįrodytas, kadangi atsakovas į šią civilinę bylą nepateikė rašytinių įrodymų, patvirtinančių tikrai šiuo metu sunkią atsakovo finansinę padėtį (LR CPK 176 str. - 179 str., 284 str.).

12Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, ieškovo ieškinys tenkintinas dalinai, t. y. iš atsakovo ieškovo naudai išieškotina 855,23 Lt skola, 76,97 Lt delspinigiai bei 6 % metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t. y. nuo 2012-07-17d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, likusioje dalyje ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas bei neįrodytas (LR CPK 176 str. – 179 str.).

13Sutinkamai su LR CPK 96 str. nuostatomis, iš atsakovo valstybės naudai išieškotinas 72,00 Lt žyminis mokestis.

14Kiti šalių išdėstyti argumentai bei byloje pateikti įrodymai neturi reikšmės teisingam bylos išsprendimui.

15Vadovaudamasis LR CPK 259 str. – 270 str., teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti dalinai.

17Išieškoti iš atsakovo E. P. firmos „Reklamos sfera“, į/k 124946622, buveinė ( - ), ieškovo BUAB „Gintarinė nafta“, į/k 302516157, buveinė Kalvarijų g. 125-629 (11 korp.), Vilniuje naudai 855,24 Lt skolą, 76,97 Lt delspinigių bei 6 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t. y. nuo 2012-07-17 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

19Išieškoti iš atsakovo E. P. firmos „Reklamos sfera“, į/k 124946622, buveinė ( - ), valstybės naudai 72,00 Lt žyminį mokestį.

20Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai