Byla II-10-818/2011
Dėl Vilniaus Aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-14.1-52 panaikinimo

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Miroslavas Gvozdovičius, sekretoriaujant Renatai Kvaraciejūtei, dalyvaujant pažeidėjai T. K., Aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros atstovui Tomui Balčiūnui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs T. K. skundą dėl Vilniaus Aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-14.1-52 panaikinimo,

Nustatė

22011-02-28 Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme buvo gautas T. K. skundas dėl Vilniaus Aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-14.1-52 panaikinimo. Šiuo nutarimu T. K. buvo pripažinta kalta, padariusi administracinius teisės pažeidimus, numatytus LR ATPK 5124 str. 1 d., 5124 str. 2 d., 5124 str. 11 d., ir jai paskirta administracinė nuobauda - 5000 Lt bauda. Skunde pareiškėja nurodė, kad minėtas nutarimas turi būti panaikintas dėl to, kad buhalterinė apskaita UAB ( - ) tvarkoma vadovaujantis LR Buhalterinės apskaitos įstatymu, apmokestinamųjų gaminių ir EEĮ apskaita įmonėje vykdoma operatyviai, kai gaunama nauja siunta, buhalterinės ataskaitos papildomos duomenimis apie įvežtų prekių kategoriją, kiekį, tiekėją, daromos atskiros ataskaitos kas tris mėnesius pagal LR aplinkos ministro 2009-05-27 d. įsakymo Nr. 290 reikalavimus. Pareiškėja taip pat nurodė, kad baterijų ir akumuliatorių ataskaita už 2009 metus buvo pateikta Aplinkos apsaugos departamentui faksu. Į RAAD Gamintojų ir importuotojų sąvadą už 2009 metus buvo pateiktos visos ataskaitos apie EEĮ ir baterijas bei akumuliatorius, tai atsispindi priede prie skundo. Nebuvo pateikti priedai, kuriuose būtų pristatytos galvaninių elementų tvarkymo schemos ir sistemos. 2010 metais įmonė įstojo į Gamintojų ir Importuotojų Asociaciją, kuri organizuoja baterijų perdirbimo ir sunaikinimo schemą bei atstovauja įmonę RAAD‘e. Pagal LR aplinkos ministro 2008-07-21 įsakymo Nr. D1-386 reikalavimus UAB ( - ) vykdė visuomenės informavimą apie baterijų atliekų tvarkymą savo prekybos vietoje: informacinis pranešimas matomoje vietoje, direktoriaus įsakymas dėl galvaninių elementų apskaitos tvarkos įmonėje ir baterijų atliekų surinkimo organizavimo, dalinamos skrajutės su informacija apie pavojingas medžiagas ir kaip reikia elgtis su išeikvotomis baterijomis, klijuojami lipdukai ant visų prekių, kur yra pavojingų medžiagų, įmonėje yra Baterijų atliekų surinkimo organizavimo taisyklės. Spaudoje, televizijoje ir radijo stotyse skelbti informaciją apie galvaninių elementų pavojų aplinkai nepakanka lėšų. Pareiškėja taip pat nurodė, kad visi pažeidimai iki nutarimo priėmimo buvo panaikinti, o jos kaltės dėl nurodytų pažeidimų nėra, nes buhalterinės ataskaitos, deklaracijos, ataskaitos valstybinėms institucijoms bei mokestinės prievolės valstybei visada vykdomos laiku ir pagal LR įstatymų nuostatas, be to paskirta 5000 Lt bauda yra sunki našta T. K. šeimai, nes jos dukra J. K. yra studentė, o vyras G. K. turi 50 % darbingumo lygį. T. K. savo skunde nurodytus argumentus pagrindė 2011-02-08 Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūros nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-14.1-52, Gamintojų ir importuotojų sąvado ERA gaminių tiekimo rinkai 2009 m. ataskaitomis, G. K. darbingumo lygio pažyma, santuokos liudijimu, Vilniaus universiteto pažyma apie J. K. studijas, J. K. gimimo liudijimu, pažyma apie šeimos sudėtį.

3Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros atstovas vyr. specialistas A. U. atsiliepime į T. K. skundą nurodė, kad su skundu nesutinka. Priimant nutarimą Vilniaus miesto agentūroje T. K. pripažino, kad UAB ( - ) LR aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui iki 2010-03-01 nepateikė pilnos Baterijų ir akumuliatorių teikimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos už 2009 metus (nepateikė ataskaitos priedų), LR vidaus rinkai teikiamų Baterijų ir akumuliatorių, Elektros ir elektroninės įrangos apskaita vedama, tačiau neatitinka 2009 m. gegužės 27 dienos įsakymu Nr. D1-290 patvirtintų Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių reikalavimų. Taip pat T. K. teigė, kad UAB ( - )nesukūrė nešiojamų baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo sistemos, nes tokio masto įmonei tai neįmanoma. 2011 m. vasario 9 d. apskųsdama Vilniaus miesto agentūros 2011 m. vasario 8 d. nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-14.1-52, T. K. taip pat pripažino padarytus pažeidimus. Įmonė, atsižvelgdama į patikrinimo rezultatus, nedelsiant ėmėsi veiksmų pašalinti padarytus pažeidimus. Atsiliepime taip pat buvo nurodyta, kad už kiekvieną iš nustatytų padarytų administracinių teisės pažeidimų buvo paskirta minimali sankcijoje numatyta bauda ir vadovaujantis Administracinių teisės pažeidimų kodekso 33 straipsnio 2 dalimi paskirta galutinį 5000 Lt bauda. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas bylas dėl nuobaudos sušvelninimo ar pernelyg švelnios nuobaudos paskyrimo, yra ne kartą konstatavęs, kad mažesnės nuobaudos nei sankcijoje numatyta minimali, ar švelnesnės nuobaudos, nei numatyta sankcijoje, skyrimas arba administracinės nuobaudos neskyrimas yra sietini su tam tikrų išskirtinių aplinkybių, kurios gali būti vertinamos pažeidėjo naudai kaip ypatingai švelninančios jo atsakomybę, konstatavimu. Administracinė nuobauda, vadovaujantis ATPK 301 straipsnyje nustatytomis taisyklėmis, gali būti švelninama tik ypatingais, išimtiniais atvejais, kai nustatomas kompleksas faktinių duomenų, bylojančių asmens, kurio atžvilgiu taikomos administracinio poveikio priemonės, naudai. Šioje administracinio teisės pažeidimo byloje išskirtinių aplinkybių nenustatyta. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra pažymėjęs, jog teismai turėtų itin atidžiai įvertinti tas aplinkybes, kuriomis grindžiamas prašymas taikyti ATPK 301 straipsnį, bei įsitikinti, kad jos tikrai yra išskirtinio, ypatingo, neįprasto pobūdžio ir gali būti vertinamos pažeidėjo naudai kaip ypatingai švelninančios jo atsakomybę.

4Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūra, vadovaudamasi išdėstytais motyvais ir LR ATPK 302 str. 1 d. 1 p., teismo prašo pareiškėjos T. K. skundą atmesti kaip nepagrįstą ir palikti galioti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2011 m. vasario 08 d. nutarimą Nr. VR-14.1-52 nepakeistą.

5T. K. skundas netenkintinas.

6Teismas konstatuoja, kad teisės pažeidimo įvykis nekelia abejonių, pažeidimo veika įrodyta, T. K. veika pagal ATPK 5124 str. 1 d., 5124 str. 2 d., 5124 str. 11 d. kvalifikuota teisingai. 2001-02-08 d. Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūros nutarimas, kuriuo T. K. paskirta 5000 Lt bauda, yra pagrįstas, todėl nenaikintinas. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2010-11-19 buvo nustatyta, kad UAB ( - ) 2009 m. ir 2010 m. LR vidaus rinkai tiekiamos elektros ir elektroninės įrangos apskaita vykdoma rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius, baterijų ir akumuliatorių apskaita vykdoma netinkamai, įmonė LR AM Vilniaus RAAD nepateikė Baterijų ir akumuliatorių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos už 2009 metus ir jos priedų. UAB ( - ) nesukūrė nešiojamų baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo sistemos. Šiais veiksmais buvo pažeisti LR atliekų tvarkymo įstatymo 341 str. 2 d. 3 p., 349 str. 5 d., LR aplinkos ministro 2009-05-27 įsakymu Nr. D1-290 patvirtintų Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių 4 p., 11 p., 13 p., 15 p., 21 p. reikalavimai, LR aplinkos ministro 2008-07-21 įsakymu Nr. 01386 patvirtintų Baterijų ir akumuliatorių bei jų atliekų tvarkymo taisyklių 13 p. reikalavimai. T. K. padarė administracinius teisės pažeidimus, numatytus LR ATPK 5124 str. 1 d., 5124 str. 2 d., 5124 str. 11 d.

7Teismo posėdžio metu T. K. paaiškino, kad administracinio teisės pažeidimo protokolas, kuriuo jai buvo paskirta 5000 Lt bauda, yra surašytas pagrįstai, ji savo kaltę pripažino, tik prašė teismo sumažinti paskirtos baudos dydį.

8Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros atstovas Tomas Balčiūnas teismo posėdžio metu paaiškino, kad nurodyti pažeidimai yra padaryti, už juos paskirtos minimalios baudos, todėl jis prieštarauja nutarimo panaikinimui, tačiau jei teismas nuspręstų taikyti LR ATPK 301 str. nuostatas ir skirti pažeidėjai T. K. mažesnio dydžio baudą, jis neprieštarautų.

9Teismas, spręsdamas klausimą dėl paskirtos baudos dydžio sumažinimo, atsižvelgia į administracinėn atsakomybėn patraukto asmens asmenybę, jo atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, materialinę padėtį, šeiminę padėtį ir kitas reikšmingas aplinkybes. T. K. atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad ji prisipažino padariusi administracinius teisės pažeidimus, nuoširdžiai gailisi. Šiuo metu visi pažeidimai konstatuoti Vilniaus miesto agentūros atstovu yra pašalinti. Jos atsakomybė sunkinančių aplinkybių nenustatyta. T. K. materialinė padėtis sunki, jos vyras G. K. yra netekęs 50 % darbingumo, ji išlaiko dukterį J. K., kuri mokosi Vilniaus universitete, dieninėse, dalinai valstybės finansuojamose studijose. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, taip pat į tai, kad ji yra neteista ir anksčiau administracine tvarka nebausta, todėl vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, darytina išvada, jog jai taikytinas LR ATPK 301 str. ir paskirta nuobauda – 5000 Lt bauda keistina į švelnesnę nuobaudą.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 301 str., 302 str. 1 d., teismas

Nutarė

11Pakeisti Vilniaus aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2011-02-08 priimtą nutarimą Nr. VR-14.1-52 dėl paskirtos baudos dydžio ir paskirti T. K. švelnesnę nuobaudą – 3000 (trijų tūkstančių) Lt baudą.

12Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai