Byla 1-1128-482/2018
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą, kurioje

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Aksinija Žemantauskienė,

2išnagrinėjusi Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroro pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą, kurioje

3V. K., asmens kodas ( - ) gimęs ( - )Vilkaviškis, Lietuvos respublikos pilietis, faktinė gyvenamoji vieta ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta( - ), nevedęs, nedirbantis, teistas:

41) 2007-09-05 Marijampolės rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau-BK) 178 straipsnio 1 dalį laisvės apribojimu 9 mėnesiams, įpareigojant nuo 22.00 val. iki 06.00 val. būti namuose, bausmė pakeista į 45 parų areštą;

52) 2008-10-22 Marijampolės rajono apylinkės teismo pagal BK 135 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 3 metams 3 mėnesiams, 2010-05-12 Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nutartimi palestas lygtinai, 2011-01-24 išbrauktas iš aprobuojamųjų asmenų registro;

63) 2012-04-05 Marijampolės rajono apylinkės teismo pagal BK 22 straipsnio 1dalį, 178 straipsnio 1 dalį 8 mėnesiams laisvės atėmimo, BK 75 str. bausmės vykdymas atidėtas 1 metams;

74) 2014-03-24 Marijampolės rajono apylinkės teismo pagal BK 145 straipsnio 1 dalį 1 m. 9 mėn. laisvės apribojimo, BK 641 straipsnio pagrindu bausmė sumažinta 1/3 ir galutinė bausmė 1 m. 2 mėn. laisvės apribojimo, įpareigojant nebendrauti su K. N. ir Ž. N., pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje, išregistruotas 2015-06-25, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 140 straipsnio 2 dalyje,

Nustatė

8V. K. mušdamas nežymiai sutrikdė sveikatą šeimos nariui, o būtent: 2018-09-01 22.00 val. namuose, adresu( - ), būdamas neblaivus, nustatytas 2,14 promilės girtumas, sukėlė žodinį konfliktą, kurio metu tyčia sugriebė savo sugyventinei I. N., kuri gulėjo lovoje, už palaidinės bei tempė link savęs, po to sudavė vieną smūgį kumščiu I. N. į dešinę blauzdą ir nemažiau keturis smūgius į galvos sritį, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, paėmė medinį stalą ir metė jį į gulinčią lovoje I. N. ir pataikė į dešinę koją, I. N. atsistojus nuo lovos, tyčia ją pastūmė į medinę spintą, tokiais savo veiksmais padarydamas nukentėjusiajai kraujosruvas veide, abiejų žastų ir abiejų blauzdų srityse, kas vertinama nežymiu sveikatos sutrikdymu.

9Kaltinamojo kaltė, padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, numatytą BK 140 straipsnio 2 dalyje, grindžiama šiais rašytiniais duomenimis:

10V. K. apklausos duomenimis, kuriuose jis visiškai prisipažįsta padaręs jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką ir nurodo, kad jis kartu su savo sugyventine I. N. gyvena( - ). Kartu su ja turi bendrą sūnų T. K., gim. 2015-12-04. Kartu su sugyventine vedė bendrą ūkį. 2018-09-01 dieną apie 22 val. į namus grįžo, būdamas neblaivus, ir su sugyventine sukėlė žodinį konfliktą, kurio metu su sugyventine apsistumdė. Kad konflikto metu sugyventinei jis smūgiavo pripažįsta, tačiau kur tiksliai smūgius sudavė, nurodyti negali, viskas vyko labai greitai. Be to, jis buvo labai neblaivus. Visų įvykio aplinkybių nepamena, tačiau visus įtarime nurodytus smūgius suduoti galėjo. Po viso konflikto jis nuėjo į balkoną parūkyti, kas iškvietė policiją nežino. Dėl šio įvykio gailisi. Tarp jo ir sugyventinės toks įvykis yra pirmas (b.l.67,71).

11Kaltinamasis sutinka, jog ikiteisminis tyrimas būtų baigtas baudžiamuoju įsakymu, sutinka su prokuroro nurodyta bausmės rūšimi ir jos dydžiu ( b.l.74–76).

12Nukentėjusioji I. N. parodė, kad 2018-09-01 apie 22 val. į namus grįžo neblaivus sugyventinis V. K., kuris išprovokavo konfliktą, triukšmaudamas bei vartodamas jos atžvilgiu necenzūrinius žodžius. Konflikto metu ji buvo miegamajame ir gulėjo lovoje. Sugyventinis jai gulinčiai sudavė dešinės rankos kumštimi į dešinę blauzdą ir nemažiau keturis kartus į galvos sritį. V. K. pakėlė medinį stalą ir metė į ją gulinčią, ji bandydama apsiginti pakėlė dešinę koją ir stalas pataikė į koją. Dėl smūgių ji jautė fizinį skausmą. Jai atsistojus, V. K. ją pastūmė į vaiko spintą, nuo to ji taip pat jautė fizinį skausmą. Išgirdęs verkiant sūnų, V. K. nustojo ją mušti, pasiėmė sūnų ir nusinešė į svetainę. Netrukus atvyko policijos pareigūnai. Kas juos iškvietė, ji nežino. Sugyventinis jau ne pirmą kartą smurtauja prieš ją. Su juo taikytis nesutinka. Dėl sumušimo jautė fizinį skausmą, buvo mėlynių, todėl buvo nuvykusi pas med. ekspertus, jai nustatytas nežymus sveikatos sutrikdymas. Su Vytautu kartu nebegyvena, ji gyvena pas tėvus, Vilkaviškio rajone. Ikiteisminio tyrimo byloje, turtinių pretenzijų Vytautui neturi, todėl civilinio ieškinio nereiškia. Tačiau nori, kad V. K. būtų nubaustas už padarytą nusikalstamą veiką, sutinka, kad ikiteisminis tyrimas butų užbaigtas baudžiamuoju įsakymu (b.l.20–21,23).

132018-09-01 įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota, jog įvykio vieta yra ( - )Aprašomas miegamojo kambarys, kuriame matoma medinė spinta pradarytomis durimis, šalia išmėtyti drabužiai bei išlaužta pakaba. Ant lovos paklota patalynė, lovos kairėje pusėje ant grindų medinis staliukas (b.l.4–9).

142018-09-01 Marijampolės AVPK vyr. patrulio tarnybiniame pranešime nurodoma, jog buvo gautas pranešimas, kad( - )., bute girdisi muštynių garsai, vaiko verksmas. Nuvykus girdėjosi, kaip bute vyksta konfliktas. Kaip vėliau paaiškėjo, tai konfliktavo V. K. ir jo sugyventinė I. N.. Vyras neleido moteriai atidaryti durų atvykusiems pareigūnams. Paskui I. N. atidarius duris, tuo metu vyras iššoko pro langą. Vykdant paiešką, V. K. sulaikytas ir pristatytas į Marijampolės AVPK (b.l.10).

15Tarnybiniame pranešime dėl galimo smurto artimoje aplinkoje atvejo pažymima, jog gauti paaiškinimai iš V. K., jog susipyko su drauge, o išgirdęs, kad atvyko policijos pareigūnai, iššoko pro balkoną iš antro aukšto. I. N. paaiškino, kad susipyko su sugyventiniu V. K. ir jis pradėjo muštis, tampė ją už palaidinės, sudavė vieną smūgį dešinės rankos kumščiu jai į dešinę blauzdą, sudavė nemažiau keturis smūgius į galvos sritį. Grafiškai pranešime pavaizduoti smurtą patyrusio asmens sužalojimai : patinimas kaktoje, kraujosruva ir patinimas dešinėje blauzdoje, didelis susijaudinimas (b.l.11–14).

16I. N. 2018-09-01 pareiškimu prašo pradėti ikiteisminį tyrimą dėl jos sumušimo ir nubausti V. K. (b.l.16–17).

17Valstybinės teismo medicinos tarnybos Marijampolės skyriaus 2018-09-05 specialisto išvadoje Nr. G591/2018(09) nurodyta, kad I. N. konstatuotos kraujosruvos veide, abiejų žastų ir abiejų blauzdų srityse, sukėlė nežymų sveikatos sutrikdyman ( b.l.31).

18Alkoholio matuoklio panaudojimo registracijos žurnale užfiksuota, kad V. K. 2018-09-01 23.22 val. nustatytas 2,14 promilių girtumas. I. N. 2018-09-01 23.45 val.- 0,00 promilių (b.l.32–38).

19Aptartų įrodymų pagrindu teismas sprendžia, kad kaltinamojo veika įrodyta, kvalifikuota tinkamai pagal BK 140 straipsnio 2 dalį, nes neabejotinai įrodyta, kad V. K. smurtaudamas nežymiai sutrikdė šeimos nariui sveikatą.

20Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Kaltinamojo atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažintina, tai, jog nusikalstamą veiką jis įvykdė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikaltimo padarymui (BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas).

21BK 41 straipsnis numato, kad bausmės paskirtis yra sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų padarymo, nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ar apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą.

22Sprendžiant bausmės skyrimo klausimą, teismas vadovaujasi BK 54 straipsnyje numatytais bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, t.y. teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes, nusikalstama veika padarytą žalą.

23Kaltinamasis, veikdamas tyčia, padarė vieną nesunkų baigtą nusikaltimą. Už šią nusikalstamą veiką kaltinamajam gali būti skiriamos bausmės: viešieji darbai arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki dviejų metų.

24V. K. anksčiau teistas už smurtinės veikos padarymą (b.l.49–52), teistumas jam išnykęs, tačiau baustas užsienio valstybėse už vairavimą, esant neblaiviam ar apsvaigus nuo narkotinių medžiagų, baustas už Kelių eismo taisyklių pažeidimus baustas administracine tvarka (b.l. 46–48), bedarbis (b.l. 44,45). Šios aplinkybės leidžia V. K. charakterizuoti neigiamai.

25Teismas, įvertinęs nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumo visuomenei laipsnį, individualizavęs nusikalstamą veiką bei ją įvykdžiusį asmenį, daro išvadą, kad už padarytą nusikaltimą kaltinamajam gali būti skiriama prokuroro pareiškime siūloma bausmė rūšis laisvės apribojimas, skiriant teigiamą įtaką jo elgesiui galinčius daryti įpareigojimus. Tačiau bausmės dydis parinktinas, laikantis bausmės dydžiui keliamų reikalavimų, atsižvelgus į nustatytą vieną atsakomybę sunkinančią aplinkybę ( BK 61 straipsnio 1-3 dalys).

26Siekiant ir toliau koreguoti kaltinamojo elgesį teigiama linkme, paveikti, kad nesikartotų smurtas šeimoje, skirtina baudžiamojo poveikio priemonė – dalyvavimas smurtinį elgesį keičiančiose programose.

27Kaltinamasis prisipažino padaręs nusikaltimą, baudžiamoji byla baigta priimant teismo baudžiamąjį įsakymą, todėl vadovaujantis BK 641 straipsnio 1 dalimi, jam paskirta bausmė sumažintina vienu trečdaliu.

28Kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti nekeistina, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, panaikintina (BPK 119 straipsnis, 139 straipsnio 3 dalis).

29Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunkčiu į bausmės laiką įskaitytinas sulaikyme išbūtas laikas nuo 2018-09-01 iki 2018-09-03.

30Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti ir proceso išlaidų byloje nebuvo, baudžiamojoje byloje laikinas nuosavybės teisių apribojimas netaikytas, civilinis ieškinys nepareikštas.

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 418 straipsniu, 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu įsako:

32V. K. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį ir paskirti jam 1 (vienerių) metų ir 3 mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant per 4 mėnesius pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje ir bausmės atlikimo metu nesiartinti prie nukentėjusiosios I. N., nebendrauti su ja ir neieškoti ryšių, nesilankyti nukentėjusiosios I. N. gyvenamojoje vietoje - ( - ).

33Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1 dalimi, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir galutinę bausmę paskirti 10 (dešimt) mėnesių laisvės apribojimo, įpareigojant per 4 mėnesius pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje ir bausmės atlikimo metu nesiartinti prie nukentėjusiosios I. N., nebendrauti su ja ir neieškoti ryšių, nesilankyti nukentėjusiosios I. N. gyvenamojoje vietoje - ( - )

34Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunkčiu į bausmės laiką įskaityti sulaikyme išbūtą laiką nuo 2018-09-01 iki 2018-09-04.

35Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 42 straipsnio 6 dalimi, 67 straipsnio 1, 3 dalimis straipsnio pagrindu skirti baudžiamojo poveikio priemonę – įpareigojimą dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose asmenims, padariusiems nusikalstamas veikas artimajam giminaičiui ar šeimos nariui, šią priemonę įvykdant per 6 (šešis) mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos.

36Teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, kaltinamajam paskirtą kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti, panaikinti.

37Išaiškinti kaltinamajam, kad nesutikdamas su teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, per keturiolika dienų nuo šio dokumento nuorašo gavimo jis turi teisę paduoti teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas gali paskirti kitos rūšies ar dydžio bausmę, nei buvo paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu. Kaltinamajam šia teise nepasinaudojus, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.

38Teisėja

39Aksinija Žemantauskienė

Proceso dalyviai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Aksinija... 2. išnagrinėjusi Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės... 3. V. K., asmens kodas ( - ) gimęs ( - )Vilkaviškis, Lietuvos respublikos... 4. 1) 2007-09-05 Marijampolės rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos... 5. 2) 2008-10-22 Marijampolės rajono apylinkės teismo pagal BK 135 straipsnio 1... 6. 3) 2012-04-05 Marijampolės rajono apylinkės teismo pagal BK 22 straipsnio... 7. 4) 2014-03-24 Marijampolės rajono apylinkės teismo pagal BK 145 straipsnio 1... 8. V. K. mušdamas nežymiai sutrikdė sveikatą šeimos nariui, o būtent:... 9. Kaltinamojo kaltė, padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką,... 10. V. K. apklausos duomenimis, kuriuose jis visiškai prisipažįsta padaręs jam... 11. Kaltinamasis sutinka, jog ikiteisminis tyrimas būtų baigtas baudžiamuoju... 12. Nukentėjusioji I. N. parodė, kad 2018-09-01 apie 22 val. į namus grįžo... 13. 2018-09-01 įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota, jog įvykio vieta... 14. 2018-09-01 Marijampolės AVPK vyr. patrulio tarnybiniame pranešime nurodoma,... 15. Tarnybiniame pranešime dėl galimo smurto artimoje aplinkoje atvejo pažymima,... 16. I. N. 2018-09-01 pareiškimu prašo pradėti ikiteisminį tyrimą dėl jos... 17. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Marijampolės skyriaus 2018-09-05... 18. Alkoholio matuoklio panaudojimo registracijos žurnale užfiksuota, kad V. K.... 19. Aptartų įrodymų pagrindu teismas sprendžia, kad kaltinamojo veika įrodyta,... 20. Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis prisipažino... 21. BK 41 straipsnis numato, kad bausmės paskirtis yra sulaikyti asmenis nuo... 22. Sprendžiant bausmės skyrimo klausimą, teismas vadovaujasi BK 54 straipsnyje... 23. Kaltinamasis, veikdamas tyčia, padarė vieną nesunkų baigtą nusikaltimą.... 24. V. K. anksčiau teistas už smurtinės veikos padarymą (b.l.49–52),... 25. Teismas, įvertinęs nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumo visuomenei... 26. Siekiant ir toliau koreguoti kaltinamojo elgesį teigiama linkme, paveikti, kad... 27. Kaltinamasis prisipažino padaręs nusikaltimą, baudžiamoji byla baigta... 28. Kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti... 29. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 65 straipsnio 1 dalies... 30. Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti ir... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 418... 32. V. K. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140... 33. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1... 34. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 65 straipsnio 1 dalies... 35. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 42 straipsnio 6 dalimi, 67 straipsnio... 36. Teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, kaltinamajam paskirtą... 37. Išaiškinti kaltinamajam, kad nesutikdamas su teismo baudžiamuoju įsakymu... 38. Teisėja... 39. Aksinija Žemantauskienė...