Byla 2-3289-845/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „GELVORA“ ieškinį atsakovui R. P. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovas UAB „GELVORA“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš atsakovo R. P. 4 521,73 Lt skolos, 1 429,29 Lt palūkanų, 4 606,92 Lt delspinigių, 1 448,85 Lt delspinigių už nesumokėtas palūkanas, 2 046,29 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 10 proc. dydžio sutartines palūkanas už negrąžintą 4 521,73 Lt dydžio kredito sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, įstatyminių 5 proc. metinių palūkanų už priteistas sumas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo, o taip pat bylinėjimosi išlaidas. Prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį ar parengiamojo procesinio dokumento.

3CPK 142 str. 4 d. numato, kad tokiais atvejais, jei atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jeigu yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovui R. P. procesiniai dokumentai įteikti asmeniškai. Kadangi atsakovas per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinio reikalavimas pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais ir tenkintinas visiškai.

5Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2006-10-30 tarp „Swedbank“, AB ir R. P. buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 06-084807-GV (b. l. 14-17). Pagal minėtą sutartį ,,Swedbank“, AB atsakovui suteikė 10 000 Lt kreditą, o atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą ir mokėti palūkanas „Swedbank“, AB naudai. Atsakovas sutartyje numatytų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, laiku kredito grąžinimo įmokų nemokėjo, todėl 2009-07-03 ,,Swedbank”, AB sutartį su atsakovu vienašališkai nutraukė (b. l. 18). Sutarties 11.2.1. punkte ir 11.2.2. punkte numatyta, kad ,,Swedbank”, AB turi teisę prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjęs kredito gavėją reikalauti, kad kredito gavėjas prieš terminą grąžintų bankui visą negrąžintą kreditą.

6Prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku, pagal įstatymo ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63, 6.205 straipsniai). Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (LR CK 6.870 straipsnio 1 dalis). Vadovaujantis CK 6.873 straipsnio 1 dalimi, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka.

72009-05-21 buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 09-20-54, pagal kurią „Swedbank“, AB perleido ieškovui reikalavimo teisę į visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu pagal 2006-10-30 Vartojimo kredito sutartį Nr. 06-084807-GV (b. l. 20-31). Iš 2009-08-05 pranešimo dėl reikalavimo perleidimo matyti, kad ieškovas pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir ragino sumokėti susidariusią skolą (b. l. 32), tačiau byloje duomenų apie tai, kad atsakovas ieškovui būtų sumokėjęs susidariusią skolą, nėra. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistina 4 521,73 Lt skola ir 1 429,29 Lt palūkanos.

8Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, t. y. nesumokėjo 4 521,73 Lt skolos, ieškovas yra paskaičiavęs 4 606,92 Lt delspinigius (b. l. 7). Sutartyje šalys numatė, 0,10 proc. dydžio delspinigius. CK 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartis sudaryta prisijungimo būdu, paskaičiuota delspinigių suma didesnė nei negrąžinto kredito suma, paskaičiuota net už 1008 dienas, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli ir yra mažintini iki 2 000 Lt. Teismo vertinimu, tokia delspinigių suma adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams.

9Už tai, kad atsakovas nevykdė prievolės mokėti palūkanas, ieškovas paskaičiavo ir 1 448,85 Lt palūkanų delspinigius (b. l. 7). Sutartyje numatyta, kad kredito gavėjui praleidus sutartyje numatytus mokėjimų terminus, tame tarpe ir palūkanas, kredito gavėjas privalo mokėti bankui 0,10 proc. dydžio delspinigius nuo palūkanų, kurių mokėjimo terminas praleistas. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus dėl delspinigių dydžio, tai, kad palūkanų delspinigių suma beveik tokia pati kaip ir palūkanų suma, paskaičiuoti net už 1008 dienas, prašomi priteisti palūkanų delspinigiai vertinti kaip aiškiai per dideli ir yra mažintini. Palūkanų delspinigiai mažintini iki 700 Lt, kadangi, teismo vertinimu, tokia delspinigių suma adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams.

10Pagal CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punktą, be tiesioginių nuostolių ir negautų pajamų, į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Ieškovas pateikė skaičiavimą dėl patirtų 2046,29 Lt nuostolių, susijusių su skolos išieškojimu ne teismo tvarka, todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos (b. l. 38).

11Pagal CK 6.872 straipsnio 1 dalį, palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Remiantis CK 6.881 straipsnio 1 dalimi, kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas, o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. Sutartyje šalys susitarė dėl 10 procentų dydžio metinių palūkanų (b.l. 14), todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos 10 procentų dydžio metinės palūkanos nuo 4 521,73 Lt skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2012-05-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2012-05-09, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Patenkinta ieškinio dalis sudaro 76 procentus. Ieškovas patyrė 422 Lt bylinėjimosi išlaidų (žyminis mokestis, b. l. 5). Proporcingai patenkintai reikalavimų daliai iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 321 Lt bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

14Vadovaudamasis išdėstytais teiginiais bei Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį patenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo R. P., a.k. ( - ) gyv. Užupio g. 40-2, Vilniuje, UAB „GELVORA“, juridinio asmens kodas 125164834, A. Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, naudai 4 521,73 Lt pagrindinę skolą, 1 429,29 Lt palūkanų, 2 000 Lt delspinigių, 700 Lt palūkanų delspinigių, 2 046,29 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, iš viso – 10 697,31 Lt (dešimt tūkstančių šešis šimtus devyniasdešimt septynis Lt 31 ct), 10 procentų metines palūkanas nuo

174 521,73 Lt skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2012-05-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 procentus metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2012-05-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 321 Lt (tris šimtus dvidešimt vieną Lt) bylinėjimosi išlaidas.

18A. R. Papickas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos paduoti Vilniaus m. 3 apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas UAB „GELVORA“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus m. 3 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė, rašytinio... 2. ieškovas UAB „GELVORA“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė... 3. CPK 142 str. 4 d. numato, kad tokiais atvejais, jei atsakovas be pateisinamos... 4. Ieškinio reikalavimas pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais ir... 5. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2006-10-30 tarp... 6. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku, pagal įstatymo ar sutarties... 7. 2009-05-21 buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 09-20-54, pagal... 8. Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, t. y. nesumokėjo 4... 9. Už tai, kad atsakovas nevykdė prievolės mokėti palūkanas, ieškovas... 10. Pagal CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punktą, be tiesioginių nuostolių ir... 11. Pagal CK 6.872 straipsnio 1 dalį, palūkanų už naudojimąsi paskolos suma... 12. CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 13. Patenkinta ieškinio dalis sudaro 76 procentus. Ieškovas patyrė 422 Lt... 14. Vadovaudamasis išdėstytais teiginiais bei Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4... 15. ieškinį patenkinti iš dalies.... 16. Priteisti iš atsakovo R. P., a.k. ( - ) gyv. Užupio g. 40-2, Vilniuje, UAB... 17. 4 521,73 Lt skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2012-05-09) iki teismo... 18. A. R. Papickas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 19. Ieškovas UAB „GELVORA“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos...