Byla 2-2715-466/2011
Dėl komisijos nutarimų panaikinimo ir buto įkainojimo teismo sprendimo pagrindu

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas, sekretoriaujant Laimai Šidlauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Laimai Latvėnienei, atsakovo atstovei Agnei Vaivadaitei, teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo J. U. ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl komisijos nutarimų panaikinimo ir buto įkainojimo teismo sprendimo pagrindu,

Nustatė

2Ieškovas prašė ieškiniu panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų bei patalpų komisijos 2008-11-05 posėdžio nutarimą palikti galioti komisijos 2008-07-16 posėdžio protokolo Nr ( - ) mąją dalį, komisijos 2008-07-16 protokolo Nr ( - ) mąją dalį bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2008-11-21 atsakymą/sprendimą Nr ( - ) ir įkainoti - nustatyti parduodamo buto ( - ) rinkos kainą teismo sprendimo pagrindu.

3Atsakovas ieškinio nepripažino. Nurodė, kad buto ( - ), kaina LR Vyriausybės nustatyta tvarka buvo apskaičiuota pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą. Negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų bei patalpų komisija pati parduodamo buto kainos nenustatinėja, o tik priima sprendimą leisti privatizuoti butą pagal teisės aktais nustatytą kainą. Pardavus butą už ypač mažą kainą būtų pažeisti LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme nurodyti principai ir tuo gali būti padaryta žala valstybei ar savivaldybei. Ieškovo pateikta preliminari turto vertės pažyma nėra objektyvi ir prieštarauja buto privatizavimo bei įkainojimo tvarkai. Turto kaina yra kintanti, todėl nepagrįstas ieškovo argumentas, jog šiuo metu buto kaina yra gerokai mažesnė. Atsakovo nuomone netikslinga skirti ekspertizę, nes butą įvertino kvalifikuoti turto vertintojai ir papildomų specialių žinių naudojimas nereikalingas.

4Ieškovas nesutiko su tokiais atsakovo argumentais teigdamas, kad jis turi teisę ginčyti parduodamo buvo rinkos kainą.

5Ieškovo atstovė prašė ieškinį tenkinti, atsakovo atstovė prašė ieškinį atmesti.

6Ieškinys atmestinas.

7Nustatyta, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2006-10-10 sprendimu įpareigojo Vilniaus miesto savivaldybės tarybą remiantis LR valstybės paramos būstui įsigyti ar išnuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo 12 str. 2 d. 3 p. parduoti J. U. butą ( - ). Vilniaus apygardos teismas 2007-01-24 nutartimi bei Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2007-10-09 nutartimi Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2006-10-10 sprendimą paliko nepakeistą ( b.l. 16-27). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų bei patalpų komisija (toliau Komisija) 2007-10-31 posėdyje nutarė įpareigoti Žvėryno seniūną ir Savivaldybės Turto departamento direktorių įvykdyti teismo 2006-10-10 sprendimą (b.l.71), po ko Žvėryno seniūnas pateikė UAB „Census optimus“ užsakymą atlikti ginčo buto įvertinimą (b.l.72). UAB „Census optimus“, kuri yra atestuotas turto vertintojas (b.l.73,74), 2008-05-16 išvadoje dėl buto ( - ), vertės nurodė, jog ginčo buto rinkos vertė 2008-05-13 sudarė 262 000 Lt (b.l.41-58). Komisija, reaguodama į J. U. skundus prašymus (b.l.10), 2008-06-04 posėdyje nutarė pavesti Savivaldybės Socialinio būsto skyriui parengti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl nuomos sutarties su ieškovu sudarymo ir pavesti Žvėryno seniūnui užsakyti pakartotinį turto vertinimą (b.l.37). 2008-07-16 posėdyje Komisija nutarė nepritarti UAB „Census optimus“ pakartotinai atliktai turto vertinimo ataskaitai ir leisti Žvėryno seniūnui atlikti turto privatizavimo procedūrą įstatymo nustatyta tvarka vadovaujantis UAB „Census optimus“ 2008-05-13 nustatyta buto ( - ), 262 000 Lt rinkos kaina (b.l.38). Komisija 2008-09-24 ir 2008-11-05 nutarimais paliko galioti Komisijos 2008-07-16 protokolo Nr 200-29 5 punkto

Nutarė

8mąją dalį (b.l. 39,40).

9Kaip minėta, atsakovas teismo sprendimu įpareigotas parduoti ieškovui ginčo butą pagal LR valstybės paramos būstui įsigyti ar išnuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo 12 str. 2 d.3 p. LR vyriausybės 2001-08-21 nutarimu Nr 1013 patvirtinto „Savivaldybės (valstybės) gyvenamųjų patalpų privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis ir lėšų, gautų už privatizuojamas (parduodamas) gyvenamąsias patalpas, apskaitos ir naudojimo tvarkos aprašo“ bendrosios dalies (I) 2 p. nurodyta, kad gyvenamųjų patalpų ir (ar) jų priklausinių privatizavimą (pardavimą) priklausomai nuo jų nuosavybės formos vykdo savivaldybių institucijos arba valstybės valdžios ir valdymo institucijos, valstybės įmonės, patikėjimo teise valdančios valstybės gyvenamąsias patalpas. Remiantis aprašo 3 p. sprendimą dėl gyvenamųjų patalpų ar jų priklausinių privatizavimo priima privatizavimą vykdančios institucijos valdymo organas. Pirkimo - pardavimo sutartis sudaroma vadovaujantis LR Civiliniu kodeksu (aprašo 4.1 p.). Aprašo II ir III dalys atskirai reglamentuoja gyvenamųjų patalpų privatizavimą (pardavimą) remiantis LR valstybės paramos būstui įsigyti ar išnuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo 12 str. 2 d. ir 12 str. 3 d., todėl ieškovui taikytina aprašo III dalis, pagal kurios 13.4.1 p. parduodamos gyvenamosios patalpos įkainojamos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996-02-14 nutarimu Nr 244 „Dėl turto vertinimo metodikos“, kuriuo vadovavosi UAB „Census optimus“, atlikdama buto ( - ), įvertinimą (b.l.122, 176). LR Turto ir verslo vertinimo pagrindų 24 str.3d. numato, kad turto vertinimo ataskaita laikoma teisinga, kol ji nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka. Šiuo atveju UAB „Census optimus“ turto vertinimo ataskaita nenuginčyta, todėl yra galiojanti ir šio turto vertintojo nustatyta ginčo buto kaina pagrįstai vadovavosi atsakovas. Ieškovo pateikta 2008-12-03 nekilnojamojo turto agentūros preliminari turto vertės nustatymo pažyma nelaikytina įrodymu, kuris paneigia atestuoto turto vertintojo išvadas. Pažymėtina, kad LR valstybės paramos būstui įsigyti ar išnuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo 12 str. 2 d. numatyta, kad Savivaldybės (valstybės) gyvenamosios patalpos privatizuojamos už kainą, Vyriausybės nustatyta tvarka apskaičiuotą pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą. Atsakovas laikėsi tos tvarkos, o ieškovo nurodytas argumentas, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų bei patalpų komisija nemotyvavo savo sprendimų yra nepagrįstas, nes komisijos nuostatų V skyrius, reglamentuojantis komisijos darbo organizavimą ir sprendimų priėmimą, nurodyti sprendimų motyvus nenumato (b.l. 211). Kitų komisijos padarytų pažeidimų ieškovas iš esmės nenurodė, todėl apie juos nepasisakoma.

10Ieškovas nurodė, kad pagal „Savivaldybės (valstybės) gyvenamųjų patalpų privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis ir lėšų, gautų už privatizuojamas (parduodamas) gyvenamąsias patalpas, apskaitos ir naudojimo tvarkos aprašo“ 10 p. yra galimi ginčai dėl gyvenamųjų patalpų ir (ar) jų priklausinių įkainojimo, kurie sprendžiami teismine tvarka. Tačiau šis punktas yra aprašo II dalyje, reglamentuojančioje gyvenamųjų patalpų privatizavimą (pardavimą) lengvatinėmis sąlygomis pagal LR valstybės paramos būstui įsigyti ar išnuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo 12 str. 1-ą, o ne 2-ą dalį ir būtent pagal šią normą atsakovas buvo įpareigotas parduoti ieškovui ginčo butą. Ieškovas prašė skirti ekspertizę buto vertės nustatymui, kurią buvo nuspręsta skirti 2011-03-18 nutartimi (b.l. 261,262). Ieškovui pradėjus ginčyti teismo nutartį (b.l.267,268) ir nesumokėjus preliminaraus užstato, ekspertizė nebuvo atlikta.

11Teismas atsižvelgia į atsakovo statusą sprendžiant buto pirkimo - pardavimo sutarties sudarymą, t.y., kad savivaldybė nėra laisva nustatyti savo nuožiūra parduodamo buto kainą, o ji nustatoma vadovaujantis teisės aktų reikalavimais. Nors ir ne analogiškomis aplinkybėmis, bet panašiomis dėl valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo yra pasisakęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008-11-17 nutartyje civilinėje byloje Nr 3K-3-555/2008 M.B. prieš Vilniaus apskrities viršininko administraciją, kuris nurodė, jog nebuvo suderinta abiejų šalių valia (CK 6.159 str.), o šalių galimybė tartis dėl kainos apribota imperatyvių įstatymo normų. Šiuo atveju pripažintina, kad atsakovas laikėsi LR valstybės paramos būstui įsigyti ar išnuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo 12 str. 2 dalies, LR vyriausybės 2001-08-21 nutarimu Nr 1013 patvirtinto „Savivaldybės (valstybės) gyvenamųjų patalpų privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis ir lėšų, gautų už privatizuojamas (parduodamas) gyvenamąsias patalpas, apskaitos ir naudojimo tvarkos aprašo“ I dalies 3, 4 p., III dalies nuostatų. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškinys atmetamas.

12Vadovaujantis CPK 93 str. 2 d., atmetant ieškinį iš ieškovo valstybės naudai išieškomos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu (CPK 92 str., 96 str.1d.).

13Teismas, vadovaudamasis LR CPK 263, 269, 270, 307 str.,

14n u s p r e n d ž i a:

15Ieškinį atmesti.

16Išieškoti iš J. U., a.k. ( - ), 36 Lt pašto išlaidų į valstybės biudžetą (įmokos kodas – 5660, gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija).

17Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai