Byla 2-13921-924/2012
Dėl autorių teisių pažeidimo, kompensacijos sumokėjimo, informacijos apie teismo sprendimą paskelbimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Paliokas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūros ieškinį atsakovui UAB „Geras kiemas“ dėl autorių teisių pažeidimo, kompensacijos sumokėjimo, informacijos apie teismo sprendimą paskelbimo, ir

Nustatė

2Ieškovas Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra (toliau - LATGA - A) prašė priteisti iš atsakovo UAB „Geras kiemas“: 19170 Lt dydžio kompensaciją už neteisėtą kūrinių naudojimą nuo neteisėto jų naudojimo pradžios 2009-03-01 iki ieškinio padavimo teismui dienos, 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas; įpareigoti atsakovą savo lėšomis per 10 dienų po teismo sprendimo įsiteisėjimo paskelbti informaciją apie priimtą sprendimą, skelbiant teismo sprendimo motyvuojamąją ir rezoliucinę dalis dienraštyje „Verslo žinios“ (b.l. 3-10). Šalys teismui pateikė taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti, bei grąžinti dalį sumokėto žyminio mokesčio. Nurodė, kad taikos sutarties patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo pasekmės yra žinomos, t.y. bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

3Prašymas tenkintinas.

4Bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi. Rašytinės šalių taikos sutarties tekstas yra pridedamas prie bylos. Teismas priima nutartį patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį, o civilinę bylą nutraukia. Šalims turi būti žinoma bylos nutraukimo pasekmės (CPK 140 str. 3 d.). Teismas atsisako tvirtinti šalių pateiktą taikos sutartį, jei ji prieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ar viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d.). Atsižvelgiant į šias procesinės teisės normas ir į tai, kad ieškovas ir atsakovas teismui pateikė tinkamo turinio taikos sutartį, patvirtino, kad bylos nutraukimo pasekmės, teismui patvirtinus taikos sutartį, šalims žinomos ir suprantamos, pateikta šalių taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešajam interesui, todėl šalių pateikta taikos sutartis yra tvirtintina, o civilinė byla nutrauktina (CPK 140 str., 293 str. 5 p., 294 str. 2 d.).

5Ieškovas šioje byloje yra sumokėjęs 860,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 178). Šalims sudarius taikos sutartį, ieškovui grąžintina 75% sumokėto žyminio mokesčio sumos – 645,00 Lt, išaiškinant, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija remdamasi teismo nutartimi (CPK 87 str. 2, 3 d.), iš atsakovo valstybei priteistina 26,93 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Taikos sutarties 5 p.) (CPK 3 str. 1, 7 d., 94 str. 1 d. str.).

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 str. 2 d., 140 str. 3 d., 290 str., 291 str., 293 str. 5 p., teismas

Nutarė

7Patvirtinti tarp ieškovo Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūros (LATGA-A), įmonės kodas , į.k. 110061038, buveinės J. Basanavičiaus g. 4b, Vilnius, ir atsakovo UAB „Geras kiemas“, įmonės kodas 301681782, buveinė Tulpių g. 20A, Kaunas, sudarytą Taikos sutartį šiomis šalių sutartomis sąlygomis:

  1. Atsakovas pripažįsta, kad neteisėtai naudojo muzikos kūrinius savo restorano veikloje nuo 2009 m. kovo 1 d., ir įsipareigoja sumokėti Ieškovui 8785,00 Lt (aštuonis tūkstančius septynis šimtus aštuoniasdešimt penkis litus).
  2. Atsakovas pripažįsta ir sutinka atlyginti visas patirtas bylinėjimosi išlaidas, išskyrus atvejus, kai šioje sutartyje bus aptarta kitaip.
  3. Atsakovas pripažįsta ir sutinka atlyginti Ieškovui patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti – 3000,00 Lt (tris tūkstančius litų).
  4. Atsakovas pripažįsta ir sutinka atlyginti Ieškovui sumokėto žyminio mokesčio 25 procentus, kas sudaro 215,00 Lt (du šimtai penkiolika litų).
  5. Šalys susitaria, kad aukščiau aptartas pinigų sumas, t.y. 8785,00 Lt (aštuonis tūkstančius septynis šimtus aštuoniasdešimt penkis litus) autorinio atlyginimo, 3000,00 Lt (tris tūkstančius litų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 215,00 Lt (du šimtai penkiolika litų) žyminio mokesčio, viso - 12 000,00 Lt (dvylika tūkstančių litų) Atsakovas mokės dalimis, kas mėnesį pervesdamas į Ieškovo ieškinyje nurodytą sąskaitą po 1000,00 Lt (vieną tūkstantį litų) po teismo nutarties patvirtinti Taikos sutartį priėmimo dienos. Šalys susitaria, kad, teismui pripažinus kitas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant bet neapsiribojant išlaidas dėl procesinių dokumentų įteikimo, jas atlygina Atsakovas.
  6. Ieškovas atsisako nuo likusio reikalavimo priteisti kompensaciją už neteisėtą kūrinių naudojimą.
  7. Ieškovas atsisako nuo reikalavimo priteisti procesines palūkanas.
  8. Ieškovas atsisako nuo reikalavimo priteisti išlaidas už antstolio paslaugas 60,50 Lt (šešiasdešimt litų ir 50 ct).
  9. Ieškovas atsisako nuo reikalavimo įpareigoti Atsakovą UAB „Geras kiemas“ savo lėšomis per 10 dienų po teismo sprendimo įsiteisėjimo paskelbti informaciją apie priimtą sprendimą, skelbiant teismo sprendimo motyvuojamąją ir rezoliucinę dalis dienraštyje „Verslo žinios“.
  10. Šalys susitaria, kad Ieškovas neatlygins Atsakovo patirtų bylinėjimosi išlaidų, įskaitant išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

8Civilinę bylą Nr. 2-13921-924/2012 nutraukti.

9Grąžinti ieškovui Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūrai (LATGA-A), įmonės kodas, į.k. 110061038, buveinė J. Basanavičiaus g. 4b, LT-01118 Vilnius, 645,00 Lt (šešis šimtus keturiasdešimt penkis litus) žyminio mokesčio, sumokėto 2012-07-25 mokėjimo nurodymu, dokumento Nr. 242, Swedbank, AB.

10Priteisti iš atsakovo UAB „Geras kiemas“, įmonės kodas 301681782, buveinė Tulpių g. 20A, Kaunas, valstybei 26,93 Lt (dvidešimt šešis litus 93 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660, o mokesčio sumokėjimo kvitas pristatytas į teismo baigtų bylų raštinę (kab. 115).

11Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai