Byla 2-432-964/2014
Dėl K. P. paskelbimo mirusiu, suinteresuoti asmenys K. P., R. K., B. P., J. P., G. P

1Molėtų rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Šiškienė,

2sekretoriaujant posėdžių sekretorei Aušrai Pikelienei,

3dalyvaujant Panevėžio apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorui R. S.,

4suinteresuotam asmeniui J. P.,

5žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Panevėžio apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroro pareiškimą dėl K. P. paskelbimo mirusiu, suinteresuoti asmenys K. P., R. K., B. P., J. P., G. P., ir

Nustatė

6pareiškėjas Panevėžio apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroras prašo paskelbti mirusiu K. P., gimusį ( - ), a. k. ( - ), gyvenusį Čereškų k., Balninkų sen., Molėtų r. sav., nurodant, kad jo mirties vieta laikoma Čereškų k., Balninkų sen., Molėtų r. sav., mirties data – teismo sprendimo įsiteisėjimo diena.

7Pareiškime nurodyta, kad 2004-04-24 Molėtų rajono policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 74-1-00111-04 pagal R. K. pareiškimą dėl dėdės K. P. dingimo be žinios. Apklausiama liudytoja R. K. nurodė, kad K. P. gyveno vienas, tėvų namuose, buvo išsituokęs. Atvykusi 2004-04-24 pas jį į namus, pastebėjo, kad jie užrakinti ir pagal viduje esančius daiktus matyti, kad jie seniai neliesti. Giminių netoliese nėra. Paskutinius metus dėdė stipriai gerdavo. Apžiūrint namus matyti, kad buvo stipriai girtauta. Vykdant dingusio be žinios K. P. paiešką apklausti jį pažinoję asmenys bei artimi giminaičiai, bendrauta su kitais asmenimis, galinčiais suteikti vertingos informacijos apie paieškomąjį, apžiūrėta įvykio vieta, atliktos vietovės apžiūra, bendradarbiauta bei susirašinėta su kitais teritoriniais policijos komisariatais, tačiau jokios vertingos informacijos, galinčios padėti surasti bei nustatyti dingusio be žinios K. P. buvimo vietą, nebuvo gauta. Tyrimo metu negauta jokių duomenų, kad jis galėjo tapti ar tapo nusikaltimo auka. 2013-05-02 Panevėžio apygardos prokuratūros Utenos apylinkės prokuratūros prokuroro nutarimu, ikiteisminis tyrimas buvo sustabdytas. K. P. tėvas S. P. miręs 1978-04-15, motina – V. P. – 2013-04-08. Su žmona V. S. K. P. buvo susituokęs 1974 m., tačiau po dvejų metų išsiskyrė, turi dukrą J. P., gim. ( - ), tačiau ji su tėvu jokių santykių nepalaiko. K. P. sesuo A. P. mirė 1996-07-01, yra brolis B. P., gi. ( - ), ir sesuo G. P., gim. ( - ). Duomenų apie K. P. išlaikytinius kaip ir jam priklausantį nekilnojamąjį turtą nėra. Teismo sprendimas paskelbti K. P. mirusiu yra pagrindas civilinės metrikacijos įstaigai įrašyti į civilinės metrikacijos knygą mirties įrašą. Tuo pačiu tai yra pagrindas nutraukti ikiteisminį tyrimą.

8Teismo posėdžio metu prokuroras patvirtino pareiškime išdėstytas aplinkybes.

9Suinteresuotas asmuo J. P. teismo posėdžio metu nurodė, kad yra K. P. dukra, tėvą paskutinį kartą matė prieš 20 metų. Su tėvu nebendravo, jis jos neišlaikė. Iš mamos buvo girdėjusi, kad tėvas gėrė, gyveno senelių sodyboje, nei savo turto, nei darbo neturėjo. Jokių aiškių jo dingimo aplinkybių nežino. Pareiškimui pritaria.

10Liudytoja apklausta Veronika A. Š. paaiškino, kad paskutinius 5 metus prieš dingimą K. P. gyveno vienas motinos sodyboje, o prieš tai jie gyveno kaip sugyventiniai. K. P. dingo prieš maždaug 10 metų. Jis 2004 m. kovo 7 d. žadėjo pas ją ateiti, bet taip ir neatėjo, daugiau jo nematė. Kurį laiką po dingimo girdėjo žmones kalbant K. P. mačius įvairiose vietose, tačiau greitai kalbos baigėsi ir nuo to laiko jokių žinių nebuvo. Ieškovo K. P., bet nerado.

11Liudytoju apklaustas S. B. teismo posėdžio metu paaiškino, kad su K. P. buvo pažįstamas, tačiau, kur dingo K. P., nežino. Žmonės po jo dingimo, t.y. maždaug prieš 8-10 metų, kalbėjo jį matę įvairiose vietose, tačiau jau daug metų jokių kalbų apie K. P. nėra.

12Pareiškimas tenkintinas.

13Iš Gyventojų registro tarnybos prie LR Vidaus reikalų ministerijos pažymos apie K. P. matyti, kad jis yra gimęs ( - ), gyvenamąją vietą deklaravo 1990-01-16 adresu: Molėtų r. sav., Balninkų sen., Pabarų k., kad jo sutuoktinė yra V. P., santuoka įregistruota 1974-07-22, duomenų apie vaikus nenurodyta, tėvai: – S. P., gim. ( - ), ir V. P., gim. ( - ), sesuo A. P., gim. ( - ) ir mirusi 1996-07-01, brolis B. P., gim. ( - ) (b. l. 6). Iš ikiteisminio tyrimo medžiagos matyti, kad K. P. faktinė gyvenamoji vieta liudytojų parodymuose buvo Čereškų k., Balninkų sen., Molėtų r. Molėtų rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje K. P., a.k. ( - ), mirties įrašas nesudarytas (b. l. 12). Iš Molėtų rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje 1978-04-17 sudaryto mirties akto įrašo Nr. 6, matyti, kad S. P. – K. P. tėvas, gyveno Čereškų k., Balninkų apyl., Molėtų r., ir mirė 1978-04-15 (b. l. 20). Iš Kauno miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus 2013-04-09 sudaryto mirties akto įrašo Nr. 1249, matyti, kad K. P. motina – V. P., a.k. ( - ), gyveno ( - ), ir mirė 2013-04-08 (b. l. 21). Iš baudžiamosios bylos Nr. 74-1-00111-04 medžiagos matyti, kad K. P. (b. b. 1. 16) turi dukrą J. P., gim. ( - ), a.k. ( - ), (tai patvirtino ir pati J. P. teismo posėdžio metu), motina V. S.. V. S. 2004-05-12 apklausos protokole (b. b. 1. 21) nurodyta, kad ji su K. P. susituokė 1974 metais ir po dviejų metų išsiskyrė. Duktė su tėvu nepalaiko jokių santykių, visiškai su juo nebendrauja.

142004-04-24 Molėtų rajono policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 74-1-00111-04 pagal R. K. pareiškimą dėl dėdės K. P. dingimo be žinios. 2013-05-02 Panevėžio apygardos prokuratūros Utenos apylinkės prokuratūros nutarimu ikiteisminį tyrimą sustabdė, kadangi ikiteisminio tyrimo metu buvo atlikti visi reikiami proceso veiksmai ir išnaudotos visos galimybės nustatyti dingusiojo be žinios K. P. buvimo vietą, tačiau K. P. buvimo vieta iki 2013-05-02 nenustatyta, nuo dingimo be žinios praėjus devyneriems metams (b. b. l. 71). Byloje duomenų apie K. P. išlaikytinius nėra, taip pat nėra duomenų apie K. P. darbo vietą, jog jis gauna pensiją, kitokias socialines pašalpas. Įrašų apie K. P. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą nerasta (b. b. l. 14-15). 2014-05-14 Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro išraše nurodyta, kad Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro duomenimis, K. P. registruotas kaip dingęs be žinios asmuo nuo 2004-04-24, ieškomas Utenos AVPK Molėtų r. PK (b. l. 13).

15Šie duomenys netiesiogiai rodo, kad žinių apie K. P. atliekamus veiksmus, įgyvendinamą veiksnumo teisę nėra.

16Civilinio kodekso (toliau CK) 2.31 straipsnio 1 dalis duoda kriterijus kuriems esant fizinis asmuo gali būti paskelbiamas mirusiu, nustato, kad fizinis asmuo gali būti teismo tvarka paskelbiamas mirusiu, jeigu jo gyvenamoje vietoje trejus metus nėra duomenų apie jo buvimo vietą. Iš suinteresuoto asmens J. P., liudytojų Veronikos A. Š., L. B. paaiškinimų matyti, kad duomenų apie K. P. nėra jau daugiau, nei 3 metai. Pareiškime nurodytas aplinkybes patvirtina kiti byloje esantys įrodymai, apklaustų asmenų paaiškinimai.

17Fizinio asmens pripažinimo mirusiu procedūras reglamentuoja Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) V dalies XXVII skyriaus normos. Pagal CPK 451 straipsnio 3 dalies reglamentavimą teismas 2014-06-16 specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt išspausdino informaciją apie bylos dėl K. P. pripažinimo mirusiu iškėlimą. Iki teismo sprendimo priėmimo dienos, teismas negavo jokių duomenų apie galimą K. P. buvimo vietą, negavo prieštaravimų pareiškimo reikalavimui.

18Iš byloje gautų įrodymų nustatyta, kad yra didelė tikimybė, jog K. P. yra miręs. Todėl nustatomas atitinkamas faktas, pripažįstama, kad jis yra miręs, kad jo paskutinė žinoma gyvenama vieta buvo Čereškų kaimas, Balninkų sen., Molėtų r., deklaruota gyvenamoji vieta Pabarų k., Balninkų sen., Molėtų r. K. P. pripažinimas mirusiu nustatytas civilinės metrikacijos įstaigai įrašyti į civilinės metrikacijos knygą mirties įrašą bei tuo pačiu nutraukti ikiteisminį tyrimą.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 453 str., teismas

Nutarė

20patenkinti pareiškimą.

21Pripažinti K. P., gimusį ( - ), a. k. ( - ), paskutinė žinoma gyvenamoji vieta Čereškų k., Balninkų sen., Molėtų r., mirusiu.

22K. P., gimusio ( - ), mirties data laikyti teismo sprendimo įsiteisėjimo dieną.

23K. P., gimusio ( - ), mirties vieta laikyti paskutinę žinomą jo buvimo vietą - Čereškų k., Balninkų sen., Molėtų r.

24K. P. pripažintas mirusiu, kad civilinės metrikacijos įstaiga galėtų įrašyti į civilinės metrikacijos knygą mirties įrašą bei būtų galima nutraukti 2004-04-24 Molėtų rajono policijos komisariate pradėtą ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 74-1-00111-04.

25Įsiteisėjusio teismo sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti Molėtų rajono Civilinės metrikacijos įstaigai įrašyti į civilinės metrikacijos knygą mirties įrašą.

26Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Molėtų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Molėtų rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Šiškienė,... 2. sekretoriaujant posėdžių sekretorei Aušrai Pikelienei,... 3. dalyvaujant Panevėžio apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo... 4. suinteresuotam asmeniui J. P.,... 5. žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo... 6. pareiškėjas Panevėžio apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo... 7. Pareiškime nurodyta, kad 2004-04-24 Molėtų rajono policijos komisariate... 8. Teismo posėdžio metu prokuroras patvirtino pareiškime išdėstytas... 9. Suinteresuotas asmuo J. P. teismo posėdžio metu nurodė, kad yra K. P. dukra,... 10. Liudytoja apklausta Veronika A. Š. paaiškino, kad paskutinius 5 metus prieš... 11. Liudytoju apklaustas S. B. teismo posėdžio metu paaiškino, kad su K. P. buvo... 12. Pareiškimas tenkintinas.... 13. Iš Gyventojų registro tarnybos prie LR Vidaus reikalų ministerijos pažymos... 14. 2004-04-24 Molėtų rajono policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas... 15. Šie duomenys netiesiogiai rodo, kad žinių apie K. P. atliekamus veiksmus,... 16. Civilinio kodekso (toliau CK) 2.31 straipsnio 1 dalis duoda kriterijus kuriems... 17. Fizinio asmens pripažinimo mirusiu procedūras reglamentuoja Civilinio proceso... 18. Iš byloje gautų įrodymų nustatyta, kad yra didelė tikimybė, jog K. P. yra... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 453 str., teismas... 20. patenkinti pareiškimą.... 21. Pripažinti K. P., gimusį ( - ), a. k. ( - ), paskutinė žinoma gyvenamoji... 22. K. P., gimusio ( - ), mirties data laikyti teismo sprendimo įsiteisėjimo... 23. K. P., gimusio ( - ), mirties vieta laikyti paskutinę žinomą jo buvimo... 24. K. P. pripažintas mirusiu, kad civilinės metrikacijos įstaiga galėtų... 25. Įsiteisėjusio teismo sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti Molėtų... 26. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui...