Byla 2-9194-775/2012
Dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Snoro lizingas“ ieškinį atsakovui V. M. dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 1026,75 Lt skolą, 933,66 Lt delspinigius, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog ieškovas, remdamasis 2003-09-18 ir 2003-12-31 su atsakovu sudarytomis išperkamosios nuomos sutartimis perdavė atsakovui valdyti ir naudoti televizorių Samsung ir muzikinį centrą info506245, su sąlyga, jog įvykdžius visas prievoles pagal sutartį, prekės pereis atsakovo nuosavybėn, atsakovas įsipareigojo už prekes atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka, o neatsiskaičius laiku – mokėti 0,5 procentų delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Sutartimis prisiimtų įsipareigojimų atsakovas tinkamai neįvykdė, nors ne kartą buvo raginamas atsiskaityti, liko skolingas ieškovui pagal abi sutartis 1026,75 Lt. Kadangi atsakovas laiku neatsiskaitė, ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 933,66 Lt delspinigius.

3Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, apie iškeltą bylą jam pranešta CPK 130 str. nustatyta tvarka, viešo paskelbimo būdu, apie bylą paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt (b.l.43). Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių (b.l.4). Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Nustatyta, kad ieškovas su atsakovu sudarė dvi išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartis Nr. KNK3123138P ir Nr. KNK3091803P, pagal kurias ieškovas atsakovui perdavė valdyti ir naudoti televizorių Samsung ir muzikinį centrą info506245. Atsakovas įsipareigojo kas mėnesį mokėti eilines įmokas sutartyse numatytais terminais ir tvarka. Atsakovas pagal sutartis prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė. Iš viso pagal abi sutartis atsakovo negrąžinta skola ieškovui yra 1026,75 Lt. Kadangi atsakovas laiku neatsiskaitė, ieškovas išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutarties 8.6 p. pagrindu prašo priteisti iš atsakovo 933,66 Lt delspinigius. Ieškinio reikalavimą ir pagrindą įrodo: išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartys (b.l.5-8, 12-15), pretenzijos (b.l.9-10, 16-), raginimai (b.l.11, 17-18), pažyma apie atsakovą (b.l.19), delspinigių skaičiavimo lentelės (b.l.20-21), atsakovas prieštaravimų nepareiškė, kitokių duomenų byloje nėra.

6Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad yra pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies. Atsakovas pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus, pretenzijų dėl prekių kokybės ieškovui nepareiškė, nustatytais grafikais visų įmokų nesumokėjo. Ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo sumokėti įsiskolinimą pagal abi sutartis, todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 1026,75 Lt skola (LR CK 1.136 str., 6.38 str., 6.63 str., 6.567 – 6.574 str., 6.886 str.).

7Atsakovas neįvykdė išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutarčių, todėl vadovaujantis CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d. bei sudarytų sutarčių sąlygomis, jam kyla pareiga sumokėti ieškovui netesybas. Kaip nurodyta sutartyse, atsakovas už kiekvieną termino praleidimo dieną nuo laiku nesumokėtos sumos privalo ieškovui mokėti 0,5 proc. dydžio delspinigius, ir to pagrindu ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 933,66 Lt delspinigių (b.l.20-21).

8Pagal CK 6.71 str. 1 d. netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus, kurių dydis nustatomas sutartimi dėl netesybų (t.y. sutartinius nuostolius). Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo prievolę (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr.3K-3-401/2008, ir kt.).

9Nagrinėjamoje byloje ieškovas, remdamasis tuo, kad atsakovas pažeidė sutartines prievoles, prašo teismo priteisti sutartyse sulygtas netesybas. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad kai šalys sutartyje susitaria dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A. D. IĮ „Aldaujana“, bylos Nr. 3K-7-409/2010).

10Sprendžiant delspinigių priteisimo klausimą, pabrėžtina, kad teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra akivaizdžiai per didelės, tuo nepažeidžiant sutarties laisvės principo. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Nagrinėjamos bylos atveju nustatyta, kad sutartys, kurių pagrindu ieškovas reikalauja priteisti įsiskolinimą ir delspinigius, sudarytos tarp juridinio asmens (verslininko, savo veiklos profesionalo) ir fizinio asmens (vartotojo), pagal iš anksto ieškovo parengtą sutartį, skirtą nevienkartiniam naudojimui (CK 6.185 str.), o atsakovas, sudarydamas sutartis, buvo silpnesnioji sutarties pusė ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl vartojimo kredito sutarčių sąlygų, todėl, atsižvelgiant į tai, taip pat į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, laikytina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai yra nepagrįstai dideli. Nors byloje nustatyta, kad atsakovas tinkamai neįvykdė šalių tarpusavio sutarčių, tačiau ši aplinkybė, įvertinus teismo aukščiau išvardintas priežastis, sąžiningumo ir protingumo principų kontekste nėra vertintina kaip objektyviai svarbi ir suteikianti pagrindą ieškovui nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių. Nustatydamas protingą delspinigių dydį, teismas pagal analogiją remiasi Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. nuostatomis ir sprendžia, kad šiuo atveju, atsižvelgiant į visas anksčiau paminėtas aplinkybes, būtų teisinga ir protinga delspinigius sumažinti iki 0,05 proc. dydžio už kiekvieną pradelstą dieną, kuris laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius. Todėl šioje ieškinio dalyje ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, 933,66 Lt delspinigių suma mažintina iki 93,37 Lt, kitoje dalyje ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1878-230/2011, Kauno apygardos teismo 2012-06-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1041-153/2012, Kauno apygardos teismo 2012-05-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1043-436/2012).

11CK 6.37 str. 2 d. numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo, privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prievolė tinkamai neįvykdyta, CK 6.210 str. 1 d. nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas, privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Todėl ieškinys šioje dalyje pagrįstas ir tenkintinas - ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str.).

12Iš dalies patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovo priteistinas žyminis mokestis, proporcingas patenkintų reikalavimų daliai – 40,00 Lt (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 2 d.).

13Teismas, vadovaudamasis LR CPK 42 str. 4 d., 153 str. 2d., 285 str. – 287 str.,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo V. M., a.k. ( - ) ieškovui UAB „Snoro lizingas“, į.k. 124926897, buveinė Lvovo g. 25, Vilnius, a.s. Nr. LT23 7044 0600 0615 3170, AB SEB bankas, banko kodas 70440, 1026,75 Lt (vienas tūkstantis dvidešimt šeši litai 75 ct) skolą, 93,37 Lt (devyniasdešimt trys litai 37 ct) delspinigius, 5 (penki) procentų metines palūkanas už priteistą sumą (1120,12 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-05-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 40,00 Lt (keturiasdešimt litų) žyminį mokestį.

16Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

17Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai