Byla 2-2329-734/2012
Dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys UAB „Castrade“, UAB „Masyvas“, Ž. G., S. G., UAB „Macro Investment“, UAB „Naujas fasadas“

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė,

2sekretoriaujant Elvyrai Stancikienei,

3dalyvaujant ieškovo „If P&C Insurance AS” filialas atstovui advokato padėjėjui Andriui Dobrovolskiui,

4atsakovo UAB „Luidas“ atstovei advokato padėjėjai Ievai Kūrytei,

5trečiojo asmens UAB „Masyvas“ atstovei advokatei Jurgitai Karvelei,

6trečiojo asmens UAB „Castrade“ atstovui L. L.,

7trečiajam asmeniui Ž. G.,

8viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo „If P&C Insurance AS”, Lietuvoje vykdančio savo veiklą per „If P&C Insurance AS” filialą, ieškinį atsakovui UAB „Luidas“ dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys UAB „Castrade“, UAB „Masyvas“, Ž. G., S. G., UAB „Macro Investment“, UAB „Naujas fasadas“,

Nustatė

9ieškovo atstovas palaikė patikslintą ieškinį (b.l. 257-262, I t.), kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Luidas“ 48212,40 Lt žalos atlyginimo, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 1446,00 Lt sumokėtas žyminis mokestis ir 2000,00 Lt advokato padėjėjo teisinės pagalbos išlaidų.

10Ieškovo atstovas nurodė, kad tarp UAB „If draudimas“, kurio teisių perėmėju yra ieškovas, ir trečiojo asmens Ž. G. buvo sudaryta gyventojų turto draudimo sutartis, kuria nuo draudimo liudijime išvardintų draudiminių rizikų, iš kurių viena yra vanduo, buvo apdraustas Ž. G. ir S. G. nuosavybės teise priklausantis butas, esantis ( - ). Draudėja Ž. G. ieškovui pranešė, kad 2010-04-20 jos butas buvo užlietas, bute pradėjo drėkti sienos, šią aplinkybę 2010-04-23 rašte taip pat patvirtino namo, kuriame yra butas, administratorius UAB „Castrade“. Įvykį pripažinus draudiminiu bei atlikus buto atstatymo darbų skaičiavimus, ieškovas draudėjai už įvykio metu patirtą žalą išmokėjo 48212,40 Lt dydžio draudimo išmoką. Tretysis asmuo Ž. G. butą pirko iš atsakovo UAB „Luidas“, kuriam, kaip pardavėjui, pagal įstatymą teko pareiga garantuoti perleidžiamo daikto kokybę. 2007-03-22 sudarytos nekilnojamojo daikto (buto) pirkimo-pardavimo sutarties 4.5 punkte nurodyta pardavėjo (UAB „Luidas“) garantija, kad šios sutarties sudarymo metu nėra paslėptų bei neaptartų buto trūkumų, dėl kurių šio turto nebūtų galima naudoti pagal paskirtį arba jo naudingumas sumažėtų taip, kad pirkėjas, apie tuos trūkumus žinodamas, arba nebūtų visai buto pirkęs, arba nebūtų už jį tiek mokėjęs. Tos pačios buto pirkimo-pardavimo sutarties 9.7 punkte nurodyta, jog butui suteikiama Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose norminiuose aktuose nustatyta garantija, o 8.4 punkte nurodyta, jog tuo atveju, jeigu paaiškėja, kad bet kuris iš buto pirkimo-pardavimo sutartyje šalių viena kitai pareikštų patvirtinimų ir/ ar garantijų buvo iš esmės neteisingos, melagingos ar klaidinančios, arba kuri nors iš šalių nevykdo arba netinkamai vykdo šioje sutartyje numatytus savo įsipareigojimus, šalis pažeidėja nukentėjusiai šaliai atlygina visus nuostolius (žalą) bei išlaidas, susijusias su šia sutartimi, kurias pastaroji šalis patyrė dėl tokio neteisingo, melagingo ar klaidinančio patvirtinimo, laidavimo ar garantijos ar dėl įsipareigojimų nevykdymo/ netinkamo vykdymo. Ekspertas 2011-04-01 laikančiųjų ir pertvarinių konstrukcijų drėgmės atsiradimo tyrimo akte nurodė, kad butas netenkina statinio esminių reikalavimų: higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos sąlygų (Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01:1999 „esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“) bei higienos normų „Gyvenamųjų ir visuomeninių patalpų mikroklimatas“. Ieškovo atstovo teigimu, iš į bylą pateiktų įrodymų darytina išvada, kad vanduo į butą prasiskverbė dėl šalčio prasiskverbimo iš nesandarių išorinių atitvarų, nešildomų patalpų bei dėl rasos taško susiformavimo. Ieškovo atstovas laiko, kad ieškovui išmokėjus draudimo išmoką perėjusi reikalavimo teisė turi būti įgyvendinta pagal sutartinę atsakomybę numatančias teisės normas, t.y. ieškovas reikalauja nuostolių atlyginimo iš atsakovo UAB „Luidas“, kaip netinkamos kokybės nekilnojamąjį daiktą pardavusio asmens.

11Atsakovo UAB „Luidas“ atstovė su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad UAB „4Stages“ 2011-04-01 parengto laikančiųjų ir pertvarinių konstrukcijų drėgmės atsiradimo tyrimo akto išvados yra nepagrįstos, tyrimas atliktas šališkai, nustatyti statinio ir buto trūkumai (pažeidimai) nepagrįstai susieti su bute padaryta žala. Minėto tyrimo metu nustatyti buto pažeidimai – lango rėmo, sandūros tarp lango ir sienos zonos plyšiai ir nesandarios vietos (atskiri taškai); kampuose (grindys – lauko sienose) zonose, temperatūros neatitinka normatyvuose numatytų mikroklimato parametrų ir ribinių verčių, - susiję su buto mikroklimatu, tačiau nepagrindžia užliejimo ar drėgmės, kuri padarė ieškinyje nurodytą žalą, atsiradimo bute priežasties. Atsakovo teigimu, visiškai niekuo nepagrįsta išvada, kad drėgmė į butą skverbiasi iš žemiau esančių nešildomų rūsio – garažo patalpų. Taip pat nepagrįsta aplinkybė, kad žala butui padaryta dėl rasos taško susiformavimo, nes rasos taško susiformavimas ant langų, langų rėmų ar apie langus nėra nustatytas, drėgmės pažeidimai nustatyti per visą buto perimetrą, o ne tik zonose, kur yra langai. Nors išvadoje nustatyta, kad drėgmė konstrukcijomis kyla į viršų iš grindų dėl momentinio vandens prasiskverbimo, tačiau momentinio vandens prasiskverbimo priežastis nėra aiški. Atsakovo atstovė teigė, kad labiausiai tikėtina buto užliejimo priežastis yra po buto perdavimo pirkėjams, buto apdailos metu savavališkai, pažeidžiant projektą, perkelta kolektorinė dėžė bei jos perkėlimo metu išsiliejęs didelis kiekis vandens bei buto savininkų samdytų asmenų galimai netinkamai atlikta apdaila. Atsakovas ieškojo buto užliejimo priežasties, tačiau nieko nerado, kaip matyti iš bylos medžiagos šiuo metu žalos atsiradimo priežastis pašalinta, nors nei atsakovas, nei generalinis rangovas UAB „Masyvas“ nieko nešalino. Taip pat pažymėjo, kad ieškovo nurodomas žalos dydis yra nepagrįstas, neįrodytas į sąmatą įtrauktų darbų atlikimo būtinumas, pagal atsakovo parengtą preliminarią lokalinę sąmatą padarytai žalai kompensuoti turėtų pakakti 9191,58 Lt sumos. Atsakovo atstovė be to nurodė, kad ieškovo pareikštam reikalavimui turi būti taikoma ieškinio senatis ir tai taip pat yra pagrindas ieškiniui atmesti. Senatis turi būti skaičiuojama nuo žalos paaiškėjimo fakto, t.y. 2007-07-09, kuomet buvo pateiktas raštas atsakovui apie drėkstantį butą.

12Trečiojo asmens UAB „Masyvas“ atstovė su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti, palaikė atsakovo nesutikimo su ieškiniu motyvus. Pažymėjo, kad konkretaus vandens į butą patekimo šaltinio iš byloje esančių įrodymų negalima nustatyti, tuo tarpu į bylą pateikti tyrimai yra vienašališki ir nepakankami konstatuoti, jog žala atsirado dėl tam tikrų buto defektų, buvusių iki buto pardavimo. Trečiojo asmens įsitikinimu, žalos butui padarymo priežastimi negalėjo būti jokie nuolatos esantys ilgalaikiai defektai. Butas buvo parduotas su daline apdaila, 87 proc. baigtumo, todėl jo įrengimo darbus turėjo pabaigti pirkėjai. Trečiojo asmens atstovės teigimu, tretieji asmenys Ž. G. ir S. G., įsigiję butą, bute nuo vienos sienos prie kitos perkėlė kolektorinę dėžę, todėl būtent šios kolektorinės dėžės perkėlimas galėjo būti ieškinyje nurodytos žalos priežastimi: iš šios kolektoronės dėžės yra nutiesti vamzdeliai į radiatorius, kuriais teka vanduo; vamzdeliai nutiesti po grindimis; kolektorinės dėžės perkėlimo momentu iš vamzdžių turėjo ištekėti didelis kiekis vandens, kuris ir galėjo tapti žalos priežastimi. Be to, tretieji asmenys buto vonios kambaryje yra įsirengę dušo kabiną be padėklo, o vanduo bėga į grindyse įrengtą angą, todėl didelė tikimybė, kad dėl netinkamos hidroizoliacijos gali drėkti grindys, o nuo jų – ir lubos. Be to, į ieškovą dėl drėkstančių sienų buto savininkai kreipėsi ir daug anksčiau - 2007 m. liepos mėnesį, būtent tuo metu tretieji asmenys atlikinėjo apdailą, todėl manytina, kad ieškinyje nurodyta žala atsirado dėl pačių buto savininkų atliktų buto įrengimo ir remonto darbų.

13Trečiojo asmens UAB „Castrade“ atstovas nurodė, kad tretysis asmuo, kaip namo administratorius, savo veikimu ar neveikimu nepadarė nieko, kas galėjo įtakoti žalos buto Perkūnkiemio g. 43-5, Vilniuje, savininkams atsiradimą, t.y. namo administratorius niekaip nesusijęs su padaryta žala butui.

14Tretysis asmuo Ž. G. paaiškino, kad šiuo metu bute viskas sausa, praeitą savaitę bute baigtas remontas, nors iki tol butas buvo užlietas net tris kartus, darbininkai, apžiūrėję butą, sakė, kad problema yra vamzdynuose. Nurodė, kad drėgmė taip pat kaupėsi laiptinėje ir garažuose, virš kurių yra jos butas. Tretysis smuo Ž. G. paaiškino, kad remontą atliko ūkio būdu, išleido dar daugiau nei buvo apskaičiuota ieškovo sąmatoje.

15Tretieji asmenys S. G., UAB „Naujas fasadas“, UAB „Macro Investment“ į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį tretiesiems asmenims pranešta tinkamai. Byla nagrinėtina tretiesiems asmenims nedalyvaujant.

16Ieškinys tenkintinas visiškai.

17Byloje nustatyta, kad 2006-03-02 preliminariąja nepastatyto buto/ turto pirkimo-pardavimo sutartimi, pasirašyta atsakovo UAB „Luidas“ ir trečiųjų asmenų Ž. G. bei S. G., atsakovas įsipareigojo pastatyti ir parduoti, o pirkėjai (tretieji asmenys) nupirkti statomą trijų kambarių butą su automobilių stovėjimo aikštele rūsyje ir žemės sklypo dalį (b.l. 208-218, I t.). 2007-03-22 tarp atsakovo ir trečiųjų asmenų sudaryta nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartimi atsakovas perleido tretiesiems asmenims S. G. ir Ž. G. nuosavybės teise butą, esantį ( - ) (b.l. 219-226, I t.). Butas parduotas su daline apdaila (Pirkimo-pardavimo sutarties 2.1.1, 5.1 punktai). Pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo metu užfiksuotas 87 procentų buto baigtumas. Vadovaujantis buto priėmimo-perdavimo aktu, butas pirkėjams perduotas 2007-03-14 (b.l. 227, I t.). Namas, kuriame yra šis butas, pripažintas tinkamu naudoti 2007-09-13 aktu (b.l. 229-232, I t.).

182007-03-22 tarp UAB „If draudimas“, kurio teisių perėmėju yra ieškovas, ir trečiojo asmens Ž. G. buvo sudaryta gyventojų turto draudimo sutartis, kuria nuo draudimo liudijime išvardintų draudiminių rizikų, iš kurių viena yra vanduo, buvo apdraustas Ž. G. ir S. G. nuosavybės teise priklausantis butas, esantis ( - ) (b.l. 9-17, I t.). Draudėja Ž. G. ieškovui pranešė, kad 2010-04-20 jos butas buvo užlietas, bute pradėjo drėkti sienos, šią aplinkybę 2010-04-23 rašte taip pat patvirtino namo, kuriame yra butas, administratorius UAB „Castrade“ (b.l. 22, 32-39, I t.). Minėtą įvykį ieškovas pripažino draudiminiu ir išmokėjo trečiajam asmeniui Ž. G. 48212,40 Lt draudimo išmoką pagal 2010-11-16 susitarimą žalos reguliavimo byloje Nr. C/PS/2346 (b.l. 24-25, 53, I t.). Ieškovas informavo ieškovo apdrausto buto ( - ), nuosavybės teise priklausančio tretiesiems Ž. G. ir S. G., statytoją ir pardavėją UAB „Luidas“ bei pastato statybos darbus atlikusį generalinį rangovą UAB „Masyvas“ apie dėl neaiškių priežasčių bute ( - ), atsiradusią drėgmę ir dėl to padarytą žalą butui, ieškovas nurodė imtis priemonių pastato defektų, dėl kurių galėjo atsirasti žala butui, pašalinimui (b.l. 39-44, I t.).

19Atsakovas UAB „Luidas“, buto ( - ), statytojas ir pardavėjas, bei tretysis asmuo UAB „Masyvas“, su kuriuo UAB „Luidas“ buvo sudaręs rangos sutartį dėl gyvenamojo namo statybos darbų (b.l. 199-207, I t.), neginčijo žalos butui padarymo fakto, tačiau nesutiko, kad žala atsirado dėl parduoto daikto defektų, laikė, kad žala atsirado dėl pirkėjų, kuriems teko pareiga užbaigti buto apdailą ir pilnai įrengti butą, kaltės, savavališkai nukrypus nuo buto projekto bei perkėlus vandens įvadų kolektorinę dėžę.

20Ieškovas žalos atsiradimo priežastimi laiko pastato, kuriame yra butas, ir buto defektus, kuriuos grindžia 2010-08-03 UAB „Vėsa ir partneriai“ objekto apžiūros protokolu, antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolais, UAB „4Stages“ 2011-04-01 laikančiųjų ir pertvarinių konstrukcijų drėgmės atsiradimo tyrimo aktu (b.l. 72-114, I t.).

21Ieškovas, atlyginęs padarytą žalą draudėjai, CK 6.1015 str. 1 d. pagrindu įgijo teisę reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. CK 6.1015 str. 2 d. nustato, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, nustatančių draudėjo ir už žalą atsakingo asmens santykius. Ieškovas, įgyvendindamas subrogacijos teisę, reiškia reikalavimus buto pardavėjui – atsakovui UAB „Luidas“. Pardavėjo prievolė patvirtinti daikto kokybę yra garantija pagal įstatymą (CK 6.317 straipsnio 2 dalis). Pagal CK 6.327 straipsnio 3 dalį pardavėjas atsako už bet kokį neatitikimą, kuris buvo nuosavybės teisės perėjimo momentu, net jeigu tai paaiškėja vėliau. Tai reiškia, kad pagal šią nuostatą už paslėptus (neakivaizdžius) daikto trūkumus atsakomybė tenka pardavėjui. Pagal CK 6.327 straipsnio 4 dalį pardavėjas atsako už bet kokį neatitikimą, kuris yra bet kokios pardavėjo prievolės, įskaitant tinkamumą naudoti, pažeidimo pasekmė.

22Pardavėjo atsakomybė už parduodamų daiktų kokybę nėra absoliuti. CK 6.333 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pardavėjas atsako už daiktų trūkumus, jeigu pirkėjas įrodo, kad jie atsirado iki daiktų perdavimo arba dėl priežasčių, atsiradusių iki daiktų perdavimo. Ši nuostata taikoma, kai sprendžiama dėl pardavėjo atsakomybės už netinkamą daiktų kokybę ir pirkėjas turi įrodyti neatitikimo kokybės reikalavimams faktą. Ji reglamentuoja pardavėjo atsakomybės už paslėptus trūkumus atvejį ir negali būti vertinama taip, kad pirkėjas turi įrodyti buvus tinkamą daikto naudojimą ar eksploatavimą. Daikto naudojimo ir eksploatavimo taisyklių pažeidimas, padarytas pirkėjo, yra pardavėjo atsakomybę už daikto kokybės trūkumus šalinanti aplinkybė. Pagal CK 6.333 straipsnio 3 dalį ją įrodinėja pardavėjas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-3-499/2009).

23Įvertinus bylos medžiagą, darytina išvada, kad atsakovas neįrodė, jog pirkėjai pažeidė daikto naudojimo taisykles, nukrypo nuo buto projekto ar netinkamai atliko buto apdailą. Byloje nėra įrodymų, kad remontuojant butą, būtų nukrypta nuo projekto, taip pat nėra įrodymų, kad kokie nors pirkėjų atlikti buto įrengimo darbai būtų sąlygoję ieškinyje nurodytos žalos atsiradimą (CPK 178 str.). Įvertinęs šalių, trečiųjų asmenų atstovų paaiškinimus, į bylą pateiktus rašytinius įrodymus, teismas daro išvadą, kad ieškinyje nurodyta žala butui buvo padaryta dėl konstrukcijų peršalimo defektų. Iš antstolio 2011-02-19 surašyto faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo matyti, kad vanduo skverbėsi ne tik į trečiųjų asmenų butą, bet ir rūsį-garažą bei laiptinę, antstolis užfiksavo vandens padarytus pažeidimus (b.l. 68-71, I t.). 2011-04-01 surašytas laikančiųjų ir pertvarinių konstrukcijų drėgmės atsiradimo bute ( - ), tyrimo aktas, kuriame konstatuota, kad lango rėmo, sandūros tarp lango ir sienos zonose yra plyšių ir nesandarių vietų. Matavimu nustatyta, kad atskiri taškai neatitinka normų. Kampuose (grindys – lauko siena) zonose, temperatūros neatitinka Lietuvos Higienos normatyvuose numatytų mikroklimato parametrų ir ribinių verčių. Matavimais nustatytas šalčio ir drėgmės skverbimasis iš žemiau esančių nešildomų rūsio – garažo patalpų (tyrimo išvados 5.3 p.); pastato laiptinės erdvė nėra pakankamai izoliuota nuo lauko, neatitinka gyvenamųjų pastatų bendrojo naudojimo patalpų temperatūrų ribinių verčių šaltuoju metų laikotarpiu: temperatūrų ribinė vertė +14...+16oC – šaltuoju metų laikotarpiu. Tai neigiamai veikia buto mikroklimatą, šaltis skverbiasi per neizoliuotą atitvarą (tyrimo išvados 5.4 p.). Dėl momentinio ir ilgalaikio vandens prasiskverbimo, dėl nepakankamo vandens iš konstrukcijų pasyvaus ir aktyvaus pasišalinimo, dėl ko drėgmė didesnė nei leistina, dėl šalčio prasiskverbimo iš nesandarių išorinių atitvarų, nešildomų patalpų, dėl rasos taško susiformavimo vanduo toliau skverbiasi arba formuojasi ant laikančiųjų ir nelaikančiųjų konstrukcijų (tyrimo išvados 5.5 p.). Minėtas tyrimo aktas parengtas atestuoto techninės priežiūros vadovo, kuris savo tyrime vadovavosi UAB „Rekoras“ atliktų termografinių tyrimų duomenimis (b.l. 85-113, I t.) Teismas laiko, kad tyrimo aktą surašė reikiamos kvalifikacijos asmuo, kuris rėmėsi ir apibendrino jau atliktų tyrimų duomenis. Minėtame akte, be kitų duomenų, ekspertas taip pat rėmėsi 2010-08-03 UAB „Vėsa ir partneriai“, atsakovo UAB „Luidas“ ir trečiojo asmens UAB „Castrade“ surašytu objekto apžiūros protokolu (b.l. 81, I t.), kuriame nurodyta, kad vanduo į butą galėjo patekti per dūmų šalinimo šachtą, tačiau ši buto užpylimo versija yra paneigta 2011-05-23 antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu (b.l. 162-164, I t.), tuo tarpu kitos 2011-04-01 tyrimo akte nurodytos išvados (5.3-5.5 punktuose) byloje nepaneigtos. Atsakovas UAB „Luidas“ byloje teismo ekspertizės skirti neprašė, nurodė, kad tam neturi lėšų, nesutikimą su ieškovo pateiktu laikinųjų ir pertvarinių konstrukcijų drėgmės atsiradimo tyrimo aktu grindė savo paaiškinimais bei samprotavimais dėl galimų vandens bute atsiradimo priežasčių, kuriems pagrįsti jokie specialūs tyrimai nebuvo atlikti, atsakovas UAB „Luidas“ ir tretysis asmuo UAB „Masyvas“ nepateikė teismui įrodymų, galinčių pagrįsti kitokią žalos butui padarymo priežastį nei konstatuota 2011-04-01 tyrimo akte. 2011-11-28 butas buvo apžiūrėtas dalyvaujant šalių ir trečiųjų asmenų atstovams (b.l. 5-6, II t.), apžiūros akte konstatuota, kad buvusios drėgmės priežasčių nustatyti nėra galimybės, taip pat užfiksuota, kad parkinge (jis yra po trečiųjų asmenų butu), matomi vandens nutekėjimai, žymės. Tokiu būdu iš byloje esančių įrodymų visumos darytina išvada, kad žalos butui padarymo priežastimi buvo pastato konstrukcijų ir statybos defektai.

24Atsižvelgiant į tai, kad pardavėjas UAB „Luidas“ pardavimui užsakė pastatyti butą, buto pastatymui sudarė rangos sutartį su UAB „Masyvas“, pastatytą namą iš UAB „Masyvas“ priėmė ir pastatytame name butą tretiesiems asmenims Ž. G. ir S. G. pardavė UAB „Luidas“, jis, kaip pardavėjas pagal įstatymą suteikė kokybės garantiją, todėl atsakovui UAB „Luidas“, kaip buto padavėjui kyla atsakomybė už per daikto kokybės garantinį terminą paaiškėjusius kokybės trūkumus, sąlygojusius žalos butui atsiradimą.

25Nustatyta, kad ieškovas išmokėjo trečiajam asmeniui Ž. G. 48212,40 Lt draudimo išmoką pagal 2010-11-16 susitarimą žalos reguliavimo byloje. Iš šio susitarimo turinio matyti, kad žala paskaičiuota pagal draudėjos pateiktą lokalinę sąmatą 2010 m. kovo mėn. kainomis, ieškovas į draudėjai atlygintinos žalos dydį neįtraukė 2008,90 Lt sumos sienų grybelio tyrimui bei 907,25 Lt nuomos išlaidų (b.l. 24-31, I t.). Pagal trečiojo asmens Ž. G. paaiškinimus, šiai dienai butas yra pilnai suremontuotas. Teismas nenustatė pagrindo mažinti ieškovo patvirtintos ir draudėjai atlygintos žalos dydį vadovaujantis vien atsakovo UAB „Luidas“ parengta lokalinė sąmata (b.l. 237-238, I t.), kuri, kaip nustatyta iš atsakovo atsiliepimo turinio, parengta tiesiogiai neapžiūrėjus buto, neatsižvelgus į bute iki žalos padarymo naudotas medžiagas. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes bei vadovaujantis CK 6.1015 str. 1 d.-2 d., 6.333 str., 6.249 str., ieškovui iš atsakovo UAB „Luidas“ priteistina 48212,40 Lt žalos atlyginimo.

26Nepagrįsti atsakovo UAB „Luidas“ ir trečiojo asmens UAB „Masyvas“ prašymai dėl ieškinio senaties taikymo remiantis CK 1.125 str. 8 d., ieškinio senatį skaičiuojant nuo 2007-07-09, nes, kaip nustatyta iš bylos medžiagos, draudiminiu įvykiu pripažintas žalos turtui (butui) padarymas 2010-04-20, o ne 2007 metais. Žalos butui padarymo priežastis – netinkama pastato kokybė, žala padaryta esant nepasibaigusiam nekilnojamojo daikto kokybės garantijos dėl paslėptų trūkumų terminui (Statybos įstatymo 36 str. 1 d., CK 6.338 str.), todėl senaties terminas pareikšti reikalavimui dėl nuostolių, susijusių su netinkama daikto kokybe, atlyginimo priteisimo nebuvo pasibaigęs.

27Vadovaujantis CK 6.37 str. 1-2 d., 6.210 str. 2 d., iš atsakovo ieškovui priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

28Vadovaujantis CPK 93 str. 1 d., iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos: 1446,00 Lt žyminis mokestis ir 2000,00 Lt išlaidų, susijusių su advokato padėjėjo teisine pagalba byloje (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 6 p., 98 str.).

29Vadovaujantis CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str. 2 d. iš atsakovo priteistina 87,01 Lt išlaidų (b.l. 145, I t.), susijusių su procesinių dokumentų byloje siuntimu (pašto išlaidų), valstybės naudai.

30Teismas, vadovaudamasis LR CPK 270-271 str.,

Nutarė

31ieškinį patenkinti visiškai.

32Priteisti iš atsakovo UAB „Luidas“, į.k. 122911551, 48212,40 Lt žalos atlyginimo, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme (2011-05-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 3446,00 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui „If P&C Insurance AS”, Lietuvoje vykdančio savo veiklą per „If P&C Insurance AS” filialą, į.k. 302279548.

33Priteisti iš atsakovo UAB „Luidas“, į.k. 122911551, 87,01 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, valstybei.

34Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė,... 2. sekretoriaujant Elvyrai Stancikienei,... 3. dalyvaujant ieškovo „If P&C Insurance AS” filialas atstovui advokato... 4. atsakovo UAB „Luidas“ atstovei advokato padėjėjai Ievai Kūrytei,... 5. trečiojo asmens UAB „Masyvas“ atstovei advokatei Jurgitai Karvelei,... 6. trečiojo asmens UAB „Castrade“ atstovui L. L.,... 7. trečiajam asmeniui Ž. G.,... 8. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo „If... 9. ieškovo atstovas palaikė patikslintą ieškinį (b.l. 257-262, I t.), kuriuo... 10. Ieškovo atstovas nurodė, kad tarp UAB „If draudimas“, kurio teisių... 11. Atsakovo UAB „Luidas“ atstovė su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį... 12. Trečiojo asmens UAB „Masyvas“ atstovė su ieškiniu nesutiko, prašė... 13. Trečiojo asmens UAB „Castrade“ atstovas nurodė, kad tretysis asmuo, kaip... 14. Tretysis asmuo Ž. G. paaiškino, kad šiuo metu bute viskas sausa, praeitą... 15. Tretieji asmenys S. G., UAB „Naujas fasadas“, UAB „Macro Investment“ į... 16. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 17. Byloje nustatyta, kad 2006-03-02 preliminariąja nepastatyto buto/ turto... 18. 2007-03-22 tarp UAB „If draudimas“, kurio teisių perėmėju yra ieškovas,... 19. Atsakovas UAB „Luidas“, buto ( - ), statytojas ir pardavėjas, bei tretysis... 20. Ieškovas žalos atsiradimo priežastimi laiko pastato, kuriame yra butas, ir... 21. Ieškovas, atlyginęs padarytą žalą draudėjai, CK 6.1015 str. 1 d. pagrindu... 22. Pardavėjo atsakomybė už parduodamų daiktų kokybę nėra absoliuti. CK... 23. Įvertinus bylos medžiagą, darytina išvada, kad atsakovas neįrodė, jog... 24. Atsižvelgiant į tai, kad pardavėjas UAB „Luidas“ pardavimui užsakė... 25. Nustatyta, kad ieškovas išmokėjo trečiajam asmeniui Ž. G. 48212,40 Lt... 26. Nepagrįsti atsakovo UAB „Luidas“ ir trečiojo asmens UAB „Masyvas“... 27. Vadovaujantis CK 6.37 str. 1-2 d., 6.210 str. 2 d., iš atsakovo ieškovui... 28. Vadovaujantis CPK 93 str. 1 d., iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos... 29. Vadovaujantis CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str. 2 d. iš atsakovo... 30. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 270-271 str.,... 31. ieškinį patenkinti visiškai.... 32. Priteisti iš atsakovo UAB „Luidas“, į.k. 122911551, 48212,40 Lt žalos... 33. Priteisti iš atsakovo UAB „Luidas“, į.k. 122911551, 87,01 Lt išlaidų,... 34. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali...