Byla 1-257-648/2010
Dėl labai gali buti, kad „(duomenys neskelbtini)" tuos pinigus, skirtus G. K. nužudymo tyrimui, perdave V. G. neoficialiai... <...>"

1Vilniaus miesto antros apylinkes teismo teisejas Arturas Pažarskis, sekretoriaujant Gintarei Selezniovaitei, dalyvaujant prokurorui M. N., nukentejusiajam-civiliniam ieškovui A. S., jo atstovui advokatui M. K., gynejai M. B., kaltinamajam A. D., viešame teisiamajame posedyje išnagrinejo baudžiamaja byla, kurioje A. D., a.k. ( - ), gim. ( - ), gyv. ( - ), vedes, turintis aukštaji išsilavinima, dirbantis ( - ), teistas Vilniaus m. 2 apylinkes teismo 2009-02-23 nuosprendžiu pagal LR BK 154 str. 2 d., 155 str. 1 d., 63 str. 5 d. 1 p. 30 MGL dydžiu bauda, bausme atlikes, teistumas neišnykes, kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 245 str., padarymu.

2Teismas, išnagrinejes baudžiamaja byla,

3n u s t a t e :

4A. D. nevykde teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, o butent: jis nevykde 2009-04-10 priimto Vilniaus 1 apylinkes teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, kuris isiteisejo 2009-05-10, kuriuo jam ir ( - ) yra uždrausta savaitraštyje ( - ) publikuoti rašinius, kuriuose A. S. butu siejamas su akcine bendrove ( - ), su šios bendroves privatizavimu ir G. K. nužudymu, tai yra jis, budamas UAB „( - )" direktoriumi ir savaitrašcio ( - ), kurio redakcija yra ( - ), redaktoriumi, 2009-09-12 savaitraštyje ( - ) (( - )) straipsnyje „( - )" A. S. siejo su akcine bendrove ( - ), su šios bendroves privatizavimu ir G. K. nužudymu:

5"<...> A. S. teisme norejo paneigti, kad jo firma „( - )“ niekaip nedalyvavo AB „( - )" privatizavime, kad ji niekaip nera susijusi su tariamos studijos apie šios imones privatizavima rengimu, ir kad ji niekaip nesusijusi su buvusiu šios imones direktoriaus G. K. dingimu ir nužudymu. <...>"

6„ <...> Tam, kad nuslepti „( - )" ryši su G. K. dingimu A. S. teisme melavo, kad V. G. niekada nera dirbes UAB „( - )". <...> „

7„<...> Todel labai gali buti, kad „( - )" tuos pinigus, skirtus G. K. nužudymo tyrimui, perdave V. G. neoficialiai... <...>"

8„<...> ... jo firma „( - )" ir buvo isikurusi „( - )" patalpose ( - ), ir ji neteisetai iš „( - )" pervestus 8 mln. litu iš karto pervede tam paciam „( - )". <...>"

9„<:..> Veliau visi tie „( - )" milijonai atsidure „( - )“ saskaitose ... <...>"

10Jis tesdamas savo nusikalstama veika, 2009-09-19 savaitraštyje „( - )" (( - )) straipsnyje „( - )“:

11"<...> Daug milijonu „( - )" naudai buvo išplauta iš „( - )". A. S. tuo metu vadovavo ( - ), bet užuot sustabdes pinigu plovima jis prie to prisidejo. <...>"

12"<...> „( - )" gavo didele nauda jiems buvo pervesti neteisetai gauti milijonai. A. S. buvo žinoma, kad iš „( - )" privatizavimo turejo naudos, tai konstatavo Konstitucinis Teismas. A. S. nesustabde jau veliau Konstitucinio Teismo nustatyto neteiseto „( - )" privatizavimo ir iš to greiciausiai turejo naudos. <...>"

13"<...>A. S. renge „( - )" naudingus istatymu pakeitimus, yra gaves akciju už 3 mln. Litu. <...>"

14Jis tesdamas savo nusikalstama veika, 2009-09-26 savaitraštyje „( - )" (( - )) straipsnyje „( - )“:

15"<...> „... A. S. buvo pakankamas rimtas pagrindas skubeti, pasistengti užbegti ivykiams už akiu <...> pagrobti ir nužudyti <...> G. K.. "<...> "

16"<...>,,A. S. konsultavo ir valde „( - )". <...>"

17"<...> Jis gavo atlygi už pareigu nevykdyma. Už „( - )". <...>"

18"<...> Toki ispudi susidariau iš išdestytu duomenu, to, kad A. S. praturtejo „( - )". Jis buvo ( - ) pirmininkas, turejo žinoti apie grobstymus „( - )", bet to nedare. <...> "

19Kaltinamasis A. D. kaltu neprisipažino ir parode, kad jis yra UAB „( - )“ redaktorius. Teiginiu, kurie nurodyti kaltinime, jam negalima priskirti, nes UAB „( - )“ išspausdino teismo posedžio protokola, kur kalbejo liudytojai. Tos citatos yra liudytoju apklausos protokolo ištraukos. Del teiginiu pagristumo, tai A. S. buvo Mažeikiu naftos akcininkas, nes tai yra deklaraves. A. S. konsultuodavo „( - )“ kompanija ir gaudavo 300 Lt už valanda. Yra paslaugu sutartis, kuri tai patvirtina. Kai teismas prieme sprendima uždrausti sieti A. S. su ( - ), jie nespejo šio sprendimo apskusti, bet tai, padaryta dabar. UAB „( - )“ nieko neapšmeiže, jie paraše tiesa. Tai buvo ne jo autorinis straipsnis, o teismo posedžio protokolas iš vienos civilines bylos. 2009-04-10 sprendimu buvo uždrausta publikuoti rašinius. Rašinys yra kurybinis darbas, kai asmuo parašo kokia nors faktine medžiaga. Kada jam tapo žinomas 2009-04-10 Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo sprendimas, nepamena. Kad tokia civiline byla buvo žino, taciau sprendimo paskelbime nedalyvavo. Teismo sprendima jis suprato pažodžiui, tiesiogiai – kad uždrausta A. S. sieti su „( - )“ ir jos privatizavimu. Kai laikraštyje buvo spausdinami protokolai, žinojo apie teismo sprendima. Jis žino, kad isiteiseje teismo sprendimai yra privalomi, taciau UAB „( - )“ išspausdino protokola, o ne straipsni. Nepamena, kas pasiraše po išspausdintu protokolu, taciau šia tema apie A. S. rašo jis arba Kabaila. Ar protokolas buvo skelbiamas internetiniame puslapyje, negali pasakyti.

20Nors kaltinamasis A. D. kaltu neprisipažino, jo kalte yra irodyta nukentejusiojo parodymais ir rašytiniais irodymais.

21Nukentejusysis A. S. teisiamajame posedyje parode, jau septinti metai vyksta teisminiai procesai, kai jis priverstas kreiptis i teismus del šmeižto. Jis kreipesi i teisma, kad butu uždrausta rašyti prasimanymus. ( - ) privatizavime jis nedalyvavo ir negalejo dalyvauti, o su K. nužudymu jis tikrai nesusijes, bet beda tame, kad A. D. yra isitikines, kad jis yra aukšciau istatymu. Tai yra absoliutus prasimanymai. A. D. piktybiškai ir aiškiai pažeide teismo sprendima. Yra uždrausta skleisti informacija ir nepasakyta kokia forma. Protokolas išspausdintas laikraštyje taip pat yra publikacija. Apie jo tariamas sasajas su ( - ) buvo spausdinama ne viena karta. Rašo laikraštyje „( - )“ ir internetiniame puslapyje.

22Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2009 m. balandžio 10 d. sprendimas civilineje byloje Nr. ( - ) patvirtina, jog teismas patenkino ieškovo A. S. prevencini ieškini ir uždraude atsakovams A. D., UAB „( - )“ savaitraštyje „( - )“ publikuoti rašinius, kuriuose A. S. butu siejamas su akcine bendrove „( - )“, su šios bendroves privatizavimu ir G. K. nužudimu (b.l. 4-7).

23Savaitrašcio „( - )“ kopijos patvirtina, kad savaitrašcio 2009 rugsejo 12-18 Nr. ( - ) buvo pradetas publikuoti straipsnis „( - )", kurio tesiniai buvo spausdinami ir savaitraštyje „( - )" 2009 rugsejo 19-25 Nr. 34 bei savaitraštyje „( - )" 2009 rugsejo 26-spalio 2 Nr. ( - ). Šiame straipsnyje buvo išspausdinti teiginiai: "<...> Daug milijonu „( - )" naudai buvo išplauta iš ,,( - )". A. S. tuo metu vadovavo ( - ), bet užuot sustabdes pinigu plovima jis prie to prisidejo. <...>"

24"<...> „( - )" gavo didele nauda jiems buvo pervesti neteisetai gauti milijonai. A. S. buvo žinoma, kad iš „( - )" privatizavimo turejo naudos, tai konstatavo Konstitucinis Teismas. A. S. nesustabde jau veliau Konstitucinio Teismo nustatyto neteiseto „( - )" privatizavimo ir iš to greiciausiai turejo naudos. <...>"

25"<...>- S. renge „( - )" naudingus istatymu pakeitimus, yra gaves akciju už 3 mln. litu. <...>"

26"<...> ,,... A. S. buvo pakankamas rimtas pagrindas skubeti, pasistengti užbegti ivykiams už akiu <...> pagrobti ir nužudyti <...> G. K.. "<...> "

27"<...>,,A. S. konsultavo ir valde „( - )". <...> "

28"<...> Jis gavo atlygi už pareigu nevykdyma. Už „( - )". <...> "

29"<...> Toki ispudi susidariau iš išdestytu duomenu, to, kad A. S. praturtejo „( - )". Jis buvo ( - ) pirmininkas, turejo žinoti apie grobstymus „( - )", bet to nedare. <...>" („( - )“ 2009 rugsejo 12-18 Nr. ( - )) (b.l. 11);

30"<...> Daug milijonu „( - )" naudai buvo išplauta iš „( - )". A. S. tuo metu vadovavo ( - ), bet užuot sustabdes pinigu plovima jis prie to prisidejo. <...>"

31"<...> „( - )" gavo didele nauda jiems buvo pervesti neteisetai gauti milijonai. A. S. buvo žinoma, kad iš „( - )" privatizavimo turejo naudos, tai konstatavo Konstitucinis Teismas. A. S. nesustabde jau veliau Konstitucinio Teismo nustatyto neteiseto „( - )" privatizavimo ir iš to greiciausiai turejo naudos. <...>"

32"<...>S. renge „( - )" naudingus istatymu pakeitimus, yra gaves akciju už 3 mln. Litu. <...>" („( - )“ 2009 rugsejo 19-25 Nr. ( - )), (b.l. 13);

33"<...> „... A. S. buvo pakankamas rimtas pagrindas skubeti, pasistengti užbegti ivykiams už akiu <...> pagrobti ir nužudyti <...> G. K.. "<...> "

34"<...>,,A. S. konsultavo ir valde „( - )". <...>"

35"<...> Jis gavo atlygi už pareigu nevykdyma. Už „( - )". <...>"

36"<...> Toki ispudi susidariau iš išdestytu duomenu, to, kad A. S. praturtejo „( - )". Jis buvo ( - ) pirmininkas, turejo žinoti apie grobstymus „( - )", bet to nedare. <...> " („( - )“ 2009 rugsejo 26-spalio 2 Nr. ( - )), (b.l. 14).

37Teismas, ištyres ir ivertines byloje esancius irodymus, daro išvada, jog A. D. pareikšti kaltinimai yra irodyti. Pagal LR BK 245 str. baudžiamaja tvarka atsako tas, kas nevykde teismo sprendimo, nesusijusio su bausmemis. Byloje nustatyta, jog Vilniaus m. 1 apylinkes teismo 2009 m. balandžio 10 d. sprendimas civilineje byloje Nr. ( - ) patvirtina, jog teismas patenkino ieškovo A. S. prevencini ieškini ir uždraude atsakovams A. D., UAB „( - )“ savaitraštyje „( - )“ publikuoti rašinius, kuriuose A. S. butu siejamas su akcine bendrove „( - )“. Su šios bendroves privatizavimu ir G. K. nužudymu (b.l. 4-7). Šis teismo sprendimas apskustas nebuvo ir isiteisejo 2009-05-10 (LITEKO sistemos duomenys). Po teismo sprendimo isiteisejimo savaitraštyje „( - )“ 2009 rugsejo 12-18 Nr. ( - ), 2009 rugsejo 19-25 Nr. ( - ) bei 2009 rugsejo 26-spalio 2 Nr. ( - ) buvo publikuojamas straipsnis „( - )“ (b.l. 11-14).

38Kaltinamasis A. D. savo kalte neige ir teisme teige, kad šiuo atveju savaitraštyje „( - )“ buvo spausdintas teismo posedžio protokolas, kas kaltinamojo nuomone nera rašinys, kaip tai nurodyta teismo sprendime. Tokie kaltinamojo teiginiai vertintini kritiškai ir atmetami. Šiuo atveju, negalima sutikti, kad minetame straipsnyje buvo spausdinamas tik teismo posedžio protokolas. Savaitrašcio „( - )“ 2009 rugsejo 12-18 ( - ) puslapyje spausdinamas straipsnis „( - )", kur aiškiai matyti, jog straipsnyje pirmiausia buvo analizuojama situacija del Vilniaus apygardos prokuroro atsisakymo pradeti ikiteismini tyrima pagal A. D. prašyma A. S. del tai, kad šis melavo teismo posedžio metu. Straipsnio autorius nurode informacija kur ir kada A. S. tariamai melavo, iš pradžiu aptare, o veliau citavo teismo posedžio metu neva A. S. išsakytus teiginius, po to aptarinejo prokuroro nutarimo, kuriuo atmestas A. D. prašymas pradeti ikiteismini tyrima A. S. atžvilgiu, motyvus. Straipsnyje po antrašte „Ka slepe A. S.?“ toliau buvo svarstomas A. S. tariamas melas, jo ir UAB “ ( - )“ ryšys su V. G., su AB „( - )“ ir G. K. nužudymu ir jo tyrimu, be to, paminetas tuometinis Seimo pirmininkas V. L. ir jo spaudos konferencija apie grobstymus AB „( - )“. Tik po to straipsnyje perspausdinama, kaip nurodoma „Teismo posedžio vasario 2 d. garso irašo stenogramos dalis“. Taigi, straipsnio pavadinimas, jo struktura bei turinys aiškia rodo, jog tai buvo ne teismo posedžio stenograma, o straipsnis, kuriame buvo spausdinami teiginiai apie A. S. sasajas su akcine bendrove „( - )", su šios bendroves privatizavimu ir G. K. nužudymu. Savaitrašcio „( - )“ redaktoriumi mineto straipsnio publikavimo metu buvo A. D., kuris buvo ir vienintelis UAB“ ( - )“ steigejas ir akcininkas bei direktorius (b.l. 50, 68-69). Kaltinamasis A. D. teisme pripažino, kad jam buvo žinomas teismo 2009-04-10 sprendimas ir jame nustatytas draudimas. Kaltinamojo veiksmai rodo, kad jis, žinodamas, kad yra isiteisejes teismo sprendimas, kuris uždraude jam ir UAB “ ( - )“ savaitraštyje „( - )“ publikuoti rašinius, kuriuose A. S. butu siejamas su akcine bendrove „( - )“, su šios bendroves privatizavimu ir G. K. nužudimu, samoningai nevykde isiteisejusio teismo sprendimo ir toliau publikavo rašinius apie A. S. ta tema, tai yra nusikalstama veika padaryta veikiant tiesiogine tycia. Kaltinamojo nusikalstami veiksmai teisingai kvalifikuoti kaip baudžiamasis nusižengimas pagal LR BK 245 str.

39Teismas iš kaltinimo šalina aplinkybes del kaltinimo A. D. savaitrašcio „( - )" oficialiame internetiniame puslapyje ( - ) straipsnyje „( - )" apie A. S. publikavus informacija, kuria siejo su akcine bendrove „Mažeikiu nafta", su šios bendroves privatizavimu ir G. K. nužudymu:

40"<...> A. S. teisme norejo paneigti, kad jo firma „( - )" niekaip nedalyvavo AB „( - )" privatizavime, kad ji niekaip nera susijusi su tariamos studijos apie šios imones privatizavima rengimu, ir kad ji niekaip nesusijusi su buvusiu šios imones direktoriaus G. K. dingimu ir nužudymu. <...> "

41„ <...> Tam, kad nuslepti „( - )" ryši su G. K. dingimu A. S. teisme melavo, kad V. G. niekada nera dirbes UAB „( - )".<...> „

42,,<...> Todel labai gali buti, kad „( - )" tuos pinigus, skirtus G. K. nužudymo tyrimui, perdave V. G. neoficialiai... <...>"

43„<...> ... jo firma „( - )" ir buvo isikurusi „( - )" patalpose ( - ) gatveje, ir ji neteisetai iš „( - )" pervestus 8 mln. litu iš karto pervede tam paciam „( - )". <...>"

44„ <...> Veliau visi tie „( - )" milijonai atsidure „( - )“ saskaitose ... <...>”

45"<...> Daug milijonu „( - )" naudai buvo išplauta iš ,, ( - )". A. S. tuo metu vadovavo ( - ), bet užuot sustabdes pinigu plovima jis prie to prisidejo. <...>"

46"<...> „( - )" gavo didele nauda jiems buvo pervesti neteisetai gauti milijonai. A. S. buvo žinoma, kad iš „( - )" privatizavimo turejo naudos, tai konstatavo Konstitucinis Teismas. A. S. nesustabde jau veliau Konstitucinio Teismo nustatyto neteiseto „( - )" privatizavimo ir iš to greiciausiai turejo naudos. <...>"

47"<...>- S. renge „( - )" naudingus istatymu pakeitimus, yra gaves akciju už 3 mln. Litu. <...>"

48"<...> ,,... A. S. buvo pakankamas rimtas pagrindas skubeti, pasistengti užbegti ivykiams už akiu <...> pagrobti ir nužudyti <...> G. K.. "<...> "

49"<...>,,A. S. konsultavo ir valde „( - )". <...> "

50"<...> Jis gavo atlygi už pareigu nevykdyma. Už „( - )". <...> "

51"<...> Toki ispudi susidariau iš išdestytu duomenu, to, kad A. S. praturtejo „( - )". Jis buvo ( - ) pirmininkas, turejo žinoti apie grobstymus „( - )", bet to nedare. <...>".

52Minetu Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2009 m. balandžio 10 d. sprendimu civilineje byloje Nr. ( - ) atsakovams A. D., UAB „( - )“ buvo uždrausta savaitraštyje „( - )“ publikuoti rašinius, kuriuose A. S. butu siejamas su akcine bendrove „( - )“, su šios bendroves privatizavimu ir G. K. nužudymu. Iš šio sprendimo turinio matyti, jog ieškovas A. S. kreipesi i teisma prevenciniu ieškiniu del per visuomenes informavimo priemone - savaitrašti „( - )“ skleidžiamos tikroves neatitinkancios ir ižeidžiancios informacijos uždraudimo. Teismo sprendimo motyvuose pasisakoma tik del publikaciju per visuomenes informavimo priemone - savaitraštyje „( - )“, ir kaip matyti iš sprendimo, civilineje byloje teismas nenagrinejo klausimo del uždraudimo kitais budais skleisti informacija, kadangi ieškovo reikalavimo uždrausti skleisti informacija ir „( - )“ internetiniame tinklalapyje nebuvo. Teismo sprendimo rezoliucineje dalyje yra nustatytas draudimas publikuoti rašinius savaitraštyje „( - )“. Žodis „publikuoti“ reiškia skelbti spaudoje, spausdinti (www.lki./dlkž/ bei www.lkz.lt/startas.htm). Spauda – tai periodiniai ir neperiodiniai leidiniai, raštija, literatura (www.lkz.lt/startas.htm). Taigi, teismas sprendimu uždraude spausdinti rašinius konkrecioje visuomenes informavimo priemoneje - savaitraštyje „( - )“. Vadinasi, teismo sprendimas civilineje byloje, sprendžiant asmens atsakomybe del to sprendimo nevykdymo, negali buti aiškinamas pleciamai. Kaltininkas pagal LR BK 245 str. atsako už teismo sprendimo nevykdyma tik toje apimtyje, kuri yra konkreciai nurodyta teismo sprendime. Taigi, šiuo atveju, kaltinamajam negali buti taikoma atsakomybe už tai, ko teismas sprendime neuždraude daryti.

53Del bausmes

54Kaltinamojo atsakomybe lengvinanciu ir sunkinanciu aplinkybiu teismas nenustate.

55Skirdamas bausme, teismas vertina visas bylos aplinkybes, atsižvelgia i LR BK 41 str., 54 str. ir 61 str. nuostatas, padarytu nusikalstamu veiku pavojingumo laipsni, kaltes forma ir ruši, nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, kaltinamojo asmenybe ir tai, kad lengvinanciu ir sunkinanciu atsakomybe aplinkybiu nenustatyta. Kaltinamasis yra vedes, augina du nepilnamecius vaikus, dirba (b.l. 63, 67), Respublikineje Vilniaus psichiatrijos ligonineje negydytas (b.l. 80), Vilniaus priklausomybes ligu centro iskaitoje neirašytas (b.l. 81), Vilniaus m. psichikos sveikatos centre negydytas ir iskaitoje neirašytas (b.l. 82), padare tycini baudžiamaji nusižengima neišnykus teistumui, nusikalto antra karta (b.l.65-66, 74-78), kas rodo, jog ankstesnis teistumas ir bausme (bauda) esmines itakos kaltinamojo elgesiui nepadare, jis ir toliau pažeidineja istatymus. Todel teismas daro išvada, kad kaltinamajam bausmes tikslai gali buti pasiekti kaltinamajam paskyrus laisves apribojimo bausme, mažesne už jos vidurki, bei nustatant ipareigojimus.

56Del civilinio ieškinio

57Nukentejusysis A. S. byloje pareiške civilini ieškini, kuriuo prašo priteisti iš kaltinamojo 30 000 litu neturtines žalos atlyginima. Nukentejusysis nurode, kad del kaltinamojo neteisetu veiksmu jam buvo padaryta neturtine žala, nes jis patyre ilgalaikius, aštrius, neigiamus išgyvenimus, sveikatos negalavimu, del ko gere vaistus, buvo pakenkta jo garbei ir orumui.

58Kaltinamasis su pareikštu civiliniu ieškiniu nesutiko.

59Civilinis ieškinys tenkinamas iš dalies.

60Vertinant neturtines žalos turini, pasiremtina Civilinio kodekso 6.250 str. 1 d., kur nustatyta, kad neturtine žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukretimas, emocine depresija, pažeminimas, reputacijos pablogejimas, bendravimo galimybiu sumažejimas ir kita, teismo ivertinti pinigais. Neturtine žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta del nusikaltimo. Teismas, nustatydamas neturtines žalos dydi, atsižvelgia i nusikalstamos veikos pasekmes, žala padariusio asmens turtine padeti, padarytos turtines žalos dydi bei kitas turincias reikšmes bylos aplinkybes, taip pat i sažiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus (CK 6.250 str. 2 d.). Byloje irodyta, jog A. D. nevykde teismo sprendimo, nesusijusio su bausmemis. Nors šios nusikalstamos veikos rušinis objektas yra teisingumo interesai, taciau atsižvelgiant i bylos aplinkybes, fakultatyviniu objektu laikytini ir nukentejusiojo interesai, jo garbe ir orumas. Kaltinamasis nevykdymas teismo sprendimo, uždraudusio skleisti mineta informacija apie nukentejusiji, pažeide nukentejusiojo garbe ir oruma bei teisetus interesus, kuriuos jis bande gine kreipdamasis i teisma ir tikedamasis, jog teismo sprendimas užkirs kelia tikroves neatitinkanciu žiniu skleidimui per visuomenes informavimo priemone. Del kaltinamojo nusikalstamu veiksmu nukentejusysis patyre neigiamus išgyvenimus, buvo kenkiama jo garbei ir orumui, nes uždrausta skelbti informacija buvo paskleista trijuose savaitrašcio „( - )“ numeriuose, kuriu kiekvienas buvo išplatintas daugiau kaip 12000 egzemplioriu tiražu, todel nukentejusiajam buvo padaryta neturtine žala. Teismas nustatydamas neturtines žalos dydi atsižvelgia i tai, kad nukentejusysis neturtines žalos padarymo metu jau buvo neviešas asmuo. Nukentejusysis teisme teige, kad del sprendimo nevykdymo, jis kaip verslininkas, patyre turtines žalos, taciau jos dydžio negalejo ivardyti ir irodyti, taip pat jis nepateike teismui irodymu, kad del nusikalstamu veiksmu pablogejo jo sveikata ir jis del to vartojo vaistus. Vertinant kaltinamojo turtine padeti, teismas atsižvelgia i tai, kad jis šiuo metu dirba, augina du nepilnamecius vaikus. Atsižvelgdamas i visas nurodytas aplinkybes, ivertines aptartu kriteriju visuma bei teisingumo, protingumo ir sažiningumo pricipus, susiformavusia teismu praktika, teismas daro išvada, kad nukentejusiojo reikalaujamas atlyginti neturtines žalos dydis yra mažintinas ir nustatytina, kad A. S. priteistina 3000 litu neturtines žalos.

61Ikiteisminio tyrimo metu, kaltinamajam kardomoji priemone nebuvo paskirta, todel siekiant užtikrinti nuosprendžio vykdyma, kaltinamajam iki nuosprendžio isiteisejimo skiriama kardomoji priemone rašytinis pasižadejimas neišvykti.

62Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 303 str. 2 d. teismas

Nutarė

63A. D. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 245 str. ir paskirti laisves apribojima vieneriems metams, ipareigojant ji bausmes atlikimo laikotarpiu be bausme vykdancios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, buti namuose kiekviena diena nuo 22 val. iki 06 val., jei tai nera susije su darbu.

64Paskirti A. D. kardomaja priemone rašytini pasižadejima neišvykti. Nuosprendžiui isiteisejus, kardomaja priemone panaikinti.

65Tenkinti iš dalies civilini ieškini ir priteisti iš A. D. nukentejusiajam A. S. 3000 (tris tukstancius) litu neturtinei žalai atlyginti.

66Nuosprendis gali buti per 20 dienu nuo jo paskelbimo dienos skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, paduodant apeliacini skunda Vilniaus m. 2 apylinkes teisme.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto antros apylinkes teismo teisejas Arturas Pažarskis,... 2. Teismas, išnagrinejes baudžiamaja byla,... 3. n u s t a t e : ... 4. A. D. nevykde teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, o... 5. "<...> A. S. teisme norejo paneigti, kad jo firma... 6. „ <...> Tam, kad nuslepti „( - )" ryši su G.... 7. „<...> Todel labai gali buti, kad „( - )" tuos pinigus, skirtus 8. „<...> ... jo firma „( - )" ir buvo isikurusi „( - )" patalpose ( -... 9. „<:..> Veliau visi tie „( - )" milijonai atsidure „( - )“... 10. Jis tesdamas savo nusikalstama veika, 2009-09-19 savaitraštyje „( - )" (( -... 11. "<...> Daug milijonu „( - )" naudai buvo išplauta iš „( - )". 12. "<...> „( - )" gavo didele nauda jiems buvo pervesti neteisetai gauti... 13. "<...>A. S. renge „( - )"... 14. Jis tesdamas savo nusikalstama veika, 2009-09-26 savaitraštyje „( - )" (( -... 15. "<...> „... A. S. buvo pakankamas rimtas pagrindas... 16. "<...>,,A. S. konsultavo ir valde „( - )".... 17. "<...> Jis gavo atlygi už pareigu nevykdyma. Už „( - )". <...>"... 18. "<...> Toki ispudi susidariau iš išdestytu duomenu, to, kad 19. Kaltinamasis A. D. kaltu neprisipažino ir parode, kad jis... 20. Nors kaltinamasis A. D. kaltu neprisipažino, jo kalte yra... 21. Nukentejusysis A. S. teisiamajame posedyje parode, jau... 22. Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2009 m. balandžio 10 d. sprendimas... 23. Savaitrašcio „( - )“ kopijos patvirtina, kad savaitrašcio 2009 rugsejo... 24. "<...> „( - )" gavo didele nauda jiems buvo pervesti neteisetai gauti... 25. "<...>- S. renge „( - )"... 26. "<...> ,,... A. S. buvo pakankamas rimtas pagrindas... 27. "<...>,,A. S. konsultavo ir valde „( - )".... 28. "<...> Jis gavo atlygi už pareigu nevykdyma. Už „( - )". <...>... 29. "<...> Toki ispudi susidariau iš išdestytu duomenu, to, kad 30. "<...> Daug milijonu „( - )" naudai buvo išplauta iš „( - )". 31. "<...> „( - )" gavo didele nauda jiems buvo pervesti neteisetai gauti... 32. "<...>S. renge „( - )"... 33. "<...> „... A. S. buvo pakankamas rimtas pagrindas... 34. "<...>,,A. S. konsultavo ir valde „( - )".... 35. "<...> Jis gavo atlygi už pareigu nevykdyma. Už „( - )". <...>"... 36. "<...> Toki ispudi susidariau iš išdestytu duomenu, to, kad 37. Teismas, ištyres ir ivertines byloje esancius irodymus, daro išvada, jog 38. Kaltinamasis A. D. savo kalte neige ir teisme teige, kad... 39. Teismas iš kaltinimo šalina aplinkybes del kaltinimo A.... 40. "<...> A. S. teisme norejo paneigti, kad jo firma... 41. „ <...> Tam, kad nuslepti „( - )" ryši su G.... 42. ,,<...> Todel labai gali buti, kad „( - )" tuos pinigus, skirtus 43. „<...> ... jo firma „( - )" ir buvo isikurusi „( - )" patalpose ( -... 44. „ <...> Veliau visi tie „( - )" milijonai atsidure „( - )“... 45. "<...> Daug milijonu „( - )" naudai buvo išplauta iš ,, ( - )". 46. "<...> „( - )" gavo didele nauda jiems buvo pervesti neteisetai gauti... 47. "<...>- S. renge „( - )"... 48. "<...> ,,... A. S. buvo pakankamas rimtas pagrindas... 49. "<...>,,A. S. konsultavo ir valde „( - )".... 50. "<...> Jis gavo atlygi už pareigu nevykdyma. Už „( - )". <...>... 51. "<...> Toki ispudi susidariau iš išdestytu duomenu, to, kad 52. Minetu Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2009 m. balandžio 10 d. sprendimu... 53. Del bausmes ... 54. Kaltinamojo atsakomybe lengvinanciu ir sunkinanciu aplinkybiu teismas... 55. Skirdamas bausme, teismas vertina visas bylos aplinkybes, atsižvelgia i LR BK... 56. Del civilinio ieškinio ... 57. Nukentejusysis A. S. byloje pareiške civilini ieškini,... 58. Kaltinamasis su pareikštu civiliniu ieškiniu nesutiko.... 59. Civilinis ieškinys tenkinamas iš dalies.... 60. Vertinant neturtines žalos turini, pasiremtina Civilinio kodekso 6.250 str. 1... 61. Ikiteisminio tyrimo metu, kaltinamajam kardomoji priemone nebuvo paskirta,... 62. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 303 str. 2 d. teismas... 63. A. D. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 245... 64. Paskirti A. D. kardomaja priemone rašytini pasižadejima... 65. Tenkinti iš dalies civilini ieškini ir priteisti iš A.... 66. Nuosprendis gali buti per 20 dienu nuo jo paskelbimo dienos skundžiamas...