Byla 2-5602-541/2012
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja J. V., sekretoriaujant V. K., dalyvaujant atsakovei B. D., atsakovės atstovei advokatei R. N.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovei B. D. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo,

Nustatė

3ieškovas UAB „4finace“ ieškinyje nurodė, jog 2010-06-12 su atsakove B. D. pagal SMScredit.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas sudarė paskolos sutartį, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovei 500,00 Lt kreditą, o atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka grąžinti suteiktą kreditą iki 2010-07-12. Pagal SMScredit.lt bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 4.10 punktą, paskolos gavėjas turi teisę inicijuoti paskolos pratęsimą, paskolos pratęsimas apmokestinamas komisiniu mokesčio, kurio dydis priklauso nuo pratęsimo termino. Atsakovė pasinaudojo šia teise ir tęsė paskolos grąžinimą penkis kartus po 30 dienų, paskolą ir paskolos suteikimo komisinį mokestį turėjo grąžinti 2010-12-26. Atsakovė nevykdė savo sutartinių pareigų, todėl pagal sutarties 9.2 punktą, nuo 2010-12-26 atsakovei pradėti skaičiuoti delspinigiai. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 420,00 Lt negrąžintos paskolos, 756,00 Lt delspinigių, 5 % metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 50,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 30-31).

4Atsakovė atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad su pareikštu ieškiniu ir ieškovo reikalavimais sutinka iš dalies. Teigė, kad, pratęsdama paskolos grąžinimą, kas mėnesį kartu su paskolos pratęsimo komisiniu mokesčiu stengdavosi sumokėti bent jau dalį suteiktos paskolos, t.y. 2010-07-22 atsakovė sumokėjo 130 Lt (75 Lt komisinio mokesčio, 55 Lt grąžinamos paskolos), 2010-08-22 – 100 Lt (75 Lt komisinio mokesčio, 25 Lt grąžinamos paskolos), 2010-09-21 – 100 Lt (75 Lt komisinio mokesčio, 25 Lt grąžinamos paskolos), 2010-10-21- 100 Lt (75 Lt komisinio mokesčio, 25 Lt grąžinamos paskolos), 2010-11-26 – 100 Lt (75 Lt komisinio mokesčio, 25 Lt grąžinamos paskolos). Tokiu būdu atsakovė per nurodytą laikotarpį sumokėjo 530 Lt sumą, iš kurios 375 Lt komisinio mokesčio, 155 Lt grąžinamos paskolos, todėl negrąžintos paskolos dydis turėtų būti ne 420 Lt, o 265 Lt. Pažymi, kad ieškovo skaičiuojami 1 procento dydžio nuo uždelstų mokėjimų delspinigiai ir reikalaujama priteisti 756 Lt suma už 180 dienų sudaro net 365 procentų dydžio metinių palūkanų. Toks palūkanų dydis yra itin didelis ir neatitinka protingumo, teisingumo kriterijų. Prašo netesybų dydį sumažinti iki 0,02 proc. dydžio pagal susiklosčiusią teismų praktiką, sumažintas netesybas įskaityti į ieškovo patirtus nuostolius. Sutinka ieškovui sumokėti 9,22 Lt delspinigių nuo likusios negrąžintos kredito sumos 256 Lt už 180 dienų. Atsakovė prašo išdėstyti priteistą sumą, kas mėnesį mokant po 130 Lt, tuo atveju, jei taikus susitarimas tarp šalių nebūtų pasiektas.

5Ieškovas 2012-04-04 procesiniame dokumente į atsakovės atsiliepimą nurodo, kad nesutinka su ieškovės atsiliepime išdėstytais motyvais ir argumentais. Paaiškina, kad pagal LR CK 6.54 str. gautos įmokos pirmiausia dengia netesybas, todėl sumokėjus 130 Lt įmokos, ji paskirstoma taip: 75 Lt nuskaičiuojami už paskolos pratęsimą 30 dienų terminui, 50 Lt padengiami susikaupę delspinigiai ir tik 50 Lt padengia pagrindinę paskolos sumą. Tokiu būdu, atsakovei penkis kartus pratęsus paskolos grąžinimą ir sumokėjus atsilipime nurodytas įmokas, jos pagrindinės skolos likutis buvo 421,25 Lt, ieškovas nurašė 1,25 Lt atsakovės naudai ir delspinigius paskaičiavo nuo 420 Lt sumos ir tai sudaro 756 Lt. Pažymi, kad delspinigių norma yra nustatyta atsižvelgiant į smulkių skolų išieškojimo kaštus, nuotolinio skolinimo riziką ir realius bendrovės patiriamus nuostolius paskolos gavėjui negrąžinant skolos. Pabrėžia, kad bendrovė dėjo visas pastangas taikai susitarti su atsakove dėl skolos grąžinimo, ji buvo raginama susimokėti arba pratęsti paskolos grąžinimo terminą, išmokėti skolą dalimis, tačiau atsakovė nuo 2010-12-26 nedarė jokių įmokų, nesitarė dėl mokėjimo dalimis. Nurodo, kad ieškovas sutiktų su skolos išdėstymu dalimis tuo atveju, jeigu būtų priteista visa reikalaujama suma ir ne ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui.

6Ieškovės atstovė ieškinį prašė tenkinti iš dalies, skolą priteisti, o netesybas sumažinti maksimaliai, vadovaujantis Vartojimo kredito įstatymu, kurio 11 straipsnis numato ne didesnes nei 0,05 proc. netesybas. Paaiškino, kad atsakovė augina tris mažamečius vaikus, dirba įmonėje Vičiūnai virtuvės darbuotoja ne pilnu krūviu, registruota darbo biržoje, šeima yra socialiai remtina. Taip pat prašė priteisus galutinę sumą, jos mokėjimą išdėstyti dalimis, nurodė, kad atsakovė yra pajėgi mokėti ieškovui po 100 Lt per mėnesį.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad 2010-06-12 tarp ieškovo ir atsakovės pagal UAB „SMScredit.lt“ bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis, kurios pagrindu ieškovas paskolino atsakovei 420 Lt. Paskolos sutarties terminas – 30 dienų, atsakovė paskolą turėjo grąžinti iki 2010-07-12 (b.l. 3-9). Pagal SMScredit.lt bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 4.10 punktą, paskolos gavėjas turi teisę inicijuoti paskolos pratęsimą, paskolos pratęsimas apmokestinamas komisiniu mokesčio, kurio dydis priklauso nuo pratęsimo termino. Paskolos terminą galima tęsti neribotą kiekį (b.l. 7). Ieškovo nurodymu, atsakovė šios aplinkybės nepaneigė, paskolos grąžinimas buvo pratęsiamas penkis kartus po 30 dienų, atsakovė paskolą ir paskolos suteikimo komisinį mokestį turėjo grąžinti 2010-12-26. Atsakovė prievolės pagal sutartį tinkamai nevykdė (įmokas mokėjo nereguliariai), paskolos numatytu terminu negrąžino. Atsakovė ieškovui iki 2010-12-26 sumokėjo 530,00 Lt sumą, iš kurios 375,00 Lt sudaro komisinis sutarties pratęsimo mokestis (po 75 Lt už mėnesį) ir pagrindinės skolos padengimui 155 Lt (b.l.43-46) ir liko skolinga ieškovui 345,00 Lt skolos (500,00 Lt - 155,00 Lt =345,00 Lt).

9Pagal LR CPK 6.256 str. 1 d., kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais (LR CK 6.38 str.). LR CK 6.873 str. 1 d. nustato, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.). Remiantis CK 6.873 str. 1 d. ir. nuostatomis, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovės priteistinas 345,00 Lt negrąžintas kreditas.

10Pagal CK 6.258 str. 1 d., įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 str.). Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 7.2 p. numato, kad paskolos gavėjui uždelsus atlikti paskolos sutartyje nustatytus mokėjimus, paskolos gavėjas moka paskolos davėjui 1 proc. delspinigius už sutarties nevykdymą nuo bendrosios uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Atsakovei paskaičiuoti 756,00 Lt dydžio delspinigiai (b.l. 30-31).

11Atsižvelgiant į Lietuvos A. T. formuojamą praktiką (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006; 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovės) sąskaita. Lietuvos A. T. 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Atsižvelgiant į Lietuvos A. T. formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog atsakovė yra vartotojas, kuris Paskolos sutartį su ieškovu sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, pagal kurias jis yra priverstas priimti jam primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties, todėl turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, įvertinant tai, kad vartotojui sudarant Sutartį nėra išaiškinamos visos sąlygos, todėl jis negali visapusiškai įvertinti riziką ir Sutarties neįvykdymo pasekmes, ieškovui nepateikus jokių įrodymų dėl jo patirtų nuostolių dydžio, pripažintina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai, kurie siekia 756,00 Lt, palyginus su pagrindinės skolos suma (345,00 Lt), yra aiškiai per dideli, todėl laikytini baudinėmis netesybomis (CK 1.5 str.). Nurodyti argumentai taip pat leidžia daryti išvadą, jog ieškovas atsakovės sumokėtomis įmokomis nepagrįstai pirmiausia dengė baudines netesybas.

12Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos A. T. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad ieškovo paaiškinimai dėl delspinigių dydžio pagrįstumo atmestini, kadangi ieškovas yra pelno siekiantis ūkio subjektas, veikiantis padidintos rizikos sąlygomis greitų paskolų teikimo srityje, todėl vykdydamas tokio pobūdžio ūkinę-komercinę veiklą turi pareigą tinkamai įvertinti bei prisiimti su tokia veikla susijusią riziką, neperkeldamas jos jo teikiamų paslaugų vartotojams. CK 6.73 str. 2 d. suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, kad 1 proc. dydžio delspinigių norma yra neprotingai didelė ir nesąžininga, todėl teismas, remdamasis CK 6.258 str. 3 d. ir CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (atsižvelgdamas į tai, kad Vartojimo kredito įstatymas 2010-10-22 paskolos sutarties sudarymo metu dar negaliojo, todėl minėtame įstatyme numatyta maksimali delspinigių norma (0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną) yra orientacinė), prašomus priteisti delspinigius mažina iki 100,00 Lt.

13CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-01-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

14Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas, pateikdamas ieškinį, sumokėjo 50,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 15, 34). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys patenkintas iš dalies (38,0 proc. patenkintų reikalavimų), vadovaujantis CPK 88 str. ir 93 str. 1, 2 d., ieškovui iš atsakovės priteistina 19,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

15A. V. valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2012-03-07 sprendimu suteikta antrinė teisinė pagalba (b. l. 47-48). Antrinės teisinės pagalbos išlaidos iš viso sudaro 400 Lt (b. l. 64). Pagal CPK 96 straipsnio 3 dalį, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, o atsakovas atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, tai bylinėjimosi išlaidos išieškomos į valstybės biudžetą iš ieškovo, neatleisto nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, proporcingai atmestai (62,0 proc. atmestų reikalavimų) jo ieškinio reikalavimų daliai. Iš ieškovo priteistina į valstybės biudžetą 248,00 Lt už atsakovei teiktą antrinę teisinę pagalbą (CPK 99 str. 6 d.).

16Pagal ( - ) str. 1 d. teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti. Atsižvelgiant į atsakovės prašymą bei jos finansinę padėtį (b.l. 43-48), 445,00 Lt įsiskolinimo suma išmokėtina ieškovui per 4 mėnesius nuo šio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 80 str., 87 str., 93 str., 98 str.,142 str., 262 str., 279 str., 285 str., 286 str., Lietuvos Respublikos CK 6.37 str., 6.38 str., 6.870-6.891 str., teismas

Nutarė

18tenkinti ieškinį iš dalies.

19Priteisti iš atsakovės B. D., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 345,00 Lt (tris šimtus keturiasdešimt penkis litus, 00 ct) negrąžintos paskolos, 100,00 Lt (vieną šimtą litų, 00 ct) delspinigių, 5 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos 445,00 Lt sumos nuo 2012-01-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 19,00 Lt (devyniolika litų, 00 ct) žyminio mokesčio ieškovo UAB „4finance“, j.a.k. 301881644, buv. Jonavos g. 254A, Kaunas, a.s. ( - ), AB bankas „Swedbank“, naudai.

20Priteisti iš ieškovo UAB „4finance“, j.a.k. 301881644, buv. Jonavos g. 254A, Kaunas, 248,00 Lt (du šimtus keturiasdešimt aštuonis litus, 00 ct) bylinėjimosi išlaidų į Valstybės biudžetą už atsakovei B. D., a/k ( - ) teiktą antrinę teisinę pagalbą, kurios yra mokamos į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), AB Swedbank, įmokos kodas 5630.

21Išdėstyti sprendimo įvykdymą 4 mėnesiams nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

22Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja J. V., sekretoriaujant V.... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. ieškovas UAB „4finace“ ieškinyje nurodė, jog 2010-06-12 su atsakove B.... 4. Atsakovė atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad su pareikštu ieškiniu ir... 5. Ieškovas 2012-04-04 procesiniame dokumente į atsakovės atsiliepimą nurodo,... 6. Ieškovės atstovė ieškinį prašė tenkinti iš dalies, skolą priteisti, o... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad 2010-06-12 tarp ieškovo ir... 9. Pagal LR CPK 6.256 str. 1 d., kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku... 10. Pagal CK 6.258 str. 1 d., įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už... 11. Atsižvelgiant į Lietuvos A. T. formuojamą praktiką (Lietuvos A. T.... 12. Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu... 13. CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas... 14. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas,... 15. A. V. valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2012-03-07 sprendimu... 16. Pagal ( - ) str. 1 d. teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 80 str., 87 str., 93 str., 98 str.,142... 18. tenkinti ieškinį iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovės B. D., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 345,00 Lt (tris šimtus... 20. Priteisti iš ieškovo UAB „4finance“, j.a.k. 301881644, buv. Jonavos g.... 21. Išdėstyti sprendimo įvykdymą 4 mėnesiams nuo sprendimo įsiteisėjimo... 22. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu...