Byla 2-1483-775/2012
Dėl skolos, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė rašytinio proceso būdu išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui D. P. dėl skolos, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas pareiškė ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 600 Lt skolą, 1080 Lt delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog 2009-06-06 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta paskolos sutartis, pagal kurią ieškovas už 100 Lt paskolos suteikimo mokestį atsakovui suteikė 500 Lt paskolą iki 2009-07-06. Atsakovas paskolos ir paskolos suteikimo mokesčio negrąžino iki šiol ir yra skolingas ieškovui 600 Lt. Kadangi atsakovas laiku neatsiskaitė, paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 9.2 p. pagrindu, jam paskaičiuoti 1080 Lt delspinigiai.

3Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, apie teisme iškeltą bylą jam pranešta CPK 123 str. 1 d. nustatyta tvarka, asmeniškai (b.l.21), ieškovas prašo priimti sprendimą už akių (b.l.4). Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

4Ieškinys tenkintas iš dalies.

5Nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2009-06-06 sudarė paskolos sutartį, kurios pagrindu ieškovas atsakovui 30 dienų laikotarpiui paskolino 500,00 Lt. Už paskolos suteikimą numatytas 100,00 Lt mokestis. Paskolos ir paskolos suteikimo mokesčio grąžinimo terminas pasibaigė 2009-07-06. Kadangi atsakovas laiku neįvykdė savo įsipareigojimų ieškovui, todėl ieškovas, remiantis bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2 punktu, paskaičiavo 1 procento dydžio delspinigius nuo uždelstų mokėjimų, už 180 dienas ir tai sudaro 1080 Lt. Ieškinio reikalavimą ir pagrindą įrodo: bendrosios paskolos sutarties sąlygos (b.l.6-8), sąskaita (b.l.10), paaiškinimas dėl delspinigių skaičiavimo (b.l.12), atsakovas prieštaravimų nepareiškė, kitų duomenų byloje nėra.

6Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, jog pasitvirtinus minėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą už akių. Ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo sumokėti įsiskolinimą, todėl ieškinys dalyje dėl paskolos ir paskolos suteikimo mokesčio priteisimo pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl tenkintinas – ieškovui iš atsakovo priteistina 600 Lt skola (CK 6.2 str., 6.37 str., 6.38 str., 6.886 str.).

7Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1080 Lt delspinigių. Ieškinyje nurodo, kad 1 procento dydžio delspinigius paskaičiavo už 180 uždelstų atsiskaityti kalendorinių dienų nuo uždelsto mokėjimo sumos. Atsakovo uždelstas mokėjimas sudaro 600 Lt. Bendrųjų sutarties sąlygų 9.2 punkte nurodyta, kad minėto dydžio delspinigiai skaičiuojami paskolos gavėjui vėluojant atlikti bet kokį mokėjimą pagal paskolos sutartį.

8Pagal CK 6.71 str. 1 d. netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus, kurių dydis nustatomas sutartimi dėl netesybų (t. y. sutartinius nuostolius). Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo prievolę (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr.3K-3-401/2008, ir kt.).

9Nagrinėjamoje byloje ieškovas, remdamasis tuo, kad atsakovas pažeidė sutartinę prievolę grąžinti paskolą pagal sutartį, prašo teismo priteisti sutartyje sulygtas netesybas. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad kai šalys sutartyje susitaria dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A. D. IĮ „Aldaujana“, bylos Nr. 3K-7-409/2010).

10Sprendžiant delspinigių priteisimo klausimą, pabrėžtina, kad pagal CK 6.73 str., teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, tuo nepažeidžiant sutarčių laisvės principo. Nagrinėjamos bylos atveju atsižvelgiant į aplinkybes, kad atsakovas yra fizinis asmuo, o ne verslo subjektas bei sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties pusė ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, taip pat į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, laikytina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai, yra nepagrįstai dideli. Ir nors byloje nustatyta, kad atsakovas tinkamai neįvykdė šalių tarpusavio sutarties, tačiau ši aplinkybė, įvertinus teismo aukščiau išvardintas priežastis, sąžiningumo ir protingumo principų kontekste nėra vertintina objektyviai svarbia ir suteikiančia pagrindą ieškovui nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių. Dėl paminėtų priežasčių delspinigiai mažintini iki 0,1 proc. dydžio, kuris laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius, todėl šioje ieškinio dalyje ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, delspinigių suma mažintina iki 108,00 Lt, kitoje dalyje ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

11CK 6.37 str. 2 d. numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo, privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prievolė tinkamai neįvykdyta, CK 6.210 str. 1 d. nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas, privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Todėl ieškinys šioje dalyje pagrįstas ir tenkintinas - ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str.).

12Iš dalies patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovo priteistinas žyminis mokestis, proporcingas patenkintų reikalavimų daliai - 29,00 Lt (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 2 d.).

13Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos CPK 142 str., 4d., 285, 286 str., teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo D. P., a.k. ( - ) ieškovui UAB „4finance“, į.k. 301881644, buveinės adresas Jonavos g. 254A, Kaunas, a.s. Nr. LT29 7300 0101 1206 5574, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, 600,00 Lt (šeši šimtai litų) skolą, 108,00 Lt (vienas šimtas aštuoni litai) delspinigius, 5 (penki) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (nuo 708,00 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-12-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 29,00 Lt (dvidešimt devyni litai) žyminį mokestį.

16Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

17Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine tvarka, nei kasacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2d. ir 3d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per šį Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai