Byla 2-1704-774/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Valdonė Račiūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės „Lesto“ ieškinį atsakovei R. B. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas AB „Lesto“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės ieškovo naudai 6505,13 Lt žalos atlyginimo, 5 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas ieškinyje nurodė, kad AB LESTO (iki reorganizavimo buvusi AB „VST"), darbuotojai, 2010-01-11 d. vykdydami planinį elektros apskaitos patikrinimą adresu: ( - ), nustatė, kad vartotojo (abonento Nr. 8009422) elektros apskaitos prietaisas yra sumontuotas nuosavo namo garaže ir prijungtas prie atramos. Apžiūrėję patikrinimo vietą, specialistai nustatė, kad yra suklastotos plombos ant įvadinio apskaitos skydo durelių ir elektros skaitiklio gaubto, o nuimant plombas nuo skaitiklio gaubto, padarytas poveikis skaitiklio konstrukcijai, siekiant sumažinti suvartotos elektros energijos rodmenis; taip pat nustatė, kad nuo įvadinių saugiklių, apeinant apskaitą, atvesti laidai į vartotojo tinklo paskirstymo skydelį. Buvo surašytas Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 09000351 (toliau - NEEVVAA) bei Daiktų, kurie turi įtakos neapskaitinio elektros energijos vartojimo faktui įrodyti, paėmimo protokolas. NEEVVAA surašymo metu dalyvavo namo, kuriame įrengtas apskaitos prietaisas, savininkės R. B. atstovė - motina V. B.. Surašant aktą vartotojos atstovė leido surašyti visus tuo metu name esančius, veikiančius elektros įrenginius ir jų galią. Surašytas NEEVVAA aktas buvo pateiktas svarstyti specialiai komisijai, dalyvaujant savininkės R. B. atstovei V. B.. Po išsamios visų aplinkybių ir dokumentų analizės, Komisija 2008-05-29 posėdyje nustatė, kad: elektros apskaitos prietaisas, gamyklinis Nr. 69513564, adresu: ( - ) buvo pastatytas vartotojui R. B. 1999-03-09 d. inžinieriaus-inspektoriaus Z. I. ir buvo užplombuotas trimis plombomis, kurias vartotojas priėmė apsaugai ir tą patvirtino savo parašu. 2000-02-16 įvadinio apskaitos skydo durelės buvo perplombuotas inžinieriaus A. R.; atsakovė R. B. turtą esantį adresu: ( - ) įgijo 2005-04-19 iš tėvo R. B. dovanojimo sutarties pagrindu; laikotarpiui 2005-04-19 - 2010-01-11, t.y. nuo R. B. turto įgijimo iki NEEVVA akto surašymo, apskaitos prietaiso patikrinimų nebuvo atlikta. Elektros skaitiklio rodmenys buvo nurašyti 2005-12-05. Tikslu nurašyti rodmenis į namą nepatekta: 2007-03-30, 2008-06-26, 2009-09-08; aktas surašytas pagrįstai, kadangi tiek valstybinės metrologinės patikros plombos, tiek ieškovo uždėtos plombos, palyginus su turimais pavyzdžiais yra klastotos, kadangi skiriasi šrifto išdėstymu; 2010-01-14 Aktų svarstymo komisija priėmė nutarimą perskaičiuoti elektros energijos suvartojimą už vienerių metų laikotarpį, tai yra nuo 2009-01-12 -2010-01-11. Komisijos apskaičiuotas padarytos žalos dydis sudarė 6505,13 Lt. Atsakovė su paskaičiuota žala nesutiko. Komisija įteikė vartotojos atstovei sąskaitą žalos atlyginimui 2010-01-14 ir 2010-02-22 pranešimus Nr.N-10-01-00004 ir Nr. 21610-895, kuriais vartotojai buvo nustatytas terminas žalai apmokėti ir ji įspėta, jog neatlyginus žalos, ieškovas kreipsis su ieškiniu į teismą, tačiau žala neatlyginta iki šiol. Ieškovas, laikydamas, kad yra visos civilinės atsakomybės sąlygos, prašo priteisti padarytą žalą iš atsakovės.

4Atsakovei procesiniai teismo dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu (CPK 130 straipsnio 1 dalis) (b.l. 38-39). Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį.

5Ieškovas ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovė nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovei be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovo prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 str. 4 d., 285 str.).

6CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Ieškinys tenkintinas.

8Teismas, atlikęs formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų: elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. 09000351 (b.l. 11), priedo Nr. 2 prie neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. 09000351 (b.l. 12), daiktų, kurie turi įtakos elektros energijos vartojimo faktui įrodyti, paėmimo protokolo (b.l. 13), Kauno miesto – Kauno rajono sk. vartotojų prašymų ir aktų svarstymo posėdžio protokolo Nr. N-10-01-00004 (b.l. 14), sunaudotos elektros energijos perskaičiavimo pagal EEVVA Nr. 09000351 (b.l. 15-16), pranešimo dėl surašyto elektros energijos vartojimo vietos apžiūros (EEVVA) akto Nr. N-10-01-00004 (b.l. 17), vartotojo kontrolės laikotarpių ir šaknelių (b.l. 19-22), Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (b.l. 23-25), vertinimą, ir atsakovei nepateikus įrodymų, patvirtinančių jos piniginės prievolės ieškovui įvykdymą, įsitikino, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį patenkinti (CPK 285 str. 2 d.).

9Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.245 straipsnio 1 dalis). Padaryti nuostoliai turi būti atlyginti visiškai, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar sutartis nustato ribotą atsakomybę (CK 6.251 straipsnis).

10Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovei asmeninės nuosavybės teise priklausančiame pastate adresu: ( - ), elektros apskaitos prietaisas buvo sumontuotas nuosavo namo garaže ir prijungtas prie atramos, suklastotos plombos ant įvadinio apskaitos skydo durelių ir elektros skaitiklio gaubto, o nuimant plombas nuo skaitiklio gaubto, padarytas poveikis skaitiklio konstrukcijai, siekiant sumažinti suvartotos elektros energijos rodmenis, nuo įvadinių saugiklių, apeinant apskaitą, buvo atvesti laidai į vartotojo tinklo paskirstymo skydelį. Dėl šių veiksmų ieškovas patyrė nuostolių, todėl atsakovei kyla civilinė atsakomybė. Atsakovės veiksmuose yra visos sąlygos, lemiančios civilinės atsakomybės atsiradimą – neteisėti veiksmai, atsiradusi žala ir priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos. Atsakovės veiksmų neteisėtumas nustatytas AB „VST“ komisijos posėdžio protokolu, o padaryta žala, įvertinus atsakovų naudojamų buitinių prietaisų galingumus, fiksuota sunaudotos elektros energijos perskaičiavime (b.l. 15-16). Nustačius padarytą poveikį skaitiklio konstrukcijai, siekiant sumažinti suvartotos elektros energijos rodmenis, bei savavališką prisijungimą ir elektros energijos vartojimą be apskaitos, teismas konstatuoja, kad ieškovui žala buvo padaryta atsakovės veiksmais.

11Remiantis išdėstytais motyvais, atsakovės atžvilgiu priimamas sprendimas už akių - ieškinį patenkinti visiškai ir iš atsakovės priteisti 6505,13 Lt žalos atlyginimo, procesines 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

12Patenkinus ieškinį iš atsakovės ieškovui priteistinas 195,00 Lt žyminis mokestis (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti.

15Priteisti iš atsakovės R. B., gim. ( - ) ieškovui akcinei bendrovei „Lesto“ (juridinio asmens kodas 302577612) 6505,13 Lt (šeši tūkstančiai penki šimtai penki litai 13 ct) žalos atlyginimo, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 195,00 Lt (šimtas devyniasdešimt penki litai 00 ct) žyminio mokesčio.

16Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai