Byla 2-15005-790/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Marius Bajoras, rašytinio proceso tvarka atsakovei už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovei E. G. dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 282,86 Lt skolos, 1024,80 Lt delspinigių, 157,19 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentus metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas nurodo, kad 2001-07-30 UAB „Tele2“ ir E. G. sudarė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. A-8369053.1.19.658 (toliau – ir sutartis), pagal kurią UAB „Tele2“ suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas. UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas atsakovei išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras, tačiau atsakovė jų neapmokėjo. 2009-03-31 ieškovas ir UAB „Tele2“ pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido ieškovo naudai visas reikalavimo teises pagal PVM sąskaitas-faktūras atsakovės atžvilgiu.

5Nusiuntus atsakovei ieškovo ieškinio ir jo priedų kopijas bei teismo pranešimo patvirtintą kopiją nurodytu atsakovės gyvenamosios vietos adresu (Ukmergės g. 224-47, Vilnius), atsakovė nebuvo rasta. Atsakovė gyvenamosios vietos nedeklaravo (b. l. 44). Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis, atsakovei procesiniai dokumentai buvo siunčiami darbovietės adresu, tačiau taip pat neįteikti (b. l. 45-47). Procesiniai dokumentai atsakovei, remiantis Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 130 straipsniu, buvo įteikti viešo paskelbimo būdu. Atsakovė atsiliepimo nustatytu terminu nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl, remdamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad, pasitvirtinus ieškovo pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies.

8Nustatyta, kad 2001-08-09 UAB „Tele2“ ir E. G. sudarė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. A-8369053.1.19.658 (b. l. 19-21). Pagal minėtos sutarties 1.1 punktą UAB „Tele2“ įsipareigojo atsakovei teikti mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas ir už atitinkamą atlygį suteikti teisę naudotis mobiliojo ryšio techninėmis priemonėmis, o atsakovė įsipareigojo naudotis šiomis paslaugomis bei mokėti už paslaugas mokesčius, nustatytus TELEL2 patvirtintuose kainoraščiuose. UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas atsakovei laikotarpiu nuo 2001-07-31 iki 2002-06-30 pateikė PVM sąskaitas-faktūras iš viso 282,86 Lt sumai (b. l. 24-35). Atsakovė sutartyje numatytų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, laiku PVM sąskaitų-faktūrų neapmokėjo.

92009-03-31 ieškovas ir UAB „Tele2“ pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido ieškovui visas reikalavimo teises pagal PVM sąskaitas-faktūras atsakovo atžvilgiu (b. l. 6, 9-12). Iš 2009-05-04 pranešimo dėl reikalavimo perleidimo matyti, kad ieškovas pranešė atsakovei apie reikalavimo perleidimą ir ragino sumokėti susidariusią skolą (b. l.35), tačiau byloje duomenų apie tai, kad atsakovė ieškovui būtų sumokėjusi susidariusią skolą, nėra. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovės priteistina 282,86 Lt skola.

10Už tai, kad atsakovė laiku neįvykdė savo prievolės, t. y. nesumokėjo 282,86 Lt skolos, ieškovas yra paskaičiavęs 1024,80 Lt delspinigių (b. l. 7). Sutarties 6.5 punkte numatyta, kad jeigu atsakovė nustatytų laiku neapmoka sąskaitos, UAB „Tele2“ pareikalavus, privalo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojamus nuo laiku neapmokėtos sumos. Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Įvertinus tai, kad atsakovė yra vartotojas, sutartis sudaryta prisijungimo būdu, paskaičiuota delspinigių suma gerokai viršija skolos sumą, delspinigiai paskaičiuoti už 3623 dienas, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli ir yra mažintini. Prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki 400 Lt, teismo vertinimu, tokia delspinigių suma adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams.

11Pagal CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punktą, be tiesioginių nuostolių ir negautų pajamų, į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Ieškovas pateikė skaičiavimą dėl patirtų 157,19 Lt nuostolių, susijusių su skolos išieškojimu ne teismo tvarka, todėl ieškovui iš atsakovės priteistinos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos (b. l. 8).

12CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2012-08-21, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Patenkinta ieškinio dalis sudaro 57,35 procentus. Ieškovas patyrė 71 Lt bylinėjimosi išlaidų (b. l. 4). Proporcingai patenkintai reikalavimų daliai iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 41 Lt bylinėjimosi išlaidų.

14Vadovaujantis CPK 92 straipsniu, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, dydį bei apmokėjimo tvarką nustato teisingumo ministras ir finansų ministras. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10 Lt. Remiantis tuo, valstybės naudai nei iš ieškovo, nei iš atsakovės 7,72 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nėra priteistinos.

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsniu, 285-288 straipsniais,

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti ieškovo UAB „Gelvora“, juridinio asmens kodas 125164834, A. Juozapavičiaus. g. 7, Vilnius, naudai iš atsakovės E. G., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 282,86 Lt (du šimtus aštuoniasdešimt du Lt aštuoniasdešimt šešis ct) skolos, 400 Lt (keturis šimtus Lt) delspinigių, 157,19 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt septynis Lt devyniolika ct) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2012-08-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 41 Lt (keturiasdešimt vieną Lt) bylinėjimosi išlaidų. Likusią ieškinio dalį atmesti.

18Išaiškintina, kad per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovė turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio reikalavimus.

19Atsakovė negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

20Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai