Byla 2-951-790/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Marius Bajoras, rašytinio proceso tvarka atsakovei už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „SNORO LIZINGAS” ieškinį atsakovei J. D. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovės J. D. 581,36 Lt pagal sutartį likusių mokėjimų, 529,62 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą likusių mokėjimų sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodo, kad 2008-02-08 su atsakove sudarė išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartį Nr. VDU80208D9PC (toliau – ir vartojimo kredito sutartis), kuria perdavė atsakovei valdyti ir naudotis fotelį-lovą TABLETĘ, su sąlyga, kad įvykdžius visas prievoles pagal sutartį, prekė pereis atsakovei nuosavybės teise. Pagal sutartį atsakovė įsipareigojo mokėti sutarties mokėjimų grafike nurodytas eilines įmokas ir kitus mokėjimus. Laiku nesumokėjusi eilinės įmokos ar kito mokėjimo, atsakovė įsipareigojo mokėti ieškovui 0,5 proc. dydžio delspinigius nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Savo prievolės atsakovė tinkamai neįvykdė.

4Atsakovei procesiniai dokumentai ieškinyje nurodytu adresu ( - ) nebuvo įteikti. Atsakovės deklaruotas gyvenamosios vietos adresas sutampa su nurodytuoju ieškinyje. Remiantis valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis, atsakovė nedirba. Procesiniai dokumentai atsakovei, remiantis Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 130 straipsniu, buvo įteikti viešo paskelbimo būdu. Atsakovė atsiliepimo nustatytu terminu nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl, remdamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad, pasitvirtinus ieškovo pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad 2008-02-08 ieškovas su atsakove sudarė išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartį Nr. VDU80208D9PC (b. l. 3-4). Įmokos turėjo būti mokamos nuo 2008-03-07 iki 2010-02-08, kaip nurodyta mokėjimo grafike (b. l. 3). Atsakovė neįvykdė sutarties 7.1.1 punkte nurodytų sąlygų, t.y., laiku ir tinkamai nesumokėjo mokėjimo grafike numatytų įmokų, todėl pažeidė sutartį. Atsakovei ieškovas pateikė paraginimus, kad būtų apmokėta susidariusi skola (b. l. 7-8), tačiau atsakovė į ieškovo raginimus nereagavo ir skolos nepadengė. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovės priteistini 581,36 Lt likę mokėjimai pagal vartojimo kredito sutartį.

8Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Vadovaujantis CK 6.72 straipsniu, susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Remiantis vartojimo kredito sutarties 8.6 punktu, jei pirkėjas nemoka sutartimi nustatytų mokėjimų, už kiekvieną uždelstą dieną skaičiuojami delspinigiai nuo visos nesumokėtų pagal sutartį eilinių įmokų sumos. Sutartyje nustatytas 0,5 proc. dydžio delspinigių mokėjimas už uždelstą dieną. Ieškovas už laiku nesumokėtas įmokas paskaičiavo 2 888,41 Lt delspinigių, tačiau juos sumažino iki 529,62 Lt.

9CK 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus.

10Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartį sudarė prisijungimo būdu, individualių derybų dėl delspinigių dydžio nevyko, paskaičiuota delspinigių suma beveik lygi likusių mokėjimų pagal vartojimo kredito sutartį sumai, tai, kad ieškovas, nors ir sutrumpina delspinigių skaičiavimo laiką, t.y. delspinigiai skaičiuojami ne už 979 dienas, o už 182 dienas, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli (0,5 proc. už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną arba 183 proc. per metus) ir yra mažintini. Delspinigiai mažintini iki 200 Lt, nes, teismo vertinimu, tokia delspinigių suma, įvertinus laikotarpį, per kurį neįvykdyti įsipareigojimai, padarytą pažeidimo pobūdį, adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams.

11CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą likusių mokėjimų sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-01-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

12Patenkinta ieškinio dalis sudaro 70,33 procentus. Ieškovas patyrė 70 Lt bylinėjimosi išlaidų (b. l. 11). Proporcingai patenkintai reikalavimų daliai iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 49,23 Lt bylinėjimosi išlaidos.

13Vadovaujantis CPK 92 straipsniu, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, dydį bei apmokėjimo tvarką nustato teisingumo ministras ir finansų ministras. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10 Lt. Remiantis tuo, valstybės naudai iš atsakovo proporcingai patenkintų reikalavimų daliai nepriteistinos 5,09 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu ir iš atsakovo atmestų reikalavimų daliai nepriteistinos 2,15 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsniu, 285-288 straipsniais,

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti ieškovui UAB „SNORO LIZINGAS”, juridinio asmens kodas 124926897, Lvovo g. 25, Vilnius, iš atsakovės J. D., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 581,36 Lt (penkis šimtus aštuoniasdešimt vieną Lt trisdešimt šešis ct) likusius mokėjimus pagal vartojimo kredito sutartį, 200 Lt (du šimtus Lt) delspinigių, 5 procentus metines palūkanas nuo priteistos likusių mokėjimų sumos (581,36 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2012-01-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 49,23 Lt (keturiasdešimt devynis Lt dvidešimt tris) bylinėjimosi išlaidas, likusią ieškinio dalį atmesti.

17Išaiškintina, kad per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovė turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio reikalavimus.

18Atsakovė negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

19Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai