Byla 2-7928-819/2009
Dėl skolos atleidžiant darbutoją, vidutinio darbo užmokesčio ir palūkanų priteisimo iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Bergerstar“, įmonės kodas 300091451, buveinės adresas: Naugarduko g. 3, Vilnius, priėmimo klausimą

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Asta Misiūnaitė-Bashir, spręsdama ieškovo V. K. , a. k. ( - ) gyv. ( - ) , pateikto ieškinio dėl skolos atleidžiant darbutoją, vidutinio darbo užmokesčio ir palūkanų priteisimo iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Bergerstar“, įmonės kodas 300091451, buveinės adresas: Naugarduko g. 3, Vilnius, priėmimo klausimą,

Nustatė

2ieškovas V. K. pateikė Vilniaus miesto 2 apylinkės teismui ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Bergerstar“, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo jo naudai 742,26 Lt skolos, 3164,80 Lt mėnesio vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką, 10,08 Lt palūkanų ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Taip pat ieškovas prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

3Ieškinį priimti atsisakytina.

4Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 411 str. 2 d. numato, kad ieškinys darbo bylose gali būti paduodamas pagal bendrojo teismingumo taisykles arba pagal vietą, kurioje darbas yra dirbamas, buvo dirbamas ar turėjo būti dirbamas. Ieškovas ieškinyje nedetalizuoja, kuriomis teismingumo taisyklėmis remdamasis – bendrojo ar CPK 411 str. 2 d. įtvirtinto alternatyvaus, pateikė šį ieškinį, todėl spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą teismas vertina ieškinyje nurodytas aplinkybes ir prie jo pridėtus rašytinius įrodymus, susijusius su ieškovo ir atsakovo galimai sulygta konkrečia ieškovo darbo vieta (darbo funkcijų atlikimo vieta), atsakovo buveine, šalių galimai sudarytu susitarimu, kuriuo pakeistos bendrojo teismingumo taisyklės (Panevėžio apygardos teismo 2008-12-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-561-198/2008).

5Ieškinyje ieškovas nurodo, kad jis UAB „Bergerstar“ vadybininko pareigose dirbo pagal šalių sudarytą 2008-01-31 darbo sutartį Nr. 2. Joje ieškovo konkreti darbo vieta nėra apibrėžta, nurodyta tik darbovietė – UAB „Bergerstar“ (1.1 p.), kurios buveinės adresas Naugarduko g. 3, Vilniuje, bei darbo funkcijos – vadybininkas (1.2 p.). Duomenų, kad 2008-01-31 darbo sutartimi Nr. 2 sulygtą darbą ieškovas pagal jo ir atsakovo aiškiai išreikštą susitarimą dirbo ar turėjo dirbti kitoje darbo vietoje nei UAB „Bergerstar“ buveinė, ieškinyje ieškovas nenurodė. Tokių aplinkybių nenustatyta ir iš ieškovo prie ieškinio pridėtų rašytinių įrodymų. Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatuoja nesant pagrindo sprendžiant ieškinio teismingumo klausimą remtis alternatyvaus teismingumo taisyklėmis, įtvirtintomis CPK 411 str. 2 d.

6CPK 29 str. įtvirtina bendrąją teismingumo taisyklę, pagal kurią ieškinys juridiniam asmeniui pareiškiamas pagal juridinio asmens buveinę, nurodytą juridinių asmenų registre. Juridinių asmenų registre, kaip ir ieškinyje, atsakovo UAB „Bergerstar“ buveinė nurodyta adresu Naugarduko g. 3, Vilniuje. Ji yra ne Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo, o Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo veiklos teritorijoje (LR teismų įstatymo 12 str. 7 d., LR įstatymo „Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardos teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo“ 7 str. 2, 3 d.). Aplinkybė, kad ši bendrojo teismingumo taisyklė būtų pakeista ieškovo ir atsakovo rašytiniu tarpusavio susitarimo, iš ieškovo ieškinio ir prie jo pridėtų rašytinių įrodymų nenustatyta (CPK 32 str.).

7Atsižvelgiant į tai, ieškovo V. K. ieškinį atsakovui UAB „Bergerstar“ priimti atsisakytina kaip neteismingą Vilniaus miesto 2 apylinkės teismui (CPK 137 str. 2 d. 2 p.), išaiškinant ieškovui, kad su ieškiniu jis turi kreiptis į Vilniaus miesto 3 apylinkės teismą, esantį Laisvės pr. 79A, Vilniuje (CPK 137 str. 3, 4 d.).

8Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 str., 290-292 str., teisėja:

Nutarė

9atsisakyti priimti ieškovo V. K. , a. k. ( - ) gyv. ( - ) , pateiktą ieškinį dėl skolos atleidžiant darbuotoją, vidutinio darbo užmokesčio ir palūkanų priteisimo iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Bergerstar“, įmonės kodas 300091451, buveinės adresas: Naugarduko g. 3, Vilnius.

10Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai