Byla e2YT-9882-329/2018
Dėl 2011 m. birželio 16 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimo, kuriuo A. R. pripažintas neveiksniu, peržiūrėjimo, suinteresuoti asmenys L. G., Z. G., J. R., A. R., institucijos teikiančios išvadas byloje Kalvarijos savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrius ir Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrius

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Virginija Šeškuvienė, sekretoriaujant E. V., dalyvaujant pareiškėjos Kalvarijos savivaldybės administracijos atstovei J. B., suinteresuoto asmens A. R. atstovei advokatei S. S., suinteresuotam asmeniui L. G.,

2institucijų teikiančių išvadas byloje Kalvarijos savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriaus atstovei D. G. ir Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriaus atstovei L. Ž.,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos Kalvarijos savivaldybės administracijos pareiškimą dėl 2011 m. birželio 16 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimo, kuriuo A. R. pripažintas neveiksniu, peržiūrėjimo, suinteresuoti asmenys L. G., Z. G., J. R., A. R., institucijos teikiančios išvadas byloje Kalvarijos savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrius ir Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrius.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą

Nustatė

5Pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama peržiūrėti 2011 m. birželio 16 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo priimtą sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-1239-91/2011 ir pripažinti A. R. neveiksniu visose asmeninių turtinių ir neturtinių santykių srityse.

6Pareiškėjos atstovė teismo posėdyje pareiškimą palaikė, prašė jį tenkinti. Nurodė, kad A. R. psichikos būklė nuo to laiko, kai jis buvo pripažintas neveiksniu, nepakito, jis nuo vaikystės yra neįgalus, niekada savarankiškai negyveno ir negali gyventi; nesuvokia savo poreikių ir nesugeba jais pasirūpini, jam reikalinga nuolatinė kito asmens pagalba. Paaiškino, kad A. R. paskirta globėja L. G. rūpinasi juo, prašė nekeisti paskirtos globėjos.

7Suinteresuotas asmuo L. G. su pareiškimu visiškai sutiko. Paaiškino, jog Dauno liga, gilus protinis atsilikimas jos broliui A. R. nustatytas nuo vaikystės, brolio sveikatos būklė nepasikeitusi ir nėra jokių vilčių, kad ji iš esmės galėtų kada nors pasikeisti. Sutinka ir toliau būti brolio globėja.

8Suinteresuoto asmens A. R. atstovė advokatė S. S. prašė pareiškimą tenkinti. Nurodė, kad ji neturi pagrindo abejoti į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais –2018 m. gegužės 18 d. Išvada dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus ir medicininiais dokumentais, iš kurių matyti, kad A. R. psichinės sveikatos būklė nepagerėjo, todėl prašo A. R. pripažinti neveiksniu visose pareiškime nurodytose srityse, o jo globėja palikti jau paskirtą seserį L. G..

9Suinteresuoti asmenys Z. G. ir J. R. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jiems pranešta tinkamai, pateiktuose atsiliepimuose nurodė, kad pareiškimui neprieštarauja. J. R. pateikė prašymą bylą nagrinėti jam nedalyvaujant.

10Institucijų, teikiančių išvadas byloje Kalvarijos savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriaus ir Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriaus atstovės paaiškino, kad palaiko į bylą pateiktas rašytines išvadas, prašė pareiškimą tenkinti. Nurodė, kad pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus reikalinga peržiūrėti neveiksnumą pagal tam tikras sritis, todėl sprendimas turi būti pakeistas. Teigė, kad nusiskundimų dėl A. R. globėjos L. G. neturi, ji tinkamai rūpinasi ir prižiūri savo brolį, todėl prašo nekeisti globėjos A. R..

11Teismas

konstatuoja:

12Pareiškimas tenkinamas.

13Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 16 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1239-91/2011 A. R. pripažintas neveiksniu. 2011 m. rugsėjo 28 d. teismo nutartimi toje pačioje civilinėje byloje jo globėja paskirta A. R. sesuo L. G..

14Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.5 straipsnyje asmens veiksnumas apibrėžiamas kaip fizinio asmens galimybė savarankiškai ir visa apimtimi įgyti, įgyvendinti savo teises ir prisiimti pareigas bei savarankiškai atsakyti už jų nevykdymą.

15Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pakeitimo įstatymo Nr. XII-1566 72 straipsnyje nustatyta, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo (šis įstatymas, išskyrus jo 72 str. 5 d., įsigaliojo 2016 m. sausio 1 d.) priimti teismo sprendimai, kuriais asmenys pripažinti neveiksniais, turi būti peržiūrėti per dvejus metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į pasikeitusį teisinį reglamentavimą, pareiškėja kreipėsi į teismą dėl teismo sprendimo, kuriuo A. R. pripažintas neveiksniu, peržiūrėjimo.

16Iš prijungtos Marijampolės rajono apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-1239-91/2011 matyti, kad A. R. neveiksniu pripažintas dėl jam diagnozuotos ligos – labai sunkus protinis atsilikimas. Bylos nagrinėjimu metu buvo nustatyta, kad A. R. gimė su Dauno sindromu, nuo vaikystės jam nustatytas neįgalumas, o 1989 m. nustatyta 1 neįgalumo grupė be termino ir nurodyta, kad jam reikalinga pastovi globa, 2009 m. spalio 12 d. nustatyta diagnozė – sunkus protinis atsilikimas su elgesio sutrikimu. 2011 m. gegužės 10 d. atliktoje teismo psichiatrijos ekspertizės išvadoje A. R. konstatuotas labai sunkus protinis atsilikimas. A. R. sveikatos būklė po 2011 m. birželio 16 d. teismo sprendimo, kuriuo jis pripažintas neveiksniu, nepakito. Tą tvirtina į bylą pateikti rašytiniai įrodymai, įvairūs medicininiai dokumentai. Byloje dalyvavusio suinteresuoto asmens L. G. (globėjos) teigimu, jos brolis niekuomet nepasveiks. Todėl nėra būtinumo skirti pakartotinės psichiatrinės ekspertizės.

17Į bylą pateikta 2018 m. gegužės 18 d. išvada dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, kurioje nurodyta, kad A. R. negeba pasirūpinti savimi asmeninių turtinių santykių srityse - asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su smulkiais buitiniais sandoriais; asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas susijęs su lizingo, daiktų pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutarčių sudarymu, paskolų, vartojimo kreditų sutarčių sudarymu; kilnojamojo turto naudojimas, valdymas ir disponavimas juo; nekilnojamojo turto naudojimas, valdymas ir disponavimas juo; paveldėjimo teisiniai santykiai; dalyvavimas ūkinėje komercinėje veikloje; asmeninių neturtinių santykių srityse - sveikatos priežiūros; šeimos santykių; asmens gebėjimas būti globėju (rūpintoju), pagalbininku pagal sutartį dėl pagalbos priimant sprendimus; darbo teisinių santykių; kitos sritys (balsavimo teisė).

18Nagrinėjamu atveju teismas, siekdamas apsaugoti ir užtikrinti neįgaliųjų visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, taip pat skatinti pagarbą šių asmenų prigimtiniam orumui, konstatuoja, jog sprendimas, kuriuo A. R. pripažintas neveiksniu, keistinas.

19Įvertinus byloje nustatytų aplinkybių visumą dėl A. R. sveikatos būklės, teismas sprendžia, kad A. R. pripažintinas neveiksniu asmens gebėjimų pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus srityse: asmeninių turtinių santykių srityse – asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su smulkiais buitiniais sandoriais (maisto produktų įsigijimas, sumokėjimas už komunalines paslaugas ir pan.); asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su lizingo, daiktų pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutarčių sudarymu, paskolų, vartojimo kreditų sutarčių sudarymu ir pan.; kilnojamojo turto naudojimas, nekilnojamojo turto naudojimas, valdymas ir disponavimas juo (kilnojamojo–nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo, nuomos, dovanojimo, įkeitimo sandoriai ar kt.); paveldėjimo teisiniai santykiai (testamento sudarymas, palikimo priėmimas, palikimo atsisakymas); dalyvavimas ūkinėje komercinėje veikloje (juridinių asmenų steigimas, buvimas juridinio asmens dalyviu, vertimasis individualia veikla ir kt.);kitose turtinių santykių srityse; asmeninių neturtinių santykių srityse – savitvarkos įgūdžių sritis (tinkama gyvenamojo būsto priežiūra, savarankiškas pasirūpinimas savimi ir pan.); sveikatos priežiūros srityje (kreipimasis dėl sveikatos priežiūros paslaugų, gebėjimas naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų poreikio įvertinimas ir pan.); šeimos santykių (santuokos sudarymas/nutraukimas ir pan.; asmens gebėjimas būti globėju, rūpintoju, pagalbininku pagal sutartį dėl pagalbos priimant sprendimus; darbo teisinių santykių sritis (asmens gebėjimas sudaryti darbo sutartį, atitinkančią jo galimybes, poreikius ir pan.); kitose asmeninių neturtinių santykių srityse (Neįgaliųjų teisių konvencijos 1 straipsnio 1 dalis, CK 2.10 straipsnis, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. A1-742 dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo 10 punktas).

20Peržiūrint teismo sprendimą, kuriuo asmuo buvo pripažintas neveiksniu, iš naujo nesprendžiamas klausimas dėl globos nustatymo ir globėjo neveiksniam asmeniui paskyrimo. 2011 m. rugsėjo 28 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1239-91/2011 A. R. yra nustatyta globa ir paskirtas globėjas L. G., asmens kodas ( - ) Byloje nėra duomenų, leidžiančių manyti, kad L. G. paskyrimas globėja neatitiktų A. R. interesų, todėl A. R. globėja paliktina L. G. (CPK 3 straipsnio 1 ir 7 dalys, 178–179 straipsniai, 185 straipsnis, 468–469 straipsniai).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263–268 straipsniais, 270 straipsniu, 468–469 straipsniais, teismas

Nutarė

22Pareiškimą tenkinti.

23Pakeisti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 16 d. sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-1239-91/2011, ir pripažinti A. R., asmens kodas ( - ) gimusį ( - ), gyvenantį ( - ), neveiksniu asmens gebėjimų pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus srityse:

241. Asmeninių turtinių santykių srityse:

251.1. Asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su smulkiais buitiniais sandoriais (maisto produktų įsigijimas, sumokėjimas už komunalines paslaugas ir pan.);

261.2. Asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su lizingo, daiktų pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutarčių sudarymu, paskolų, vartojimo kreditų sutarčių sudarymu ir pan.;

271.3. Kilnojamojo turto naudojimas, nekilnojamojo turto naudojimas, valdymas ir disponavimas juo (kilnojamojo–nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo, nuomos, dovanojimo, įkeitimo sandoriai ar kt.);

281.4. Paveldėjimo teisiniai santykiai (testamento sudarymas, palikimo priėmimas, palikimo atsisakymas);

291.5. Dalyvavimas ūkinėje komercinėje veikloje (juridinių asmenų steigimas, buvimas juridinio asmens dalyviu, vertimasis individualia veikla ir kt.);

301.6. Kitose turtinių santykių srityse;

312. Asmeninių neturtinių santykių srityse:

322.1. Savitvarkos įgūdžių sritis (tinkama gyvenamojo būsto priežiūra, savarankiškas pasirūpinimas savimi ir pan.);

332.2.Sveikatos priežiūros srityje (kreipimasis dėl sveikatos priežiūros paslaugų, gebėjimas naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų poreikio įvertinimas ir pan.);

342.3. Šeimos santykių (santuokos sudarymas/nutraukimas ir pan.;

352.4. Asmens gebėjimas būti globėju, rūpintoju, pagalbininku pagal sutartį dėl pagalbos priimant sprendimus;

362.5. Darbo teisinių santykių sritis (asmens gebėjimas sudaryti darbo sutartį, atitinkančią jo galimybes, poreikius ir pan.);

372.6. Kitose asmeninių neturtinių santykių srityse.

38A. R. globėja palikti 2011 m. rugsėjo 28 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1239-91/2011 paskirtą L. G., asmens kodas ( - )

39Sprendimo kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jo įsiteisėjimo išsiųsti Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro tvarkymo įstaigai Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro nuostatuose nustatyta tvarka.

40Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Virginija... 2. institucijų teikiančių išvadas byloje Kalvarijos savivaldybės... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą... 5. Pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama peržiūrėti 2011 m. birželio... 6. Pareiškėjos atstovė teismo posėdyje pareiškimą palaikė, prašė jį... 7. Suinteresuotas asmuo L. G. su pareiškimu visiškai sutiko. Paaiškino, jog... 8. Suinteresuoto asmens A. R. atstovė advokatė S. S. prašė pareiškimą... 9. Suinteresuoti asmenys Z. G. ir J. R. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį... 10. Institucijų, teikiančių išvadas byloje Kalvarijos savivaldybės... 11. Teismas... 12. Pareiškimas tenkinamas.... 13. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad Marijampolės rajono apylinkės teismo... 14. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.5 straipsnyje asmens... 15. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pakeitimo įstatymo Nr. XII-1566 72... 16. Iš prijungtos Marijampolės rajono apylinkės teismo civilinės bylos Nr.... 17. Į bylą pateikta 2018 m. gegužės 18 d. išvada dėl asmens gebėjimo... 18. Nagrinėjamu atveju teismas, siekdamas apsaugoti ir užtikrinti neįgaliųjų... 19. Įvertinus byloje nustatytų aplinkybių visumą dėl A. R. sveikatos būklės,... 20. Peržiūrint teismo sprendimą, kuriuo asmuo buvo pripažintas neveiksniu, iš... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 22. Pareiškimą tenkinti.... 23. Pakeisti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 16 d.... 24. 1. Asmeninių turtinių santykių srityse:... 25. 1.1. Asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su smulkiais... 26. 1.2. Asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su lizingo, daiktų... 27. 1.3. Kilnojamojo turto naudojimas, nekilnojamojo turto naudojimas, valdymas ir... 28. 1.4. Paveldėjimo teisiniai santykiai (testamento sudarymas, palikimo... 29. 1.5. Dalyvavimas ūkinėje komercinėje veikloje (juridinių asmenų steigimas,... 30. 1.6. Kitose turtinių santykių srityse;... 31. 2. Asmeninių neturtinių santykių srityse: ... 32. 2.1. Savitvarkos įgūdžių sritis (tinkama gyvenamojo būsto priežiūra,... 33. 2.2.Sveikatos priežiūros srityje (kreipimasis dėl sveikatos priežiūros... 34. 2.3. Šeimos santykių (santuokos sudarymas/nutraukimas ir pan.;... 35. 2.4. Asmens gebėjimas būti globėju, rūpintoju, pagalbininku pagal sutartį... 36. 2.5. Darbo teisinių santykių sritis (asmens gebėjimas sudaryti darbo... 37. 2.6. Kitose asmeninių neturtinių santykių srityse.... 38. A. R. globėja palikti 2011 m. rugsėjo 28 d. Marijampolės rajono apylinkės... 39. Sprendimo kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jo įsiteisėjimo... 40. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...