Byla 2-8401-809/2012
Dėl įsiskolinimo, kylančio iš paskolos sutarties, delspinigių bei bylinėjimosi išlaidų išieškojimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Eglė Žulytė-Janulionienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui E. B. dėl įsiskolinimo, kylančio iš paskolos sutarties, delspinigių bei bylinėjimosi išlaidų išieškojimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2ieškovas nurodė, kad 2008-12-01 tarp ieškovo UAB „4finance“ (ankstesnis pavadinimas UAB „SMScredit.lt“) ir atsakovo E. B. pagal ieškovo pateiktas bendrąsias paskolos sutarties sąlygas (toliau – Sąlygos) buvo sudaryta paskolos sutartis (toliau – Sutartis), kurios pagrindu ieškovas suteikė atsakovui 500 Lt paskolą. Paskolos sutartimi ieškovas įsipareigojo suteikti atsakovui paskolą, o atsakovas įsipareigojo nustatytu laiku, t. y. iki 2008-12-31, grąžinti ieškovui paskolą. Atsakovas nustatytu laiku paskolos negrąžino. Remiantis Sąlygų 9.2 punktu, ieškovas nuo 2009-10-28 atsakovui pradėjo skaičiuoti 1 proc. dydžio delspinigius, nuo negrąžintos kredito sumos, už kiekvieną uždelstą dieną. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktu, ieškovas prašo priteisti iš atsakovo delspinigius už šešis mėnesius, t.y. už 180 dienų. Atsakovas savo prievolės ieškovui nevykdo, todėl ieškovas prašo išieškoti iš atsakovo 500 Lt negrąžintos paskolos, 70 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 826 Lt delspinigių, 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus atsakovui įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka, asmeniškai, tačiau atsakovas atsiliepimo nustatytu terminu nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl, remdamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 2 dalis).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas su atsakovu sudarė Paskolos sutartį (toliau – Sutartis) prisijungimo būdu pagal standartines Paskolos sutarties Bendrųjų sąlygų (toliau – Sąlygos) 3 dalies nuostatas. Sutartis įsigalioja, kai paskolos gavėjas gauna paskolą tokiu būdu ir pagal tokias procedūras, kokios numatytos Sąlygų 3.3 punkte. Minėtame punkte nustatyta, kad paskolos davėjas suteikia paskolą paskolos gavėjui, ją pervedant į paskolos gavėjo sąskaitą, nedelsiant po to, kai įsigalioja Sutartis. Pervedimo atlikimo momentu pripažįstama, kad paskolos gavėjas gavo paskolą. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 straipsnio 2 dalį paskolos sutartis laikoma realine sutartimi, t.y. paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų perdavimo momento. Byloje nustatyta, kad 2008-12-01 ieškovui mokėjimo nurodymu Nr. 40 pervedus į atsakovo banko sąskaitą 500 Lt sumą (b. l. 12), tarp šalių buvo faktiškai sudaryta paskolos sutartis. CK 6.875 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad paskolos gavėjas turi teisę ginčyti paskolos sutartį, jeigu jis pinigų faktiškai negavo arba gavo mažiau, negu nurodyta sutartyje. Šias aplinkybes privalo įrodyti paskolos gavėjas. Byloje duomenų, kad paskolos sutartis būtų nuginčyta ar gauta paskola buvo grąžinta ir sumokėtos palūkanos, nėra.

7CK 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. CK 6.873 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsakovas sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolių įvykdymą byloje nėra, todėl ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 500 Lt negrąžintos paskolos (CK 6.38 straipsnis, 6.873 straipsnio 1 dalis).

8CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Vadovaujantis CK 6.72 straipsniu, susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Sąlygų 9.2 punkte numatyta, kad paskolos gavėjui uždelsus paskolos sutartyje nustatytus mokėjimus, paskolos gavėjas moka paskolos davėjui 1 proc. dydžio delspinigius už sutarties nevykdymą nuo bendros uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Atsakovui paskaičiuoti 826,00 Lt dydžio delspinigiai. Sutartyje nustatyti delspinigiai prilygsta net 365 procentams metinių palūkanų.

9Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006; 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005 ir kt.), netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris Paskolos sutartį su ieškovu sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, pagal kurias ji yra priversta priimti jam primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties, todėl turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, įvertinant tai, kad vartotojui sudarant Sutartį nėra išaiškinamos visos sąlygos, todėl jis negali visapusiškai įvertinti riziką ir Sutarties neįvykdymo pasekmes, ieškovui nepateikus jokių įrodymų dėl jo patirtų nuostolių dydžio, pripažintina, kad ieškovo prašomos priteisti netesybos (delspinigiai), kurios siekia 826 Lt, palyginus su pagrindinės skolos suma (500 Lt), yra aiškiai per didelės, todėl laikytinos baudinėmis (CK 1.5 straipsnis).

10CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis nustato, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). CK 6.73 straipsnio 2 dalis suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, kad 1 procento dydžio delspinigių norma yra neprotingai didelė ir nesąžininga, todėl teismas, remdamasis CK 6.258 straipsnio 3 dalimi ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, mažina netesybas per pusę, t.y. iki 0,5 procentų nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Remiantis išdėstytu, ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 413 Lt delspinigių (CK 6.73 straipsnio 2 dalis).

11CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, ieškovo naudai iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (983 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012 m. balandžio 18 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

12Ieškovas patyrė bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 50 Lt žyminis mokestis, todėl remiantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistina bylinėjimosi išlaidų dalis, proporcinga priteistai sumai. Teismas patenkino 70,41 procentus reikalavimų, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 35,21 Lt bylinėjimosi išlaidų.

13Vadovaudamasis LR CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285 – 288 straipsniais, teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti ieškovo UAB „4finance”, įmonės kodas 301881644, naudai iš atsakovo E. B., asmens kodas ( - ) 500 Lt (penkis šimtus litų) skolos, 413 Lt (keturis šimtus penkiasdešimt litų) delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (983 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012 m. balandžio 18 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei 35,21 Lt (keturiasdešimt rylika litų) bylinėjimosi išlaidų.

16Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

17Išaiškintina, kad per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovas turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio reikalavimus.

18Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

19Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai