Byla A2.9.-6776-311/2011

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Rimantas Grigas, sekretoriaujant Birutei Čyžaitei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamai B. B., jos atstovui advokato padėjėjui T. D.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs B. B., a.k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietės, gyv. ( - ), administracinio teisės pažeidimo bylą,

Nustatė

3B. B. nepanaudojo tėvų valdžios nepilnamečio vaiko interesams, nes 2011-10-03, 17.30 val. jos nepilnametė dukra I. B., gim. ( - ), kartu su kitomis nepilnametėmis merginomis prieš nepilnametę K. S., gim. ( - ), padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 284 str., tačiau I. B. neturint amžiaus, nuo kurio atsakoma pagal šį baudžiamąjį straipsnį, priimtas atsisakymas pradėti ikiteisminį tyrimą pagal LR BPK 3 str. 1 d. 4 p., t.y. B. B. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 181 str. 1 d.

4Administracinėn atsakomybėn traukiama B. B. paaiškino, kad jos dukra nieko nedarė, tik ėjo į tinklinio varžybas ir buvo šalia, kai viskas vyko. Pareigūnė jai pranešė apie įvykį, paaiškino, kad grupelė mergaičių įskaudino mergaitę. Sakė, kad pašalinė moteris iškvietė policiją, nes mergaitės stumdėsi, šūkavo. Ji nemano, kad ten buvo muštynės. Dukra sakė, kad ji tik buvo šalia, tai nurodo ir kitos mergaitės.

5Liudytoja K. S. parodė, kad būnant pas M. senelį laiptinėje D. pasikvietė išeiti. Išėjus į lauką, D. prie jų priėjo po kelių minučių. Kartu su ja atėjo I., L., P. Jos kalbėjosi, pradėjo jos klausinėti, kodėl ji tokia „nagla“ pasidarė. L., D., S., P., M. ėjo prie balkono parūkyti. K. irgi ėjo, bet stovėjo toliau nuo jų. Jos pasikvietė ją pasikalbėti. Po to pasakė, kad ji gali eiti namo. K. einant namo, ją pasivijo D. ir į galvą užgesino cigaretę. Po to d., L., I. pradėjo ją stumdyti. Jos apstoją ją. Pasiūlė įmesti ją į konteinerį. D. su I. stūmė ją link konteinerio. Dalija liepė atiduoti telefoną, Karolina sakė, kad neduos. Nepažįstama moteris iškvietė policiją. Mergaitės ją išvadino visokiais negražiais žodžiais. Mergaičių „žiurke“ ji nevadino, raštelyje nieko nerašė. K. S. patvirtino savo parodymus, duotus apklausiant ją liudytoja ikiteisminio tyrimo metu.

6Liudytoja I. B. parodė, kad ji ruošėsi važiuoti į treniruotę, susitiko S. su drauge. Jos pamatė K. su M. netoli „Topolio“, pakalbėjo su jomis. K. pasitraukė M. arčiau savęs. Išgirdo, kaip K. pavadino L. „žiurke“. L. susinervinusi įstūmė K. į krūmus. K. atsistojo ir norėjo pastumti L., bet pastūmė D.. D. ją pastūmė atgal. M. pasakė, kad reikia eiti namo. L. ją pasivijo. Su K. jos kalbėjo, kodėl ji taip pavadino L.. K. pasakė, kad jei jos lįs prie jos, papurkš dujų. K. ėjo namo, mergaitės ją pasivijo, nes dar nebuvo išsiaiškinę, kodėl ji taip pavadino L. Nebuvo kalbos apie tai, kad įmes ją į konteinerį, nekalbėjo nei apie telefoną, nei apie raktus. Mašinų aikštelėje stovėjo moteris. Iš pradžių K. pasakė, kad viskas gerai. Po to I., L. ir S. išėjo. Kas įvyko vėliau, I. B. nežino. Grįžę pamatė nuvažiuojančius policijos pareigūnus. K. išėjo namo. M. palydėjo jas į treniruotę. Kai mergaitės aiškinosi ir K. aprėkė D., S. įspyrė K. į užpakalį. I. su P. stovėjo nuošaliau. Prie konteinerio mergaitės gal ir susistumdė, bet I. K. nestūmė. Konfliktas kilo dėl to, kad K. kitą mergaitę pavadino „žiurke“. Jos norėjo gražiai išsiaiškinti. K. kitą dieną lipdama į troleibusą jai su d. „taką“ parodė.

7Liudytoja M. R. parodė, kad 2011-10-03 ji su K. sėdėjo laiptinėje. Paskambino D., sutarė su ja susitikti. L. priėjo prie K. ir pasakė, kad ji pasikėlusi. Po to pradėjo tampyti K. už plaukų. Mergaitės nuėjo prie namo parūkyti. I., D., L. P. prie namo rūkė. K. stovėjo netoli. Ji jau ėjo namo, o D. prisivijusi užgesino cigaretę į ją. D. palaukė, kol žmonės nueis nuo laiptinės ir įstūmė K. į krūmus. Prie konteinerio jos irgi mušėsi. Moteris išlipo iš mašinos ir paklausė, ar viskas gerai. K. pasakė, kad ne. S. K. įspyrė į užpakalį. D. vadino K. „žiurke“. Mergaitės keikėsi, M. nesikeikė, pasakė visoms, kad nelįstų, kažką negražiai pasakė. Ji su K. draugės. L. išgirdusi, kad K. ją pavadino žiurke, pradėjo stumdytis. K. stūmė L., bet pastūmė D.. K. sakė, kad bus reikalų su policija. Ji nerašė, kad dujomis apipurkš. Labiausiai K. skriaudė D., I. tik stebėjo.

8Liudytoja P. U. parodė, kad ji su S. laukė autobuso. Susitiko kitas mergaites, ėjo į treniruotę. Po to jos susitiko K. ir M. K. pavadino L. necenzūriniu žodžiu. K. atitraukė M. ir pavadino ją necenzūriniu žodžiu. K. pastūmė, ji nukrito į krūmus. M. norėjo eiti namo. Mergaitės aiškinosi su K., kodėl ji pavadino L. necenzūriniu žodžiu. Ji aiškino, kad nevadino. S. įspyrė jai į užpakalį. L. pavadino K. necenzūriniais žodžiais. Daugiau keiksmažodžių ji negirdėjo. Moteris pagrasino iškviesti policiją. Cigaretės į galvą negesino. P. U. nurodo, kad ji su I. stovėjo netoli.

9Lietuvos Respublikos ATPK 181 str. numatyta atsakomybė už tėvų valdžios nepanaudojimą arba panaudojimą priešingai vaiko interesams. Tėvai turi teisę ir pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos, atsižvelgdami į jų fizinę ir protinę būklę, sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

10Išklausius administracinėn atsakomybėn traukiamą B. B., liudytojų K. S., I. B., M. R., P. U. parodymus, darytina išvada, kad I. B. stumdė K. S., kartu su D. stūmė ją link konteinerio. Apklaustos liudytojos nurodė, kad labiausiai K. S. skriaudė D., tačiau I. B. taip pat elgėsi netinkamai, nes kartu su kitomis nepilnametėmis mergaitėmis stumdė K.

11Esant nurodytoms aplinkybėms darytina išvada, kad B. B. veikoje yra pažeidimo, numatyto LR ATPK 181 str. 1 d., sudėtis. Atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nėra, ji baustina įspėjimu.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodekso 30 str., 181 str. 1 d. 287 str. 1 d. 1 p., 288 str.,

Nutarė

13B. B. pripažinti kalta, padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 181 str. 1 d., ir paskirti administracinę nuobaudą – įspėjimą.

14Nutarimas per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai