Byla 2-624-773/2011
Dėl žalos atlyginimo, išvadą duodanti institucija Valstybinės energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Šimonis, sekretoriaujant Renatai Paliokaitei, dalyvaujant ieškovo UAB „Limba“ atstovams direktoriui I. V. B., atstovei pagal įgaliojimą K. B., advokatei Jovitai Usonytei, atsakovo UAB „Trys berželiai“ atstovei direktorei V. P., atstovui pagal atstovavimo sutartį advokato padėjėjui Sergejui Kulik, išvadą duodančios institucijos Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovui A. A., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Limba“ ieškinį atsakovui UAB „Trys berželiai“ dėl žalos atlyginimo, išvadą duodanti institucija Valstybinės energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Limba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu (b.l. 3-5) atsakovui UAB „Trys berželiai“ dėl žalos atlyginimo priteisimo. Ieškovas savo ieškiniu teismo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Trys berželiai“ 5250,32 Lt žalos atlyginimo, 6 (šešių) procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 1990-05-28 visuomeninio maitinimo kooperatyvas „Saulė“, kuris 1991-02-26 reorganizuotas į UAB „Limba“, su Kauno elektros tinklais (dabar AB „VST“) sudarė elektros energijos sutartį, pagal kurią 1990-05-28 Kauno elektros tinklai nustatė balansinės priklausomybės ir eksploatacinės atsakomybės ribas bei įsipareigojo užtikrinti elektros energijos tiekimą į prekybinį kioską (laikinas statinys Nr. K 456, adresu prie Taikos pr. 113, Kaunas). Ieškovas taip pat nurodė, kad pagal raštišką 1990-05-31 KMVK Prekybos Organizacijų Valdybos, Kauno 2-osios Maistprekybos, kuriai tuo metu priklausė parduotuvė Nr. 218 „Berželis“, direktoriaus sutikimą elektros įvadas (elektros kabelis iš kabelių spintos KS 1444) buvo įrengtas ant UAB „Trys berželiai“ pastato sienos, ko pasėkoje nuo 1990-05-28 iki 2009-09-05 minėtam prekybiniam kioskui nepertraukiamai buvo tiekiama elektros energija. Ieškovas pažymėjo, kad per visą šį laikotarpį atsakovas jam nereiškė jokių pretenzijų dėl įvadinio kabelio ir įvadinio apskaitos skydo, tačiau 2009-09-05 be jokio perspėjimo savavališkai nukirpo ir pasisavino jų įvadinį elektros kabelį apie 10 m ilgio iš KS 1444 , o tokiu būdu buvo nutrauktas elektros energijos tiekimas į jiems nuosavybės teise priklausantį kioską. Ieškovas taip pat nurodė, kad jis elektros energijos tiekimą atnaujino įsirengęs naują elektros kabelį, tačiau 2009-11-17 atsakovo darbuotojai vėl savavališkai nukirpo ir pasisavino elektros kabelį bei kabelio sudūrimo dėžutę, taip pakartotinai nutraukdami elektros energijos tiekimą į prekybinį kioską, dėl ko buvo kreiptasi pareiškimu į policiją. Ieškovas pabrėžė, kad jis stengėsi gražiuoju išspręsti susidariusią situaciją su atsakovu, tačiau jo atstovai kategoriškai atsisakė leistis į derybas, ignoravo ir pateiktus iš AB „VST“ bei Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Kauno teritorinio skyriaus raštus, patvirtinančius, jog ieškovui nuosavybės teise priklausančiam kioskui elektros energija yra tiekiama teisėtai, o kiosko įvadinis kabelis UAB „Trys berželiai“ pastato siena yra nutiestas taip pat teisėtai bei nuosavybės teise priklauso UAB „Limba“. Ieškovas nurodė, kad 2009-09-01 su nuomotojais D. Š. ir R. R. jis sudarė Kiosko nuomos sutartį, pagal kurią laikotarpiui nuo 2009-09-01 iki 2010-09-01 išnuomojo kioską, adresu ( - ), už 400 Lt per mėnesį dydžio nuomos mokestį, o taip pat minėta sutartimi įsipareigojo nuomininkams užtikrinti elektros energijos tiekimą. Ieškovo teigimu, kadangi atsakovas savavališkai nutraukė elektros energijos tiekimą į kioską, jis 2009-09-09 buvo priverstas su nuomininkais pasirašyti priedą Nr. 1 prie sutarties dėl kiosko nuomos, pagal kurį nuomininkai buvo atleisti nuo kiosko nuomos mokesčio mokėjimo laikotarpiu nuo 2009-09-05 iki elektros energijos tiekimo atnaujinimo, o dėl šių priežasčių jis patyrė nuostolius, kuriuos sudaro negautos pajamos už kiosko nuomą per laikotarpį nuo 2009 m. rugsėjo iki 2010 vasario mėn. 2400 Lt dydžio sumoje. Be to, kaip pažymėjo ieškovas, kadangi buvo būtina skubiai užtikrinti nepertraukiamą elektros energijos tiekimą į minėtą prekybinį kioską, jis 2010-01-20 kreipėsi į AB „VST“ dėl techninių sąlygų išdavimo, kad iškelti 0,4 KV elektros energijos apskaitos, esančios UAB „Limba“ kioske ir pajungtos nuo KS 1444 iškėlimo bei elektros energijos apskaitos pajungimo nuo šalia esamų apskaitų į kaimynystėje pastatytus prekybos kioskus, ko pasėkoje UAB „Eltecha“ pagal 2010-02-01 pasirašytą darbų sutartį atliko elektrotechnikos darbus, t.y. įrengė 0,4 kV atvadą į prekybos kioską už 2850,32 Lt sumą ir elektros energijos tiekimas į minėtą kioską vėl buvo atnaujintas. Ieškovas atkreipė dėmesį į tai, kad šiuos darbus jis buvo priverstas atlikti dėl atsakovo kaltės, todėl laikytina, kad jų sumokėta 2850,32 Lt suma už elektrotechnikos darbus bei negautos pajamos už prekybinio kiosko nuomą 2400 Lt sumoje, viso 5250,32 Lt yra atsakovo jiems padaryta žala.

3Atsakovas UAB „Trys berželiai“ atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko (b.l. 40-42), prašė jį atmesti kaip neteisėtą ir nepagrįstą, o iš ieškovo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nurodė, kad neatitinka tikrovės ieškovo teiginys, jog per laikotarpį nuo 1990-05-28 iki 2009-09-05 atsakovas jam nereiškė jokių pretenzijų, kadangi 1997-05-12 jis, kaip KMVK prekybos organizacijų valdybos Kauno 2-osios maistprekybos teisių perėmėja, pareikalavo, jog dėl pastato remonto nuo UAB „Trys berželiai“ pastatų būtų nuimti elektros energijos kabeliai. Atsakovo teigimu, visos įmonės, tame tarpe ir ieškovas, geranoriškai nusiėmė savo elektros kabelius, o po pastato remonto į jį su prašymais leisti laikinai nusitiesti per UAB „Trys berželiai“ pastato sieną elektros energijos kabelius kreipėsi tik „Renrita“ ir AB „Kauno spauda“, tuo tarpu ieškovas su tokiu prašymu į atsakovą nesikreipė. Atsakovo nuomone, atsižvelgiant į šias aplinkybes darytina išvada, kad ieškovas nuo 1997 m. gegužės mėn. negalėjo be jo sutikimo naujai nusitiesti elektros energijos kabelio per UAB „Trys berželiai“ pastatą, todėl jis pagrįstai manė jog ant pastato stogo nėra ieškovui priklausančio elektros energijos kabelio. Atsakovas taip pat nurodė, kad 2009-11-15 atvykusi į darbą direktorė V. P. pastebėjo, jog ant UAB „Trys berželiai“ pastato stogo vaikšto nepažįstamas asmuo, kuris pasakė, jog jį pasamdė sutvarkyti UAB „Limba“ elektros energijos kabelį. Atsakovo teigimu, kadangi ieškovas nebuvo gavęs jo leidimo nusitiesti elektros energijos kabelio per jiems priklausantį pastatą, todėl buvo paprašyta, kad nebūtų atliekami jokie darbai, ko pasėkoje atvykęs UAB „Limba“ savininkas buvo labai nepatenkintas, kad neleidžiama tęsti darbų ir pakilęs ant pastato stogo su ant jo buvusiu vyriškiu kažką darė nepaisant draudimo tęsti darbus, ir kaip tik tuo metu UAB „Trys berželiai“ alaus barui dingo elektros energija, todėl laikotarpiu nuo 10.48 val. iki 12.24 val. jis negalėjo dirbti. Kaip pažymėjo atsakovas, sugadintą elektros energijos kabelį ieškovas sutvarkė pats, tačiau jis nukirpo elektros kabelį priklausantį AB „Kauno spauda“ ir tik tada, t.y. 2009-11-15, atsakovas sužinojo, jog ant jiems priklausančio pastato stogo yra neteisėtai nutiestas UAB „Limba“ kabelis, ko pasėkoje buvo pareikalauta jį pašalinti, o apie tai informuota ir AB „VST“. Atsakovo teigimu, susipažinus su ieškovo pateikta AB „VST“ pažyma, kurioje tariamai nurodyta, kad ieškovas teisėtai naudojasi UAB „Trys berželiai“ pastatu ir yra teisėtas AB „VST“ klientas, matosi, jog toje pažymoje nurodoma, kad ieškovas yra teisėtas elektros energijos vartotojas, bet AB „VST“ nieko jiems neatsakė dėl to, ar jie gali savavališkai, be pastato savininko sutikimo, nusitiesti kabelį per jiems nepriklausantį statinį, ar negali. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, atsakovo nuomone, šis ieškovo teiginys neatitinka tikrovės ir tai dar vienas iš motyvų, dėl ko atsakovas nesutinka su ieškiniu, ko pasėkoje darytina išvada, kad ieškovo reikalavimas dėl negautų 2400 Lt pajamų atlyginimo ir dėl 2850,32 Lt žalos atlyginimo bei dėl palūkanų priteisimo yra nepagrįstas.

4Ieškinys atmestinas Ieškovas UAB „Limba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Trys berželiai“ dėl žalos atlyginimo priteisimo, ir prašo priteisti iš atsakovo UAB „Trys berželiai“ 5250,32 Lt žalos atlyginimo, 6 (šešių) procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Taigi, ieškovas prašo teismą atsakovo atžvilgiu taikyti deliktinę civilinę atsakomybę. Teismas pažymi, kad civilinė atsakomybė atsiranda tada, kai nustatytos visos bendrosios civilinės atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos, žalą padariusio asmens kaltė (CK 6.246, 6.247, 6.248, 6.249 straipsniai). Asmuo (ieškovas), pareiškęs atsakovui ieškinį dėl atsakovo neteisėtais kaltais veiksmais padarytos žalos atlyginimo, turi įrodyti neteisėtus veiksmus, žalos faktą ir dydį bei priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir padarytos žalos. Žalą padariusio asmens kaltė preziumuojama, taigi tik tais atvejais, kai kaltės prezumpcija yra paneigiama, ieškovas turi įrodyti ir žalą padariusio asmens kaltę (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Deliktinės civilinės atsakomybės institutas yra grindžiamas visuotine pareiga laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais ar neveikimu nepadarytų žalos kitam asmeniui (CK 6.263 straipsnis). Asmeniui, kuris šią pareigą pažeidžia arba kuris pagal įstatymą yra atsakingas už žalą padariusio asmens veiksmus, kyla prievolė atlyginti padarytą žalą. Teismui sprendžiant, ar byloje esantys įrodymai patvirtina esminę ieškovo UAB „Limba“ nurodytą teisiškai reikšmingą aplinkybę, kad atsakovas UAB „Trys berželiai“ savavališkai nutraukė elektros energijos tiekimą į ieškovui UAB „Limba“ priklausantį kioską, vertina byloje esančius įrodymus: šalių paaiškinimus, liudytojų parodymus, o taip pat byloje esančius rašytinius įrodymus (CPK 177 straipsnio 2 dalis, 185 straipsnis) Ieškovas UAB „Limba“ savo ieškinyje nurodė, kad atsakovas UAB „Trys berželiai“ 2009 m. rugsėjo 5 d. be jokio perspėjimo savavališkai nukirpo ir pasisavino ieškovo įvadinį elektros kabelį iš KS 1444 (apie 10 m. ilgio), tai pasikartojo ir 2009 m. lapkričio 17 d., kai atsakovo darbuotojai vėl savavališkai nukirpo ir pasisavino elektros kabelį bei kabelio sudūrimo dėžutę (b. l. 3). Ieškovas šiuos atsakovo neteisėtus veiksmus grindė aplinkybėmis, kad dieną prieš pat įvykį 2009 m. lapkričio 16 d. atsakovo darbuotojas – energetikas, apšaukęs ieškovo atstovą dėl atstatyto kabelio, buvo pagrasinęs, kad vėl jį nukirpsiąs ir išmesiąs. Ieškovo atstovė K. B. teismo posėdžio metu nurodė, kad 2009 m. rugsėjo 5 d. laidai buvo atjungti nuo kirtiklio, 10 m. kabelio buvo pavogta 2009 m. lapkričio 15 d., tačiau kas kabelį nuėmė ji nematė (b. l. 108). Teismas kaip įrodymą vertina ir atsakovo UAB „Trys berželiai“ atstovės direktorės V. P. paaiškinimus, kad 2009 m. rugsėjo mėnesį pas ją atėjus dėl elektros nutraukimo ji nustebo, nes manė, kad kabelis yra nukeltas, o jokių veiksmų UAB „Trys berželiai“ ir šios įmonės darbuotojai dėl elektros nutraukimo nedarė, ji pati niekam nenurodė nutraukti, nukabinti UAB „Limba“ kabelį (b. l. 111). Teismas siekdamas nustatyti byloje esminę teisiškai reikšmingą aplinkybę, ar atsakovo UAB „Trys berželiai“ darbuotojai ar kiti asmenys atsakovo nurodymu 2009 m. rugsėjo 5 d. ir 2009 m. lapkričio 17 d. savavališkai nukirpo ir pasisavino elektros kabelį bei kabelio sudūrimo dėžutę, vertina byloje esančius liudytojų parodymus (CPK 177 straipsnio 2 dalis). Liudytoju apklaustas atsakovo UAB „Trys berželiai“ energetikas S. N. neneigė, kad buvo ant stogo 2009 m. lapkričio 16 d., kur buvo pritvirtintas ieškovui priklausantis kabelis, šnekėjo apie UAB „Limba“ kabelį, kitam liudytojui A. U. atsakęs, kad kabelis yra spaudos kiosko ir kad prie jo UAB „Limba“ prisijungė neteisėtai, tačiau neigė sakęs, kad jį nukirps (b. l. 114). Teismas pažymi, kad nors liudytojas A. U. parodė, jog UAB „Trys berželiai“ energetikas 2009 m. lapkričio 16 d. sakė, kad kabelį nukirps (nutrauks) (b. l. 113), tačiau jis asmeniškai nematė kaip buvo gadinami laidai (b. l. 114). Teismas taip pat pažymi, kad ir liudytojas D. Š. teisme parodė, jog nematė ir nežino, kas nukirpo kabelius (b. l. 112). Tai, kas nukirpo kabelius negalėjo parodyti ir liudytojos D. Č. ir V. K. (b. l. 115). Tai, kad nėra nustatyta asmens, kuris nukirpo ieškovo UAB „Limba“ priklausiusį elektros kabelį 2009 m. lapkričio 17 d. ir kad nėra asmenų, kurie patvirtintų, jog tai atliko atsakovo UAB „Trys berželiai“ energetikas S. N., patvirtina Kauno apskrities VPK Kauno miesto Dainavos policijos komisariato Prevencijos poskyrio tyrėjo A. V. 2010 m. gegužės 17 d. nutarimas nutraukti administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną (b. l. 136). Teismas pažymi, kad ieškovo nurodomi neteisėti atsakovo UAB „Trys berželiai“ veiksmai jo darbuotojams ar kitiems asmenims atsakovo nurodymu 2009 m. rugsėjo 5 d. ir 2009 m. lapkričio 17 d. savavališkai nukerpant ir pasisavinant elektros kabelį bei kabelio sudūrimo dėžutę galėtų sudaryti BK 178 straipsnio (vagystė) ar ATPK 50 straipsnio (smulkusis svetimo turto pagrobimas) sudėtį, tačiau nei baudžiamojo proceso nei administracinio proceso nustatyta tvarka tokia atsakovo, jo darbuotojų ar atsakovo nurodymu kitų asmenų neteisėta veika nebuvo nustatyta, tuo tarpu būtent ikiteisminio tyrimo metu ar tiriant administracinio teisės pažeidimo bylą, ir atliekant specialius ikiteisminio tyrimo veiksmus (pvz.: liudytojų, įtariamųjų apklausą, parodymų patikrinimą vietoje, daiktų apžiūrą, ir kt.) būtų galima surinkti įrodymus, patvirtinančius ieškovo šiame civiliniame procese nurodomas aplinkybes dėl galimos atsakovo darbuotojų ar atsakovo nurodymu kitų asmenų neteisėtos veikos nukerpant ir pasisavinant ieškovui priklausantį elektros kabelį. Teismas, siekdamas nustatyti objektyvią tiesą byloje ir surinkti visus įmanomus įrodymus, ieškovui UAB „Limba“ 2010 m. rugpjūčio 10 d. parengiamojo teismo posėdžio metu pasiūlė pateikti papildomus įrodymus, kad atsakovas UAB „Trys berželiai“ atjungė laidus, pareikalavo pateikti papildomą medžiagą iš policijos (CPK 179 straipsnio 1 dalis, b. l. 77), tačiau tiesioginių įrodymų, kurie patvirtintų, kad atsakovo UAB „Trys berželiai“ darbuotojai ar atsakovo nurodymu kiti asmenys 2009 m. rugsėjo 5 d. ir 2009 m. lapkričio 17 d. savavališkai nukirpo ir pasisavino ieškovui UAB „Limba“ priklausiusį elektros kabelį bei kabelio sudūrimo dėžutę byloje nėra pateikta. Teismas, tirdamas įrodymus, visiškai supranta ieškovo UAB „Limba“ atstovės advokatės J. U. logišką vertinimą, kad tikslą nutraukti elektros kabelį turėjo tik atsakovas, nes tarp šalių vyko ginčas, ieškovo atstovai 2009 m. aiškinosi su atsakovo UAB „Trys berželiai“ direktore ir energetiku dėl elektros nutraukimo, tačiau teismas pažymi, jog vien tik atsakovo objektyvus interesas, kad ant jo pastato nebūtų UAB „Limba“ elektros kabelio, negali nulemti teismo išvados, kad būtent atsakovas, jo darbuotojai ar atsakovo nurodymu kiti asmenys 2009 m. rugsėjo 5 d. ir 2009 m. lapkričio 17 d. savavališkai nukirpo ir pasisavino ieškovui UAB „Limba“ priklausiusį elektros kabelį bei kabelio sudūrimo dėžutę.

5Teismas pažymi, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, jog įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Tuo tarpu teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle. Išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-437/2010; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; 2009 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2009 ir kt.). Objektyvus visų aplinkybių išnagrinėjimas reiškia tai, kad teismas savo vidinį įsitikinimą negali grįsti prielaidomis ar nuojautomis, o turi vadovautis įstatymų nustatyta tvarka ištirtais įrodymais, jų visetu, ir būtent šių įrodymų tyrimo išvadomis nulemtu savo vidiniu įsitikinimu. Teismas vertina tai, kad kaip teismo yra nustatyta, ieškovas nėra pateikęs nei vieno tiesioginio įrodymo, patvirtinančio atsakovo neteisėtus veiksmus, tuo tarpu, atsakovas UAB „Trys berželiai“ neneigia turėjęs interesą, kad ieškovo UAB „Limba“ elektros kabelis būtų nuimtas nuo jo pastato sienos, dėl elektros kabelio nuėmimo atsakovas kreipėsi į ieškovą 2009 m. gruodžio 21 d. pranešimu (b. l. 47), nurodydamas ne vėliau kaip iki 2010 m. sausio 20 d. jį nusiimti, nes priešingu atveju bus priversti kreiptis į teismą (b. l. 47). Šioje civilinėje byloje net ir vertinant įrodymus pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje pripažintą įrodymų pakankamumo taisyklę civiliniame procese grindžiamą tikimybių pusiausvyros principu, teismui nėra jokio pagrindo daryti išvados apie atsakovo neteisėtų veiksmų buvimą. Teismų praktikoje pripažinta, kad civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką – nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-260/2001; 2009 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-378/2009; 2009 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2009 ir kt.). Atsižvelgiant į teismo išanalizuotas įrodymų vertinimo taisykles ir pagal jas atliktą įrodymų vertinimą, teismas sprendžia, kad byloje nėra įrodyta esminė teisiškai reikšminga aplinkybė, kad atsakovas UAB „Trys berželiai“, jo darbuotojai ar kiti asmenys atsakovo nurodymu 2009 m. rugsėjo 5 d. ir 2009 m. lapkričio 17 d. savavališkai nukirpo ir pasisavino ieškovo UAB „Limba“ elektros kabelį bei kabelio sudūrimo dėžutę. Teismas pažymi, kad net pagal tikimybių pusiausvyros principą byloje esančių įrodymų visuma neleidžia teismui manyti esant labiau tikėtiną atsakovo UAB „Trys berželiai“ neteisėtų veiksmų buvimą, nei nebuvimą, nors teismui abejonių dėl to ir išlieka (CPK 178 straipsnis).

6Teismui nenustačius atsakovo UAB „Trys berželiai“ neteisėtų veiksmų, kaip vienos iš pagrindinių civilinės atsakomybės sąlygų, negalima laikyti, kad ieškovo UAB „Limba“ nurodomi nuostoliai (negautos pajamos) atleidžiant kiosko nuomininkus nuo kiosko nuomos mokesčio mokėjimo laikotarpiu nuo 2009 m. rugsėjo 5 d. iki elektros energijos tiekimo atnaujinimo, ir sumokėta suma už elektrotechnikos darbus įsirengiant naują elektros įvadą į prekybos kioską, yra atsakovo UAB „Trys berželiai“ veiksmų rezultatas, todėl nėra ir kitų būtinų atsakovo civilinei atsakomybei kilti sąlygų: žalos ir priežastinio ryšio. Atsižvelgiant į teismo padarytas išvadas teismas sprendžia ieškinį atmesti kaip neįrodytą (CPK 178 straipsnis).

7Teismui atmetus pagrindinę ieškinio dalį dėl žalos atlyginimo taip pat atmestinai ir ieškinio dalis dėl 6 procentų metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, nes šios ieškinio dalys (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).

8Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Byloje yra pateikti įrodymai, kad atsakovas UAB „Trys berželiai“ patyrė 1000 Lt bylinėjimosi išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti (b. l. 105), todėl ieškinį visiškai atmetus jų atlyginimas atsakovui priteistinas iš ieškovo UAB „Limba“.

9Ieškinį visiškai atmetus iš ieškovo taip pat priteistinos valstybės patirtos 70,94 Lt bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 straipsnis).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 92, 93 straipsniais, 96 straipsnio 2 dalimi, 98 straipsnio 2 dalimi, 263–270 straipsniais, 307 straipsniu teismas

Nutarė

11Ieškinį atmesti.

12Priteisti iš ieškovo UAB „Limba“, į. k. 132579955, atsakovui UAB „Trys berželiai“, į. k. 133522170, 1000 Lt (vieną tūkstantį litų) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

13Priteisti iš ieškovo UAB „Limba“, į. k. 132579955, valstybės naudai 70,94 Lt (septyniasdešimt litų devyniasdešimt keturis centus) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimo.

14Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai