Byla 2-5686-454/2012
Dėl skolos priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Artūras Šafronas, sekretoriaujant Daivai Masionienei, nedalyvaujant ieškovo AB SEB banko atstovui ir atsakovui D. P., parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB bankas ieškinį atsakovui D. P. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 4909,43 EUR nesugrąžinto kredito, 319,60 EUR palūkanų, 88,17 EUR delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir visas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas ieškinyje nurodė, kad šalys 2010-09-30 sudarė vartojimo kredito sutartį, kuria atsakovui buvo suteiktas 5415,89 EUR kreditas, kuris turėjo būti grąžintas 2015-09-27. Atsakovas nuo 2011-06-27 savo prievoles ieškovui vykdė netinkamai, buvo įspėtas dėl sutarties sąlygų nevykdymo, jam nustatytas terminas pašalinti sutarties pažeidimus, tačiau jis reikalavimo neįvykdė, todėl ieškovas nutraukė sutartį. Ieškovas 2012-04-25 teismui pateikė pareiškimą, kuriuo atsisakė dalies ieškinio reikalavimų dėl 2,62 EUR delspinigių priteisimo (b.l. 3-4, 40).

4Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą jam buvo pranešta tinkamai, ieškovas prašė bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant (b.l. 40), todėl byla nagrinėtina ieškovo atstovui nedalyvaujant.

5Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, kad įsipareigojimų ieškovui nevykdė dėl susiklosčiusios sunkios finansinės padėties. Teigia, kad ginčas tarp šalių yra kilęs iš vartojimo sutarties, todėl teismas, jo nuomone, turėtų mažinti tarp šalių pasirašytoje sutartyje numatytų delspinigių dydį, nes jis yra aiškiai per didelis. Be to, prašo taikyti ieškinio senatį ieškovo prašomiems priteisti delspinigiams. Taip pat, prašo mažinti ieškovo prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidas, kadangi o sunki finansinė padėtis. Sutinka, kad, atsižvelgiant į atsiliepime nurodytas aplinkybes, ieškinys būtu tenkintas iš dalies (b.l. 31-34).

6Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą jam buvo pranešta tinkamai, gautas atsakovo prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant (b.l. 45), todėl byla nagrinėtina atsakovui nedalyvaujant.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Ieškovo pateikta medžiaga – vartojimo kredito sutartis Nr. 151018051249-G3 (b.l. 6-11); įspėjimas dėl kredito sutarties nutraukimo (b.l. 12); pažyma dėl skolos (b.l. 13); skolos ir sukauptų delspinigių ataskaita (b.l. 14-19) bei kiti dokumentai patvirtina ieškinio pagrindą ir dalyką.

9Atsakovas pripažįsta, kad netinkamai vykdė tarp šalių pasirašyta sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ką patvirtina pateiktas atsiliepimas (b.l. 31-34). LR CK 6.38 str. 1 d. numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (LR CK 6.59 str.). Pagal vartojimo kredito sutartį atsakovas įsipareigojo laiku grąžinti kreditą bei mokėti palūkanas (vartojimo kredito sutarties bendrosios dalies 5.1. p.), tačiau šių pareigų nevykdė. Atsakovas teigia, kad, atsižvelgiant į tai, jog ginčas yra kilęs iš vartojimo sutarties, sutartyje nustatytos sąlygos yra nesąžiningos. Vertinant šalių sudarytą sutartį, kuri kvalifikuotina kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, nesąžiningumo sąlygų nenustatyta, nes sutarties šalių įsipareigojimai yra aiškūs, konkretūs ir suprantami, todėl kredito gavėjas turėjo galimybę apsispręsti ar tokia sutartis jam priimtina ir jis pajėgus ją vykdyti, o jei sutarties sąlygos jo netenkino, tai jis turėjo galimybę sudaryti sutartį su kitu kreditoriumi, kurio sąlygos jam priimtinesnės, juolab, kad kredito paslaugas 2010 m. Lietuvoje teikė daugiau kaip 10 bankų bei kredito unijų (LR CK 6.188 str., LR CPK 177, 178, 185 str.).

10Pažeidus tarp šalių pasirašytoje sutartyje nustatytas pareigas, atsakovui atsirado pareiga ieškovui mokėti netesybas (delspinigius) (vartojimo kredito sutarties bendrosios dalies 5.3., 5.4. p.p.). Delspinigių dydis nustatytas Sutartyje, t.y. numatyta 1,00 proc. delspinigių norma. Atsakovas teigia, kad nustatytas delspinigių dydis yra aiškiai per didelis, todėl teismo turėtų būti mažintinas. Delspinigiai yra netesybų rūšis, tai yra įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jei prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai (LR CK 6.71 str.1 d.). Skolininkui praleidus prievolės įvykdymo terminą, kreditorius gali reikalauti kartu ir netesybų, ir realiai įvykdyti prievolę (LR CK 6.73 str.1d., 6.258 str.2 d.). Šiuo atveju sutarties šalys raštu susitarė dėl 0,1 proc. dydžio delspinigių nuo kiekvienos uždelstos grąžinti kredito dalies bei uždelstų sumokėti palūkanų už kiekvieną pradelstą mokėjimo dieną (vartojimo kredito sutarties bendrosios dalies 5.3., 5.4. p.p.), o kadangi terminas grąžinti paskolą ir mokėti palūkanas yra praleistas, tai ieškovo reikalavimas dėl delspinigių yra pagrįstas (LR CK 6.872 str. 1 d., 6.881 str. 2 d.,LR CPK 185 str.). Civilinis kodeksas numato teismui teisę sumažinti netesybas, jei jos yra aiškiai ar neprotingai didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo (LR CK 6.73 str., 6.258 str. 3 d.). Teismų praktikoje šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia, jog kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (LAT nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-7-304/2007, Nr. 3K-7-409/2010). Šiuo atveju Sutarties šalys sulygo dėl 0,1 proc. netesybų dydžio. Atsižvelgiant į pagrindinės skolos sumą, Sutartimi sutartas netesybų dydis nelaikytinas lupikišku ar neproporcingai dideliu ir jis iš esmės atitinka teismų praktikoje pripažįstamus protingais dydžius bei nepažeidžia sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyros (LR CPK 185 str.).

11Atsakovas prašo ieškovo prašomiems priteisti delspinigiams taikyti sutrumpintą ieškinio senaties terminą. LR CK 1.125 str. 5 d. 1 p. nustatyta, kad sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas ieškiniams dėl netesybų išieškojimo. Ieškovas ieškinyje prašė priteisti 88,17 EUR delspinigių paskaičiuotų nuo 2010-10-27 iki 2012-01-11 (b.l. 14-19). Teisme gautas ieškovo dalies ieškinio atsisakymas, kuriuo jis atsisakė dalies delspinigių viršijančių 180 dienų (b.l. 40). LR CPK 140 str. 1 d. numato, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad atsisako nuo ieškinio. Kadangi ieškovo atsisakymas nuo dalies ieškinio neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, ieškovui yra žinomos procesinės dalies ieškinio atsisakymo pasekmės, tai jo prašymas dėl ieškinio dalies atsisakymo tenkintinas, civilinė byla dėl ieškinio dalies 2,62 EUR sumai nutrauktina.

12Palūkanų dydį, jų apskaičiavimo tvarką šalys taip pat numatė sutartyje (vartojimo kredito sutarties specialiosios dalies 2 p., bendrosios dalies 5.1. p.), todėl atsakovas turi teisę jų reikalauti (LR CK 6.59 str., 6.872 str. 1 d., 6.881 str. 2 d.).

13Vadovaujantis LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., atsakovas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl iš atsakovo priteistinos 5 proc. metinės palūkanos nuo priteistos sumos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Atsižvelgiant į tai kas pasakyta, teismas sprendžia, kad ieškovo ieškinys įrodytas, todėl tenkintinas visiškai ir jo naudai iš atsakovo priteistina – 4909,43 EUR nesugrąžinto kredito, 319,60 EUR priskaičiuotų palūkanų, 85,55 Lt delspinigių, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

15Atsakovas prašo mažinti ieškovo prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidas, nurodydamas, kad ieškovas nesprendė ginčo derybomis, kreipėsi į teismą, atsakovo finansinė padėtis yra sunki. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai, sąžiningai, o vykdydamos sutartį privalo bendradarbiauti ir kooperuotis (LR CK 6.200 str. 1, 2 d. d.). Vertindamas atsakovo išsakytus argumentus, teismas pažymi, kad atsakovas yra kredito įstaiga, kuri, skolininkams tinkamai nevykdant prievolės, negavo ko tikėjosi – susigrąžinti savo pinigines lėšas laiku bei gauti pelną, o skolininkui nebendradarbiaujant negalėjo tikėtis prievolės tinkamo įvykdymo ir ateityje. Atsakovas tinkamai ieškovo buvo įspėtas apie netinkamą savo sutartinių prievolių nevykdymą, jam buvo nustatytas terminas pašalinti sutarties pažeidimus (b.l. 12), todėl teismas negali laikyti pagrįstu ieškovo nurodytą argumentą, kad ieškovas nebandė šalių ginčo spręsti derybomis nesikreipiant į teismą. Atsakovas nurodo, kad ieškovas dėl skolos išieškojimo galėjo kreiptis su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo. Šalių teisę kreiptis teisminės gynybos dėl galimai pažeistų teisių numato LR CPK 5 str. Kokia tvarka (pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles ar supaprastinto proceso tvarka) šalis realizuota savo teisę kreiptis dėl teisminės gynybos yra šalies pasirinkimo reikalas. Kaip matyti iš byloje esančių dokumentų, priėmus ieškinį ir jį su priedais išsiuntus atsakovui ieškovo nurodytu adresu, procesinių dokumentų atsakovui įteikti nepavyko (b.l. 27). Viena iš būtinų sąlygų išduodant teismo įsakymą – yra tinkamas jo įteikimas. Todėl po pareiškimo priėmimo ir teismo įsakymo išdavimo paaiškėjus, jog skolininko gyvenamoji vieta yra nežinoma – kreditoriaus pareiškimas paliekamas nenagrinėtu, o priimtas teismo įsakymas panaikinamas (LR CPK 431 str. 3 d.). Teismas sprendžia, kad ieškovas, įvertindamas galimus sunkumus įteikiant procesinius dokumentus atsakovui, bei siekdamas, kad ginčas būtu išspręstas kuo ekonomiškiau ir operatyviau (LR CPK 7 str.), visiškai pagrįstai ir teisėtai kreipėsi į teismą paduodamas ieškinį. Teismas nemato teisinės galimybės mažinti ieškovo prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidas ir atsižvelgiant į sunkią atsakovo finansinę padėti. LR CPK 93 str. numato bendrąsias bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisykles. Šioje teisės normoje nurodyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovas iš bylinėjimosi išlaidų prašo priteisti tik žyminį mokestį. Šios išlaidos pagrįstos (b.l. 5) ir buvo būtinos šioje byloje. Taip pat, teismas nenustatė ieškovo piktnaudžiavimo procesu ar netinkamo elgesio atvejų, kurie galėtų būti pagrindas nukrypti nuo nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių (LR CPK 93 str. 4 d.). Atsižvelgiant į tai kas pasakyta ir patenkinus ieškovo ieškinį visiškai iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos 551,00 Lt žyminio mokesčio ieškovui (LR CPK 93 str. l d.).

16Teismo patirtos pašto išlaidos – 8,00 Lt yra mažesnės, nei Civilinio proceso kodekso 96 str. 6 d. tvarka 2011 m. lapkričio 7 d. Teisingumo ministro ir Finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, todėl ji iš atsakovo valstybei nepriteistina (LR CPK 96 str. 6 d.).

17Teismas, vadovaudamasis LR CK 6.245 str., LR CPK 92 str., 96 str., 117 str., 185 str., 186 str., 263 str., 270 str.,

Nutarė

18Priimti ieškovo AB SEB banko (į.k. 112021238, buveinė: Gedimino pr. 12, Vilnius, a.s. Nr. ( - )) atsisakymą nuo ieškinio dalies dėl 2,62 EUR delspinigių priteisimo atsakovui D. P. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) ir bylą šioje dalyje nutraukti.

19Likusioje dalyje ieškinį tenkinti visiškai.

20Priteisti iš atsakovo D. P. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) – 4909,43 EUR (keturi tūkstančiai devyni šimtai devyni EUR, 43 EUR ct.) nesugrąžinto kredito, 319,60 EUR (trys šimtai devyniolika EUR, 60 EUR ct.) priskaičiuotų palūkanų, 85,55 EUR (aštuoniasdešimt penki EUR, 55 EUR ct.) delspinigių, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (byla iškelta 2012-03-02) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, ir 551,00 Lt (penki šimtai penkiasdešimt vienas Lt, 00 ct.) žyminio mokesčio ieškovui AB SEB bankui (į.k. 112021238, buveinė: Gedimino pr. 12, Vilnius, a.s. Nr. ( - )).

21Sprendimas apeliaciniu skundu per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Artūras Šafronas, sekretoriaujant... 2. Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 4909,43 EUR nesugrąžinto... 3. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad šalys 2010-09-30 sudarė vartojimo kredito... 4. Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą... 5. Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, kad įsipareigojimų ieškovui... 6. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą jam... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Ieškovo pateikta medžiaga – vartojimo kredito sutartis Nr. 151018051249-G3... 9. Atsakovas pripažįsta, kad netinkamai vykdė tarp šalių pasirašyta... 10. Pažeidus tarp šalių pasirašytoje sutartyje nustatytas pareigas, atsakovui... 11. Atsakovas prašo ieškovo prašomiems priteisti delspinigiams taikyti... 12. Palūkanų dydį, jų apskaičiavimo tvarką šalys taip pat numatė sutartyje... 13. Vadovaujantis LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., atsakovas privalo mokėti... 14. Atsižvelgiant į tai kas pasakyta, teismas sprendžia, kad ieškovo ieškinys... 15. Atsakovas prašo mažinti ieškovo prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidas,... 16. Teismo patirtos pašto išlaidos – 8,00 Lt yra mažesnės, nei Civilinio... 17. Teismas, vadovaudamasis LR CK 6.245 str., LR CPK 92 str., 96 str., 117 str.,... 18. Priimti ieškovo AB SEB banko (į.k. 112021238, buveinė: Gedimino pr. 12,... 19. Likusioje dalyje ieškinį tenkinti visiškai.... 20. Priteisti iš atsakovo D. P. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) – 4909,43 EUR (keturi... 21. Sprendimas apeliaciniu skundu per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos...