Byla 2-1202-574/2009

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Jurgita Mačionytė, sekretoriaujant Rasai Martynėnienei, dalyvaujant ieškovės atstovui Motiejui Nėniui, A. I. B. nedalyvaujant viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Šnipiškių ūkis“ ieškinį A. I. B. dėl skolos už komunalines paslaugas priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovė UAB „Šnipiškių ūkis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei I. B. , prašydama priteisti iš atsakovės 2278,81 Lt skolos, 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad UAB „Šnipiškių ūkis“ teikia eksploatacines ir komunalines paslaugas butui, esančiam ( - ), kurio savininkė yra atsakovė. Ieškovė su atsakove sutarties dėl paslaugų teikimo nėra pasirašiusi, tačiau reikalavimo teisę įgyja iš faktinių santykių atsiradusių tarp paslaugų teikėjo ir vartotojo pagal LR CPK 1.136 str., 6.684 str. Atsakovė nemokėjo mokesčių už teikiamas eksploatacines ir komunalines paslaugas nors jos buvo teikiamos pastoviai. Todėl už laikotarpį nuo 2001 m. sausio 1 d. iki 2008 m. kovo 1 d. susidarė 2139,40 Lt skola bei už laiku nesumokėtus mokesčius buvo skaičiuojami 1995 m. sausio 26 d. įstatymo Nr. I-775 nustatyti delspinigiai,kurių suma yra 139,41 Lt. Atsakovė gera valia mokesčių nemoka.

4Atsakovė I. B. į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta, teismo šaukimas atsakovei įteiktas asmeniškai. Neatvykimo priežastys teismui nežinomos.

5Ieškovo atstovas prašė priimti sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkintinas.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovų pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

8Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (b.l. 5) matyti, kad butas esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso atsakovei I. B. .

9Nors su atsakove ieškovės nurodomo įsiskolinimo susidarymo laikotarpiu, t.y. 2000 m. sausio 1 d. – 2008 m. kovo 1 d. nebuvo sudaryta rašytinė paslaugų teikimo sutartis, tačiau atsakovė, kaip buto, esančio ( - ), savininkė, pagal CK 4.72 straipsnį yra šio gyvenamojo namo bendraturtė, t.y. bendrosios dalinės nuosavybės dalyvė. CK 4.82 str. 1 d. nustato, kad butų ir kitų patalpų savininkams, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. Buto savininkas neturi teisės perduoti bendrosios dalinės nuosavybės, numatytos šio straipsnio 1 dalyje, savo dalies, taip pat atlikti kitų veiksmų, dėl kurių ta dalis perduodama atskirai nuo nuosavybės teisės į butą (CK 4.82 str. 2 d.). Pagal CK 4.76 str. kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto (turto) duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo mokėti išlaidas jam išlaikyti. Jeigu vienas iš bendraturčių nevykdo savo pareigos tvarkyti ir išlaikyti bendrą daiktą (turtą), tai kiti bendraturčiai turi teisę į nuostolių, kuriuos jie turėjo, atlyginimą. Iš nurodytų teisės normų reikalavimų darytina išvada, kad atsakovė, kaip daugiabučio namo bendraturtė, nėra atleidžiama nuo pareigos dalyvauti bendro turto išlaikyme, nes ji nėra vien tik teikiamos paslaugos vartotoja.

10Ieškovo, kaip paslaugų teikėjo, ir atsakovės, kaip vartotojos, santykiai turi būti reguliuojami vadovaujantis Vartotojų teisių gynimo įstatymo ir jo pagrindu priimtų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų poįstatyminių aktų reikalavimais. Pagal Vartotojų teisių gynimo įstatymo 3 straipsnį vartotojas turi teisę gauti teisingą informaciją apie teikiamas paslaugas, jo teisių įgyvendinimo ir gynimo tvarką, savo nuožiūra įsigyti tinkamos kokybės paslaugas. Vartotojų teisių gynimo įstatymo 8 str. 1 d. nustatyta, kad vartotojui teikiama paslauga turi būti tinkamos kokybės, t. y. paslaugos savybės neturi būti blogesnės, nei yra numatyta tai paslaugai taikomame techniniame reglamente (jeigu jis yra) ir paslaugų teikimo sutartyje. Priimtinos gali būti tokios paslaugos savybės, kurios ne tik atitinka paslaugos teikėjo nurodytus pateikiamų norminių dokumentų reikalavimus, bet ir atitinka kokybinius rodiklius, kurių paslaugos gavėjas gali pagrįstai tikėtis atsižvelgiant į paslaugos prigimtį bei paslaugos teikėjo paskelbtus pareiškimus dėl paslaugos kokybės (Vartotojų teisių gynimo įstatymo 8 str. 2 d.). Lietuvos Respublikos ūkio ministras, įgyvendindamas Įstatymo 8 str. 7 d. bei vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 13 d. nutarimą Nr. 1431 ,,Dėl Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo įgyvendinimo” 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 445 patvirtino Bendrąsias paslaugų teikimo taisykles (toliau - Taisyklės). Šių Taisyklių 2 punkte nustatyta, jog jų privalo laikytis visi Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti paslaugų teikėjai.

11Atsakovė ginčijo ieškovo suteiktų paslaugų kokybę bei kiekį teigdama, kad ieškovas mokesčius skaičiavo už nesuteiktas paslaugas, kitas paslaugas suteikė netinkamos kokybės, tačiau jokių įstatymo keliamus reikalavimus atitinkančių įrodymų, patvirtinančių tokias aplinkybes, nepateikė.

12Byloje pateiktų darbų atlikimo bei detalių panaudojimo aktai patvirtina darbų atlikimą (b.l. 86-99, 116-175). Esant nurodytoms aplinkybėms ir nesant priešingų įrodymų, teismas neturi pagrindo daryti išvados, kad įsiskolinimo susidarymo laikotarpiu UAB „Šnipiškių ūkis“ netinkamai vykdė paslaugos teikėjo nurodytų pateikiamų norminių dokumentų reikalavimus, ar jo suteiktos paslaugos neatitiko kokybinių rodiklių, kurių paslaugos gavėjas gali pagrįstai tikėtis, atsižvelgiant į paslaugos prigimtį bei paslaugos teikėjo paskelbtus pareiškimus dėl paslaugos kokybės, todėl, teismo vertinimu, ieškovas pagrįstai paskaičiavo įsiskolinimą už nesumokėtus mokesčius 2139,40 Lt (b.l. 3-4).

13Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovė ginčo laikotarpyje nemokėjo arba dalinai mokėjo ieškovo kiekvieną mėnesį paskaičiuotus mokesčius už komunalines paslaugas.

14CK 4.76 str. imperatyviai nustatyta, kad kiekvienas iš bendraturčių privalo apmokėti išlaidas bendram daiktui išlaikyti ir išsaugoti. CK 4.82 str. 3 d. numato, kad butų ir kitų patalpų bendrasavininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti.

15Remiantis nurodytomis aplinkybėmis, iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 2139,40 Lt skolos.

161995 m. sausio 26 d. įstatymo Nr. I-775 „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ 1 str. 1 d. numatyta, kad fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka laiku nesumokėję gyvenamųjų patalpų nuomos bei jų eksploatavimo išlaidų, už kiekvieną praleistą dieną moka 0,04 proc. delspinigių. Iš ieškovo pateiktų delspinigių paskaičiavimų matyti, kad nuo 2007 m. rugsėjo d. iki 2008 m. vasario mėn. atsakovei delspinigių priskaičiuota 139,41 Lt. (b.l. 3-4).

17Vadovaujantis LR CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d. nuostatomis, jog skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovės reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovės priteistinos palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2008 m. lapkričio 17 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 94 Lt bylinėjimosi išlaidų - 84 Lt žyminio mokesčio, sumokėto paduodant ieškinį, 10 Lt už pažymos ir Registrų centro išdavimą. (CPK 93 str. 1 d.).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 265-270 straipsniais, teismas

Nutarė

20Ieškinį patenkinti visiškai.

21Priteisti iš I. B. 2139,81 Lt skolos, 139,41 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2008 m. lapkričio 17 d. iki sprendimo visiško įvykdymo bei 94 Lt bylinėjimosi išlaidų UAB „Šnipiškių ūkis“ naudai.

22Atsakovė. I. B. per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto 2 apylinkės teismui turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti LR CPK 287 str. 2 d., 3 d. reikalavimus. Atsakovas, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

23Ieškovė UAB „Šnipiškių ūkis“ turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliacine tvarka skųsti šį sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Jurgita... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovė UAB „Šnipiškių ūkis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 4. Atsakovė I. B. į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdžio vietą ir... 5. Ieškovo atstovas prašė priimti sprendimą už akių.... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (b.l. 5)... 9. Nors su atsakove ieškovės nurodomo įsiskolinimo susidarymo laikotarpiu, t.y.... 10. Ieškovo, kaip paslaugų teikėjo, ir atsakovės, kaip vartotojos, santykiai... 11. Atsakovė ginčijo ieškovo suteiktų paslaugų kokybę bei kiekį teigdama,... 12. Byloje pateiktų darbų atlikimo bei detalių panaudojimo aktai patvirtina... 13. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovė ginčo... 14. CK 4.76 str. imperatyviai nustatyta, kad kiekvienas iš bendraturčių privalo... 15. Remiantis nurodytomis aplinkybėmis, iš atsakovės ieškovės naudai... 16. 1995 m. sausio 26 d. įstatymo Nr. I-775 „Dėl delspinigių už nesumokėtus... 17. Vadovaujantis LR CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d. nuostatomis, jog skolininkas... 18. Iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 94 Lt bylinėjimosi išlaidų - 84... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 265-270 straipsniais, teismas... 20. Ieškinį patenkinti visiškai.... 21. Priteisti iš I. B. 2139,81 Lt skolos, 139,41 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio... 22. Atsakovė. I. B. per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos sprendimą už... 23. Ieškovė UAB „Šnipiškių ūkis“ turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo...