Byla 2-958-877/2012
Dėl skolos priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, sekretoriaujant Ramunei Beržinskienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Snoro lizingas“ atstovei E. S., atsakovei E. Ž., jos atstovei advokatei Inai Kurauskienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Snoro lizingas“ ieškinį atsakovei E. Ž. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės skolą – 7859,43 Lt įmokų, 642,24 Lt delspinigių, 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi visiško įvykdymo ir 255 Lt žyminio mokesčio bei kitas su bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas (3-4 b.l.).

3Ieškovas nurodė, kad remdamasis 2010 m. gruodžio 16 d. su atsakove sudaryta paskolos (vartojimo kredito) sutartimi Nr. VDL01216KGTA (toliau – Sutartis), suteikė atsakovei 5 000 Lt paskolą. Pagal Sutartį atsakovė įsipareigojo laiku ir tinkamai vykdyti Sutartyje numatytus mokėjimus, tačiau savo prievolės atsakovė tinkamai neįvykdė. Skolininkei laiku neatsiskaičius, bei atsižvelgiant į tai, kad po pretenzijos pateikimo atsakovė yra pradelsusi eilinius mokėjimus pagal Sutartį, ieškovas nutraukė Sutartį, apie tai raštu pranešdamas atsakovei. Ieškovas nurodo, kad nutraukus sutartį, atsakovė privalo sumokėti 7859,43 Lt pagal sutartį likusių mokėjimų, 642,24 Lt delspinigių, 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 255 Lt žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti visiškai, delspinigių nemažinti, nes ieškovas pats juos yra sumažinęs, atsižvelgti į tai, kad atsakovė sumokėjo tik vieną įmoką pagal Sutartį. Prašė sprendimo vykdymo neišdėstyti, kadangi tokia galimybė atsakovei buvo suteikta dar prieš kreipiantis į teismą su ieškiniu (50 b.l.).

5Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškovo pareikštu ieškiniu sutinka iš dalies. Sutartį su ieškovu sudarė suklaidinta S. S. ir V. Č., pasiskolintus iš ieškovo pinigus iš karto perdavė joms. Be to, ieškovas, suteikdamas kreditą, netikrino, ar atsakovė galės vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, tokiu būdu savo neatsakingais veiksmais prisiėmė tam tikrą riziką, kad kreditas gali būti laiku negrąžintas. Atsakovė nurodo, kad su ieškovu sudarytose sutartyse numatytas 0,5 procentų delspinigių dydis yra nepagrįstai ir neproporcingai didelis ir turėtų būti mažinamas iki 0,05 procento. Atsakovė nurodo, kad tapo nusikaltimo auka, jos turtinė padėtis yra sunki, gauna 1 400 – 1 600 Lt darbo užmokestį, nekilnojamojo turto, kurį pardavusi galėtų atsiskaityti su ieškovu neturi, todėl prašo teismo sprendimu priteistą skolą išdėstyti penkių metų laikotarpiui ir atmesti ieškovo prašymą priteisti procesines palūkanas.

6Atsakovės atstovė palaikė atsiliepime nurodytus atsikirtimus, nurodė, kad ieškovas nepagrįstai reikalauja priteisti visas palūkanas, paskaičiuotas iki 2014 m. gruodžio 31 d., kadangi Sutartis nutraukta 2011 m. balandžio 11 d. Sprendžiant, koks delspinigių dydis yra protingas, reikėtų atsižvelgti į Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 punktą, kuriame nurodyta, kad pavėluotų įmokų mokėjimo atveju vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento. Nors atsakovė pripažinta nukentėjusiąja ir civiline ieškove baudžiamojoje byloje, tačiau tikimybė, kad žala bus atlyginta, menka, todėl prašo, kad sprendimo vykdymas būtų išdėstytas, mokant po 100 Lt kas mėnesį.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Nustatyta, kad 2010 m. gruodžio 16 d. tarp šalių sudaryta ir pasirašyta paskolos (vartojimo kredito) sutartis Nr. VDL01216KGTA, kuria ieškovas suteikė atsakovei 5 000 Lt paskolą už pradinę 22,80 % metinę palūkanų normą, nustatant galutinį grąžinimo terminą 2014 m. gruodžio 31 d. (44-46 b.l.). Sutartyje dėl paskolos suteikimo aptartos būtinosios paskolos sutarties sąlygos (pinigų susitarimo pagrindu perdavimas atsakovo nuosavybėn, atsakovo įsipareigojimas grąžinti ieškovui tokią pat pinigų sumą ir palūkanas), ji sudarytas įstatymo reikalaujama forma ir tvarka (CK 6.870 str., 6.871 str., 6.881 str.). Pinigai atsakovei perduot i2010 m. gruodžio 16 d., pasirašant Grynų pinigų perdavimo- priėmimo aktą (46 b.l.). Sutartimi atsakovė įsipareigojo paskolą ir 22,80 procentų dydžio metines palūkanas grąžinti ieškovui per 48 mėnesius, kas mėnesį mokėdama po 162,13 Lt, t.y. iki 2014-12-31. Už kiekvieną po įmokų mokėjimo termino uždelstą dieną atsakovė įsipareigojo mokėti 0,5 % delspinigių nuo nesumokėtos sumos (44, 45 b.l., Sutarties 3.9 p., paskolos sąlygos). Atsakovė pagal Sutartį sumokėjo 2011-02-01- 0,37 Lt, 2011-03-08-0,47 Lt, 2011-04-22- 75,24 Lt įmokų (56 b.l.). Atsakovė 2011 m. vasario 23 d. kreipėsi į ieškovą, prašydama suteikti galimybę paskolą grąžinti per ilgesnį laikotarpį ( 26 b.l.). Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato nusikaltimų tyrimo valdybos ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriuje atliekamas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 23-1-00715-10 dėl sukčiavimo, kuriame E. Ž. 2011-02-28 nutarimu pripažinta nukentėjusiąja (36 b.l.). Ieškovas vasario, kovo mėn. ragino atsakovę atsiskaityti (10-11 b.l.), 2011-03-21 išsiuntė pretenziją, įspėdamas dėl sutarties nutraukimo (9 b.l.). Sutartis nutraukta 2011 m. balandžio 11 d. (50 b.l., Sutarties 6.3.3 p.). Negrąžintos paskolos pagal 2010-12-16 paskolos sutartį Nr. VDL01216KGTA likutį sudaro 5000 Lt paskolos likutis, 2702,85 Lt palūkanos, 156,58 Lt sutarties mokestis, iš viso 7859,43 Lt.

9Dėl paskolos sumos ir sutarties mokesčio

10Paskolos sutartimi paskolos davėjas perduoda paskolos gavėjo nuosavybėn pinigus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) bei mokėti palūkanas (CK 6.870 straipsnio 1 dalis). Ieškovas atsakovei yra perdavęs paskolos sutarties dalyką – 5 000 Lt. Atsakovė šios sumos nėra grąžinusi, skolą pripažįsta, todėl 5000 Lt paskolos suma, o taip pat nesumokėta sutarties sudarymo mokesčio dalis 156,58 Lt iš atsakovės priteistina ieškovui (CK 6.873 str. 1 d., 4.193 str. 1 d.).

11Dėl mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų

12Tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita (CK 6.874 straipsnio 1 dalis). Ši norma yra įstatyminė CK 6.37 straipsnio 4 dalies nuostatos, kad palūkanos už palūkanas neskaičiuojamos, išimtis. Bendra pinigų suma, kurią privalo grąžinti paskolos gavėjas, tais atvejais, kai paskola laiku negrąžinta, susideda iš šių sumų: paskolos negrąžinta dalis, palūkanos kaip atlyginimas už naudojimąsi pinigais ir palūkanos, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatytos vadinamosios procesinės palūkanos, nes jas skolininkas moka už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos apskaičiuojamos nuo pinigų sumos, kurią sudaro negrąžinta paskolos suma ir palūkanos už naudojimąsi pinigais (negautas kreditoriaus pelnas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal AB banko ,,Hansabankas“ pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-572/2005).

13Sprendžiant dėl paskolos gavėjo pareigos mokėti paskolos davėjui palūkanas už naudojimąsi paskolos suma pagal sudarytą sutartį yra svarbu atsižvelgti į CK 6.156 straipsnyje įtvirtintą sutarties laisvės principą. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, taip pat sudaryti ir šio kodekso nenumatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams. Sutarčių sudarymo laisvė gali būti vertinama kaip konstitucinio lygmens garantija (Konstitucinio Teismo 1996 m. lapkričio 20 d. nutarimas). Sutarties laisvės principas valstybės pripažįstamas ir ginamas tikslingai – jis suteikia reikšmę suderintiems šalių tarpusavio ketinimams. Šalių pasiektas susitarimas įformintas teisės aktų pripažįstama tvarka tampa teisiškai įpareigojančiu aktu, nustatančiu teises ir pareigas. Sprendžiant ginčus, kylančius iš sutartinių santykių, nevalia ignoruoti sutarties šalių valios ir vadovautis vien įstatymo nuostatomis. Teismas, spręsdamas sutartinių ginčų klausimus, nuo sutarties sąlygų turinio gali (ir privalo) nukrypti ir vadovautis teisės normomis tik tada, kai šalių sutartis prieštarauja bendriesiems teisės principams (CK 1.5 straipsnis), viešajai tvarkai (CK 1.81 straipsnis) ar imperatyviosioms įstatymo nuostatoms (CK 6.157 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ŽVC“ v. AB „Pineka“, bylos Nr. 3K-7-262/2010). Taigi sutarties šalių ginčo dėl sudarytos sutarties įsipareigojimų vykdymo atveju yra svarbu vadovautis šalių sutartomis sąlygomis ir įsipareigojimais, įtvirtintais sutartyje, ir nuo jų nukrypti tik esant atitinkamiems nurodytiems atvejams, taikant ne sutarties, bet įstatymo nuostatas. Be to, atkreiptinas dėmesys į CK 6.221 straipsnio, reglamentuojančio sutarties nutraukimo teisinius padarinius, 3 dalyje įtvirtintą nuostatą, kad sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių sutarties sąlygų ir kitų sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po sutarties nutraukimo.

14Šalys sutartimi susitarė, kad ieškovas suteikia 5000 Lt paskolą už 22,80 procentų dydžio metines palūkanas 48 mėnesių laikotarpiui, o atsakovė įsipareigojo paskolą ir palūkanas ir sutarties sudarymo mokestį grąžinti ieškovui, kas mėnesį mokėdama po 162,13 Lt., t.y. iki 2014-12-31. Sutarties 5.2.1 punkte buvo numatyta, kad paskolos gavėjas turi teisę grąžinti anksčiau numatyto termino, įspėjęs paskolos davėją ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki artimiausios eilinės įmokos mokėjimo dienos, tačiau privalo sumokėti iki tol paskaičiuotas palūkanas, kitus mokesčius ir netesybas. Šalys 6.4 Sutarties punkte numatė, kad nutraukiant sutartį dėl esminio jos pažeidimo, paskolos gavėjas iki sutarties nutraukimo dienos privalo sumokėti visas nesumokėtas pagal sutartį eilines įmokas, iki sutarties nutraukimo paskaičiuotus delspinigius. Eilinės įmokos sąvoka apibrėžta Sutarties 1.3 punkte- tai Mokėjimo grafike nurodytais terminais gavėjo mokėtina suma, kuria grąžinama dalis paskolos, mokamos palūkanos, sutarties mokestis. Kaip matyti iš šalių Sutarties sąlygų, jos yra skirtingos, kai sutartis nutraukiama grąžinus pasiskolintą sumą, ir kai ji nutraukiama, pasiskolintos sumos ar jos dalies negrąžinus. CK 6.872 str. 2 d. įtvirtina, kad jeigu šalys nėra susitariusios kitaip, palūkanos mokamos kas mėnesį, iki paskolos suma bus grąžinta. Aiškinant pastarojoje teisės normoje žodžių „iki paskolos suma bus grąžinta“ tikrąją prasmę reikia atsižvelgti į pačių palūkanų, kurios atlieka atlyginimo už naudojimąsi paskolos suma, dydžio nustatymo būdą. Pažymėtina, kad palūkanų (atliekančių atlyginimo funkciją) procentinio dydžio nustatymas paprastai tiesiogiai priklauso nuo suteikiamos paskolos dydžio bei paskolos grąžinimo termino, o palūkanų galutinė suma paprastai paskaičiuojama atsižvelgiant į paskolos sutartyje nustatytą konkretų paskolos grąžinimo terminą. Atsakovė pažeidė sutartį, 2011-01-28 turėjusi sumokėti 170,10 Lt eilinę įmoką jos dalį- 0,37 Lt sumokėjo tik 2011-02-01, 2011-02-28 turėjusi sumokėti 143,39 Lt eilinių įmokų tesumokėjo 0,47 Lt 2011-03-08, 2011-04-22 sumokėjo dalį- 75,24 Lt eilinių įmokų, todėl ieškovas 2011-03-21 pretenzijoje atsakovei pagrįstai konstatavo, kad atsakovė 2011 m. kovo 21 d. duomenimis 52 dienas nevykdė sutartyje prisiimtų įsipareigojimų ir tokiu būdu iš esmės pažeidė sutarties reikalavimus, o atsakovei ir toliau jų nevykdant, pagrįstai nutraukė sutartį. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą teisinį reglamentavimą, kasacinio teismo praktiką ir šalių susitarimą, kuris neprieštarauja bendriesiems teisės principams, viešajai tvarkai ir imperatyvioms įstatymo nuostatoms, aiškinant šią sutarties sąlygą laikytina, kad ieškovui nutraukus sutartį dėl esminio sutarties pažeidimo, turi būti sumokėta visa palūkanų suma, numatyta mokėjimo grafike iki galutinės sutarties termino dienos- 2014 m. gruodžio 31 d., todėl šios lėšos iš atsakovės priteistinos ieškovui.

15Dėl netesybų (delspinigių) priteisimo

16Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus, kurių dydis nustatomas sutartimi dėl netesybų (t. y. sutartinius nuostolius). Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo prievolę (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr.3K-3-401/2008, ir kt.).

17Nagrinėjamoje byloje ieškovas, remdamasis tuo, kad atsakovė pažeidė sutartinę prievolę mokėti įmokas pagal sutartį, prašė teismo priteisti sutartyje sulygtas netesybas. Byloje nėra ginčo dėl to, kad atsakovė nevykdė prievolių pagal kredito sutartį. Atsakovė ginčija sutartyje nustatytą 0,5 procentų delspinigių dydį, remdamasi tuo, kad ji, kaip vartotoja buvo silpnesnioji sutarties šalis, sutartį sudarė prisijungimo būdu, negalėdama dėl sutarties sąlygų derėtis.

18Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad kai šalys sutartyje susitaria dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A. D. IĮ „Aldaujana“, bylos Nr. 3K-7-409/2010).

19Teismas nustatė, kad remiantis tarp šalių 2010 m. gruodžio 16 d. sudarytos Paskolos (vartojimo kredito) sutarties individualiomis sąlygomis (44 b.l.) atsakovė įsipareigojo bankui (ieškovui) mokėti 0,5 procento dydžio netesybas už kiekvieną praleisto termino dieną nuo sumos, kurios mokėjimo terminas yra praleistas. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 642,24 Lt delspinigių, ieškinyje nurodydamas, kad jų paskaičiavimas pateiktas 1 lentelėje (3,13 b.l.). Atsakovės atstovė advokatė Ina Kurauskienė su prašomu priteisti delspinigių dydžiu nesutiko ir prašė delspinigių dydį sumažinti nuo 0,5 procentų iki 0,05 procentų nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, nurodydama, kad atsakovė dar 2011 m. vasario 23 d. kreipėsi į ieškovą, teigdama, kad sutartį su ieškovu sudarė suklaidinta S. S. ir V. Č., prašė į tai atsižvelgti, tačiau ieškovas delspinigius skaičiavo ir toliau, gera valia ginčo nesprendė.

20Sprendžiant delspinigių priteisimo klausimą, pabrėžtina, kad pagal CK 6.73 str., teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, tuo nepažeidžiant sutarčių laisvės principo. Nagrinėjamos bylos atveju atsižvelgiant į aplinkybes, kad atsakovė yra fizinis asmuo, o ne verslo subjektas bei sudarydama sutartį buvo silpnesnioji sutarties pusė ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, taip pat į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, laikytina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai yra nepagrįstai dideli. Nors byloje nustatyta, kad atsakovė tinkamai neįvykdė šalių tarpusavio sutarties, tačiau ši aplinkybė, įvertinus teismo aukščiau išvardintas priežastis, sąžiningumo ir protingumo principų kontekste nėra vertintina kaip objektyviai svarbi ir suteikianti pagrindą ieškovui nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių. Nustatydamas protingą delspinigių dydį, teismas pagal analogiją remiasi LR Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalies nuostatomis ir sprendžia, kad šiuo atveju, atsižvelgiant į visas anksčiau paminėtas aplinkybes, būtų teisinga ir protinga delspinigius sumažinti iki 0,05 proc. dydžio už kiekvieną pradelstą dieną, kuris laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius. Tačiau pažymėtina ir tai, kad ieškovas nei ieškinyje, nei teismo posėdžio metu, nei rašytiniuose paaiškinimuose, pateiktuose iš esmės atnaujinus bylos nagrinėjimą nenurodo, už kokį konkretų laikotarpį prašo priteisti 642,24 Lt delspinigius, nei kaip juos apskaičiavo. Pridėtoje prie ieškinio lentelėje (13 b.l.) nurodyta, kad pritaikius senaties terminą už 182 dienas delspinigiai sudaro 4634,30 Lt., pastaboje nurodyta, kad prašoma priteisti delspinigių suma yra mažesnė, nei paskaičiuota ir nurodyta lentelėje. Atsakovė prašo sumažinti ieškovo priskaičiuotus delspinigius iki 64,22 Lt. Pažymėtina, kad teismas negali būti ieškovo advokatu ir suformuluoti už jį ieškinio dalyką ir pagrindą. Esant šioms aplinkybėms, šioje ieškinio dalyje ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, delspinigių suma mažintina iki 64,22 Lt, likusioje dalyje dėl delspinigių priteisimo ieškinys atmestinas kaip neįrodytas ir nepagrįstas (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

21Dėl procesinių palūkanų

22Be mokėjimo funkcijos, palūkanos gali būti kaip kompensacija už kreditoriaus patirtus nuostolius, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo piniginę prievolę. CK 6.210 straipsnyje numatytos palūkanos už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą yra palūkanos, kuriomis kompensuojami kreditoriaus nuostoliai, atsiradę piniginės prievolės neįvykdžius laiku. Įstatymų leidėjas preziumuoja, kad tokie nuostoliai atsiranda dėl fakto, jog prievolė neįvykdyta laiku, ir numato jų minimalų kompensavimą (CK 6.260 straipsnio 2 dalis, 6.261 straipsnis). Tokias įstatymines palūkanas turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių. Konstatavus kad atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, iš jos ieškovui priteistinos 5 % dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.; 6.210 str. 1 d.). Atsakovė prašė šių palūkanų nepriteisti, motyvuodama tuo, kad ieškovas prieš priimdamas sprendimą skolinti neįsitikino, kad kliento finansinė ir ekonominė būklė ir jos prognozės leidžia tikėtis, kad klientas sugebės įvykdyti įsipareigojimus bei kad klientas vykdė ir vykdo savo finansinius įsipareigojimus finansų įstaigoms, netikrino atsakovės gaunamų pajamų bei turto, tokiu būdu savo neatsakingais veiksmais prisiėmė tam tikrą riziką, kad kreditas gali būti laiku negrąžintas. Šie atsakovės argumentai atmestini, kaip nepagrįsti, prieštaraujantys byloje esantiems įrodymams. Iš paskolos (vartojimo kredito) sutarties Nr. VDL01216KGTA matyti, kad su ieškovu atsakovė ir anksčiau buvo sudariusi išperkamosios nuomos sutartį, ją vykdė (5-7 b.l.), todėl atsakovei, kaip lojaliai klientei, buvo suteiktos 5 procentų dydžio nuolaidos ginčo sutarties mokesčiui ir palūkanoms (44 b.l.). Pažymėtina, kad atsakovė tą pačią 2010 m. gruodžio 16 dieną sudarė dar dvi kredito sutartis su kitais kreditoriais UAB „Ūkio banko lizingas“ ir UAB „General financing“ (29, 30 b.l.), o vėliau- 2010 m. gruodžio 19 d. su UAB „Moment kredit“ (28 b.l.), 2011 m. sausio 24 d.- su Kauno arkivyskupijos kredito unija (27 b.l.). Byloje nėra duomenų, kad pati atsakovė apie jos sudarytas ar planuojamas sudaryti su kitais kreditoriais paskolos sutartis informavo ieškovą, labiau tikėtina, kad siekdama pasiskolinti didesnę pinigų sumą ji sąmoningai tokios informacijos nepateikė. Darytina išvada, kad sutarties su ieškovu sudarymo dieną atsakovės gaunamos pajamos nesudarė pagrindo ieškovui abejoti, kad atsakovės negalės sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdyti, o vėliau sunki atsakovės turtinė padėtis susidarė dėl jos pačios neatsakingų veiksmų.

23Dėl bylinėjimosi išlaidų

24Ieškinį tenkinus iš dalies, ieškovui iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.) – 238 Lt žyminio mokesčio (14 b.l. ); valstybei iš atsakovės priteistina 18,66 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (CPK 92 str., 96 str.).

25Dėl sprendimo išdėstymo

26Iš į bylą pateiktų duomenų apie atsakovės turtinę padėtį ir atsižvelgiant į tai, kad ji tapo nusikaltimo auka, darytina išvada, kad atsakovės turtinė padėtis yra sunki, atsakovė neturi finansinių galimybių iš karto sumokėti visą skolą, tačiau nori ir sutinka skolą mokėti dalimis. CPK 284 str. suteikia teismui teisę išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą. Teismas, spręsdamas išdėstymo klausimą, turi vadovautis teisingumo, protingumo ir lygiateisiškumo principais, atsižvelgti į abiejų šalių turtinę padėtį. Teismo sprendimu nustatyta, kad atsakovė pažeidė prievolę, taigi ir ieškovo teises. Tenkindamas ar atmesdamas atsakovės prašymą dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo, teismas turi atsižvelgti į tai, kad nebūtų pernelyg suvaržytos ieškovo turtinės teisės. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes dėl priteistos sumos grąžinimo galimybių, atsižvelgiant į atsakovės turtinę padėtį, atsižvelgiant į tai, kad ieškovas pats buvo suteikęs paskolą ieškovei 48 mėnesių laikotarpiui, vadovaujantis lygiateisiškumo, teisingumo ir teisėtų lūkesčių principais, teismas daro išvadą, kad tikslinga atsakovės prašymą tenkinti ir išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą penkeriems metams, nustatant atsakovei priteistą 7923,65 Lt sumą mokėti tokia tvarka: pirmąjį mėnesį po šio teismo sprendimo įsiteisėjimo ieškovui sumokant 135,65 Lt skolos ir 238 Lt bylinėjimosi išlaidas, o vėliau po 132 Lt per mėnesį iki visos priteistos sumos sumokėjimo, pradedant mokėti nuo šio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Taip pat atsakovė, atsižvelgiant į priteistas palūkanas, mokėdama išdėstytas skolos dalis, turi paskaičiuoti ir sumokėti priteistas palūkanas. Bylinėjimosi išlaidų sumokėjimas neišdėstytinas.

27Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

28Ieškinį tenkinti iš dalies.

29Priteisti ieškovui UAB „Snoro lizingas“, įmonės kodas 124926897, buveinė Lvovo g. 25, 09320 Vilnius, iš atsakovės E. Ž., asmens kodas ( - ) - 7859,43 Lt (septynis tūkstančius aštuonis šimtus penkiasdešimt devynis litus 43 ct) skolos, 64,22 Lt (šešiasdešimt keturis litus 22 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos (7923,65 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2011-08-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas: 238 Lt (du šimtus trisdešimt aštuonis litus) žyminio mokesčio.

30Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

31Priteisti iš atsakovės E. Ž., asmens kodas ( - ) 18,66 Lt (aštuoniolika litų 66 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

32Išdėstyti atsakovei E. Ž. šio teismo sprendimo įvykdymą penkeriems metams, nustatant atsakovei mokėti ieškovui UAB „Snoro lizingas“ priteistą 7923,65 Lt skolą, pirmąjį mėnesį ieškovui sumokant 135,65 Lt (vieną šimtą trisdešimt penkis litus 65 ct) skolos ir 238 Lt (du šimtus trisdešimt aštuonis litus) bylinėjimosi išlaidas, o vėliau po 132 Lt (vieną šimtą trisdešimt du litus) kas mėnesį iki visiško priteistos skolos sumokėjimo; taip pat 5 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuotinas nuo 2011-08-12, išdėstytą teismo sprendimą vykdyti pradedant nuo šio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

33Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės skolą – 7859,43 Lt... 3. Ieškovas nurodė, kad remdamasis 2010 m. gruodžio 16 d. su atsakove sudaryta... 4. Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti visiškai,... 5. Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškovo pareikštu... 6. Atsakovės atstovė palaikė atsiliepime nurodytus atsikirtimus, nurodė, kad... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Nustatyta, kad 2010 m. gruodžio 16 d. tarp šalių sudaryta ir pasirašyta... 9. Dėl paskolos sumos ir sutarties mokesčio... 10. Paskolos sutartimi paskolos davėjas perduoda paskolos gavėjo nuosavybėn... 11. Dėl mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų... 12. Tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti... 13. Sprendžiant dėl paskolos gavėjo pareigos mokėti paskolos davėjui... 14. Šalys sutartimi susitarė, kad ieškovas suteikia 5000 Lt paskolą už 22,80... 15. Dėl netesybų (delspinigių) priteisimo... 16. Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos (bauda, delspinigiai) – tai... 17. Nagrinėjamoje byloje ieškovas, remdamasis tuo, kad atsakovė pažeidė... 18. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad kai šalys sutartyje susitaria dėl tam... 19. Teismas nustatė, kad remiantis tarp šalių 2010 m. gruodžio 16 d. sudarytos... 20. Sprendžiant delspinigių priteisimo klausimą, pabrėžtina, kad pagal CK 6.73... 21. Dėl procesinių palūkanų... 22. Be mokėjimo funkcijos, palūkanos gali būti kaip kompensacija už... 23. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 24. Ieškinį tenkinus iš dalies, ieškovui iš atsakovės priteistinos... 25. Dėl sprendimo išdėstymo... 26. Iš į bylą pateiktų duomenų apie atsakovės turtinę padėtį ir... 27. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268, 270... 28. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 29. Priteisti ieškovui UAB „Snoro lizingas“, įmonės kodas 124926897,... 30. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 31. Priteisti iš atsakovės E. Ž., asmens kodas ( - ) 18,66 Lt (aštuoniolika... 32. Išdėstyti atsakovei E. Ž. šio teismo sprendimo įvykdymą penkeriems... 33. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...