Byla L2-18692-603/2009
Dėl skolos, delspinigių ir baudos priteisimo

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Loreta Lipnickienė, rašytinio proceso tvarka susipažinusi su kreditoriaus UAB „ARN group“ pareiškimu skolininkei D. A. dėl skolos, delspinigių ir baudos priteisimo,

Nustatė

2Kreditorius Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XXIII skyriuje nustatyta tvarka kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš skolininkės 720 Lt dydžio skolą, 93,81 Lt dydžio delspinigius, 50 Lt dydžio baudą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo įsakymo įvykdymo dienos bei bylinėjimosi išlaidas.

3Kreditoriaus pareiškimą priimti atsisakytina, nes jis neatitinka jam įstatymo keliamų reikalavimų.

4CPK 435 straipsnio 2 dalies 4 punktas nustato, kad teismas nutartimi atsisako priimti pareiškimą, jeigu pareiškimas yra aiškiai nepagrįstas. Atsižvelgiant į teismo įsakymo instituto specifiką (teismo įsakymą teismas priima nevertindamas jo pagrįstumo (CPK 437 straipsnio 1 dalies 4 punktas)), aiškiai nepagrįstu pareiškimu laikytinas toks, kurio patenkinimas reikštų teisės aktais įtvirtinto reguliavimo pažeidimą, nepagrįstą nesilaikymą vyraujančios teismų praktikos, kuri pagal vystomą Konstitucinio Teismo jurisprudenciją teismas yra privaloma (2007 m. spalio 14 d. Konstitucinio Teismo nutarimas byloje Nr. 26/07; 2006 m. kovo 28 d. Konstitucinio Teismo nutarimas byloje 33/03), bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų pažeidimą.

5Teismas pažymi, kad netesybos, nepaisant paskutiniuoju metu teismų praktikoje pripažįstamos teisės reikalauti ir jų dalies, viršijančios realiai patirtų nuostolių dydį, visgi atlieka kompensuojamąją, o ne baudinę funkciją. Teismo teisė, o tuo pačiu ir pareiga yra kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Vertindamas, ar netesybos yra „aiškiai per didelės“ arba „aiškiai neprotingos“, konkrečią bylą nagrinėjantis teismas turi atsižvelgti į nagrinėjamos bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remtis teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis Nr. 3K-7-304/2007, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 22 d. nutartis Nr. 2A-384/2008 S).

6Kreditorius, be kita ko, reikalauja priteisti iš skolininkės ir 93,81 Lt dydžio delspinigius už 30 dienų vėlavimą grąžinti paskolą (už šį laikotarpį kreditorius paskaičiavo 361,81 Lt dydžio delspinigius, tačiau juos sumažino skolininkei apmokėjus dalį skolos – 268 Lt). Delspinigių dydis pagal šalių sudarytos kredito sutarties nuostatas yra net 2 procentai už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Taikant tokią delspinigių normą, skolininkei už 30 dienų vėlavimą atsiskaityti paskaičiuoti delspinigiai sudaro daugiau kaip pusę pačios skolos. Greta jų dar reikalaujama priteisti ir 50 Lt dydžio baudą. Teismo nuomone, reikalavimas priteisti tokio dydžio delspinigius yra akivaizdžiai nesąžiningas skolininkės atžvilgiu bei nepagrįstas galimai kreditoriaus patirtais nuostoliais.

7Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, pareiškimą atsisakytina priimti (CPK 435 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

8Teismas, vadovaudamasis CPK 432 straipsniu, 435 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

9Atsisakyti priimti kreditoriaus UAB „ARN group“ pareiškimą skolininkei D. A. dėl skolos, delspinigių ir baudos priteisimo.

10Išaiškinti kreditoriui, kad atsisakymas priimti pareiškimą neužkerta kelio ištaisius trūkumus įstatymų nustatyta tvarka pateikti naują pareiškimą arba pareikšti ieškinį teisme pagal bendrąsias ginčo taisykles.

11Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai